Интервю

Заедно с другите партии ще дадем модел за демонополизация

15-05-2017 06:56
С НЗОК ще търсим нормативни промени, за да се намери баланса при разходите за болници и лекарства, казва д-р Даниела ДаритковаЗаедно с другите партии ще дадем модел за демонополизация
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Тази седмица ще бъде първото заседание на новата парламентарна комисия по здравеопазване. Кои ще бъдат нейните приоритети, ще се пристъпи ли към законодателни промени за демонополизация на здравната каса, в каква посока. За всичко това попитахме д-р Даниела Дариткова. Тя е председател на комисията за трети пореден път и депутат от ГЕРБ.
- Д-р Дариткова, каква е програмата на здравната комисия, с която ще започнете новия мандат?

- Предвиждам, по традиция, първото заседание на комисията да стане следващия четвъртък от 15.30 ч. Ще започнем с приемането на процедурни правила за заседанията. След това смятам да инициирам изслушване на Надзорния съвет на здравната каса и управителят й за това как върви текущото изпълнение на бюджета на касата, както и какви са правилата за разпределение на прогнозните бюджети на болниците. Факт е, че възникна напрежение по отношение на определените стойности, заради това имаше и редица срещи на лечебните заведения за болнична помощ.

- Откъде идва това напрежение, дали от общата финансова рамка на бюджета на НЗОК или от самия начин, по който са разпределени тези средства?

- Това е въпросът, на който ще очакваме отговор, защото според нас общата бюджетна рамка предполагаше спокойно функциониране на лечебните заведения за болнична помощ. Смятам, че от една страна напрежението може да се дължи на правилата, а от друга страна, може да са разрешени много нови дейности, които да черпят по-голям ресурс от бюджета за болнична помощ. Аз очаквам да се изяснят тези факти и да се направят предложения за оптимизиране на правилата, по които се определя рамката на всяко едно лечебно заведение, защото всяка година напрежението е именно в тази посока. От една страна, ние трябва да гарантираме спокойно функциониране на лечебните заведения и достъпа на пациентите до болнична помощ. От друга - трябва да имаме възможност и за контрол. Много важно е така да се променят правилата, че да е ясно формулирана отговорността на Надзорния съвет, защото той е този, който разпределя бюджета, а сега, при дефицит, тя се прехвърля на Народното събрание и се стига до предложения за актуализация.

-  Самата здравна каса установи, че един от проблемите за напрежението са липсата на лимити при онкология, раждане, интензивни грижи, защото колкото повече се увеличават харчовете там, толкова повече намаляват парите за лимитираните дейности. Трябва ли да се направи някаква промяна, например онкологията да се извади от това приложение?

- Очаквам не само изводи от касата, а и предложения, които да оптимизират функциите й на финансиращ орган. Ексесивното нарастване на разходите в определени пера водят до дефицит в други, балансът се нарушава и бюджетната рамка по този начин е поставена в риск.

Важно е да се променят правилата, за да се формулира ясно отговорността на Надзорния съвет на здравната каса

- През последните две години имаме стагнация в средствата за болнична помощ - 1.6 млрд. лв., а тези за лекарства се увеличават прогресивно, въпреки отстъпките, докога ще се запази този начин на разпределение на финансите и удачен ли е той?

- Категорично трябва да се търсят механизми точно толкова строго, колкото се регулират разходите за болнична помощ, да се наблюдават и ограничават разходите за лекарствени продукти. Бяха направени някои нормативни промени на законово и подзаконово ниво, които да доведат до овладяване на този прогресивен растеж на разходите, но смятам, че на този етап те не са ефективни. Тук отново, заедно с експертите, с Надзорния съвет на касата, ще търсим решения какви трябва да са нормативните промени, за да се намери баланса и при разходите на лекарства. Също така контролът там да стане толкова ефективен и строг, както и в болничната помощ.

- Предизборната програма на ГЕРБ в сферата на здравеопазването беше доста амбициозна – предвиждаше и демонополизация на НЗОК, с какви законодатрелни стъпки предвиждате да я реализирате в този мандат?

- Предизборната програма на ГЕРБ наистина постави серизони задачи за решаване в сектор здравеопазване, защото смятаме, че реформата е напълно належаща и безалтернативна. Това, което аз ще търся, като председател на комисията по здравеопазване, ще бъде предварителното съгласие с всички политически сили. Защото досега проблемите на сектора бяха свързани и с това, че смяната на ръководствата предполагаше известна промяна на посоката и действията. Затова ще намеря подходящата форма това съгласие за реформа да се постигне тук в парламента, който е висшият орган на управление на държавата. Надявам се, че ще постигнем консенсус около мерките, които сме заложили в програмата.

