Избори

Трябва реално финансиране на медицинския труд

21-09-2022 05:59
Според нас е необходимо да бъдат извършени структурни, управленски и кадрови промени в обществения и частен сектор, чрез които ще се прецени съществуването на около 380 болници, казва Любослав ШкварлаТрябва реално финансиране на медицинския труд
Clinica.bg

press@clinica.bg
Десет месеца след последните парламентарни избори България отново е на прага на нови. Със сигурност това време не е достатъчно, за да се отстранят недъзите в здравеопазването, но стигна, за да откроим едни от най-големите, като кадровия дефицит и непрестанната болнична експанзия, и дори, за да установим нови, като постоянното буксуване на централизирания търг на МЗ за лекарства. Затова решихме да попитаме кандидатите за депутати от водещите политически формации дали и как ще се справят с тези проблеми. Днес ви представяме отговорите на Любослав Шкварла. Той е водач на листата на партия „Български възход" във В.Търново.

Лекарствена политика


1. Различните цени, на които болниците купуват онкoлекарства, а НЗОК ги плаща на 100%


Въпрос на регулация и определяне на централно ниво. Спекулата с цените е голяма и това е свързано с лоши практики на фирмите доставчици. Системата на здравеопазването в Република България трябва да осигурява равен достъп до здравна помощ на гражданите и в най-отдалечените населени места като се развиват и контролират ефективно всички нейни компоненти. Няма повече време за отлагане на необходимите промени, които следва да се извършат на основата на ефективна здравна политика в сектор „Здравеопазване". Те трябва действително да поставят пациента в центъра на здравната система, както и да посочат безусловно достойното място на медицинските специалисти в нея по всички показатели.

 

2. Стопираният е-търг на МЗ заради поредното обжалване, този път на Булфарма в КЗК


Нямам информация по конкретният казус, но е необходимо преразглеждане на обществените поръчки, защото поради административни пречки се спира нормалният работен процес и се стига до липса на консумативи.


3. Масовото използване от търговците на реда по Наредба 2 (Фонда за деца) за финансиране на лекарства сираци на по-високи цени, отколкото, ако са регистрирани в ПЛС

Отново виждаме спекула на фирмите-доставчици и липса на контрол. Необходимо е цялостно преструктуриране на системата за обществено здравеопазване, осигуряване на устойчиво финансиране и пълното й ресурсно обезпечаване.


Болнична помощ


1. Работата на болниците в условия на кадрови дефицит, при който една сестра се грижи за половин или цяло отделение – ще се разпише ли медицински стандарт, който да посочва ясно съотношение сестра:лекар, сестра: пациенти


Стандартите в България са разписани отдавна и те никак не са лоши. Имаме два основни фактора – демографски проблем и липса на стимул за работа в системата на здравеопазване. Затова е важно да се въведе система за реално финансиране на медицинските дейности и труда на медицинските специалисти, както и да се увеличи държавното финансиране за поддържане на материално-техническата база и оборудване със съвременна апаратура, особено за лечебните заведения извън големите градове.


2. Разрастване на болничната мрежа, необосновано от потребностите на намаляващото население – нови дейности и болници


Разрастването на болничната мрежа се дължи на това, че болниците са търговски дружества. Новите лечебни заведения се правят с цел печалба. Разбира се, те са по-добре оборудвани и медицинският персонал по-добре заплатен, но критерият е брой на пациентите и отчетена дейност. Държавните лечебни заведения са в окаяно състояние, водят се с цел към фалит, а в някои региони просто няма достатъчно медицински специалисти. Според нас е необходимо да бъдат извършени структурни, управленски и кадрови промени в обществения и частен сектор, чрез които ще се прецени съществуването на около 380 болнични заведения. Това трябва да доведе до подобряване на основните здравни показатели – детска смъртност, заболеваемост, смъртност, предотвратима смъртност, и съпоставимост със средните показатели за държавите-членки на Европейския съюз.


3. Липса на ясни критерии за качество в болниците, които да са прозрачни и да се оповестяват публично ежегодно


Качеството в здравеопазването е много хлъзгава тема. Здравето не може да бъде измерено. То е субективна величина за всеки човек. Така например един човек се смята за здрав ако може да избяга един маратон, а друг ако просто може да стане от леглото и да отиде до банята. Примери много и различни. Качеството трябва да се базира на изпълнение на световни стандарти в лечението на даденото заболяване, отношението на персоналът, който провежда лечението и материално битовите условия, в които се случва процесът.


