Интервю

Агресията показва недостиг на умения да се справяме

18-08-2022 06:03
В биологичния смисъл без нея не можем, в обществото обаче, тя трябва да се канализира в морално-етични правила и тук е мястото на първите 7 години, липсата им се компенсира трудно, казва д-р Младен ПенчевАгресията показва недостиг на умения да се справяме
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Напоследък отново зачестиха проявите на агресия към медици, а и като цяло в обществото ни. Знак за какво е това, как може да се обяснят подобни действия и какъв е пътят да се ограничат, попитахме д-р Младен Пенчев. Той е специалист в Клиниката по Психиатрия на УМБАЛ "Александровска" в София.
- Д-р Пенчев, все по-често чуваме за случаи на агресия – сред медици, сред спасители, сред деца. Сигнал за какво е това за обществото ни?

- Най-общо казано това е сигнал на несигурност. Също така е знак за недостиг на умения да се справяме с предизвикателствата на ежедневието, с изискванията, пред които ни поставят работната среда, семейството и социалните ни контакти. Сякаш през годините се забравиха принципите на доброто възпитание и най-вече на библейските ценности, които ни учат да се държим с другите така, както искаме и те да се държат с нас. Тези така важни житейски уроци не се предават на поколенията. Наблюденията ми показват, че при разрешаване на конфликти, се прибягва до едни „късо-съединителни реакции", без да се обмислят последствията. Вероятно заради това, че хората са доста изнервени и същевременно забравили принципите на доброто възпитание, те се опитват бързо да облекчат напрежението. И в резултат на всичко това, прибягват до прояви на вербална или физическа агресия.

- Какви са дълбоките корени на агресията, която ни заобикаля и какво я подхранва? Липсата на първите 7 години ли е в основата?

- Корените на агресията са толкова дълбоки, колкото е историята на живота на тази планета. Тя е вродено качество на всеки индивид, заедно с нагона за размножаване и за самосъхранение. В своя биологичен смисъл агресията е нещо, без което не можем. Но в обществения строй, в който ние имаме претенции за някаква цивилизованост, тя трябва да се канализира в рамките на морално-етични правила. И тук е така значимата и основополагаща роля на първите седем години от живота на човека, а и на цялностното възпитание по време на периода на формиране на личността. На следващо място са правилата, към които ние се придържаме, попадайки в работната среда, в социума, в обществото като цяло. Последната инстанция са законовите норми, които трябва да подсигурят поведение, което да не вреди на околните. Но подчертавам, че възпитанието в семейството и училището е в основата на всичко това. Когато това време е изпуснато, е много трудно да бъде компенсирано със санкциониращи инстанции.

- В един конфликт има две страни - каква е ролята на пациента, каква на специалиста?

- Взаимоотношенията „пациент – лекар" не би трябвало да предполагат проява на агресия, от която и да е страна. Когато тя стане факт, било то вербална или физическа, ние говорим за агресия от един индивид към друг и вече не сме в ситуацията „лекар-пациент". Когато медик стане обект на подобно поведение, това, че е специалист, не е от особена полза за овладяване на ситуацията. Или поне не в достатъчна степен. От друга страна нападението, обидата или тормозът към човек, който изпълнява служебните си задължения, би трябвало да е утежняващо вината обстоятелство при налагането на санкции на извършителя. В контекста на агресивното поведение тази ситуация не бива да се разглежда като нещо изключително. Но е стряскащо и ужасяващо да се упражнява насилие върху лекар, когато той е на работното си място. Не може да се проявява агресия към човек, от когото очакваш помощ. Дори и в момента, той да не е способен да я окаже по най-добрия начин, опитите за насилие и налагането на всякакви форми на принуда са недопустими. На латински думата пациент означава страдащ човек. Той се нуждае и очаква помощ, а лекарят трябва да се опита да му я окаже, да му бъде полезен. И тук пак се връщаме в началото на нашия разговор. Отношенията трябва да са базирани и да се ръководят от нашия морал, етика и възпитание в духа на спазването на правата, личното пространство и достойнството на другия. В този контекст няма значение дали човекът срещу нас е лекар, инженер или полицай. Изисква се едно и също – уважение и зачитане на неговата личност.

- Винаги казваме, че по-умният, по-силният е този, който трябва да може да овладее една ситуация, в този смисъл защо лекарите не успяват да потушат конфликта?

- Както вече споменах, когато даден човек стане обект на агресия, то неговият интелект не може да му бъде от съществена полза. Служителите на реда са обучени да се справят с такъв тип поведение. Курсовете в медицинските университети не включват подобна подготовка (може би трябва да се въведе). В по-общ план, разбира се, че трябва да сме внимателни. Има признаци, които показват кога даден човек е склонен да прояви агресия. Затова е добре да сме наблюдателни и ако регистрираме такива сигнали, да сме много по-бдителни и да подхождаме с особено внимание в комуникацията си с такива хора. С други думи това означава да избягваме допълнителна провокация към човек, който е склонен към агресивно поведение. Но, същевременно не бива да се изпада в ситуация, в която лекарят да се страхува, докато е на работното си място и да съобразява дейността си с това, дали някой може да го нападне. Това е изключено. Ясно е, че той трябва да бъде внимателен и уважителен към пациентите си. Това са базисни изисквания. Но, дори и перфектното отношение към болния, не е гаранция, че лекарят няма да стане обект на агресия. От друга страна, дори и медикът да има някакъв пропуск, това не е основание да стане обект на насилие.

- Имат ли нужда медицинските специалисти от обучение как да се справят в подобни ситуации?