Вярвам, че настина е изключително важно да имаме информационна система, която да структурира информационния поток, да облекчи лекарите и пациентите, които искат да имат повече грижа и внимание от медицинските специалисти. От друга страна, да направи контрола по-достъпен, да имаме аналитични звена, които на базата на цялата тази информация по-експедитивно да дават посоките на нарастване и движение на разходите. По този начин ще се облекчат и всички останали институции във вземането на нормативни решения. Така си представям аз реализацията на единната информационна система в здравеопазването и се надявам след 17 години усилия тя най-накрая да стане факт.

- Кои са другите приориотети, които очаквате да се реализират от екипа на новия министър, информационната система е от компетенциите на изпънителната власт?

- Така е, стабилизирането на Спешна помощ също е изключително важно и е от задачите на изпълнителната власт. Но тук няма как и ние да не се интересуваме, да не бъдем активни, защото гарантирането на една Спешна помощ, която дава сигурност на гражданите в страната, е ангажимент на всички политици. От друга страна, концептуалните неща, които трябва да се решат от гледна точка на законодателна рамка, разбира се засягат финансовия модел на здравно осигуряване и усъвършенстването му. Трябва да се търсят източници на финансиране с развитие на допълнителното здравно осигуряване. За всичко това ще проведем разговори и срещи с останалите партии, ще търсим експертни становища. Искаме, вземайки решение за демонополизация, този път то да бъде консенсусно за всички политичекси сили, защото това няма как да се случи в кратък период от време. Трябва да се утвърдят дългосрочни промени, които да се следват от всеки екип на МЗ.

Можем да започнем допълнително осигуряване по отношение на медицинските изделия, които и сега пациентите
заплащат от джоба си

- Досега винаги се разчиташе проектите да се подготвят от Министерство на здравеопазването (МЗ), този път пак ли ще натоварите изпълнителната власт с тази задача или вие ще се ангажирате като народни представители с промените?

- Конституцията наистина дава възможност за законодателна инициатива и на народните предтсавители, и на Министерски съвет (МС), така че решението кой ще бъде формално авторът ще дойде накрая. Въпросът е, че преди това предвиждам да направим редица срещи, разговори, дискусии на територията на парламента. Когато стигнем до финалните текстове, е техническо решение кой да бъде вносител.

- Какво е виждането на ГЕРБ за развитието на осигурителния модел?

- Факт е, че написахме в нашата програма „поетапно“, термин, който доста експерти искаха да им поясним, тъй като е нов за здравното осигуряване. Но при всички положения смятаме, че трябва да се премине през остойностяване на сега предлагания основен пакет и ясното му дефиниране с оглед на това, което 8-процентовата осигуровка може да покрие. А след това към развитието с надграждащия модел на доброволното осигуряване, като с експертната оценка ще се вземе решение какъв да бъде вариантът - на допълнително или заместващо осигуряване.

- Не се ли опасявате, че при определяне на основния пакет и въвеждане на допълнитено доброволно или заместващо осигуряване много не толкова заможени хора могат да изпаднат от достъп до здравни услуги?

- Основният пакет категорично трябва да бъде универсален и да гарантира достъп за всички социално значими и най-често срещани заболявания, които и сега са в него. Ние можем да започнем допълнително осигуряване по отношение на медицинските изделия, които и сега се налага да се заплащат от джоба на пациента. Идеята е да има предвидимост при получаването на здравни услуги - от една страна да има гарантиран достъп за всички хора и да не се орязват здравни услуги и диагнози, които сега се получават, от друга страна допълнителните средства, които се дават от джоба на пациента сега, да бъдат по някакъв начин регламентирани, за да може и тези разходи да бъдат осветлени и регулирани.

- Ще инициирате ли промени и в начина на финансиране на медицинските дейности?

