Консулт

Какво и защо не плаща НЗОК при диабета

18-02-2022 14:10
Облекчава се административният ред за заверяване на протоколите за инсулинови помпи и сензори, казват от Здравната каса Какво и защо не плаща НЗОК при диабета
Clinica.bg

press@clinica.bg
Родителите на деца с диабет, както и възрастни пациенти с диабет излязоха с отворено писмо, в което твърдят, че хора с тази диагноза са дискриминирани заради критериите за получаване на медицински изделия за контрол на кръвната захар. Публикуваме разясненията по темата на НЗОК.
Изискванията за лекарствените продукти и медицинските изделия, които се предписват с Протокол за провеждане на терапия по конкретни заболявания и групи лекарства, се разработват от Научните медицински дружества по съответния профил, с участието на експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това е регламентирано в Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2020 - 2022 г. и Правилника за устройството и дейността на НЗОК.

 

Изискванията съдържат информация

 

за специализираните комисии в лечебните заведения за болнична помощ, които могат да издават протоколи, както и критериите, относно лечебно-диагностичния алгоритъм, възможните терапевтични схеми, периодичност на контролните прегледи, необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за проследяване на ефективността на лечението. Изискванията се утвърждават от управителя на НЗОК, след решение на Надзорния съвет на НЗОК и след съгласуване с Българския лекарски съюз (БЛС), и се обнародват в Държавен вестник.

 

В подготвените проекти за актуализация

 

на изискванията за медицински изделия за домашно лечение на захарен диабет тип 1, на база постъпили експертни становища, се предвижда:

- включване на нова специализирана комисия в УМБАЛ „ Д-р Г. Странски" – гр. Плевен за издаване на протоколи за пациенти до 18 - годишна възраст, с което да се разшири териториално достъпът на децата до медицинската услуга и необходимите медицински изделия;

- облекчава се административният ред за заверяване на протоколите за медицински изделия за инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1, като експертизата при започване на лечението ще се осъществява в комисия в районните здравноосигурителни каси (РЗОК), а не в Централното управление на НЗОК, с което ще се спести времето за утвърждаване на началното лечение;

- за пациентите под 18-годишна възраст се променя стойността на медицинския критерий при кандидатстване за сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1 за лош гликемичен контрол - HbA1c ≥ 7 (в настоящия момент е - HbA1c ≥ 8%).

 

В „Списък на заболяванията, за чието

 

домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели" (който се утвърждава с решение на Надзорния съвет на НЗОК) не са включени други състояния и заболявания от рубрика Е16 „Други разстройства на ендокринната секреция на панкреаса", тъй като за тях няма направени предложения от съответните експертни съвети. В тази връзка, необходимо условие за заплащане на терапия на пациенти със заболяване Вроден хиперинсулинизъм, е същото да бъде включено в горепосочения списък по чл.45, ал.4 от ЗЗО.

 

Към настоящия момент иглите за инсулинови

 

писалки не се реимбурсират от НЗОК, тъй като мнението на експертите е, че значителна част от тях се предоставят от притежателя на разрешението за употреба към отпусканите инсулини. За да има възможност НЗОК да заплаща напълно или частично лекарствени продукти с международно непатентно наименование (INN) Glucagon, ATC код H04AA01, за домашно лечение на захарен диабет тип 1 и тип 2, е необходимо те да бъдат включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък. За целта е необходимо притежателят на разрешението за употреба да подаде заявление в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП), който да ги включи в Списъка.

 

НЗОК ежегодно определя групите медицински

 

изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която ги заплаща на база на становищата на експертните съвети. Процедурата по договаряне на медицинските изделия, каквито са и тест лентите за измерване на кетони в кръвта, както и стойността, до която се заплащат напълно или частично от НЗОК, се извършва на основата на Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК.

При изготвяне на Спецификацията се спазва процедурата, предвидена в Правила № РД-16-55/13.08.2020 г. за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ (Правила), публикувани на интернет – страницата на НЗОК.


Как ваксиниранитe в чужбина да получат добавка

Как ваксиниранитe в чужбина да получат добавка

Пенсионерите трябва да предоставят документи в съответната регионална здравна инспекция най-късно до 15 юли 2022 г., казват от МЗ
Пътят на е-рецептата

Пътят на е-рецептата

Шест са основните сценарии за дозировки на лекарствата, показват указанията на "Информационно обслужване"
Старт на програмата за достъпна среда

Старт на програмата за достъпна среда

Тя е насочена към хората с увреждания, проектни предложения могат да се подават до 27 юли, казват от социалното министерство
Нов прием на документи по мярката 60/40

Нов прием на документи по мярката 60/40

Той започва от днес, а подкрепата ще продължи до края на юни, казват от Агенцията по заетостта
Добавките за пенсионерите до 30 юни

Добавките за пенсионерите до 30 юни

ТЕЛК-решенията, чийто срок е изтекъл по време на извънредната епидемична обстановка, ще важат до 30 юни

Kaк се кандидатства за Питагор

Kaк се кандидатства за Питагор

И тази година една от категориите на наградите е медицината, крайният срок за подаване на предложенията е 1 април
Здравната вноска за безработни става 28.4 лв.

Здравната вноска за безработни става 28.4 лв.

Увеличението влиза в сила от 1 април, откогато и минималната работна заплата се увеличава до 710 лева
Как се променя матурата по български?

Как се променя матурата по български?

Тя е задължителна в бала за медицина, а от тази година зрелостният изпит ще съдържа повече отворени въпроси
Подкрепа за собствен бизнес на безработни

Подкрепа за собствен бизнес на безработни

Тя се предоставя от Агенцията по заетостта по две мерки, заявленията вече се приемат в бюрата по труда
Пътят на е-прегледа

Пътят на е-прегледа

Кои са най-важните стъпки при създаване на документа от общопрактикуващите лекари, обясниха от Информационно обслужване
1 2 3 4 5 ... 12 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Май 2022 Предишен Следващ