Образование

Повече млади учени в МУ

21-07-2022 06:56
Във всичките държавни висши училища и научни организации в страната те са се увеличили с почти 23% за пет години, показва отчет по програма на МОН Повече млади учени в МУ
Clinica.bg

press@clinica.bg
С почти 23% се е увеличил броят на перспективните млади учени и постдокторанти, които работят в държавни университети и научни организации, спрямо 2016 г. Респективно те са повече и в медицински висшите училища в страната. Това показва отчетът на програмата на МОН за подкрепа на младите учени. По нея са подпомогнати 1165 души, което пък е пет пъти повече от предвиденото за периода 2018-2021 г.
Тя се нарича „Млади учени и постдокторанти" на стойност 15 млн. лв, Средствата по националната програма бяха отпуснати за заплати на новоназначени млади учени и постдокторанти и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени и постдокторанти във включените държавни висши училища (ДВУ) и научни организации (НО). Също така за периода 2018-2021 г. публикациите в индексирани и реферирани издания с участие на млади учени или постдокторанти са 3625 при очаквани 400. Финансирани са 1023 гранта за постдокторанти при предвидени 150, като 45 от тези млади учени работят в структури от Националната пътна карта за научна инфраструктура. В програмата са включени медицинските университет в София, Варна и Пловдив, както и Тараклийския университет в Стара Загора.

 

МУ-София

 

Наблюдава се увеличаване броя на перспективните млади учени и постдокторанти, които да работят в ДВУ и НО – с 25% спрямо 2016 г., за периода на изпълнение на програмата. Също така в Медицинския факултет през последните години има трайна тенденция нарастване с 5-10%, спрямо 2016 г. сред младите учени – асистенти, които да се зачисляват и защитават дисертационен труд, за да могат да преминат в следващата академична длъжност - главен асистент. Нараства и броят на новозавършилите лекари, за които Програмата се явява първа възможност за включване в научноизследователската дейност на университета като учени и съответната университетска болница-като лекари. Процентът на нарастване на броя на младите учени и постдокторанти във Факултета по дентална медицина при МУ-София спрямо 2016 г. е 24%. По програмата МОН е предоставило на МУ-София 1.8 млн. лв., като са подпомогнати 154 млади учени, отделно са финансирани 174 грантове на постодокторанти и др.

 

МУ-Варна

 

И в МУ-София се увеличава броят на перспективните млади учени и постдокторанти, които да работят в ДВУ и НО – 25% спрямо 2016 г., за периода на изпълнение на програмата – средно 37.3% . Младите учени са се увеличили с 40.60% през 2021., а на постдокторантите с 34%. По програмата са подпомогнати 66 млади учени, финансирани са 31 гранта, като МОН е предоставило на висшето училище над 359 хил. лв.

 

МУ-Пловдив

 

И в МУ-Пловдив се наблюдава увеличаване броя на перспективните млади учени и постдокторанти, които да
работят в ДВУ и НО – 25% спрямо 2016 г., за периода на изпълнение на програмата – към 2016 г. броят на младите учени до 45-годишна възраст в Медицински университет-Пловдив е 352, а за 2021 г. – 419. Процентът на
нарастване на броя на младите учени в МУ-Пловдив към 2021 г. спрямо 2016 г. е 19%. По програмата са подпомогнати 46 млади учени, отделни са финансирани 81 грантове и де. Общата стойност на средствата от МОН, които висшето училище е получило по програмата са над 499 хил. лв.

 

 

Други ВУ и БАН

 

С 36% е ръстът на младите учени в Тракийския университет в Стара Загора. В резултат на тази подкрепа все по-малко млади учени напускат институтите на БАН. От 368 млади учени в Академията 38 са новоназначени. В СУ „Св. Климент Охридски" е увеличен над 10 пъти броят на назначените млади учени (56) и около 6,5 пъти - на постдокторантите (131) през 2019 година спрямо 2018 г. Броят млади учени и постдокторанти в университета „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, е нараснал над два пъти и половина за три години – от 17 на 44 души. Във варненския Технически университет за същия период младите учени са станали с 59% повече. Поради доказания успех на националната програма „Млади учени и постдокторанти" тя вече има второ издание. „Млади учени и постдокторанти 2" разполага също с 15 млн. лв. и осигурява подкрепа до 2025 г.


Нови специалности в медицинските университети

Нови специалности в медицинските университети

В Пловдив разкриват девет по проект, а в Плевен ще обучават по телемедицина заедно с Висшето училище по телекомуникации и пощи
Обявиха и класирането за платено

Обявиха и класирането за платено

То е готово в университетите в София, Варна и Пловдив, в Плевен се чака на 9 август
1500 лв. минимум за университетски преподавател

1500 лв. минимум за университетски преподавател

Образователното министерство отчете 961 млн. повече за образование и наука през 2022 г.
Пари за квартира на преподаватели в чужбина

Пари за квартира на преподаватели в чужбина

Занапред държавата ще заплаща 30% от този разход при командировка зад граница, МС одобри и 40 млн. лв. гаранция за кредити за студенти и докторанти
МУ-София е в Европейски университети

МУ-София е в Европейски университети

Висшето училище e част от един от алинсите по инициативата на ЕК, обяви еврокомисарят Мария Гарриел
ЕК подпомага 44 европейски университета

ЕК подпомага 44 европейски университета

Те включват 340 висши училища, всеки алианс получава бюджет в размер до 14.4 милиона евро от програмата „Еразъм+" за четири години
Търсят още кандидати за военен лекар

Търсят още кандидати за военен лекар

MУ-Пловдив обяви четвърто класиране, а МУ-София и пето, попълване на незаети места се очаква и в МУ-Плевен
Нов ръст на платеното по медицина

Нов ръст на платеното по медицина

Най-висока става таксата в Пловдив - 12 207 лв., а след това във Варна - 11 910 лв., причина е формулата, с която университетите трябва да се съобразяват
Безплатни публикации с отворен достъп в ELSEVIER

Безплатни публикации с отворен достъп в ELSEVIER

Тази възможност за българските учени предвижда споразумение на МОН с международната база данни
МУ-Пловдив и БАН със споразумение за сътрудничество

МУ-Пловдив и БАН със споразумение за сътрудничество

То ще е в областта на научноизследователската и иновационната дейност, квалификацията на кадрите, съвместните публикации и патенти
1 2 3 4 5 ... 69 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Август 2022 Предишен Следващ