коментар

Отстъплението от е-рецептата е второ за кабинет на президента

14-09-2022 10:37
ЕС вече разработва система за трансгранично предписване и отпускане на лекарства, а ние спорим какво ще правим, ако спре тока, казва проф. Асена СербезоваОтстъплението от е-рецептата е второ за кабинет на президента
Clinica.bg

press@clinica.bg

Новият здравен министър Асен Меджидиев, противно на всяка управленска логика, реши да отмени замяната на хартиените рецепти с електронни дори когато става дума само за един тесен сегмент медикаменти като антибиотиците. Пълна подкрепа за действията си той получи от съсловната организация, от която и идва – БЛС. За кого е проблем електроннта рецепта, кой не иска контрол в системата и какво говори подобно отстъпление за един министър, попитахме предшественикът му – проф. Асена Сербезова, която продължи усилията на предходните редовни кабинети да доведат до край трудния процес на електронизация на здравеопазването ни.

- Проф. Сербезова, защо е важно да се въведат само електронни рецепти?

- Държа да уточня, че никога не е ставало въпрос да се предписват само електронни рецепти без да има възможност за изключения, когато се налагат. Важно е да бъде конструирана системата така, че да стимулира лекарите, при всяка една възможност да предпочитат да предписват лекарствата електронно и това да става винаги, когато медицинските специалисти, предписващи лекарства имат техническата възможност за това. Има допълнително изключение, договорено на работни срещи с представителите на Българския лекарски съюз – когато, медицинският специалист е извън помещенията на лечебното заведение, да може да предписва на хартиен носител, а в последствие да се разработи и мобилно приложение за предписване на лекарствени продукти, функционалностите на което сме обсъждали с „Информационно обслужване". Не отговаря на истината внушението, че към момента законът не допуска предписване на лекарствени продукти на хартиен носител – има предвидено изключение. Думи като "само" и "единствено" и словосъчетания като 'липса на интернет" и "малко населено място, по време на буря", както и въпроси като "как ще предпиша лекарства извън лечебното заведение?" и "как да предпиша лекарства, ако мобилният ми телефон не работи?" се използват за подклаждане на страхове и опасения и като повод за спирането на едно добро начинание, каквото е събирането на пълна информация за това как, на каква цена и с какво се лекуват българите. Министерство на здравеопазването не следва да бъде проводник на тези опасения (логично съпътстващи всяка промяна), а трябва да осигури среда и да създаде технически условия за приложение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, включително и обучение на медицинските специалисти. В почти всички държави има и опция за хартиени рецепти, но тя се използва по изключение. Така например в Щвеция 95% от предписанията са електронни.

- Има ли подобна практика в други държави в ЕС?

- Електронното предписване на лекарствени продукти в напредналите в своето развитие общества се определя като възможност за усъвършенстване на системата на здравеопазване. Още през 2006 г. много държави започват своите дейности по въвеждане на електронното предписване на лекарства. Лидери по отношение на електронното предписване на лекарства са скандинавските държави. В Дания, системата свързваща лекарите и фармацевтите е внедрена още през 90-те години на миналия век. В Щвеция електронното предписване на лекарствени продукти започва през 1981 г. В Холандия, когато през 2002 г. започват електронно да предписват лекарствата отчитат, че новата система е предпазила пациентите от радица грешки, свързани с предписването на лекарствени продукти на хартия (системата не позволява да се изпише грешна доза, несъвместими продукти, продукти, към които пациента е алергичен (информация за алергиите има в електронното досие) и пр. Във всички тези държави при въвеждането на електронното здравеопазване преди 30-40 години медицинските съсловия са имали смесени реакции. Това е нещо нормално. Задачата обаче на всеки един управленец в тази система е не да подклажда страховете и да спира естествения и полезен ход за развитие на системата, а да създаде необходимите условия да се продължи работата напред, без да се пречи на медицинския специалист, който няма технически условия в даден момент да предпише електронно лекарствен продукт да упражнява професията си, но и в същото време да се стимулира същият да предписва електронно, когато има възможност за това.

