Ендокринология

Вече има аналогов инсулин със свръхбързо начало

20-04-2017 14:10
Иновациите водят до по-малко убождания при децата, казва проф. Виолета ЙотоваВече има аналогов инсулин със свръхбързо начало
Clinica.bg

press@clinica.bg
На 21 и 22 април във Варна ще се проведе четвъртия курс за следдипломна квалификация на лекари и медицински сестри на тема "Променящият се диабет". Той се организира под егидата на Международното общество за детски и младежки диабет, а домакин е Варненското дружество по детска ендокринология. Какво да очакваме на международната среща, кои са последните иновации в лечението на детския диабет, как родителите да се грижат за децата си, попитахме проф. Виолета Йотова. Тя е сред организаторите на събитието и началник на Първа детска клиника в болница „Света Марина".

- Проф. Йотова, кои са основните акценти за медицинските специалисти на този курс?

- В последните години в лечението на диабета все по-бързо и уверено навлизат нови технологии. Те осигуряват по-добри резултати от заместителното инсулиново лечение при по-голяма безопасност. Пациентите - и най-вече родителите на деца с диабет, имат обяснимо висока лична мотивация за ползването им и по аналогия с всички други съвременни изобретения, усъвършенстват уменията си с продължителността на ползване. Медицинските специалисти не бива да изостават от този процес, тъй като сътрудничеството между тях и семействата осигурява разбирането за физиологията на организма и неговите реакции – част от продължителното обучение в науката медицина. Именно поради това Варненското дружество по детска ендокринология се стреми на всеки две години да представя пред широка аудитория съвременните постижения в тази област, акцентите за близкото бъдеще и все още нерешените проблеми. Международното дружество за детски и юношески диабет ISPAD (www.ispad.org) подкрепя и популяризира нашата обучителна инициатива, а тя става все по-популярна у нас и в околните страни. Нарекохме курса през 2017 г. "Променящият се диабет", за да подчертаем голямата динамика в последните няколко години. Допълнителен акцент през тази година са редките ендокринни болести. През 2016 г. в България се определиха първите национално регистрирани Експертни центрове по редки ендокринни болести, които в края на годината станаха част от Европейската референтна мрежа Endo ENR – организация от 74 европейски центъра под егидата на Европейската комисия. Това събитие е венец на дългогодишната работа е Европа за даване на равен шанс на хората с редки болести, подобряване на техния достъп до по-ранна и навременна диагноза и лечение. В нашия курс ще бъдат застъпени четири подобни заболявания – нарушения в половата диференциация, редки генетични форми на диабет, синдром на Прадер-Вили и остеогенезис имперфекта – всички представени от водещи в световната наука и практика лектори.
- Какви са последните успехи, с които можем да се похвалим в лечението на деца с диабет у нас?
- В последните години направихме огромни крачки напред. В България, въпреки бедната, лишена от дългосрочна стратегия и подложена на временни влияния здравна система, грижата за децата с диабет върви във възходяща посока. Не е никак случайно, че мястото ни по постижения в международния диабетен регистър SWEET (www.sweet-study.eu) е в по-добрата половина от вече над 60 диабетни центъра в света! За това искам да благодаря на всички детски диабетолози, които непрекъснато обучават и контактуват със своите пациенти, без да се интересуват от времето на денонощието и без никакво ценене на собствените сили. Искам да благодаря и на децата и техните родители за това, че все по-спокойно и съвременно се отнасят към диабета и свързаните с него трудности в ежедневието, с което заедно постигаме все по-добри резултати. Наличието на всички съвременни лекарства у нас и първите крачки в реимбурсацията на нови технологични средства според мен показва, че този напредък се отчита и е все по-видим и за финансиращите здравеопазването органи.

