Интервю

МЗ да направи анализ на болниците

11-08-2022 07:00
Без увеличение на заплатите хората са демотивирани, ще започнат да напускат МБАЛ - Свищов, казва Илиян ВенковМЗ да направи анализ на болниците
Силвия
Силвия
Николова
silnikol@gmail.com
От броени дни здравното ведомство е с нов министър Асен Меджидиев. От месец август лечебните заведения трябва да изплащат и новите заплати по колективния трудов договор, сумата им залегна и в анекса към НРД. Какви са очакванията от служебния министър, какви са проблемите пред общинските болници и каква е визията за развитието на МБАЛ – Свищов. Това попитахме нейния управител Илиян Венков, който по образование е икономист.
- Г-н Венков, какви са очакванията Ви от новия служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев?

- Най-напред е необходимо да бъде направен анализ на лечебните заведения в страната. Това не би отнело много времеви ресурс на хората от Министерството на здравеопазването, защото Националната здравноосигурителна каса разполага с пълни данни за обемите дейности и плащанията, които осъществява към нас. В анализа да бъде отчетен и дефицитът на кадри, които изтичат към Европа. Редно е да се реши въпросът с неосъществимите нови заплати според анекса и колективния трудов договор. Пределно ясно е, че няма управител на общинска болница, който да може да даде тези възнаграждения. Освен това, КОВИД вълната се увеличава, но има проблем със 104-та клиничната пътека за лечение на това заболяване. Тя е запазена и по нея се плаща, но само за пациенти, лекувани в инфекциозните отделения. Такива има в областните болници, но не и в общинските. Ние, в общинските болници също лекуваме КОВИД-19, но в обособени сектори във вътрешните отделения. Тази пътека е по-благоприятна за изпълнение и лечение. От министър Меджидиев очакваме евентуалното връщане на допълнителните средства на медицинските специалисти, в това число за първа линия и допълнителните възнаграждения по член 5 от методиката за тяхнато разпределение.

- Каква оценка бихме дали на работата на първия здравен министър от новите политически формации - проф. Асена Сербезова?

- Въздържам се да давам оценки, но както казах, бяха спрени пари. Това говори красноречиво. Не можете да си представите, колко трудно е на един управител да обясни на хората, защо ще получават по-малки възнаграждения. Не мога ди представя, как са се прибрали и казали на семействата си след това медицинските сестри и лекарите, че парите им са намалени. Ето така се развалят взаимоотношенията в един колектив. Друг е въпросът, че повечето от медицинските ни сестри са пенсионерки. Някои решиха да не работят повече в болницата и отидоха в детските градини. Ще се мъчим докрай, нямаме друг избор.

- Какво е финансовото състояние и как се справя МБАЛ – Свищов? Имате ли визия за развитието на болницата?

- Изненадващо е, че фона на поскъпването на енергоносителите, консумативите, лекарствата, услугите и инфлацията, въпреки всички тези, ние продължаваме да действане, да се справяме. Орисани сме да оцелеем, защото сме единственото лечебно заведение и възможност да получат медицински услуги в болнични условия възрастните хора, хронично болните, а и по-младите и работещите в 15 населени места. Болничната дейност, макар и да сме търговски дружества, е различна от всички останали, осъществявани от останалите търговски дружества. Например днес (във вторник до обяд, б.р.) имаме приети десет пациенти, като вече масово всеки постъпващ се оказва, че е и с положителна проба за коронавируса, а някои са с проявен КОВИД-19. Нямаме право да не се справяме, макар и в сложната икономическа ситуация, защото като дойдат тези пациенти, те имат нужда от помощ. Те няма къде да отидат, те трябва да бъдат лекувани. Колкото и да е трудно, правим го. Това е орисията на нашата категория болници, общинските.

- Имате ли задължения?

- Задълженията на нашата болница към края на 2020 г. бяха 672 000 лева. Към момента те са 119 000 лева. Същевременно, успяхме и да изплатим един кредит. Успяхме, тъй като имахме увеличение на пациентите, плаща ни и по клинична пътека за КОВИД-19, имахме и субсидия от МЗ. Ние бяхме от първите, които увеличиха леглата си за коронавирусни пациенти на 51 на сто. Помогнаха ни и средствата за отдалеченост. Всеки лев се харчи целесъобразно след строга финансова преценка. Аз приех за стана управител на МБАЛ-Свищов, за да спася лечебното заведение заради хората, които няма къде другаде да се лекуват. Много по-добре би било за мен да бъда заместник-кмет, каквато беше предишната ми длъжност. От тук насетне, ако трябва да изпълним новите заплати и при увеличените цени и шеметната инфлация ние ще започнем в ситуацията да трупаме задължения, а някои от тях ще бъдат и просрочени.

