позиция

БАТЕЛ срещу промените в СЕСПА

05-08-2022 15:11
Според тях оповестяването на липсите на медикаменти в складовете им се квалифицират като търговска тайнаБАТЕЛ срещу промените в СЕСПА
Clinica.bg

press@clinica.bg

За да регулира паралелния износ и да гарантира наличности с лекарства за българските пациенти, както и за да подобри равнопоставеността на аптеките при снабдяването им с медикаменти от търговците на едро, здравното министерство предприе промени в Наредба 4. С тях то дава възможност фармацевтите да получават информация чрез СЕСПА, ако в някой дистрибутор наистина няма определен медикамент, тъй като сега съществуват разминавания в информацията между аптеките, дистрибуторите и производителите. Промените бяха осъществени по молба и на Българския фармацевтичен съюз и бяха обнародвани в „Държавен вестник" на 2 август. Те обаче доведоха до негативна реакция от страна на някои дистрибутори, които членуват в БАТЕЛ. Публикуваме тяхната позиция.

Министерство на здравеопазването одобри поднормативен акт, който е в пълно противоречие със съответните законови разпоредби на ЗЛПХМ във връзка с изграждането и функционирането на СЕСПА. Става дума за изменение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, с което се предвижда осигуряването на възможност притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да получават информация за липса на наличности в складовете на притежателите на разрешение за търговия на едро.


Целта на СЕСПА е да събира информация

от задължените лица, с цел анализ за установяване на недостиг на лекарствени продукти, включени в ПЛС, на територията на Република България. Тази цел по никакъв начин не предполага нито правната възможност, нито практическата полза, от това един от субектите по веригата на доставка на лекарствени продукти да има достъп до информацията относно липсата на наличности в конкретен правен субект, стоящ на друго ниво във веригата на доставки.


Обръщаме внимание, че съгласно

чл. 217б от ЗЛПХМ основен принцип при изграждането и поддържането на СЕСПА е гарантиране на регламентиран достъп до данните в електронната информационна система. Законодателят ясно е разписал и регламентирал правото на достъп да системата и данните в нея: 1) институциите и лицата по ал. 3 на чл. 217б само за целите на предоставяне на информация; и 2) Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и съветът по чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ. Предоставянето на достъп до данните в системата на търговците на дребно не е законово регламентирано и би се извършило в нарушение на принципите и нормативните предписания на ЗЛПХМ.


Не на последно място, обръщаме внимание,

че информацията и данните по чл. 217б от ЗЛПХМ, предоставяни и от търговците на едро, се квалифицират като търговска тайна, както по смисъла на т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията, така и по смисъла на чл. 3 от Закона за защитата на търговската тайна. С предлаганите промени в Наредба 4 неправомерно се дава възможност на определени субекти да придобиват данни, представляващи търговска тайна, и за опазването на които както притежателят им (съответния търговец ва едро) е положил съответните мерки за защита, така и администраторът на СЕСПА – ИАЛ следва по силата на чл. 217б ал. 10 от ЗЛПХМ да осигурява мрежовата и информационната сигурност на специализираната електронна система при спазване на задължение за опазване тайната на получената информация. Последното е още по-нагледно разписано виждането на законодателят, че данните, предоставяни по силата на ал. 3 от същия текст, представляват (търговска) тайна за своите притежатели. И законът държи сметка за това и защитава тази тайна.

Считаме за неправилно и нищожно с

подзаконов акт да се променя тази законова позиция.

В обобщение на изразената позиция категоричното ни мнение е, че предложените изменения на Наредба № 4 са необосновани, неправилни, небалансирани и нямат капацитета да постигнат желания от законодателя ефект, като остро възразяваме срещу тяхното приемане и ще предприемем необходимите правни действия за нейното отменяне.


Забраната за райски газ е факт от днес

Забраната за райски газ е факт от днес

Вече е възможно и прилагането на офф лейбъл лекарствата за деца, ще се плащат с публични средства
Държавата ще плаща за off-lable лекарства

Държавата ще плаща за off-lable лекарства

Те ще са само за деца с онкологични проблеми, предвиждат изменения в Закона за лекарствата, днес здравната комисия ще ги разгледа на първо четене
EМА препоръча 11 нови лекарства

EМА препоръча 11 нови лекарства

Европейската агенция разреши и приложението на ваксината Imvanex срещу маймунска вариола
Още 35 млн. за Ремдесивир

Още 35 млн. за Ремдесивир

Кабинетът одобри и 20.3 млн. лв. за увеличаване на заплатите на персонала в системата на социалното министерство
Спешно да се реши проблема с лекарствата за деца

Спешно да се реши проблема с лекарствата за деца

Постъпват десетки жалби, свързани с проблеми в детското здравеопазване, което по безспорен начин доказва, че има нужда от незабавни мерки, казва проф. Диана Ковачева
Доплащането в България е проблем

Доплащането в България е проблем

Ние имаме водещ разход за болнична помощ, който с нищо не е оправдан, казва проф. Георги Михайлов
Решават проблема с оффлейбъл лекарствата за деца

Решават проблема с оффлейбъл лекарствата за деца

Има още проверки на болници, които са в ход, казва здравният министър проф. Асена Сербезова
Очаквам доплащания и при помощните средства

Очаквам доплащания и при помощните средства

Ако повишим реимбурсацията при групите с 25% и 50%, пациентът ще си взима лекарствата и няма да се налага да влиза в болница, казва проф. Петко Салчев
МЗ пусна новата е-поръчка за лекарства

МЗ пусна новата е-поръчка за лекарства

Тя е за 2.287 млрд. лв., най-голяма част е за рак, срокът за подаване на оферти изтича на 5 август

ЕМА предупреди за риск при хормонални терапии

ЕМА предупреди за риск при хормонални терапии

Става дума за лекарства съдържащи номегестрол или хлормадинон, възможно е употребата им да провокира менингиом
1 2 3 4 5 ... 110 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Август 2022 Предишен Следващ