Искам думата

Трябват поне 10 млн. допълнително за заплати в НЗОК

20-06-2022 16:08
Служителите са готови да обявят и безсрочни стачни действия, дали това ще се случи зависи от отговора за справедливите им искания, казват от КТ Трябват поне 10 млн. допълнително за заплати в НЗОК
Clinica.bg

press@clinica.bg
Точно преди седмица служители на НЗОК излязоха на предупредителен протест с искания за по-високи заплати и повече нов персонал. Дни по-късно парламентът одобри на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК. Публикуваме становището на КТ "Подкрепa" за исканите промени между двете четения на законопроекта.
Уважаеми г-н Каримански,
Уважаеми дами и господа народни представители,

В мотивите към ЗИДЗБНЗОК за 2022 г. се подчертава необходимостта от спешни антикризисни мерки с оглед преодоляване на негативните последствия от нарастващите цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск. Въпреки очакването за нарастващи приходи в НЗОК, отново не е предвидено увеличение на заплащането на служителите на Касата.

 

Припомняме също, че бяха заявени

 

управленски намерения за мерки, които да преборят сивата икономика и недекларирания труд, които също се очаква да имат позитивен ефект върху финансовото състояние на НЗОК. Както и в становището на КТ „Подкрепа" при обсъждането на проекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. подчертаваме, че от 2012 г. досега в НЗОК непрекъснато нараства обема на работа, информационния поток, динамиката, натовареността и задълженията на служителите, изискванията за все по-висока квалификация, стреса, включително благодарение на бързо променящата се нормативна база. Консултациите с граждани и договорни партньори са ежедневни.

 

Увеличава се и отговорността с извършване

 

на плащания за милиони левове. Специалистите са ангажирани също с договаряния, контрол преди заплащане, последващ контрол, жалби, съдебни дела, заверка на рецептурни книжки и много други дейности както в национален, така и в европейски аспект. Неудовлетворителното заплащане води до засилено текучество, като в някои структури на НЗОК достига до неуправляеми размери. Хроничната липса на служители с медицинско образование вече рефлектира върху качеството на дейността. Мотивирани и лоялни служители не се задържат с пренебрежително отношение към техните знания и усилия. КТ „Подкрепа" настоява да преразгледате политиката на замразяване на доходите на заетите в НЗОК.

 

Във връзка с гореизложеното, настояваме

 

в Закона изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК да се заложат средства за увеличение на работните заплати с минимум 20% в перо „разходи за персонал", както и да се предвидят средства за увеличаване на щатната численост на НЗОК с минимум 200 щатни бройки за обезпечаване на прехвърляне на дейности към НЗОК във връзка с преминаването от 1 юли 2022 г. към Националната здравноосигурителна каса на дейностите по администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Тази нова дейност ще натовари служителите допълнително, като очакванията са обемът от дейности да нарастне значително. Необходимо е да се предвидят допълнителни средства в размер на минимум 10 милиона лева общо, а не 4 милиона, както е заложено в Проекта на ЗИДЗБНЗОК.

 

Обръщаме внимание, че увеличението

 

на средствата за трудови възнаграждения е подкрепено от Министерството на здравеопазването.

За да бъде дадена възможност за актуализация на трудовите възнаграждения, е необходимо да бъде предвиден нарочен текст в ЗБНЗОК за 2022 г. чрез създаването на нова ал. (6) в §15 на Преходните и заключителни разпоредби:

„ал. (6) Управителят на НЗОК след 1 юли 2022 г. по определени от него критерии, разработени съвместно с ръководствата на синдикалните организации, може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в администрацията на НЗОК, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за годината."

Освен по отношение на възнагражденията на служителите, следва да се предвиди увеличаване на средствата за издръжка и за капиталови разходи. Това е крайно необходимо имайки предвид увеличаването на разходите, с оглед обезпечаване на средства за дезинфекция и предпазване, консумативи, командировъчни за извършване на проверки, повишените разходи на комуналните услуги и най-вече електроенергия, както и предвид остарелите сграден фонд, оборудване и технически средства.

 

Уважаеми г-н Каримански,
Уважаеми дами и господа народни представители,

 

Служителите на НЗОК са граждани на Република България и също понасят разпознатите от Вас „негативни последствия от нарастващите цени на горивата и енергоносителите и нарастващия инфлационен натиск". Какъв пример дава правителството на частния сектор, когато управляващите дават тон за замразяване на трудовите възнаграждения, въпреки изплатените на бизнеса компенсации в размер на милиарди левове?

КТ „Подкрепа" Ви уведомява, че след направени консултации с членовете на синдиката, последните изразиха готовност за участие в протестни и/или стачни действия за защита на правата и интересите си, в това число и ефективни стачни действия и преустановяване на изпълнение на служебните задължения. На 13 юни 2022 г. вече беше проведена едночасова предупредителна стачка в регионалните здравноосигурителни каси в цялата страна. Служителите в НЗОК са готови да обявят и безсрочни стачни действия. Дали това ще се случи, зависи от Вашия отговор на техните справедливи искания.

 

С уважание:

инж. Димитър Манолов,

президент на КТ "Подкрепа"

 Нямам от какво да се срамувам

Нямам от какво да се срамувам

Поех болницата през 2006 г. с 10 млн. лв. дълг в падеж , в момента имаме 10 млн. в депозитни сметки и нито стотинка просрочия, казва проф. Генчо Начев
Тази атака е персонално срещу мен

Тази атака е персонално срещу мен

Направили сме всичко, за да се прекрати практиката на т.н. фиксиране на дете, казва д-р Васислав Петров
7 са държавните болници с лоши показатели

7 са държавните болници с лоши показатели

За шест месеца здравно министерство е направило 81 проверки, резултатите за 18 от тях са пратени на компетентните органи

Поправят бюджета на НЗОК

Поправят бюджета на НЗОК

Депутатите от бюджетната комисия искат 14-те млн. за лечение на децата, които гласуваха във вторник да се вземат от резерва на касата, а не от трансфер на МЗ

Обвинение срещу ексшефка на СЗОК

Обвинение срещу ексшефка на СЗОК

Биляна Пенева бе отстранена от поста заради натиск върху служители да изготвят документи с невярно съдържание
Болниците актуализираха ценоразписите

Болниците актуализираха ценоразписите

Лечебните заведения се оказаха по-консервативни във вдигането на доплащането, но в някои отношения като медицинските изделия, то е неприлично високо от години

Технически гаф препъва джипитата

Технически гаф препъва джипитата

Липсват необходимите промени в приложенията към НРД за новите профилактични и диспансерни прегледи, а за някои изследвания няма и кодове, предупредиха от НСОПЛ
Задействат траншовете по Плана за възстановяване

Задействат траншовете по Плана за възстановяване

Вицепремиерът Асен Василев ще бъде упълномощен да води преговори и да подпише финансовото споразумение, казва Кирил Петков
В РЗИ имаме нагласа за стачни действия

В РЗИ имаме нагласа за стачни действия

Пандемията леко отшумя и ни забравиха, една санитарка в по-голяма болница взима повече от нас, казва здравния инспектор Андрей Арабаджиев
НЗОК спря КОВИД-парите за болниците

НЗОК спря КОВИД-парите за болниците

Лечебните заведения, които не са заработили бюджета си през май и юни няма да получат разликата до 85% от него

1 2 3 4 5 ... 355 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Юли 2022 Предишен Следващ