Колкото до визията ми за търговското дружество, тя е да удържим, да не се предадем. Както вече казах, хората от петнадесет общини няма къде другаде да отидат. Хубаво е, когато изпишем пациент, той се прибере оздравял вкъщи или поне сме му облекчили състоянието. в това е смисълът на общинските болници. нашият контингент е по-беден, затова трябва да ни се помогне. По отношение на клиничните пътеки увеличението е 15 на сто, но и на това см доволни. Нашите хоризонти, на общинските болници, са по-стеснени. Важното е да ни има. Имаше един момент, в който бях обзет от оптимизъм. Смятах, че нещата могат да се случат, но това ми настроение поотмина.

- Какво Ви накара вече да не сте оптимист?

- Оптимист бях, защото трудностите идва една след друга, когато имахме по-високи нива на КОВИД-19, но имахме един що – годе мотивиран персонал. И лекарите, и медицинските сестри лекуваха самоотвержено, защото получаваха едни допълнителни пари – за първа линия, средства по чл. 5 от Министерството на здравеопазването, които бяха в голяма помощ на болницата – по 800 лв. за лекар, 550 лв. за медицинска сестра, 120 лв. за санитар. Накрая с тези пари се формираше едно достойно възнаграждение на хората. От години се коментира, че трудът на медиците не е реално остойностен. Когато дадоха тези пари, хората бяха удовлетвоени. Работиха самоотвержено, бяха удовлетворени. Поуспокоихме се, решихме, че всичко е наред и можем да работим по-спокойно, спряха парите на първа линия. Не получаваме и финансиране по член 5. Ние, мениджърите на болници, попаднахме в излючително сложна и трудна ситуация. Малко след всичко това ни налагат да спазване заложените заплати в колективния трудов договор и заложените в анекса, които по размер са същите. Никой обаче не ни казва откъде да дойдат, откъде да вземем пари, след като инфлацията и поскъпването поглъщат всеки лев, постъпил в болницата. Ето така оптимизмът ми се изпари. В момента недоумявам откъде мога да взема пари за новите заплати. Не е възможно те да бъдат изпълнени. Да кажа, че съм разочарован, малко. Спешно управляващите здравния сектор трябва да вземат някакви мерки.

- Кои са най-открояващите се проблеми на общинските лечебни заведения?

- На първо и основно място това са неосъществимостта на новите заплати, залегнали в Колективния трудов договор и в анекса към Националния рамков договор. Заложените суми в тях са висок праг за малките общински болници. Те са непосилни за нито една общинска болница и това е факт. Не по-малък проблем е, че бяхме лишени от добавките за първа линия. Не случайно повтарям това, с надеждата да ни чуят.

- Върховният административен съд със свое определение спря анекса в частта за заплатите. МЗ обжалва. Ако определението падне в съда, ще подадете ли съдебен иск?

- Тук не е важен правния, а човешкия аспект. Ние сме търговски дружества, но при нас се лекуват хора. Щом МЗ намери възможност да дава допълнителни средства година и половина по време на пандемията, е реално да се дават и занапред тези пари в помощ на лечебните заведения. Колкото до ВАС и анекса, ще действам според решението на Сдружението на общинските болници. Лечебните заведения за болнична помощ са търговски дружества. Постоянно ни натякват да се оправяме сами – нещо, което не е възможно. Наш принципал са общинският съвет и общината. Ние обаче сме търговско дружество и те не могат да ни дават пари за заплати. Няма управител – нито аз, нито колега на общинска болница, който да не иска по-големи заплати за персонала. Никой от нас обаче не може да се изправи и да каже, че може да ги осигури. Аз също не мога да ги осигуря. Независимо от увеличението на клиничните пътеки, което за МБАЛ – Свищов е средно 15%, те пак не са платими. Имаме сметки за горива, за електроенергия, за лекарства, за консумативи и услуги. Те също се плащат с пари, без тях пациентите ни не могат. За цялата 2021 г. сме платили сметки за електроенергия около 217 000 лева, което на месец се пада между 17 000 и 18 000 лева. Това е огромен разход. Не съм наясно, как ще са нещата през отоплителния сезон. Засега се справяме, но докъде ще стигнат силите на лекарите, медицинските сестри, санитарите, не знам.

- Какво очаквате, ако хората не получат новите си заплати, ще има ли напуснали?

