индустрия

КОВИД оряза инвестициите на фармата в лекарите

06-07-2022 05:43
С 40% са намалели средствата, които компаниите са дали през миналата година на медиците за участие в конгреси и изнасяне на лекцииКОВИД оряза инвестициите на фармата в лекарите
Clinica.bg

press@clinica.bg

Пандемията намали рязко инвестициите на фармацевтичната индустрия в продължаващото обучение на българските медици. В същото време средствата за провеждане на клинични проучвания са запазени. Това показват данните от оповестяването инвестициите на фармацевтичните компании в медицинските специалисти и развойна дейност за 2021 г. на Асоциацията на научноизследователските компании (Арфарм) у нас. С отшумяването на пандемията през тази година обаче се очаква да се възстановят и средствата, които традиционно се дават у нас на лекарите от фармацевтичната индустрия за участие в различни конгреси и проекти.

На 57 млн. лв. възлизат през миналата година инвестициите на 24-те членове на асоциацията, както и на още три компании, които са се присъединили към инициативата, съобщиха за clinica от Арфарм. Средствата са за научно-изследователска и развойна дейност, както и спонсорства и дарения на медицински дружества, болници и лекари за участие или организиране на научно-образователни събития, регистрационни такси, лекторски хонорари.


Клинични изпитвания


През 2019 г. – последната преди пандемията, инвестициите на фармацевтичните компании са били близо 70 млн. лв. или общо с 18% повече. На практика обаче намалението се дължи единствено и само на средствата, отделяни за спонсорствата на медиците. Инвестициите в клинични проучвания през миналата година дори са повече в сравнение с 2019 г., през 2021 г. 27-те компании са дали 40 млн. лв. по това перо срещу 39 млн. преди пандемията. Това не изчерпва средствата за клинични изпитвания у нас, тъй като не всички фирми участват в инициативата за оповестяването им. Общите преки инвестиции на фармакомпаниите по това перо в страната традиционно надхвърлят 150 млн. лв. на година.


Лекари и организации


Въпреки че пандемията не повлия на тази дейност на индустрията, тя значително намали възможността за провеждане на събития и конгреси. Заради това средствата за лекарите и медицинските организации са с 40% по-малко в сравнение с 2019 г. През миналата компаниите са налели в топ-медиците у нас и техните организации едва 17 млн. лв. За сравнение през 2019 г. тази сума е била 30.3 млн. лв., показват данните на Арфарм.

От 17-те млн. лв. за хонорари и участия в конгреси, 7 млн. са за отделни лекари, което е с 12 млн. лв. по-малко от 2019 г. Част от специалистите са се съгласили сумите да се оповестят с имената им - на обща стойност 3.7 млн. лв., а останалите са финансови взаимоотношения на обща стойност 3.3 млн. лв. са оповестени агрегирано, поради липса на изрично съгласие от лекарите. Данните показват, че броят на медицинските специалисти, дали своето съгласие за оповестяване на финансовите им взаимоотношения с фармацевтични компании, се увеличава спрямо 2019 г. и е около 53 % от всички. Останалите 10 млн. лв. са дадени на болници и лекарски организации, което е само с 1 млн. лв. по-малко от 2019 г.


Кой, за какво, колко


Традиционно най-големи са инвестициите в областите на онкологията и кардиологията, следвани от тези в неврологията и ревматологията. Тук ще представим конкретни цифри от отчетите на компаниите с най-голям пазарен дял както и тези, които са били най-бързо растящи през м.г. Размерът на сумите към конкретните лекари и медицински дружества е много различен. При медиците финансирането е от под 1000 лв. на човек до в пъти пъти повече, аналогична е динамиката и при дружествата и лечебните заведения.

Една от компаниите с най-голям пазарен дял у нас –

Новартис,

е дала на Дружеството на кардиолозите в България 69 хил. лв., на Лигата по хипертония – 49 хил., на Фондация „Академия кардиология" – 33 хил. При онкологията "Море Дарзалас" – 29 хил., Клуб млад онколог – 10 хил., СБАЛХЗ – 260 хил., Образователена академия по онкология – 17 хил. и т.н. Сред другите бенефициенти са Дружеството по офталмология – 73 хил., Дружеството по неврология - 65 хил., Българска асоциация по дерматология – 60 хил. и т.н. В научноизследователска и развойна дейност компанията е инвестирала близо 6 млн. лв. Новартис е дала по агрегирания си отчет 399 хил. за 170 души или средно по 2352 лв. на лекар, понякога обаче цифрата минава и 12 хил. на специалист.

Друг от фармацевтичните гиганти –

Пфайзер,

е инвестирал в 7.4 млн. за научнозиследователска и развойна дейност, а за хонорари на лекари по агрегирания отчет 315 хил. за 139 души, както и 167 хил. за такса регистрация. Компанията е дала на Българското дружество по неврология – 104 хил., на Българското дружество по ревматология – 115 хил., на Българска асоциация по медицинска онкология – 24 хил., на Българско медицинско сдружение по хематология – 35 хил., на Дружеството на кардиолозите в България – 67 хил.,на Фондация "Академия кардилогия" – 74 хил., на Дружеството по интервенционална кардиология – 43 хил., на "Море Дарзалас" – 70 хил., фондация "Неинвазивна образна диагностика в кардиологията" - 83 хил., ИСУЛ – 61 хил., УСБАЛО – 44 хил. и т.н.