На фона на дебата, който ние водим тук в България, Европейския съюз вече разработва система за трансгранично предписване и отпускане на лекарствени продукти в рамките на съюза. През януари 2019 г. за първи път електронна рецепта, предписана във Финландия можеше да бъде изпълнена в Естония. Изискване е лекарствата в тези предписания да се изписват под генеричното им наименование, а в случай, че бъде използвано търговското наименование, това трябва да бъде обяснено. А в нашето общество се говори публично, че понеже може да има ситуации, в които да спре тока и да не работи телефона, няма как да се предписват електронно лекарства. Има начин, при желание тези ситуации да бъдат разрешени, така че наистина да бъдат изключение и в същото време да не създават неприятни усещания у лекарите, имащи отношение към дигитализацията на здравеопазването в България.

- Има ли опасност лекарите да не успеят да изпишат лекарство без хартиени рецепти?

- По данни от миналия месец, има предписани над 19 милиона рецепти (предимно по НЗОК), над 7 милиона прегледа, над 4 милиона направления, Само за първите седем дни от въвеждането на е-хоспитализациите, са въведени 40 000 записа. Дневно НЗИС обработва над 250 000 документа. Над 15 000 лекари използват НЗИС и над 4000 фармацевти. Към текущия момент на 40 софтуерни компании успешно са интегрирани към НЗИС. Това са компании разработващи медицински, фармацевтичен, болничен и лабораторен софтуер.

Тоест системата работи и постоянно се усъвършенства. Защо тогава някой реши, че само за лекарствата, които не се заплащат от НЗОК тя няма да работи? Докато се фокусираме в опасности, ще продължаваме да пропускаме възможности. А възможността да имаме ясна картина за лечението ни е абсолютно задължение на управляващите системата на здравеопазване. Така както се предписват лекарства, заплащани от НЗОК, по същия начин се предписват и останалите лекарствени продукти. За възможността, които дава мобилното приложение вече споменах в преден отговор. Както и това, че е допуснато изключение да има възможност лекарствата да се предписват и на хартиена рецепта.

Използването на думи като "опасности" и "риск", които често виждам в интервюта на медицински специалисти във връзка с дигиталното здравеопазване напоследък, настройва обществото сериозно да преувеличава проблемите, свързани с въвеждането на електронното предписване на лекарства. Тези проблеми не са от технически характер, а идват от начина на мислене, реактивно поведение спрямо промяна, която е полезна и опитите за запазване на статуквото вече трети път успяват, въпреки нуждата от това да знаем всичко за лечението българските пациенти, особено, когато те плащат за него (лекарствата, заплащани от НЗОК така или иначе се предписват електронно).

- Електронно предписване би ли дисциплинирало системата и спряло незаконни практики като нелегалния паралелен износ?