- Тук въпросът е за финансирането на болничните услуги, които се предоставят на пациентите. Отдавна сме дискутирали темата и категорично съм на мнение, че клиничните пътеки като механизъм на отчитане на болничната помощ, на лечение на пациента, е показала значителни изкривявания и не дава възможност за добра грижа. Ние сме заложили ДСГ като вариант, който се използва в много европейски страни и наистина дава възможност да се лекува пациентът, а не да се търси подходяща клинична пътека за него. Тук също ще трябва да търсим съгласие за промяната, защото процесът е доста дълъг и няма как да се случи за кратък период от време. Отчитайки по този начин дейностите на болниците, механизмите на плащане ще се определят от съответното решение дали ще става въпрос за отчитане на конкретен случай или отново ще има бюджетни рамки. Но това ще даде възможност на лекарите наистина да подходят с всички възможности на клиничното и диагностично мислене, така грижата за пациента ще бъде по-добра. От една страна, ще се отчита тежестта на пациентите и няма да имаме селекция и подбор, а това ще дава отражение върху разходите на лечебното заведение и съответното му финансиране. С ДСГ ще се постигне и по-добро остойностяване на труда на медицинските специалисти, защото е факт, че в конкурентната среда, в която се практикува медицина в Европа и света, ние наистина имаме дефицит на кадри, който ни застрашава все повече повече. 

Финансирането да се обвърже с качеството на лечението не само при медицинските дейности, а и при лекарствената терапия

- Във финансирането на дейността ще се включи ли и качеството на услугата или резултата от нея при определяне на сумата, която ще получава един специалист или лечебно заведение?

- Категорично би следвало финансирането да се обвърже с резултата от лечението и то не само при медицинските дейности, защо не и при лекарствената терапия. Но за всичко това ние трябва да намерим обективни критерии, защото досегашните опити за нормативно регулиране компрометираха идеята. Без намесата на медицинските дружествата няма как административно да се реши този проблем.

- Във вашата предизборна програма беше залегнала и една много важна точка за регулиране на паралелната търговия, така че тя да не води до дефицит на медикаменти в страната?

- Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина трябва да се промени в частта му, където паралелната търговия създава опасност за дефицит на животоспасяващи медикаменти. Опитите доведоха до конституционно решение за отпадане на промените и трябва да сме много внимателни с новите предложения. Би следвало за всеки един текст да се потърси съответната нотификация в рамките на европейското ни членство. Тези стъпки бяха предприети от предишното Министерство на здравеопазването, но тъй като законодателният процес започва отново с всяко ново управление, ще трябва да се извървят отново. Надявам се да намерим подходящите текстове, така че да не се нарушат европейските принципи, но и да се запазят правата на българските пациенти.


Касата с е-карта на болниците и медиците

Касата с е-карта на болниците и медиците

В нея ще има интерактивно предоставяне на информация за договорни партньори, брой легла, а с времето ще се надгражда

Болниците с рекордни приходи за април

Болниците с рекордни приходи за април

Здравната каса е платила на лечебните заведения 406 млн., бюджетът й за годината няма да издържи без алтернатива на лимитите
Гинеколог поема строежа на детска болница

Гинеколог поема строежа на детска болница

На мястото на Николай Борисов в държавната компания застава д-р Влатко Глигоров, съобщиха от здравното министерство

НЗОК иска да смени вида на лимитите

НЗОК иска да смени вида на лимитите

Заговори се за рестрикции в цените на КП, ние сме категорично против, казва д-р Неделчо Тотев
Чака ни закриване на още високо-специализирани дейности

Чака ни закриване на още високо-специализирани дейности

За по-малко от една година страната ни губи втора уникална и високотехнологична дейност, и то в педиатрията. Поводът е липсата на достатъчно сестри. Какво обаче седи зад него, защо се стигна дотук и какво ни чака, попитахме проф. Владимир Пилософ.

Без здравни реформи няма да има по-високи заплати

Без здравни реформи няма да има по-високи заплати

Заради КТД и деформираната система на финансиране, болниците ще се принудят да съкратят част от персонала и да ограничат разходи за инвестиции, казват от БСК
Здравеопазването с най-висок ръст наети

Здравеопазването с най-висок ръст наети

За година те са се увеличили със 12.1 хил. души, средната заплата в сектора е 2219 лв., показват данните на НСИ в края на март
Немислимо е орязване на КП заради бюджета

Немислимо е орязване на КП заради бюджета

За да въведена такава рестрикция, НЗОК трябва да я коментира и обсъди преди това с БЛС, казва проф. Огнян Хаджийски
Болницата в Бургас не е издала е-рецепта

Болницата в Бургас не е издала е-рецепта

Вижда се, че пациентът не може да си получи лекарствата, а аптеката, ако ги отпусне, ще направи нарушение, казва Димитър Маринов
КС ще гледа отстраняването на шефа на НЗОК

КС ще гледа отстраняването на шефа на НЗОК

Делото е образувано по искането на депутати от ПП-ДБ, а докладчик по него ще е Филип Димитров

1 2 3 4 5 ... 502 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