ПЛАН

14 мерки срещу нови гафове по „Наука”

26-04-2017 14:38
До юли ще приключи анализът как се харчат парите по вече одобрените проекти14 мерки срещу нови гафове по „Наука”
Clinica.bg

press@clinica.bg

С 14 мерки за по-добро управление на програма „Наука" са готови от Министерство на образованието (МОН). Те са в отговор на критичния доклад на Еврокомисията (ЕК) след одит през октомври 2016 г. Заради него бяха замразени плащания по оперативната програма. Мерките бяха приети с решение на правителството днес.

Управлението на програма „Наука“ (ОП НОИР) вече е отделено от изпълнението на проектите, възложени на звена в МОН, обявиха от ведомството.  Още от февруари 2017 г. ръководител на Управляващия орган (УО) е един от просветните зам.-министри. Подготвени са промени във вътрешните правила за документооборота в МОН, които да осигурят функционална независимост на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ като УО на ОП НОИР, уточняват.

14-те мерки, заедно с конкретни срокове, са включени в Плана за действие, приет днес от Министерски съвет (МС). Целта на документа е да предложи решения на проблемите, констатирани от одиторите при изпълнението на втора и трета приоритетна ос на ОП НОИР, свързани със средното и висшето образование. Предварителният одитен доклад беше изпратен до МОН през февруари 2017 г. след предупредително писмо за замразяване на междинните плащания. Управляващият орган на оперативната програма започна незабавни преговори с ЕК, за да съгласува действията си в отговор на препоръките на одиторите и с това

да намали до минимум риска от загуба на средства

обясниха от просветното ведомство.

До края на май в МОН ще приключи анализът на изпълнението на действащите проекти по програмата, изпълнявани от министерството. Оценяват се ефективността на дейностите и възможностите за нейното повишаване. Планът за действие предвижда анализ на капацитета на МОН да изпълнява проекти. Според документа, до юли 2017 г. трябва да бъде извършен преглед и анализ на съответствието между дейности и разходите за изпълнението им в издадените заповеди за финансиране.  Ще бъдат проверени също извършените оценки както на финансираните, така и на отхвърлените проекти.

Заложен е анализ на проведените и непроведени процедури за избор на външни експерти, които участват както в екипите за организация и управление на проектите, така и в същинските дейности.

При необходимост ще бъде наложена финансова корекция

Ще бъдат изготвени и вътрешни правила на МОН за избор на експерти, които да бъдат включени в екипите за организация и управление на проекти, по които изпълнител е министерството, уточниха от МОН. 

Подготвена е промяна в устройствения правилник на министерството, с която функциите на всички дирекции, с изключение на „Структурни фондове и международни образователни програми“, се допълват и с такива по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, съфинансирани от  европейските структурни фондове. В бъдещите процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ МОН може да бъде ползвател на средствата само по изключение, в много ограничени случаи и ако за това има солидни аргументи.

В Плана за действие е заложена и промяна в начина на изпълнение на финансираните проекти, като

до края на 2019 г. те ще бъдат изведени от МОН

и прехвърлени на други изпълнители. Предвижда се и промяна в структурата на самия управляващ орган.

В момента се работи и по системите за управление и контрол по програмата, както и по правилата за работа на оценителните комисии. Предвижда се в структурата на управляващия орган да се обособи самостоятелен отдел „Оценка и договаряне“. Планирано е също да се подобри контролът върху работата на оценителите. 

Планът залага на привличане на експерти с опит в управлението и изпълнението на проекти. Ще бъдат организирани и специални обучения за служителите в няколко посоки. Част от тях са свързани с повишаването на капацитета им за управление и изпълнение на проекти. Други ще бъдат насочени към предотвратяване, разкриване и конкретни мерки в случаи на нередност или измама, включително при конфликт на интереси. 


Нов спор за заплатите в болниците

Нов спор за заплатите в болниците

Синдикатите предлагат прагове от 2700 лв. за лекар и 1950 лв. за сестра, а мениджърите на областните и общинските лечебни заведения са категорични, че не могат да ги изпълнят
Часове на лекар за договор по изключение с НЗОК

Часове на лекар за договор по изключение с НЗОК

Ножицата при заплатите ще расте до 15 пъти само, ако са изпълнени стойностите в КТД, предвиждат текстовете в обнародвания анекс на НРД

Фелдшерите са малко за съсловна организация

Фелдшерите са малко за съсловна организация

Те са 1800, лекарските асистенти - 130, заедно можем да постигнем много повече, казва Милка Василева
Продължаващото обучение да се обвърже със срокове

Продължаващото обучение да се обвърже със срокове

За него е нужен ясен регламент, в който да се посочва какво, кога и как трябва да се прави, казва д-р Цветан Райчинов
Хаосът е свещената крава на здравеопазването

Хаосът е свещената крава на здравеопазването

Следващата седмица се очаква у нас да се извърши ротацията на властта. Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков вече не веднъж заяви, че се оттегля от поста. Какви са резултатите от работата му, попитахме д-р Мими Виткова. 

Фелдшерите с право на съсловна организация

Фелдшерите с право на съсловна организация

Това предвижда проектозакон, заедно с лекарските асестинти те ще бъдат вписвани в регистър, етична комисия ще следи за дейността им
Нови правила за продължаващото обучение

Нови правила за продължаващото обучение

Това обещаха депутатите в здравната комисия след изслушването на двете страни в случая „Даная" на днешното си заседание

Стандарт по анестезиология би затворил болници

Стандарт по анестезиология би затворил болници

Седем специалности вече повече от пет години нямат действащи медицински стандарти. Една от тях е Анестезиология и интензивно лечение. Защо е така, пречи ли на някого този стандарт и на кого, каква е перспективата пред българското здравеопазване в следващите години. Това попитахме проф. Атанас Темелков. Той е зам. председател на Българското дружество по Анестезиология и интензивно лечение.

Пирогов без финансови злоупотреби

Пирогов без финансови злоупотреби

Проверката на АДФИ приключи, издадени са единствено 4 акта за административни нарушения, съобщиха от спешната болница

Аптеките ще правят промоция на здравето

Аптеките ще правят промоция на здравето

Автомати за лекарства ще могат да се поставят извън тях и дрогериите в рамките на областта, предвиждат промени в ЗЛПХМ

1 2 3 4 5 ... 108 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