- Новите технологии имат категорично място в медицината, но в практиката не може и без медикаменти. Докъде са стигнали изследователите в разработването на нови инсулинови препарати?
- Аз бих започнала по обратен ред – без новите технологични постижения в областта на инсулинолечението технологиите не биха могли да се случат. Едва след изобретяването на първите инсулинови аналози през 1996 г. започна развитието на иновативни начини на тяхното приложение. В последните години всичко се развива с още по-бързи крачки - появяват се нови средства за приложение и проследяване на инсулиновото действие (сензори), което води до ускоряване на разбирането какво още е необходимо да направим за приближаване на налагащото се при диабет приложение на инсулините „отвън" към нормалната физиология без диабет. Вече е регистриран аналогов инсулин със свръхбързо начало и по-бързо достигане на максималното действие след поставяне – научно постижение, от което очакваме бързо усъвършенстване на помпената терапия.
- Защо новите терапии имат значение за контрола на диабета при децата?
- Всичко посочено по-горе не е свързано с усложняване на живота на децата, а с неговото подобрение – по-малко убождания, по-близък начин на живот (хранене, движение и сън) с този на връстниците, по-малък страх от хипогликемии (ниска кръвна захар), а оттам – по-близка до физиологично нормалната кръвна глюкоза. Всичко това означава повече радост от живота при възможности за неговото удължаване без инвалидизация. И това се случва, забележете, с все по-ниски инсулинови дози, което намалява и сърдечно-съдовия риск, свързан с диабета. За децата това е нормалност, за родителите – надежда, а за нас – вдъхновение и желание за нови хоризонти в справянето с диабета!
- Какви са основните бариери за постигането на добър контрол на захарния диабет при децата?
- Само с две думи – психологически и социално-културни. Няма вече други бариери! По-важната за България е психологическата – ако родителите не приемат спокойно появата на диабета, оплакват съдбата си и не се върнат към нормални семейни взаимоотношения, детето няма шанс. То е нещастно и вини диабета за всичките си проблеми. Дори и средата в зрелия живот да промени отношението му, няма как да се преодолеят нанесените вреди. Другата пречка е социалната и обществена среда. Засега тя изостава от постиженията в справянето с диабета, и то не само у нас. Веднъж, пътувайки, бях прочела страхотна статия за диабета, чийто автор накрая достигаше до заключението, че „изходът от диабета е въпрос на това къде се намираш" ("matter of location"). Ако детето заболее в Африка или Латинска Америка, може да загине незабавно от елементарна липса на какъвто и да е инсулин. Ако у нас живее в далечно село и не може да пътува или да ползва съвременни средства за комуникация – също може да загине, макар и не веднага. Ако в големия град, с достъп до перфектна грижа, юношата не е приеман от връстниците си поради незнание за естеството на неговото състояние – също може да загине от рисково поведение. Затова в последните години пациенти и лекари, общественици и сърцати хора активно работят за повишаване на познанията за диабет в обществото и за обществено-правителствени мерки за премахване на бариерите пред нашите деца. И за да сложа точка на този чувствителен за мен проблем, това важи за всички хронични заболявания, не само за диабета.

- На курса ще има специална лекция за родители на деца с диабет, не е обичайна практика на специализирано медицинско обучение да се отделя време за хората, засегнати от заболяването. Защо решихте да им посветите тази лекция?
- Защото хората искат да знаят и все повече се превръщат в активен участник в лечението на своето дете. Да им дадем достъп до съвременни познания и общуване със световноизвестни диабетолози, е наше задължение. Освен това, винаги сме знаели, че увереността в правилното и съвременно лечение на детето в момента дава на родителите спокойствието, необходимо за подобряване на резултатите. Не на последно място, за нас е важно да чуем какви въпроси ще зададат родителите, защото след събитието ние сме тези, които ще трябва да отговорим на тях в ежедневието.

