превенция

Феталната морфология, заложена в анекса, е опасна

20-09-2022 06:05
В него няма дефиниция и критерии за кои бременности е предвидена високоспециализираната дейност и при какви специалисти трябва да се прави, казва д-р Мария ЯнковаФеталната морфология, заложена в анекса, е опасна
Clinica.bg

press@clinica.bg

От този месец Здравната каса има право да финансира нова високоспециализирана дейност – феталната морфология. 15 000 прегледа бяха заложени в последния анекс на Националния рамков договор. Специалистите обаче смятат, че има нужда прецизиране на изискванията, защо, попитахме д-р Мария Янкова. Тя е зам. председетал на Асоциацията по Майчино-фетална медицина у нас.

- Д-р Янкова, в анекса към НРД се предвижда НЗОК да финансира нова дейност – фетална морфология, с обем от 15 000 прегледа и цена от 40 лв. Това добре ли е за пациентите?

- Не е ясно какво точно включва тази дейност, нито по каква формула е изчислена стойността от 40 лева. Дали заложената по този начин дейност е добра за пациентите – не. Напротив, това дори е опасно. С недефиниран пакет от недефинираната високоспециализирана медицинска дейност и цена под себестойността й, стигаме до риск за пациента да попадне на неадекватна консултация. Важно е да се дефинира какво включва феталната морфология, предвидена в анекса. Съществуват три високоспециализирани пренатални диагностики – в първи, във втори и в трети триместър, дори не е описано коя от тях се визира.

- Има ли яснота кой ще специалист ще изпълнява прегледите?

- До момента няма никаква яснота и не е известен критерий каква трябва да бъде квалификацията на специалиста за новата високоспециализирана медицинска дейност.

- Заложеният обем достатъчен ли е?

- Категорично не. Той е тотално неадекватен. След като знаем, че ражданията са около 60 000 годишно, какъв е критерият да са избрани само една четвърт от тях?

- Има ли заложени критерии за избор на пациентките? Какви са те или какви би трябвало да бъдат?

- Няма такива критерии. Кои са тези 15 хиляди от близо 60 хиляди бременни на година? Ако се визират бременните с, условно казано, по-висок риск, на възраст над 35 години, то това крие риск да се пропуснат много рискови бременности при жени под 35-годишна възраст. Но и тук гадаем, защото критерии няма.

Специализираните прегледи трябва да са достъпни за всички бременни. Абсолютно всяка бременност трябва да бъде обхваната от трите пренатални специализирани консултации. Групата от бременни не подлежи на селекция по отношение на феталната медицина в първи, втори и трети триместър. Смисълът на специализираната пренатална диагностика е след извършване на тези три задължителни за майката и плода прегледа да определи кои са високорисковите бременни и да ги насочи за допълнителни медициниски дейности.

- Какви може да са последиците, ако не се изпълни добре феталната морфология?

- Постигнатото през последните години - въвеждането на скрининга за анеуплоидии през първи триместър и на скрининга за преекламсия, намали броя на родените деца с увреждания и честотата на преждевременно раждане най-вече поради хипертонични усложнения на бременността. Същевременно се увеличи броят на специалистите с допълнителна квалификация фетална медицина и се усъвършенстваха познанията в сферата на акушерството и гинекологията. Това отчитаме като пряк резултат на дейността на Асоциацията по майчино-фетална медицина. Тези резултати се постигнаха с налагането на стриктни критерии за допълнителната квалификация и начина на извършване на високоспециализираната дейност, заложени в европейските стандарти за фетална медицина. Постигнатото може бързо да бъде загубено и компрометирано, ако изпълняваните критерии отпаднат. Парадоксално е, но Наредбата регламентира извършването на този тип диагностика без каквито и да било мотиви за селекция, критерии за качество и изисквания за квалификация,

- 40 лв. адекватна цена ли е, ще се съгласят ли лекарите да работят по каса?