МСД

е дала по агрегирания си отчет 291 хил. за 255 лекари за хонорари и участия в конгреси, а в клинични изпитвания е инвестирала 1 млн. лв. Сред медицинските дружества, които е спонсорирала са Българска асоциация по дермато-онкология - 44 хил., Българско дружество по патология я - 18 хил., "Море Дарзалас" – 34 хил. и т.н.


Рош

е инвестирала 6.5 млн. лв. за научноизлследователска и развойна дейност. Компанията е похарчила 422 хил. за 15 медицински организации, отделно е дала 58 хил. за Централната медицинска библиотека, 15 хил. на „Победи рака", 68 хил. на "Море Дарзалас", 329 хил. на лаборатории "Цибалаб", 177 хил. на МЦ "Трансхеликс". Също така фирмата е инвестирала над 270 хил. в 223 специалисти или средно 1210 лв. на човек, в някои случаи обаче спонсорствата за лкар са били над 10 хил. лв.


Байер

е инвестирала 4.19 млн. за развойна дейност и 214 хил. за 121 медици по агрегирания си отчет или средно по 1768 лв. на специалист. При организациите е спонсорирала Дружество по интервенционална кардиология – 15 хил. , Асоциация ретина България – 23 хил., Българска лига по хипертония – 17 хил., Българско дружество по неврология – 17 хил. и т.н.


Абви

е инвестирала над 2 млн. за научно развойна дейност, както и 147 хил. за хонорари за 62 лекари или средно по 2 370 лв. на човек, но понякога сумата минава и 8 хил. Компанията е инвестирала в малко на брой медицински дружества, сред които са БДД – 27 хил. , БДН – 47 хил., БМСХ – 25 хил., за сметка на това обаче дала средства на редица болници.

Друга от компаниите с най-голям оборот в страната –

Тева,

е инвестирала 93 хил. лв. в Българската лига по хипертония, 77 хил. в Дружеството на кардиолозите в България, 358 хил. във Фондация „Академия кардиология" и 58 хил. в Българско дружество по неврология. Производителят е дал също така 1.3 млн. за клинични проучвания и изследователска дейност. Към конкретните лекари агрегираният отчет на Тева е за 344 хил. за 564 или средно 609 лв. на човек.


В обобщение


Въпреки че спонсорствата и даренията на медиците и здравните организации са напълно законни, открит и до ден днешен остава въпроса доколко морални са. Причината е, че индиректно те оказват влияние върху взаимоотношенията на индустрията с медиците, а повечето от тези, които ги получават са и така наречените "лидери на мнение". Те пък в голяма степен определят здравната политика в съответната медицинска област в ролята си на консултанти на МЗ, НЗОК и като председатели на съответните дружества. При останалата част от медиците неволно или не, средствата изиграват по-скоро роля на маркетингови стимули. И макар че през миналата година размерът им е намалял, то през тази и следващата, с отшумяването на пандемията, той ще се възвърне.


BA.5 домира на 73.2%

BA.5 домира на 73.2%

Такъв дял от последните секвенирани проби принадлежат към този вариант на Омикрон, показват данните на НЦЗПБ
Направление за тест от джипи до седмица

Направление за тест от джипи до седмица

Хората могат да се изследват безплатно и в РЗИ-тата, Експертен съвет ще решава за мерките на всеки седем дни
И София мина в зелената зона

И София мина в зелената зона

Средната заболеваемост в страната падна под 300 на 100 000 души, показват данните на НЦЗПБ
КОВИД намалява още

КОВИД намалява още

МЗ връща плащането на медици за поставяне на ваксини, обмисля намаляване на карантината
Без маски на закрито от четвъртък

Без маски на закрито от четвъртък

Те ще се изискват само в определени обекти като лечебни заведения, социални домове, аптеки, оптики, градски транспорт, гласи заповед на здравния министър д-р Асен Меджидиев
КОВИД пълзи още надолу

КОВИД пълзи още надолу

Средната заболеваемост на 14-дневна база отбелязва спад и днес до 314.73 на 100 000 души, показват данните на НЦЗПБ
Pfizer купува Global Blood Therapeutics

Pfizer купува Global Blood Therapeutics

Сделката е за 5,4 милиарда долара, новият собственик е с права и върху терапията за сърповидно-клетъчна анемия
И Варна намали срока на мерките

И Варна намали срока на мерките

Областта вече е в етап 1 на пандемията, по данните на НЦЗПБ средната заболеваемост в страната продължава да бележи лек спад до 325.65 на 100 000 души
КОВИД днес намалява

КОВИД днес намалява

От ПП искат отмяната на пандемичните мерки в София, а омбудсманът връщането на добавките за първа линия

КОВИД препъва новия анекс

КОВИД препъва новия анекс

От БЛС искат болниците да имат право да разкриват допълнителни интензивни легла извън тези в договора им, от НЗОК не са съгласни

1 2 3 4 5 ... 480 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Август 2022 Предишен Следващ