Интервю

Не всички лекарства са по джоба ни

14-07-2022 06:27
С новия ред за медицински изделия няма да имаме право на избор на помощно-техническо средство, което да компенсира слуховия дефицит и то няма да ни върши работа, казва Величка Драганова Не всички лекарства са по джоба ни
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Увеличените цените, поредицата от кризи и напрегнатата обстановка даде отражение на всички сектори и хора. Как обаче тя засегна една от най-уязвимите групи - хората с увреждания, достатъчен ли бе ръстът на доходите им и какви са основните им проблеми, които остават нерешени попитахме Величка Драганова. Тя е председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).
- Г-жо Драганова, доволни ли сте от ръста на пенсиите и добавките, които се приеха с промените в бюджета от 1 юли?

- Донякъде да. Може да се каже, защото дълги години доходите на хората с увреждания не бяха актуализирани. Все пак е нещо, да се надяваме, че в бъдеще нещата ще се нормализират и доходите ще бъдат съобразно стандарта на живот в България.

- Какво означава увеличението за вас, кои помощи се актуализират?

- Актуализирана е добавката за чужда помощ, което е добре. Тя беше в размер на 127.50 лв., а към настоящия момент е 185 лв., което е от огромно значение, особено за хората с трайна намалена работоспособност. Те имат необходимост от тази добавка, защото непрекъснато се нуждаят от помощта на близки и в някои случаи, асистенти. Пенсията за хората с увреждания е вързана с минималната социална, която се увеличи от 170 на 247 лв. и на база това в зависимост от степента и вида на увреждането, съответно се увеличават и пенсиите на хората с увреждания. Като направих една равносметка обаче увеличението на дохода като цяло на хората с трайно намалена работоспособност е около 37 лв. Защо казвам това? Защото все още фигурира т.н. КОВИД добавка и все още не можем да преценим. Надяваме се от 1 октомври на всички реално доходите да бъдат актуализирани, а не така, както сега - в зависимост от обстоятелства и обстановката в страната като цяло. Колегите с над 91% трайно намалена работоспособност и отпусната добавка за чужда помощ, доходите им от пенсии се промениха от 613 на 722 лв. Казвам промениха, защото се опитвах с най-различни формули да изчислявам с точност колко и откъде е увеличението, но общата равносметка е 37 лв. ръст. Обещанията, които се дадоха за цената на хляба, нямат отражение, да не говорим за медикаментите. За един достоен живот на хора, които имат някакъв недъг, лечението е от особена важност, да не кажа в някои случаи и животоспасяващо. В спецификациите и списъците за лекарства и лекарствени продукти към НЗОК, качествените медикаменти липсват. На свободния пазар същите не са по джоба на българските пациенти.

- Доколко увеличението на доходите ще покрие нарастването на цените и инфлацията?

- На фона на инфлацията и тези минимални увеличения на доходите, всеки би се досетил, че тя изяде техния минимален ръст за доста време напред. Повишението на доходите към настоящия момент, имайки предвид ситуацията в страната и повишаването на стандарта като цяло, бих казала, че е нищожно. Всичко тръгна нагоре – от енергийните доставчици, оттам и промишленост, хранителни стоки, които са най-важното, и всичко останало.

- Доколко един човек с увреждане може да живее нормално в България вследствие на поредицата от увеличение на доходите?

- По отношение на последното увеличение на доходите в България, мога да кажа, че в сравнение с колегите в европейските страни, не бих казала, че тук в България положението е аналогично. Социалната политика и жизненият стандарт на европейско и световно равнище се различава в много аспекти, като се започне от отношението към хората с увреждания и всичко останало.

Всички знаем, че у нас все още се преодоляват дискриминационните нагласи на обществото като цяло, в това число и на работодателите по отношение на наемането на хората с двойно сензорно увреждане, тоест сляпо-глухи, на работа.

- Медицинските изделия преминаха към НЗОК от 1 юли? Как върви процесът, имате ли преки наблюдения, притеснения и какви са те?