4. Липса на методика за определяне на заплатите в болниците и ножицата между най-високата и най-ниската


Именно затова основен приоритет на партия „Български възход" в сектор здравеопазване е въвеждането на система за реално финансиране на медицинските дейности и труда на медицинските специалисти Важно е също да се реформира системата за обучение, специализация и кариерно развитие в медицинските специалности, а узаконяването на работата в държавния и в частния сектор ще прекрати нерегламентираните практики


5. Въвеждане на мандатност за управление на болница и клиника или отделение, както и на ясни критерии за оценка на работата на съответния директор и нуждата от преждевременна смяна

Смятаме за особено важно да се въведе задължително конкурсно начало и мандатност на всички длъжности в обществения сектор, не само в здравеопазването. За да има реален ефект, ежегодната оценка на ефективността на работата, или т.нар. атестация, трябва са спре да се осъществява про-форма, а да се случва по ясни критерии и да оказва реално влияние върху кариерното развитие.


Финансиране


1. На преминал болен и то без да се отчита резултата от лечение


За всеки пациент трябва да бъде заплатено, защото е извършена лечебна дейност. Не винаги е възможно резултатът да е положителен въпреки извършеното лечение. Това не означава, че дейността не трябва да бъде заплатена. Тя трябва обаче да е обвързана с медицински стандарт.


2. Толериране на доплащането в болниците, в размер близък или надвишаваш стойността на КП, при договор с НЗОК


Ще работим за преструктуриране на системата за обществено здравеопазване така, че да се осигури устойчиво финансиране и пълно ресурсно обезпечаване.


3. Липса на финансиране на палиативни грижи, за долекуване и рехабилитация след лечение


Това е много болна тема, защото практически такъв тип грижи липсват. Затова ние говорим за изграждане на цялостна система за долекуване, рехабилитация и дългосрочна грижа. Трябва да се приеме Закон за дългосрочната грижа и да се упражнява строг контрол в разходване на средствата по отделните програми с цел използването им по предназначение.


4. Нищожно финансиране за профилактика и превенция


Профилактиката трябва да се превърне в реалност. Системата на здравеопазване трябва да бъде конструирана така, че да се дава възможност на гражданите да проследяват здравното си състояние, а на специалистите – да предприемат своевременни и адекватни мерки за превенция, промоция, профилактика, лечение, рехабилитация или дългосрочна грижа.


5. Запазване на ниските заплати на служителите в ИАМН, РЗИ и РЗОК, както и на ниския им щатен брой, така че да няма осъществяване на реален контрол в системата


Вече споменах, че ще работим за въвеждането на система за реално финансиране на медицинските дейности и труда на медицинските специалисти. Това важи не само за лекарите и медицинските сестри, но и за всички длъжности в сектор здравеопазване.


Шест партии в парламента

Шест партии в парламента

Засега ГЕРБ-СДС печели първото място от вота с 26.47%, втори са ПП-ДБ с 24.96, показват последните данни на ЦИК
Радев призова партиите за кабинет

Радев призова партиите за кабинет

След като служебното правителство реши редица важни проблеми и кризи, сега ще е много по-лесно, смята държавният глава
Проф. Михайлов се завърна в листите на БСП

Проф. Михайлов се завърна в листите на БСП

Онкохематологът ще е водач за Смолян, където ще е в изборна схватка с д-р Красимир Събев от ГЕРБ – СДС
Без доплащане, ако болницата работи с НЗОК

Без доплащане, ако болницата работи с НЗОК

Заплащането на медицинския труд трябва да бъде отделно от заплащането на стойността на лечението, казват от партия "Възраждане"
Трябва ясно съотношение лекар:сестри

Трябва ясно съотношение лекар:сестри

Съществуването на толкова много болнични заведения не е в полза на здравната система още повече, че това е една от причините за разхода на по-голям финансов ресурс в здравеопазването, казва проф. Силви Кирилов
Здравната карта трябва да се актуализира

Здравната карта трябва да се актуализира

Необходимо е да се въведат механизми, при които обжалването на търга да не спира изпълнението, когато общественият интерес го изисква, казва д-р Таня Андреева

Трябват нови показатели и критерии за здравната карта

Трябват нови показатели и критерии за здравната карта

Необходими са нормативни промени, които да водят до предвидимост и препястване на нецелесъобразното разходване на средства за лекарства от страна на НЗОК, казва доц. Васил Пандов
Пазарът не е надежден регулатор на системата

Пазарът не е надежден регулатор на системата

Разковничето е в здравната карта, тя има нужда от корекции, които да отговарят на новите реалности и да върнат справедливостта, казва проф. Костадин Ангелов

Нужни са критерии за качество на лечението

Нужни са критерии за качество на лечението

Е-търгът би трябвало да може да се обжалва, но без това да спира изпълнението му, така че да е защитен обществения интерес, казва д-р Александър Симидчиев

Държавните болници да се извадят от търговския закон

Държавните болници да се извадят от търговския закон

Нужно е преразглеждане на Здравната карта с цел окрупняване на лечебните заведения - особено в малките населени места, казва д-р Ивайло Христов
1 2 3 4 5 ... 10 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