Правила

Кои болници могат да пазаруват без търг?

25-04-2017 06:50
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Кои болници могат да пазаруват без търг? Ако капиталът им е 2/3 частен или по-малко от 50% от финансирането е от НЗОК, държавата или общината, законът не изисква да възлагат обществени поръчки
В сила от 15.04.2016 г. е нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в брой 13/2016 г. на Държавен вестник. Съгласно него, задължени да провеждат обществени поръчки са всички лечебните заведения – търговски дружества, регистрирани по Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджети и/или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Лечебните заведения - възложители на обществени поръчки, попадат в обхвата на публичните такива, респективно са длъжни да прилагат правилата и реда на възлагане, относими към публичните възложители. В процедурите на възлагане Възложител е представляващият съответното лечебно заведение или определено от него длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки.

По новия правен ред,  лечебните заведения – търговски дружества с капитал над две трети частна собственост, независимо дали са финансирани с повече от 50 на сто от  държавния и/или общинския бюджети и/или бюджета на НЗОК, както и лечебните заведения – търговски дружества, собственост на държавата и/или общините, но с приходи от техните бюджети и/или от бюджета на НЗОК, които не надхвърлят 50 на сто от всичките им приходи, считано от 15.04.2016 г., не са възложители на обществени поръчки.  

За сравнение – предходният Закон за обществените поръчки (обн. в ДВ. бр. 28/2004 г. и отм. с ДВ. бр.13/2016 г.) регламентираше, че всички лечебни заведения – търговски дружества, без оглед на собствеността върху техния капитал, на които повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджети и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бяха  задължени да провеждат процедури на възлагане на обществени поръчки.

Кои са лечебните заведения – възложители по ЗОП:

1. Всички лечебните заведения за извънболнична помощ, включително хосписите и тъканните банки, които са учредени като търговски дружества от държавата и/или общините, самостоятелно или съвместно с други лица.

2. Всички лечебните заведения за болнична помощ, домовете за медико-социални грижи, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове и диализните центрове, които отговарят на кумулативно на следните условия: а) създадени са с конкретната цел да задоволяват нужди от общ интерес в областта на здравеопазването  и б) финансирани са с повече от 50 на сто от държавни, териториални или местни органи или от други публичноправни организации, или са обект на управленски контрол от страна на тези органи; или имат управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от публичен възложител по смисъла на ЗОП.

Кои лечебни заведения са извън обхвата на възложителите по ЗОП:

1. Амбулаториите за индивидуална практика за първична медицинска помощ и амбулаториите за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, които не са регистриране като търговски дружества; 

2. Всички лечебни заведения - търговски дружества, чийто капитал е повече от две трети частна собственост. Съгласно допълнителните разпоредби на ЗОП, дори такова лечебно заведение за болнична помощ да отговаря на гореописаните условия (да се финансира с повече от 50 на сто от държавни, регионални или местни органи или от други публичноправни организации; или да е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или да има административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от държавните, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации, и да задоволява нужди от общ интерес), не се счита за "публичноправна организация" по смисъла и за целите на Закона за обществените поръчки, респективно не е субект на разпоредбите на този закон.

3. Всички лечебните заведения – търговски дружества, собственост на държавата и/или общините, но с приходи от техните бюджети и/или от бюджета на НЗОК, които не надхвърлят 50 на сто от всичките им приходи.

Обектите на възлагане на обществени поръчки, чрез провеждане на някои от видовете процедури посочени в ЗОП, са строителство (вкл. проектиране или изпълнение), доставките на стоки (чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на съоръжения и други) и предоставянето на услуги. Не всички доставки, услуги и/или строителство са обект на възлагане, а само тези, които са посочени в Общия терминологичен речник (CPV),  приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета, или обекти, съответстващи на номенклатурите, посочени в този Регламент.

 Как се действа в градините при случай на КОВИД

Как се действа в градините при случай на КОВИД

Директорите трябва да следват разписаните указанията, без да чакат предписание от СРЗИ
В офисите - до 28 градуса в жегата

В офисите - до 28 градуса в жегата

За предпочитане е естествената вентилация, препоръчват от Световната здравна организация
Пак приемат документи по мярката 60/40

Пак приемат документи по мярката 60/40

Тя ще важи до края на септември и ще е за период до 3 месеца, считано от 1 юли

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Инспекцията по труда пусна интерактивен инструмент
Подкрепа за туризма и транспорта

Подкрепа за туризма и транспорта

Стартира програмата за запазване на местата на работещите в двата сектора, обясниха от Агенцията по заетостта
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
1 2 3 4 5 ... 6 »
Преглед

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли всяка болница да лекува пациенти с КОВИД-19?

Октомври 2020 Предишен Следващ