- Този процес го наблюдавам повече от 3-4 години. Решиха да бъде направен трансфер от Агенцията за социално подпомагане към НЗОК, в това число и през Изпълнителната агенция по лекарствата. Не мисля, че това беше най-правилният подход. Според мен най-напред трябваше да бъде изработен стандарт за помощно техническите средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия. Сега на практика забелязвам един консерватизъм в тази посока, защото списъкът си остава същият, в това число и слуховите апарати. Заложено е по най-ниската цена. И искам да споделя една болка. Сега след като минаваме към НЗОК и всичко е кодирано там, специално слуховите апарати са 3-4 хиляди вида, но това не означава пряк избор на нуждаещия се, защото всеки един слух, всяко едно сетиво е индивидуално, персонално, специфично. На практика сега ние няма да имаме право на избор на помощно-техническо средство, което да компенсира слуховия дефицит, защото от ЛКК комисията, протоколът заминава директно към Агенцията по лекарствата и НЗОК и в крайна сметка получаваме един продукт, който няма да ни върши никаква работа. Аз съм писала много становища и ги завършвам със следния израз – това ще бъдат средства, хвърлени на вятъра. Досегашната практика горе-долу ни удовлетворяваше, защото взимаме протокола от ЛКК, с който отиваме при желания от нас дистрибутор, доставчик на слухови апарати. Там вече правят няколко проби, ново изследване на слуха, костна проводимост, въздушна проводимост и тогава се избираше продукт, който отговаря във възможно най-висока степен на дефицита на човека. Досега за апаратите беше заложена сума от 409 лв., като особено при сляпо-глухите, компенсацията можеше да се достигне с такива от 600 лв. нагоре, защото не е все едно да се слухопротезира зрящо и незрящо лице. Зрящият човек може да разбира речта по артикулацията на устните, докато за незрящия единствената връзка с външния свят остава слуховия апарат. Да не говорим за възрастовото разделение на лимитите за закупуване на слухов апарат. Ето например: правоимащите в пенсионна възраст имат право само на 170 лв, а лимитът за работещите е 480 лв. или 960 лв., ако разбира се слухопротезирането е двустранно, което като разпоредба е заложено, но на практика не се случва. По-благоприятна е ситуацията при учащите, защото слухопротезирането е двустранно и лимитът е сравнително по-висок. Считам, че това носи белега на неравнопоставеност. Всяко лице, което не чува в детски и ученически години, зряла, трудоспособна възраст и до дълбоки старини, остава слухово затруднено, да не кажа, че в не малко случаи се стига до пълното оглушаване. Много е болезнен този въпрос, поставям го многократно, скоро пак ще имаме среща на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите, а през септември месец на Световната федерация на сляпо-глухите. Възнамерявам да споделя фактическите обстоятелства в България по отношение слухопротезирането. Този въпрос трябва да бъде решен час по-скоро, защото ние като хора с двойно сензорно увреждане, сме изложени на риск, а също така потенциално опасни в общия поток пешеходци и изобщо в пътното движение.

- Миналата седмица депутатите одобриха удължаването на ТЕЛК-решенията, при стартирала процедура за ново преосвидетелстване. Тази промяна решава ли проблемите?

- Това е правилна стъпка и трябваше да се случи още в началото, когато самият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, беше приет. Но все пак е нещо. От моята целева група нямаше особени проблеми в това отношение, ситуацията беше овладяна, но чувам, че някои хора са били без доходи за неограничен период от време, което не беше никак добре, особено в условия на епидемична обстановка. Това поставя лицето с увреждане в затруднено положение и не говорим само за изхранването, а и за закупуването на медикаменти, и то животоподдържащи и животоспасяващи. Това е основният момент, когато се забавят доходи на хора с трайни увреждания.

- А как върви в момента процеса по издаване на нови ТЕЛК-решения, има ли забавяне и в какви измерения е то?