- Какви би трябвало да бъдат ролите на родителя, ендокринолога и детето за постигането на по-добър контрол на захарния диабет?
- Родителите, лекарят и детето трябва да са екип. Диабетът е отборна игра и ако един от играчите не е добър, няма как да има голям успех. Това изисква най-голямата отговорност за адаптация към различни характери, познания, вярвания, здравна култура да се поема от лекаря. Той е длъжен да се адаптира, а не да очаква пациентите да правят това от първия ден. Голямата психологича тежест е върху тях и тяхната адаптация се случва с времето. Специфична нужда, на която да се обърне внимание в следващите години, е как да включим разширеното семейство в грижите за детето. Допреди няколко години майката беше основният обгрижващ диабета родител, сега, за щастие, активно се включват и бащите. С подобряване на безопасността на инсулините, с по-малкото убождания при новите технологии, очакваме на борда в следващите години баби и дядовци, лели и братовчеди, приятели и познати, учители и треньори. Това ще преодолее една от последните психологични пречки – „преумората" от диабетната грижа.

- Кое плаши повече децата и родителите: високите или ниските кръвни захари?
- Различно е. Ние се стремим да се обръщаме с лице към техните страхове и да им помагаме да ги преодоляват стъпка по стъпка. Дългогодишният ми опит показва, че страхът от хипогликемия е по-траен, защото тя е събитие с непосредствена опасност от живота. Ролята на нашите психолози става все по-голяма, защото ако не се справим с този страх, детето е обречено на бъдещи усложнения от лош контрол и на инвалидизация.
- Какви биха могли да са постиженията в лечението на децата с диабет до 10-15 години?
- Искам да мога да ви кажа сега, но повече от всичко искам аз да видя това. Преди 25 години сегашната действителност беше немислима и мечта за мен и моите колеги. Като имаме предвид как се развива науката, надявам се новият бум от постижения в диабетната грижа да настъпи до 5-10 години. От моя гледна точка, затворените системи за автоматизирано подаване на инсулин са най-близки в бъдещето, но истински ме вълнува какво ще се случи с ефективната превенция на диабета, по-доброто откриване и лечение на генетичните му форми, предотвратяване на всички усложнения – както остри, така и хронични. Дано да се случат скоро!


С фина операция връщат половата мощ в ИСУЛ

С фина операция връщат половата мощ в ИСУЛ

Тя се прилага при автоимунната болест на Пейрони, която поразява половият член и води до еректилна дисфункция
20% са с алергичен ринит

20% са с алергичен ринит

Издават го сополите и кихавиците, ако не се лекува правилно, той може да прерасне в астма, предупреждава доц. Светлан Дерменджиев

Реконструират матки по метода рибена кост

Реконструират матки по метода рибена кост

Новият начин за възстановяване на стените им след Цезарево сечение се практикува от скоро само в АГ-болница „Шейново"
Уникална операция на недоносено бебе

Уникална операция на недоносено бебе

Лекари от НКБ са сложили стент на преждевременно родено дете 32 гестационна седмица, засега то се възстановява, но му предстоят още операции
Сваляш очилата с мултифокални лещи

Сваляш очилата с мултифокални лещи

Почивайте по 10-15 минути, след престой от час и половина пред компютъра, казва д-р Алек Топов
Интересът към пулмоналната хипертония стихва

Интересът към пулмоналната хипертония стихва

В една от най-големите ни болници по време на най-тежките пандемични вълни нямаше скенер и не знаем какво е отражението на КОВИД върху пациентите с тази диагноза, казва д-р Любомир Димитров
Да измерим кръвното си днес

Да измерим кръвното си днес

Хипертонията все по-често засяга младите хора, а 10 килограма могат да понижат с 5 мм кръвното, казват кардиолозите

Не подценявайте гръдната болка и сърцебиенето

Не подценявайте гръдната болка и сърцебиенето

При възрастните хора ниското кръвно може да е по- опасно от леко завишеното, казва д-р Кирил Джоманов

Оперират иновативно три редки заболявания

Оперират иновативно три редки заболявания

С малко познат подход в ИСУЛ лекуват фамилна аденоматозна полипоза, болетта на Крон и улцирозен колит
Мутации в GLA гена причиняват болест на Фабри

Мутации в GLA гена причиняват болест на Фабри

Бащите могат да го предадат със сигурност на своите дъщери, докато при майките вероятността това да се случи е 50%, независимо от пола на детето, казва проф. Емил Паскалев

1 2 3 4 5 ... 49 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Август 2022 Предишен Следващ