- Може би това не е излишно. Но смятам, че е по-удачно да се прилага по-базисен механизъм, вместо да се отнема и от без това малкото време на лекарите за обучения за справяне с агресия. Достатъчно е да има охрана и сурови наказания към нарушителите.

- Какви съвети бихте им дали?

- Както вече споменах, има знаци кога един човек е склонен да прояви агресия и към общуването с него следва да се подходи внимателно. Ако се налага, трябва да се вземат и по-сериозни мерки, да се извика охрана или да се подаде сигнал до органите на реда. В никакъв случай не бива да се влиза в остра конфронтация. Но, това не означава, че лекарите не трябва да отстояват позицията си.

- А какво е нужно, за да се помогне на пациентите да се справят с подобни вулгарни прояви на емоциите си, под формата на агресия?

- Когато някой има проблем с овладяването на агресията, той може да се обърне за помощ към компетентни специалисти като психолози, ако се наложи и към психиатри. Това, обаче не е еднократен акт, а често процес, който отнема време. Но, когато сме в ситуация и някой проявява насилие към нас, ние трябва да се опитаме да съхраним достойнството и физическата си цялост. В този момент не можем да помогнем на другия да се справи с агресията си, това би било абсурдно.

- В тези напрегнати времена как оценявате психичното здраве на нацията ни?

- Не знам доколко този въпрос е в компетенциите ми. Според статистическите данни тревожните разстройства са се повишили и това е обяснимо в контекста на обстановката, в която живеем. При тези състояние има сериозна психогенна компонента. Затова под „ударите на събитията" на съвремието ни, някои хора развиват тревожни разстройства, които не биха отключили в едни по-спокойни времена. По-сериозните психиатрични заболявания остават едни и същи като разпространение през годините. Техният процент не се колебае значително. Зависимостите от „тежки наркотици", като венозен хероин, като че ли са по-малко. Същевременно се увеличава употребата на психостимуланти и халюциногени, с перорална и инхалаторна употреба, които спадат към „по-леката" дрога. Те са по-малко живото застрашаващи, затова и тенденцията тук е по-скоро „положителна". Колкото до депресивните разстройства, те също са константа. В обобщение здравето на нацията в този аспект не е много по-различно, в сравнение с изминалите пет години. Изключение са само тревожните разстройства.

- А как оценявате грижата за психичното здраве в страната ни? Какво може да се направи, за да се подобрят нещата?

- Не бих могъл да дам такава оценка. Като лекари психиатри ние се грижим за пациентите си и продължаваме да правим всичко възможно, за да им помогнем. Има обаче много други фактори като битови условия, снабдяване с лекарства, леглова база, пенсионно осигуряване, социализация, наблюдение и проследяване на болните, които може би отстъпват, в сравнение с минали години. Но тези въпроси са в компетенциите на други специалисти. За да се подобри ситуацията, трябва да има една по-комплексна и систематична стратегия за психиатричната услуга в страната. Тя трябва да е най-вече на ниво болници и амбулаторни кабинети. Навсякъде по света това е социална услуга, защото нашите тежко болни пациенти са с малки финансови възможности. Затова ролята на държавата в психиатричната помощ трябва да бъде по-голяма отколкото в другите специалности.

За финал пожелавам на хората да се замислят, когато са ядосани и да се опитат да се успокоят по различен начин, а не като излеят агресията си върху другия. Ако им е трудно, нека се обърнат към специалисти и да се грижат повече за себе си цялостно. Профилактиката е пътят към доброто здраве на нацията, но за съжаление у нас тя не е застъпена в нужната степен.


Съдят ускорено нападателя на сестрата

Съдят ускорено нападателя на сестрата

Такова уверение е получил здравният министър д-р Асен Меджидиев, казват от МЗ
Пиян преби медицинска сестра

Пиян преби медицинска сестра

Жената е приета в Отделението по неврология на пернишката болница с комоцио и множество наранявания

Започнаха обученията за справяне с агресивни пациенти

Започнаха обученията за справяне с агресивни пациенти

Курсовете са безплатни за лекари и медицински специалисти и са разработени от психолози от Лаборатория за психично здраве на ВМА, казаха от БЛС
50% от лекарите - жертва на вербална агресия

50% от лекарите - жертва на вербална агресия

За да се реши проблема, от БЛС настояват за въвеждане на допълнителни часове в училище и разпространението на информация относно значението на уважението към здравните и социално-здравните специалисти
Съдят мъж за хулиганство в Спешна помощ

Съдят мъж за хулиганство в Спешна помощ

36-годишният радомирец е подведен под отговорност и за унищожаване и повреждане на имущество на ЦСМП в града
Арестуваха побойник на спешен медик

Арестуваха побойник на спешен медик

21-годишен е задържан в РУ-Момчилград, след като ударил няколко юмрука на лекарския асистент
Агресия и при спасителите

Агресия и при спасителите

До сблъсък с туристи се е стигнало на плажа на „Слънчев бряг" заради незачитането на червения флаг

Ние сме като гръмоотводи в системата

Ние сме като гръмоотводи в системата

При нас агресията е предимно вербална, хората протестират, че има грешка в документите им и не могат да получат лекарствата си на момента, казва магистър-фармацевт Димитър Маринов
Oще два случая на агресия над медици

Oще два случая на агресия над медици

В Гоце Делчев задържаха млад мъж отправял заплахи към медик, а лекарка от Казанлък е била обект на обиди и подигравки от страна на жена, потърсила помощ в спешното
Пак насилие срещу медик

Пак насилие срещу медик

Заради заплаха за убийство и опит за душене на д-р Айлин Ахмед, от БЛС сезираха Прокуратурата

1 2 3 4 5 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Октомври 2022 Предишен Следващ