Искам думата

Спешно да се реши проблема с лекарствата за деца

20-07-2022 10:21
Постъпват десетки жалби, свързани с проблеми в детското здравеопазване, което по безспорен начин доказва, че има нужда от незабавни мерки, казва проф. Диана Ковачева Спешно да се реши проблема с лекарствата за деца
Clinica.bg

press@clinica.bg
Преди дни от Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" сигнализираха за нарушен достъп до необходимите лекарства за малките пациенти. Здравният министър проф. Асена Сербезова обяви, че проблемът ще бъде решен и ще бъдат направени законодателни промени. Публикуваме позицията по темата на омбудсмана проф. Диана Ковачева.
Уважаема г-жо Сербезова,

Към мен се обърнаха от Сдружението „Деца с онкохематологични заболявания", както и родители на деца с различни заболявания, сред които освен деца с онкохематологични заболявания, деца с ревматологични и ендокринологични проблеми.

В писмата си те посочват наличието на проблем,

нарушаващ правото на децата на качествено лечение, което е вследствие на нормативно определената забрана за финансиране с публични средства на лекарствени продукти извън разрешението за употреба. Като министър на здравеопазването, вярвам, че отчитате изключително трудната ситуация, в която изпадат десетки семейства, родители, близки, чиито деца ще бъдат лишени от навременно и качествено лечение, а те ще бъдат изправени пред невъзможността да заплащат много високи месечни суми за лекарства, ще прибягват до дарителски кампании, които често нямат устойчив резултат. Още повече, че развитието на съвременната фармакологията е останала в дълг към малките пациенти, защото развитието и тестването на педиатрични лекарства остава незадоволително и днес.

В контекста на този проблем,

родителите настояват за отговорно национално отношение към здравето на техните деца. Застават зад общата позиция, че е задължение на държавата да осигури най-високия достижим стандарт на здравни грижи за всички деца, което подчертавам е и правозащитен стандарт, залегнал в Конвенцията за правата на детето на ООН, към която страната ни се е присъединила още през 1991 г. В писмата, постъпили в институцията и изпратени до Вас, се подчертава, че доста често за лечението на децата се прилагат лекарства, които са извън  разрешените за употреба в педиатрията, или по кратката си характеристика се прилагат при други заболявания. Предвид ситуацията и нуждите на децата, много често тези медикаменти се ползват „извън кратката им характеристика", особено когато не е известна друга алтернатива за лечение, както и други възможности, включително използването на лекарства, одобрени от контролния орган или същите не са налични.

Като подкрепа на исканията на родителите,

водещи онкохематолози, неонатолози и ревматолози отбелязват, че при тези случаи на лечение с такива медикаменти, те обезпечават целия процес, като прилагат висококачествени доказателства и много добре оформена медицинска документация, при спазване на всички допълнителни разпоредби за целесъобразност, проследяване на ефективността и безопасността при употреба на лекарства без предписание. Такава е световната практика и досега тези лекарства са се поемали и в България от Националната здравно осигурителна каса, а преди това от Фонда за лечение на деца.
Затова и в своите искания, родителите се позовават на съществуващи европейски модели и практики на заплащане с публични средства на лекарствени продукти, които са извън разрешението за употреба за деца.

Предлагат да се обмисли спешното приемане

на изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти за хуманната медицина, с която да отпадне забраната за финансиране с публични средства на лекарствени продукти за деца, които са извън разрешените за употреба. Друга възможност, според тях, е създаването на специализиран фонд за финансиране на този тип медикаменти, който ще осигури възможността за заплащане на лекарствените продукти за лечението на детето, но какъвто и вариант да бъде избран, е необходимо да има спешно решение, с което да се гарантира, че няма да бъде спряно лечението на деца, особено за тези, за които е животоспасяващо.

Бих искала още веднъж да подчертая,

че темата за качествени здравни грижи и приятелско настроено към децата здравеопазване дълбоко вълнува хората и следователно системно присъства в моята работа. В институцията на омбудсмана постъпват десетки жалби, свързани с проблеми в детското здравеопазване, което по безспорен начин доказва, че има нужда от спешни мерки и приемане на национална стратегия за детско здравеопазване, в която да бъде гарантиран и достъпа на децата до лекарства. Като независим орган за защита на правата на децата, винаги съм подчертавала, че децата трябва да бъдат приоритет на всяка национално отговорна политика, особено тези, които поради своето заболяване са в особено уязвима ситуация. За изпълнение на тези принципи и въз основа на разпоредбите на Закона за омбудсмана, се обръщам към Вас с препоръка да разгледате спешно исканията на Сдружението „Деца с онкохематологични заболявания" и на родителите на деца, за които има реален риск да останат без животоспасяващо медикаментозно лечение, като предприемете необходимите действия, с които правото на децата на индивидуално лечение, в посочените случаи да бъде гарантирано.

Изразявам увереност, че при разглеждане

на поставените проблеми с лекарствата на децата, ще отчетете всички обществени мнения и позиции, ще чуете гласа на професионалните общности, на родителите, като само така можете да намерите баланса между отговорностите и очакванията към Министерството на здравеопазването, което съгласно Закона за закрила на детето е специален орган за закрила. В спешен порядък очаквам Вашето становище и предложения за решаване на поставените от гражданите проблеми.

С уважение:
Проф. Диана Ковачева,
Омбудсман на Република България

Отмениха правилника за Централната комисия по етика

Отмениха правилника за Централната комисия по етика

Решението на кабинета е заради отменени текстове в Закона за лекарствата, на базата на които тя е функционирала
Бюджетът бави договорите за отстъпки с фармата

Бюджетът бави договорите за отстъпки с фармата

Компаниите, които не са ги подписали, а без тях бюджетът на касата няма да стигне с над 500 млн. лв.

Аптеките у нас са повече от нужното

Аптеките у нас са повече от нужното

Заради високия им брой, специалистите не стигат за всички, въпреки че броят им е над средния за ЕС, казва маг. фармацевт Светослав Крумов

10 препоръки за недостига на лекарства

10 препоръки за недостига на лекарства

ЕМА публикува ръководство за предотвратяване дефицита на медикаменти и намаляване на въздействието му
Пациенти искат проверка за скрити лекарства

Пациенти искат проверка за скрити лекарства

Подозират, че се пазят за паралелен износ, а производителите информират, че няма да има внос до юли включително
Възраждане искат денонощна аптека във всяка област

Възраждане искат денонощна аптека във всяка област

В общинските центрове да има на всеки 10 000 души население, предлагат депутатите в проект за промени в Закона за лекарствата
Искаме информация в реално време за дефицита

Искаме информация в реално време за дефицита

Лекарите не знаят какви лекарства липсват, а не всяко е заменяемо и добро за пациента, казва д-р Филип Алексиев
Епилептиците пак без лекарства

Епилептиците пак без лекарства

Заради това пациенти и невролози ще подготвят поредния сигнал до здравната комисия в парламента, МЗ, НЗОК и ИАЛ
Започна работата по Националната аптечна карта

Започна работата по Националната аптечна карта

Работната група иска тя да бъде в електронен вариант, така че да показва актуална снимка на сектора

НЗОК ще плаща още 2 лекарства

НЗОК ще плаща още 2 лекарства

Те са за пациентите с ревматоиден артрид и лупус, освен това се добавят нови индикации за две други

1 2 3 4 5 ... 125 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юни 2023 Предишен Следващ