- Електронното предписване на всички лекарства, както и въвеждане на всички електронни записи по лечебните и диагностични дейности ще даде ясната картина как се лекуват българските пациенти, включително може да даде ценна информация за стойностната ефективност на лечението, Разбира се, че когато системата има всички данни и цялостната картина, ще се знае всяка една опаковка лекарствен продукт за какво е изполвана и това има потенциала да преустанови много лоши практики, не само нелегалната паралелна търговия. Използването на тези данни може да подобри състоянието на превенцията на редица заболявания в България, диагностиката и лечението, безопасността на лекарствената употреба и да подобрят като цяло ефективността на системата на здравеопазване. В развитите държави, в които електронното предписване на лекарства обхваща всички лекарствени продукти, медицинските сестри, имайки достъп до системата могат да планират назначенията, а фармацевтите да управляват по-ефективно доставките. Въвеждането на телемедицината, която както разбрах е приоритет на служебното правителство, е безмислено без да има условията за поддържане на пълното електронно досие на пациента. Телемедицината изисква употребата на теле-роботика, видео-конферетна връзка от най-високо качество, телерадиология, камери с висока резолюция и пр., а ние в 21-ви век обясняваме как имаме нужда от хартиена рецепта. Да, такава възможност трябва да съществува, да се изполва като изключение, за да не се затрудняват медицинските специалисти в определени специфични ситуации. Но посоката е ясна (минимизиране на хартията) – това наистина трябва да бъде изключение, а не да се използват частни случаи за невъвеждане на прозрачност в лечението и лекарствената употреба, от която всички ние имаме нужда, но най-вече пациентите, които ще контролират каква информация се събира в електронното им досие. Да, във внедряването на дигиталното здравеопазване има различни етапи, може да има технически проблеми, но те са отстраними. Може да се изисква време за разработването на определени функционалности и приложение, но и време и технически потенциал има. Финансови ресурси също има. Това, с което трябва да се справи Министерство на здравеопазването е страха от промяната и следва да осигури баланс между всички медицински съсловия, което става с разговори и търсене на решения, както и въвеждане на добри практики. По отношение на проследяване на ефективността на лечението, както и в проследяването и управлението на процесите, свръзани с лекарствената употреба, уви, България е на последно място в ЕС.

Ключово за системата НЗИС, е че дава възможност за изграждането на изцяло нови по – оптимални процеси и методики използвани в сектор здравеопазване. Сега е момента със стабилизирането на модулите да се извърши реформа и цялостна преработка на нормативните документи и правила, на база които следва да се изпълняват дейностите в болничната и извън болничната помощ, а не да се прави скок назад.

Отпадането на електронните предписания на лекарства е неправилно поради много причини. На първо място е невъзможно да се създаде цялостно пациентско електронно досие и ще се затруднява работата на медицинските специалисти при преценка на нова терапия, поставяне на анестезия и други дейности, включително профилактични. На второ място, се намалява ефективността на електронното здравеопазване и проследяването на приложението на лекарствената терапия, съответно предотватяването на рискове, свързани с нежелани лекарствени реакции и несъвместимост ще бъде силно затруднено. Отмяната на електронното предписване на антибиотици ни отдалечава от заложената цел за борба с антимикробната резистентност, която се дължи в голяма степен на неправилна и безконтролна употреба на антибиотици. Годишно, повече пациенти умират от последиците на антимикробната резистентност, отколкото от ХИВ или малария. Задължителното електронно предписване на антибиотици позволява проследяването на употребата им в България, включително при децата и търсене на решения за избягване на резистентността. А сега това няма да бъде възможно и ще продължават лошите практики в употребата на антибиотици в България. А ние дори няма да знаем точните измерения на този проблем и ще продължаваме да отчитаме формални активности и липса на интегративно управленско мислене всяка година по време на световната седмица за борба с антибиотичната резистентност.

- Смятате ли, че съпротивата на БЛС може да се дължи на нежеланието за по-добър контрол в системата?

- Част от аргументите, които се изтъкват са плод на реални ситуации, но всички те имаха своето решение във варианта, който бе предложен от нас. И който бе съгласуван с БЛС. Настоящата уредба бе създадена след преговори в работен формат и постигнат баланс между съсловните организации на лекари и магистър – фармацевти.

Не мисля, че хипотетичната ситуация, че в отдалечено малко населено място, в момент без ток и следователно интернет, и при хипотезата, че в същото време на лекарят не му работи и мобилното приложение за предписване на лекарства (което щеще да бъде разработено от „Информационно обслужване") може да бъде използвана като аргумент да не се въведе на национално ниво възможността да се проследява лекарствената употреба. Още повече, че изискването за предписването на лекарствени продукти на електронна рецепта важи за времето, в което лекарят е в болничното лечебно заведение, а задължението за предписването само на електронна рецепта пилотно бе предложено само за антибиотици, във връзка с многократно поставяния в обществото проблем за неправилна употреба на антибиотици от българското население, включително злоупотреба. Всички участващи в изработването на нормативните промени страни към онзи момент се съгласиха, че, най – малкото, предписването и употребата на антибиотици следва да бъде част от пациентското електронно досие.

