Резултат

НЗОК с обещания за повече информация за медиите

19-08-2022 16:03
Нейният управител проф. Петко Салчев ще поиска от Надзорния съвет да оповестява решенията си НЗОК с обещания за повече информация за медиите
Clinica.bg

press@clinica.bg
Националната здравноосигурителна каса да бъде по-отворена за здравните журналисти занапред. Надзорният съвет да бъде по-комуникативен с медиите. Това обеща да поиска от надзорниците управителят на касата проф. Петко Салчев на среща с журналисти. Тя бе провокирана от затруднения в достъпа до здравна информация, която те срещат с редица институции. Резултатите от анкета, проведена чрез фейсбук групата „Здравни журналисти" показват, че според 63% от отговорите в над половина от случаите е бил налице проблем в достъпа до информация, а 80% от отговорилите смятат, че има тематично разделяне при осигуряването на информация от страна на здравните институции. Проф. Салчев бе първият и единствен засега, който покани журналистите на среща.
Надзорният съвет да публикува предварително информация за дневния ред на предстоящите си заседания на сайта на касата, а след завършването им да бъдат публикувани и взетите решения по отделните точки. Също така, да бъдат публикувани и съпътстващите документи към тях.

Това обеща да поиска проф. Салчев с докладна записка

до надзорниците. Освен това, той обеща да поиска от тях след взимане на решения по въпроси с висок обществен интерес НС да излъчват говорител, който да ги представя и разяснява пред журналистите. Към момента такава практика не съществува, което изключително затруднява работата на медиите.

 

Занапред всеки месец ще има по една редовна

 

пресконференция на която управителят на НЗОК и експерти ще разясняват пред журналистите парливи и актуални въпроси и тенденции, свързани с работата на касата, обеща от свое име нейният управител. За по-пълна информация, която касае специализираните медии той заяви, че при интерес ще им бъде предоставян експерт, който да разяснява поставените въпроси.

 

Повдигнат бе и въпросът за онлайн излъчване

 

на заседанията на Надзорния съвет на НЗОК. И по този въпрос проф. Салчев обеща, че процесът ще бъде обезпечен технически. На срещата бе повдигнат и въпросът за по-бързото предоставяне на информация на журналистите с цел да се осигури оперативност. Сега процедурата е често пъти от касата да искат тя да бъде поискана по Закона за достъп до информацията, което бави оперативността на информацията.

 

 Управителят проф. Салчев се извини с обстоятелството,

 

че в много от въпросите се съдържа претекст за конфиденциалност, която налага съгласуване с юристите на касата и предоставянето й по ЗДОИ.

Благодарим на проф. Петко Салчев за инициативата му да се срещне с представители на медиите.


Срещам проблеми в достъпа до информация

Срещам проблеми в достъпа до информация

Когато става дума за здравеопазване и милиарди, прозрачността е задължителна, казва Полина Тодорова
Преди говореха с нас, сега пращат съобщения постфактум

Преди говореха с нас, сега пращат съобщения постфактум

Липсата на нужната прозрачност и пряк контакт не е най-добрият символ на демокрацията, смятам, че след 2000 г. здравните институции се затвориха в себе си, казва Дарина Стоева
На въпросите се отговаря сухо и административно

На въпросите се отговаря сухо и административно

Изобщо институциите се научиха да ни употребяват, но не и да работят ефективно с нас, в този смисъл „любовта ни" все още е несподелена, казва Янка Петкова
Липсата на прозрачност е признак за страх

Липсата на прозрачност е признак за страх

Той е най-вече у ръководителите на ведомствата да не се изложат, с което обикновено се излагат много повече, казва Мартина Бозукова
Информацията е сравнително оскъдна

Информацията е сравнително оскъдна

Достъпът до нея е усложнен, налага се да се търсят допълнителни източници – колеги или познати в институцията, казва Аида Паникян
Има затруднения в достъпа до здравна информация

Има затруднения в достъпа до здравна информация

Това показват резултатите от анкета сред 20 журналисти от 16 национални, регионални и специализирани медии

Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