Искам думата

Подкрепяме МЗ за е-рецептата

26-04-2022 14:57
Да се даде възможност и за генерична замяна, предлага Българският фармацевтичен съюз Подкрепяме МЗ за е-рецептата
Clinica.bg

press@clinica.bg
МЗ иска да електронизира изцяло изписването на лекарствата. Както clinica писа, предвижда се хартиените рецепти д бъдат изцяло заменени с електронни от 1 май. Въвеждането на изцяло електронни рецепти бе отлагано няколко пъти досега. Българският фармацевтичен съюз излезе със свое становище по отношение на идеята. Публикуваме я без съкращения.
Относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти Българският фармацевтичен съюз (БФС), след проведен Разширен управителен съвет, подкрепя предложените от МЗ промени, като считаме че изграждането и поддържането на електронно здравно досие на пациентите в НЗИС, изисква да се съхраняват данни относно всички предписани лекарствени продукти и тяхното отпускане.

На практика се променя само формата на предписването,

без да се ограничава лекарят в неговата дейност. Дигитализацията на процеса по предписване и отпускане на лекарствени продукти многократно ще подобри проследяемостта на терапията и ще намали вероятността за допускане на грешки.

Смятаме обаче, че е необходимо да се направят някои допълнения:

1. Да се прецизира начина на идентификация в електронна среда на предписващите и отпускащите лекарствените продукти лица.

2. Хартиените рецепти издадени извън Република България, трябва да се изпълняват по настоящия ред.

3. За лекарствени продукти, приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура (лекарствата, които някои аптеки приготвят на място индивидуално за определени пациенти), следва да се запази хартиената форма на предписанието.

4. Предлагаме въвеждането на възможността за генерична замяна при отпускането на лекарствени продукти в аптеките при следните изисквания:

 

Със съгласието на пациента може да се отпусне друг

 

лекарствен продукт, разрешен за употреба в страната, който има същото международно непатентно наименование, съдържа същото активно вещество, в същата лекарствена форма и в същата доза като на предписания лекарствен продукт в случай на генерична замяна магистър-фармацевтът уведомява пациента за крайните цени на всички налични в аптеката алтернативни лекарствени продукти, с които може да бъде извършена замяната. Генерична замяна не се допуска при биологични лекарствени продукти; лекарствени продукти - обект на специално лекарско предписание (съдържащи наркотични вещества или вещества, които са рискови при неправилна употреба); лекарствени продукти от групата на имуносупресорите за лечение на пациенти след трансплантация на органи; лекарствени продукти със специфичен начин на прилагане, от който зависи бионаличността на активното вещество (лекарства със специални устройства за прилагане).

 

В основите на модерното здравеопазване, освен подсигуряване

 

 на нужния финансов и човешки ресурс, е необходим също така и съответен контрол и събиране на информация за действията на всеки медицински специалист, съобразно компетенциите и правомощията му. Затова подкрепяме пълната дигитализация на процесите с ясното съзнание, че говорим за развиваща се система, която ще търпи допълнително разработване. Предложените изменения и допълнения внасят балансиран модел на прогенерична лекарствена политика, съобразен с интересите на пациентите, здравноосигурителния публичен фонд и съществуващите модели в Европейския съюз. Българският фармацевтичен съюз предлага въвеждането на право на генерично заместване по инициатива на пациентите и на магистър-фармацевтите.

Прогенеричната лекарствена политика и генеричното предписване/заместване са включени във вече приети от законодателната власт на Република България актове.

Прогенеричната лекарствена политика е утвърдена в държавите членки на ЕС, като средство за стимулиране на пускането на пазара на нови продукти, намаляване на публичните разходи за лекарствена терапия и по-доброто им управление, както и повишаване на отговорността на пациентите към собственото им лечение, съответно – гъвкаво съобразяване с финансовите възможности на отделния пациент.

 

Република България е една от трите държави членки на ЕС,

 

 които не дават възможност за генерично заместване под никаква форма на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, включително заплащани с публични средства. Проектът е съобразен с изискванията за проследимост на назначената терапия от страна на изпълнителя на медицинска помощ. С въвеждането на електронно досие на пациентите и електронна рецепта, заместването ще бъде видимо за всички медицински специалисти. По този начин, предписващите медицински специалисти ще могат да проследят какъв продукт е отпуснат. Трябва да се подчертае, че лекарствените продукти с едно и също международно непатентно наименование имат одобрени при разрешаването за употреба едни и същи показания, противопоказания, взаимодействия и нежелани лекарствени реакции, което показва тяхната еквивалентност и гарантира спазване на изискванията за качество, ефикасност и безопасност.