- Стойността е последният фактор, който ни вълнува в момента. Невъзможно е да се остойностява недефинирана медицинска услуга. За изходна база на остойностяване би следвало да бъдат заложени съответстващите разходи за организирани и провеждане на дейността. Европейските изисквания за апаратура, необходима за качественото извършване на пренатална медицина, са последно поколение ехографско оборудване, специализиран софтуер за изчисляване на риска по майчини характеристики и тези на плода. От друга страна, обучението е най-ценният ресурс на пренаталната медицата, а квалификацията на специалистите по фетална медицина е доста продължителна.

- Има ли нужда от прецизиране на тази дейност в анекса и къде трябва да се извършат корекциите?

- Нашето виждане е за цялостна преработка на този текст, а новият текст да стъпи върху съгласуван с експертите медицински стандарт. Първо трябва да се преразгледа медицинският стандарт по акушерство и гинекология, който да се допълни с адекватна дефиниция и обхват на феталната медицина и пренаталната диагностика.

Когато не се залагат критерии, всеки може да изпълнява въпросната дейност и да се плащат по 40 лева за нищо.

Излиза, че некомпетентни администратори се опитват да направят така, че скъпи по себестойност високоспециализирани процедури да бъдат плащани евтино от здравната каса, за да се отчете действие по програмата за майчино и детско здравеопазване. Да, но това е същото като да кажем, че от утре ЯМР ще струва 30 вместо 300 лв. и да не предвидим критерии кой ще разчита тези образни изследвания.

- МЗ предвиди разширяване на дейностите за здравно-неосигурените родилки, това полезно ли е и за кого?

- МЗ разширява обхвата, но следва да бъде много добре уточнено кой поема тези разходи – дали това ще е МЗ или лечебните заведения с преките разходи, а специалистите – с безплатен труд. МЗ респективно може да плати или от данъците на осигурените или от безплатното ползване на болниците и лекарите. Какво въобще означава думата „безплатно", когато говорим за медицинска дейност?

- Смятате ли, че подобна промяна би могла да доведе до демотивация жените да си плащат здравните вноски?

Естествено. Защо отговорно покриващите своите задължения да бъдат мотивирани да го правят и занапред, след като се дава възможност за подобни изключения?


Протонният център отпада от ПВУ

Протонният център отпада от ПВУ

Правителството реши да се откаже от проекта, защото има закъснение по изпълнението му с година, от ГЕРБ искат обяснение от здравния министър

Одобриха здравната стратегия 2030

Одобриха здравната стратегия 2030

Тя е изработена на основа на анализи, които показват, че системата у нас изостава, в сравнение със ЕС, документът бе приет от кабинета
Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Разговорите как ще бъдат разпределени средствата по отделните сфери на финансиране тепърва предстоят

Да се търси мотивация за профилактиката

Да се търси мотивация за профилактиката

Лекарят трябва да бъде този, който да определя броя на прегледите, трява да има интелигентна кампания в тяхна полза , казва д-р Николай Брънзалов
Половината българи пропускат профилактиката

Половината българи пропускат профилактиката

Знаят ползите и значението на прегледите, но само 1/3 се възползват от тях всяка година, скрининговите програми у нас са едва 3%, в ЕС са 40 на сто
След новия бюджет - 279 млн. за болниците

След новия бюджет - 279 млн. за болниците

По толкова ще получават през следващите два месеца лечебните заведения, реши Надзорният съвет на НЗОК
20% от епилептиците са резистентни към лекарства

20% от епилептиците са резистентни към лекарства

Причините са сгрешени дози и пестене на медикаменти за дни на дефицит, три дни в болница не стигат за проследяванетио им, казва доц. Екатерина Витева
Дефицит на сестри и в ИСУЛ

Дефицит на сестри и в ИСУЛ

Клиниката по детска клинична онкология и хематология няма достатъчно персонал, което пречи на работата й, става ясно от парламентарен въпрос

Къде е моралът в „Майчин дом“

Къде е моралът в „Майчин дом“

Въпросът не е политически, ние можем да напуснем и да емигрираме, но какво ще обяснят управляващите на данъкоплатците, от които се хранят, казва д-р Стефан Костов
Държавните болници с 563 млн. дългове

Държавните болници с 563 млн. дългове

Te намаляват спрямо първото тримесечие, просрочените задължения са близо 60 млн. лв., показват данните към края на юни 2023 г.
1 2 3 4 5 ... 492 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