- Засега не съм чувала такова нещо специално за моята целева група на сляпо-глухите, но от други колеги чувам, че има забавяне. Но иначе се е случвало, да съдействам на колеги, като тръгвам от личния лекар, ЛКК комисията, да не говорим колко се усложнява процедурата, когато самото освидетелствано лице не е доволно или по-скоро ТЕЛК-решението не отговаря на фактическия здравен статус на човека и тогава вече трябва да се отправяме към НЕЛК. В самите ТЕЛК-комисии няма достатъчно специалисти по съответното заболяване, а оттам вече и за определянето на трайно намалената работоспособност и вида и степента на увреждане. Другото, което искам да отбележа е, че при едно и също заболяване, което продължава повече от 10-15 години, отново трябва да се вадят медицински документи и т.н., както бяха случаите при ампутирани крайници. Би трябвало тук малко по-прецизно да се подхожда и всяка една комисия да разполага със съответните специалисти, да не говорим, че в ТЕЛК-овете се отразява и трайно намалената работоспособност. Според мен ТЕЛК решенията трябва да отразяват здравният статус на лицето. Определянето на трайно намалената работоспособност трябва да се определя от компетентни експерти и специалисти в сферата на физическата функционалност и умствена способност на лицата.

- Какво трябва да се случи още, за да може един човек с увреждане в България да живее нормално, тоест накъде доходите още трябва да растат, какво трябва да се направи, за да стане средата по-достъпна, какво трябва да се промени при помощните средства, така че да са качествени и др.

- Относно инфраструктурата забелязвам, че има направени опити и воля за положителна промяна в някои градове. Но това много зависи от управлението на местно ниво. Столична община стартира програма за достъп до административните услуги, но засега е като пилотна форма. Има още много какво да се желае относно достъпността. Тя е изключително затруднена, да не кажа невъзможна в градска среда, да не говорим за населени места извън града. По отношение на помощно-техническите средства – там нещата трябва да се огледат по-отблизо на експертно ниво. И в тези междуведомствени групи, които определят нормативните разпоредби, методиките и спецификациите, обезателно трябва да има участници и представители от национално представителните организации на и за хора с увреждания, защото те са пряко свързани с основните социални, трудови, битови проблеми на хората с увреждания.


77 млн. евро за районите с висока безработица

77 млн. евро за районите с висока безработица

Средствата са одобрени от ЕК и са предназначени за подпомагане на инвестициите в тях чрез освобождаване от корпоративен подоходен данък
74.6% от домакинствата без промяна в дохода

74.6% от домакинствата без промяна в дохода

Над 75% от хората в тях трудно покриват ежедневните си нужди, показват данните на НСИ за първото тримесечие на годината
 167 работодатели на трудовите борси

167 работодатели на трудовите борси

През месец май те са обявили 757 свободни места, около 2 000 човека са търсели работа чрез директни срещи, казват от Агенцията по заетостта
Нова е-услуга за пенсии при забавен ТЕЛК

Нова е-услуга за пенсии при забавен ТЕЛК

Тя е на интернет страницата на НОИ, на нея хората могат да видят дали за тях има подадена информация от МЗ и отговарят ли на условията, така че плащанията им да продължат
Повече хора с увреждания ще имат помощи за отопление

Повече хора с увреждания ще имат помощи за отопление

Основната цел на предложените промени е да осигури по-добра социална защита на хората от рисковите групи, казват от социалното министерство
57 000 месечно с обезщетение за безработица

57 000 месечно с обезщетение за безработица

Данните са за 2022 г., средният размер на помощта е бил 652 лева, през първите три месеца на тази година е над 700 лева, съобщиха от НОИ

Омбудсманът с притеснения за помощите за отопление

Омбудсманът с притеснения за помощите за отопление

Възрастните и хората с увреждания също трябва да бъдат приоритетна група за този вид подкрепа, казва проф. Диана Ковачева
Ръст на помощите за подкрепа на деца

Ръст на помощите за подкрепа на деца

Максималният размер на сумата за превенция на изоставянето на деца се увеличава с 34% до 1008 лв., предвиждат промени одобрени от МС
Омбудсманът със смесени чувства за промените в ТЕЛК

Омбудсманът със смесени чувства за промените в ТЕЛК

Настоящият проект, би могъл да бъде положителна стъпка за решаване на голяма част от проблемите, но подобна кардинална реформа поставя много въпроси и неясноти, казва Диана Ковачева
Тристранката не одобри промените в ТЕЛК

Тристранката не одобри промените в ТЕЛК

От около 70 комисиите най-вероятно ще станат 100-110, при оставане на задължението за създаването им в университетските и бившите областни болници, казва Цветолюба Генкова
1 2 3 4 5 ... 123 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юни 2023 Предишен Следващ