 

Отговорността за заместването е изцяло на магистър-фармацевта,

 

който въвежда данните за това в НЗИС. На следващо място, проектът въвежда прецизиране на лекарствените продукти, за които може да се прилага генеричното предписване по международно непатентно наименование и/или заместване.

За някои лекарствени продукти считаме, че генерично предписване/заместване не е целесъобразно и/или възможно поради естеството на продуктите и липсата на взаимното им заместване по медицински или производствени показатели. Продукти като биотехнологичните и биологични лекарствени продукти, инсулини, имуносупресори следва да не подлежат на предписване по международно непатентно наименование. Изискванията за проследяемост на лечението е особено важна при биологичните молекули и трябва да се извършва по време на предписването, отпускането, записа и отчитането на лечението.

 

Съгласно препоръките на Европейската агенция по лекарства

 

CHMP 403543 2012 по отношение на подобни биотехнологични лекарствени продукти, идентифицирането на конкретния лекарствен продукт е от особено значение.

На последно, но най-важно място, проектът защитава интересите на пациентите за достъп до лекарствени продукти при спешни състояния или при липса на определен продукт под търговско наименование или поради отдалеченост на друга аптеки и/или съответен час от денонощието, като магистър-фармацевтите имат право, само със съгласието на пациента, да го заместят с друг лекарствен продукт от същото международно непатентно наименование, разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количеството в дозова единица.

 

Запазва се възможността пациентът да има право да избере

 

съществуващата и към момента възможност в наредбата да се снабди с точно предписания продукт в срок до 24 часа. В практиката са налице множество искания и жалби от пациенти поради обстоятелството, че, при липса на даден продукт в аптеката, не е възможна замяната му с друг продукт от същото международно непатентно наименование.

 

Управителен съвет

Български фармацевтичен съюз


Аптечната карта ще покаже диспропорциите

Аптечната карта ще покаже диспропорциите

Тя трябва да се превърне в инструмент за правене на политики, които да осигуряват достъпа на населението до фармацевтични услуги, казва Светослав Крумов

Проблемът с реекспорта остава актуален

Проблемът с реекспорта остава актуален

Преди броени дни в страната се проведоха за 15 път Българските фармацевтични дни. Какво постигнаха фармацевтите у нас, защо цените на някои онколекарства още са различни, има ли липса на медикаменти, попитахме маг. фармацевт Велина Григорова.

МЗ пак ще прави аптечна карта

МЗ пак ще прави аптечна карта

Методиката за изработването й вече е одобрена от проф. Асена Сербезова

Всяка аптека със софтуер за НЗОК

Всяка аптека със софтуер за НЗОК

СЕСПА ще трябва да дава данни на фармацевтите за липсата на лекарства при търговците на едро

НЗОК не знаела най-ниските цени на онколекарствата

НЗОК не знаела най-ниските цени на онколекарствата

За да ги плаща за всяка болница, от фонда искат да има информация за постигнатите минимални стойности на търговете в лечебните заведения в позитивния списък

Нови такси за клиничните проучвания

Нови такси за клиничните проучвания

Те се налагат заради въвеждането на единен европейски портал за подаване на заявленията за многоцентровите проучвания
Разликата в цените на лекарствата ощетява НЗОК

Разликата в цените на лекарствата ощетява НЗОК

Ако търговец е купил един медикамент за 20 единици, а болницата и касата са го платили за 100, разликата може спокойно да бъде разделена в полза на всички по веригата, казва д-р Дечо Дечев
Поне 3 причини за различните цени на онколекарствата

Поне 3 причини за различните цени на онколекарствата

Сред тях са нови молекули, за които още няма проведен централизиран търг и стари, които не са включени в предишния, казаха от МЗ
От различните цени в болниците губят и компаниите

От различните цени в болниците губят и компаниите

Когато се финализира ЦОП, за тези 26 лекарства ще се появи нов ценови таван и никоя болница няма да може да отчита над него, а той ще е максимално нисък, тъй като е постигнат в конкурентна тръжна процедура на национално ниво, казва Деян Денев

5 пъти разлика в цената на лекарство, което НЗОК плаща

5 пъти разлика в цената на лекарство, което НЗОК плаща

Тази година положението е аналогично при 26 онкомедикамента, става ясно от официален отговор на фонда до clinica

1 2 3 4 5 ... 109 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Юли 2022 Предишен Следващ