Консулт

Правата на хората с увреждания

05-09-2022 07:00
От 28.91 до 235 лева варира финансовата подкрепа за инвалиди, документите за нея и социалните услуги се подават в общинитеПравата на хората с увреждания
Clinica.bg

press@clinica.bg
Хората с увреждания често пъти нямат близки и трудно се обслужват сами. В същото време имат нужда не само oт грижи у дома, но и от финансово подкрепа. На какво имат право те и как могат да получат помощ от държавата, обясняват от Агенцията за социално подпомагане.
Поделенията на АСП – Дирекции по социално подпомагане в общините по местоживеене, са структурите, към които могат да се обръщат хората в нужда.

 

Кой има право на подкрепа

 

Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Правилника за прилагането му всяко лице, което желае да ползва социални услуги, независимо от това дали е дееспособно или поставено под запрещение, може да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес. Там то ще бъде консултирано от специалист, който ще му разясни видовете социални услуги, как функционират те и целевите групи, които могат да се ползват от тях.

 

Как се ползва социалната услуга

 

За да ползва една или повече социални услуги, според нуждите си, лицето трябва да подаде заявление Дирекцията по социално подпомагане в общината по местоживеене. Ако то се е преместило на друг адрес, трябва да смени адресната си регистрация, за да се възползва от тази възможност. Заявлението трябва да бъде придружено с копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК. След като документите бъдат приети, специалистите изготвят т. нар. предварителна оценка на потребностите. Това е документ за насочване за ползване на подходяща социална услуга.

 

Какво определя оценката

 

Водещи при предоставяне на социалните услуги са индивидуалните потребности на лицето, свързани със здравословното му състояние и наличието на медицинска диагноза. В случаите, когато в социалната услуга няма свободни места, Дирекцията „Социално подпомагане" го вписва в регистъра на чакащите за настаняване в социален дом или център или за ползването на съответната услуга. В зависимост от спешността на случая, лицето може да бъде насочено към социалната услуга приоритетно. Такъв случай може да бъде висока степен на неподвижност, липса на близки и подходящо жилище за живеене.

 

Домът като най-добра среда

 

През последните години политиката в сферата на социалните услуги е насочена към развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да заменят институционалния модел на грижа. Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на лица, включително и деца с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и други уязвими групи. Сред услугите, които те могат да получат у дома са личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж. Има възможност за личен или социален асистент да бъде определен човек от семейството или от домакинството, който е безработен. Така, той получава минималната за страната работна заплата, която му се зачита за трудов стаж, пенсионни и здравни осигуровки. Това е предпочитаният вариант от повечето хора със специални нужди. Причината е, че човекът от семейството или домакинството е постоянно до него, помага дори в почивните и празничните дни. За разлика - хората извън семейната среда, които са назначени, ползват събота и  неделя, както и празничните дни, като почивни. Освен това, те имат осем или четиричасов работен ден, според потребността на инвалида, която са му отредили от Дирекцията „Социално подпомагане".

 

Какво работи личният асистент

 

Чрез услугата личен или социален асистент се предоставят грижи за задоволяване на ежедневни потребности в домашна среда. Съобразно спецификите те са насочени към социална работа и консултации, когато е необходимо, подпомагане във всекидневните нужди, придружаване до лекаря и на разходка, поддържане на хигиена, пазаруване и приготвяне на храна, пране и чистене. Асистентът съдейства и при подаване на документите за снабдяване с необходимите помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия. Част от услугите, предоставяни в домашна среда се предоставят по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.

 

Асистенти и за пенсионери

 

Тази социална услуга се нарича „Асистентска подкрепа" и е създадена в началото на 2021 г. на територията на всички общини. Целевата група, която обхваща тя са лица в пенсионна възраст, които не могат да се обслужват сами и нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Услугата може да се ползва и от пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. За тази услуга също се подава заявление в Дирекция „Социално подпомагане" в общината по местоживеене.