- Очаквам го. Страхувам се точно от това. Ако си тръгнат, нямам моралното право да ги задържа. Да останат може, ако им се даде по-достойно заплащане. Както вече казах, да бъде върната клиничната пътека за лечение на КОВИД-19 и парите за първа линия. При нас вече имаме няколко болни медицински сестри. Ако хората започнат да получават отново тези пари, ще се справим, ще работят по-мотивирано. Сега те са демотивирани, не мога да го крия. Това не го казвам само аз. Казват го и останалите колеги – управители на общински болници, но какво от това?! Кой ни чува?!

- Как гледате на идеята за обособяване на защитени болници и по какви критерии трябва да се определя коя да попадне в тази категория коя не?

- Не знам какво точно се има предвид защитени болници, но най-важното е да защитим медицинския персонал, той да има адекватно и достойно възнаграждение, за да има и мотивация за работа. Едно лечебно заведение без персонал, дори да бъде защитено, колко може да бъде защитено, щом няма кой да работи в него. Кадрите са основният проблем. Там трябва да бъде фокусът, а стимулът може да бъде финансов, защото хората го заслужават.

- Договорните партньори на НЗОК за болнична помощ към момента са 370. Не са ли много за България?

- Може би са много. Високоспециализираните болници са съсредоточени в София и в големите градове. Въпросът е как се разпределят средствата от НЗОК. Аз обаче не съм от хората, които не могат да кажат да ги има ли всички тях или да бъдат намалени или кой какво да получи. Като управител на една общинска болница, каквато е МБАЛ – Свищов, искам малко повече внимание за нашите болници, защото стопанските разходи ни идват в повече. Някак си се справяме с кадрите, намираме лекари от други градове, но и това са разходи за транспорта им, защото специалисти нямаме. Нека се помисли повече за общинското болнично здравеопазване.

- Парите за здравеопазване, като цяло,се увеличават с всяка изминала година, но неудовлетвореността на пациентите от качеството е голямо, смъртността също се увеличава. Как да си го обясним?

- За всяка болница е различно. Каквото и да говорим, пак стигаме до мотива средства за работещите в болничното здравеопазване.


Oщe 9.8 млн. за Спешна помощ

Oщe 9.8 млн. за Спешна помощ

Кабинетът одобри и над 40 млн. лв. за интензивни грижи за здравнонеосигурени, за стационарна психиатрична помощ и задължително лечение и изолация
Общинските болници не могат да вдигнат заплатите

Общинските болници не могат да вдигнат заплатите

Въпреки това хората продължават да работят, но има и отлив, включително и към детските ясли, казва д-р Евгения Иванова
Инфлацията изяде част от парите по стратегията

Инфлацията изяде част от парите по стратегията

Държавата трябва да увеличи процентът съфинансиране, трябва да се увеличат и парите на персонала, казва д-р Цветеслава Гълъбова
Kонкурсите за нов директор до 60 дни

Kонкурсите за нов директор до 60 дни

Това важи в случаите, в които ръководител е освободен предсрочно или при проведена процедура няма класиран кандидат, гласят промени във Вътрешните правила за избор на управление в лечебните заведения
Сляха двете столични болници официално

Сляха двете столични болници официално

Процедурата, с която МБАЛББ „Св. София" става част от УМБАЛ „Св. Иван Рилски", вече е финализирана в Търговския регистър
Парите по плана да отидат при пациентите

Парите по плана да отидат при пациентите

Ще носим отговорност за поколения наред, ако бъдат похарчени за меки кресла на директорите, казва доц. Михаил Околийски
Увеличават бюджета на 120 болници

Увеличават бюджета на 120 болници

Здравната каса предлага да им се дадат още 43 млн. лв. през октомври, три четвърти отиват в осем частни болници, една държавна и една общинска

НЗОК иска 6 млн. от резерва за болници

НЗОК иска 6 млн. от резерва за болници

Джипитата не успяват да си заработят бюджета, а специалистите леко го надвишават, показват още анализите на фонда през септември

Търсят 4.5 млн. лв. за заплати в РЗИ

Търсят 4.5 млн. лв. за заплати в РЗИ

Протестът им е съвсем основателен, ще се постараем по някакъв начин да ги компенсираме, успяхме да договорим малко повече пари за ЦСМП, казва д-р Асен Меджидиев
Още няма решение за заплатите в РЗИ

Още няма решение за заплатите в РЗИ

Вдигат възнагражденията в центровете за спешна медицинска помощ, как и с колко става ясно в сряда, казва д-р Пламен Радославов
1 2 3 4 5 ... 375 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Септември 2022 Предишен Следващ