Във връзка с внушенията, че НЗИС има редица технически проблеми, искам да ви споделя, че тази система е базирана на Европейския стандарт за обмен на информация FHIR, широко използван в световен мащаб от държави развили и надграждащи сферата на е – Здравеопазването. Белите рецепти към момента не са задължителни, като НЗИС разполага с техническа възможност за издаването на бели рецепти и до момента има скромните близо 15 хил. бели рецепти – на фона на над 19 милиона за лекарства, заплащани от НЗОК! Това означава, че дори медицински специалисти, които имат техническа възможност и предписват електронно по НЗОК не предписват електронно белите рецепти. Защо?

- Какъв знак е тази крачка назад за вашия наследник Асен Меджидиев?

- Публикуваният проект за изменение на законодателството, който отменя предвидено от 01. 11. 2022 г. въвеждане на електронно предписание при ползване на антибиотици, както и за предписване на лекарствени продукти, които не се заплащат от НЗОК е крачка назад във въвеждането на електронното здравеопазване. Това обаче не се случва за първи път. Всъщност, това е второто служебно правителство, което прави втора крачка назад. През 2021г. министър Стойчо Кацаров отново отстъпи от въвеждането на електронни предписания за лекарствени продукти, които не се заплащат от бюджета на НЗОК.

За мен всяка една крачка назад във внедряването на функционалности, които да надграждат НЗИС, включително реанимирането на хартията в здравеопазването е скок към непрозрачността, невъзможността да се получи цялостна картина за лечението на заболяванията в България и следователно към неадекватно управление на процесите, поради тяхното непознаване в пълнота. В началото на 2022 г. съвместно между екипите на „Информационно обслужване" и Министерството на здравеопазването бе създадена Пътна карта за 2022 г. с ясни приоритети и етапи при въвеждането на дигитализацията в сектора. Годината бе разделена на 4 основни тримесечия, през които следваше да бъдат доставяни функционалности от извънболничната и болничната помощ с цел изграждане на електронното пациентско досие. Скокът назад, който коментираме е в противоречие с цялостната концепция за дигитализация в здравеопазването, тъй като създава предпоставки за непълнота на информацията, както и едно усещане за нежелание за цялостно обхващане на процесите. А иначе опасения и причини за невъвеждане на дадена промяна винаги може да се намерят. Не бива обаче да се поддаваме на страхове, идващи от изключенията, а трябва да създадем среда, в която тези изключения няма да затруднят лекарите, и в същото време няма да попречат на събирането на информация за здравните досието и по-ефективно лечение на пациентите. Задачата на управленците е не да забавят процесите, за които по-голямата част от медицинските съсловия са узрели и ги очакват, а да ги подкрепят, разясняват, осигуряват нормативно и адаптират при необходимост. След всяко ново внедряване на елемент от електронното здравеопазване, медицинските специалисти изпълняваха своята функция и към момента няма сривове или оплаквания.

След десетилетия застой в дигитализацията на здравеопазването, по времето, в което ръководех министерство на здравеопазването се реализира огромен напредък. Бе изготвена наредбата за използването на НЗИС; бяха въведени редица функционалности в НЗИС, като е-преглед, е-имунизации по национални програми, е-направления за консултации и хоспитализации и др. За втората полина на годината бяха планирани пълен редизайн на пациентското досие, внедряване на мобилното приложение е-Здраве, въвеждането на е-пацинетски лист, обхващане на денталната помощ; въвеждането на електронните протоколи за скъпоструващи лекарства и създаването на национални регистри в сектор здраевопазване.

В отменените текстове на наредбата бе предвидено, че до 01 ноември 2022 г. – началната дата на електронното предписване на лекарства, държавата ще създаде и предостави с отворен безплатен достъп електронно приложение за предписване от мобилен телефон, таблет или друго устройство за медицинските специалисти. Това бе уточнено и по време на преговорите с БЛС. „Информационно обслужване" АД имаше готовност до края на септември 2022 г. да създадат приложението, ако МЗ е възложило тази дейност. Много вероятно е обаче, такава да не е възложена от служебното правителство.