 

Социални услуги в общността

 

Тази форма на социални услуги е сравнително нова за нашата страна за разлика от Европа, където те са традиция от много десетилетия. Такива услуги са дневни центрове за възрастни хора с увреждания, дневни центрове за стари хора, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за обществена подкрепа и обществени трапезарии. Съществуват и социални услуги в общността за резидентна грижа. Такива са центрове за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция, центрове за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, центрове за настаняване от семеен тип за стари хора, центрове за временно настаняване, кризисни центрове и защитени жилища. Защитените жилища са предимно за хора с психични разстройства, за такива с умствена изостаналост или с физически увреждания. Специализирана институция пък са старческите домове. За да бъде настанен човек в тях, трябва да представи набор от документи, които са под формата на формуляр. Те се предоставят в дирекциите „Социално подпомагане" на общините. Хората със специални потребности прилагат още решение от НЕЛК и НЕЛК или епикриза.

 

Какъв е размерът на финансова помощ

 

Независимо дали ползват някоя социална услуга, хората с увреждания имат право и на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им. Размерът й се определя въз основа на чл. 20 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Лицата над 18 години със степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто имат право на месечна помощ от 7 на сто от линията на бедност, което в момента е 28,91 лева. Ако увреждането е от 71 до 90 процента размер е 15 % от линията на бедност, тоест 61,95 лева. При над 90 на сто степен на увреждане е в размер 25 на сто от линията на бедност, което е 103,25 лева. При 90 % степен на увреждане с определена чужда помощ хората, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, имат право на 30% от линията на бедност - 123,90 лева. Тези с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност са с право на 57 на сто от линията на бедност, което прави 235,41 лева.

 

Какви документи са нужни

 

За отпускане на месечна финансова подкрепа е необходимо лицето да има експертно решение на ТЕЛК, в което да се казва установеният вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Документите се подават по местоживеене, което се удостоверява с личната карта.


Бизнесът с нужда от 205 548 души през 2023-та

Бизнесът с нужда от 205 548 души през 2023-та

До пет години най-търсени ще са лекарите, медицинските сестри, учителите, икономистите и IT специалистите
МОН подписа нов КТД за учителите

МОН подписа нов КТД за учителите

Минималните им заплати от 1 септември официално са в диапазона от 1486 лв. до 1592 лв.

33 626 заявления за помощни средства към НЗОК

33 626 заявления за помощни средства към НЗОК

Неодобрените са 1385 или 4%, става ясно от данните на здравната каса
Проблемите на хората с увреждания се неглижират

Проблемите на хората с увреждания се неглижират

Замразяването на средствата за подкрепа за тях означава да ги обречем на лишения, мизерия и страдания, каза Георги Гьоков
Кой има право на новата помощ за отопление

Кой има право на новата помощ за отопление

Тя няма да се предоставя на хора, които вече са получили енергийна целева подкрепа, разясниха от Агенцията за социално подпомагане
КНСБ иска 850 лв. МРЗ с решение на кабинета

КНСБ иска 850 лв. МРЗ с решение на кабинета

Идеята е така тя да може да се увеличи дори и да не се стигне до нов бюджет, внесен от служебното правителство
Плащат пенсии и добавки от 7 декември

Плащат пенсии и добавки от 7 декември

Всички възрастни ще получат допълнително 70 лв. във връзка с предстоящите празници, напомнят от НОИ
100 000 ще получат по 300 лв. за ученик

100 000 ще получат по 300 лв. за ученик

Парите са само за семейства, които имат първокласници или осмокласници, казват от Агенцията за социално подпомагане
Да не се спират пенсии при изтекъл ТЕЛК

Да не се спират пенсии при изтекъл ТЕЛК

Условието е документите за преосвидетелстване да са подадени не по-късно от месец преди изтичането на решението, гласи проект за промени на ГЕРБ
300 лв. за отопление на още хора с увреждания

300 лв. за отопление на още хора с увреждания

Право на помощта ще имат още деца сираци, пострадали от бедствия през годината и др., обясни премиерът Гълъб Донев
1 2 3 4 5 ... 107 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Декември 2022 Предишен Следващ