Всеки един министър на здравеопазването оттук нататък следва да оцени и да се възползва от натрупаната инерция и съвместно със съсловните организации да продължи процеса по навлизане на дигитализацията в здравеопазването, а не да го забавя. В този процес от съществено значение е диалога и отстояване на позицията на НЗИС пред институциите и обществото; продължаване на диалога със съсловните организации, софтуерните компании и заинтересовани страни в здравеопазването. Доводът "понеже ще се създаде временно затруднение, следователно да не предприемаме промяна" не е довод, ако искаме да изграждаме хуманна пациент-центрирана система на здравеопазване. В България системата е консервативна по ред причини, а често промените са повърхностни, не в същината на проблема, и крачките назад са част от желанието за запазването на статуквото. Как е възможно обаче да искаме да запазим едно статукво, в което имаме най-много болници и болнични легла на глава от населението в ЕС, нямаме пълноценна информация, а хората в тази система, за които уж тя е създадена са най-болните и най-кратко живеещите в Европа?


КЗК пусна е-търга на МЗ

КЗК пусна е-търга на МЗ

Оттам считат, че искането на Булфарма за спирането му е неоснователно, въпреки това процедурата още не е рестартирана от здравните власти

Е-рецептата улеснява колегите

Е-рецептата улеснява колегите

Дори, ако се срине цялата НЗИС, няма никакъв проблем да се ползва хартиена бланка и в последствие данните да се въведат в системата, казва д-р Петър Грибнев

Недоумявам защо държавата не използва е-рецепти

Недоумявам защо държавата не използва е-рецепти

Предвиждаше се от 1 ноември електронно да се изписват антибиотиците, на 5 септември сегашният здравен министър д-р Асен Меджидиев отново отмени тези текстове, казва магистър фармацевт Димитър Маринов
Проследяваме ефекта от терапията на 32 молекули

Проследяваме ефекта от терапията на 32 молекули

За да има максимален ефект в изразходването на публичните средства и новите терапии да са достъпни за максимален брой пациенти, държавите въведоха методи като оценка на здравните технологии (ОЗТ) и проследяване на ефекта им. Какво се случва в тези две направления у нас и има ли нужда от промени, попитахме проф. Илко Гетов. 

МЗ стопира мобилното приложение за е-рецептата

МЗ стопира мобилното приложение за е-рецептата

Близо 150 млн. са опаковките с лекарства с рецепта за домашно лечение, които се продават у нас за година в аптеките, едва 50 млн. от тях се изписват електронно, защото са по здравна каса

Е-рецептата не затруднява лекарите

Е-рецептата не затруднява лекарите

От години работим с електронни системи и това не е проблем, а по-скоро облекчение, което дава точна информация за терапията на пациентите и възможност з аконтрол, казва д-р Таня Андреева

Над 35 млн. лв. за лекарство за КОВИД

Над 35 млн. лв. за лекарство за КОВИД

Кабинетът одобри и над 5.9 млн. лв. за възнаграждения за работа на първа линия през юни
В ЕС има и хартиена рецепта, нека не сме различни

В ЕС има и хартиена рецепта, нека не сме различни

90% от лекарите смятат, че трябва да останат и двата варианта, а за ограничаване на свободната продажба на антибиотици са нужни други промени, смята д-р Иван Маджаров
Връщането на хартиената рецепта е крачка назад

Връщането на хартиената рецепта е крачка назад

Този опит говори сякаш, че не желаем да бъдем в дигиталния свят и да мислим за болните, казва Наталия Маева
МЗ купува Oseltamivir

МЗ купува Oseltamivir

Антивирусните лекарства са за попълване на постоянния национален резерв, казват от ведомството

1 2 3 4 5 ... 112 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Октомври 2022 Предишен Следващ