Ендокринология

Диабетът е свързан с 2-4 пъти по-висок риск от инфаркт и инсулт

18-04-2017 07:17
Новите медикаменти за лечение на болестта влияят върху телесното тегло и артериалното налягане, а не само на кръвната захар, казва проф. Цветалина ТанковаДиабетът е свързан с 2-4 пъти по-висок риск от инфаркт и инсулт
Clinica.bg

press@clinica.bg
От 20 до 22 април 2017г. в София ще се проведе курс за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD). Той ще бъде посветен на клиничния захарен диабет и неговите усложнения. България е домакин на тази инициатива за четвърти път. Първите два курса са проведени през 1994 г. и 1999 г., а през 2015 г. се състоя третия, който беше оценен от ръководството на EASD като еталон за по-нататъшното им провеждане. Какво да очакваме на четвъртия курс, кои са новостите в лечението на диабета, както и усложненията, до които води болестта, попитахме проф. Цветалина Танкова, председател на Локалния организационен комитет.

- Проф. Танкова, какво е значението на курса на EASD за развитието на диабетологията в България? Какво могат да научат българските ендокринолози от опита и знанията на международните лектори?

- Курсът е предназначен за млади лекари, работещи в областта на захарния диабет, като тази година интересът е изключително голям и участниците са от 28 страни от целия свят - Аржентина, Индия, Египет, Германия, Испания, Кипър, Португалия, Финландия, Великобритания, Ирландия, Русия, Беларус, Литва, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Оман, Ливан, Пакистан, Саудитска Арабия, Гърция, Сърбия, Румъния, Молдова, Македония, Албания, Косово, като половината от участниците са от България.

По време на курса над 200 колеги ще имат възможност да се запознаят с последните постижения на диабетологията от водещи признати международни експерти в областта на захарния диабет от 11 страни. Курсът включва както теоретична част от 4 сесии с лекции по основни проблеми на захарния диабет, така и 12 практически занятия, по време на които участниците в него ще имат възможност да обсъждат поставените проблеми с международно признатите експерти в неформална обстановка. Разчитаме по време на лекциите и практическите занимания с пациенти да се създаде интерактивна атмосфера, с интересни дискусии и конкретни послания за клиничната практика.

Истински се надявам курсът да е от полза за участниците от България, които ще получат нови знания и умения за справяне със захарния диабет и неговите усложнения в ежедневната клинична практика. Основание за това ми дава голямата практическа насоченост на програмата на курса. Провеждането на курса в България е голямо завоевание за всички нас и ни осигурява възможност да сверим часовниците си с последните постижения на съвременната диабетология.

- Какви новости в областта на захарния диабет, ще бъдат представени на специалистите?

Визитка

 

Проф. Цветалина Танкова е Началник на Клиниката по диабетология в Университетската специализирана болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев". Тя е ръководител на Клиничен център по ендокринология и геронтология към Медицински университет, София и заместник декан по научната дейност на Медицински Факултет, МУ-София.

Проф. Танкова е и председател на Локалния организационен комитет по организирането на 4-ия курс за клиничен захарен диабет и неговите усложнения. Лектори в него ще бъдат международно признати специалсити от 11 страни. Сред тях са председателят на Комитета за следдипломно обучение на EASD Leszek Czupryniak (Полша), Roger Lehmann (Швейцария), Peter Gaede и Lene Ringholm (Дания), Per-Henrik Groop (Финландия), Еd Jude (Великобритания), Frans Pouwer (Холандия), Vilma Urbancic, Karin Schara, Andrej Janez, Karin Kanc (Словения), Nebojsa Lalic (Сърбия), Asimina Mitrakou (Гърция), Dario Rahelic (Хърватска). От България сред лекторите ще бъдат проф. Здравко Каменов, проф. Мария Орбецова, доц. Малина Петкова, както и проф. Танкова.

- Диабетологията се развива изключително интензивно. Непрекъснато се откриват нови фактори и механизми, които участват в развитието на захарния диабет и неговите усложнения. И това определя насоките в разработването на нови терапевтични средства и подходи. По време на курса участниците ще се запознаят с новите тенденции в развитието на науката и практиката в областта на диабета, с новите терапевтични възможности, инсулинови помпи, инсулинова терапия при захарен диабет тип 2, проучвания за оценка на сърдечно-съдовата безопасност на антидиабетните медикаменти. Подробно ще се представят хранителният режим при захарен диабет, комплексният подход при захарен диабет и затлъстяване, дислипидемия, артериална хипертония, продължителното мониториране на нивото на кръвната захар. Водещи експерти в съответните области ще коментират поведението при захарен диабет и бременност, депресия и захарен диабет, психологически подходи при захарен диабет. Хроничните усложнения на захарния диабет (диабетна нефропатия, невропатия) заемат съществена част от програмата на курса, като особено внимание е отделено на диабетното стъпало. Водещи експерти в тази област ще изнесат лекции по темата и ще проведат практически занятия и консултации с участието на пациенти, което се надявам да бъде от полза за участниците.

- Има ли заболявания, които често съпътстват диабета, защо?

- Захарният диабет често се съчетава с редица други заболявания. Над 90% от пациентите със захарен диабет тип 2 са с наднормено телесно тегло или затлъстяване, 60-70% са с артериална хипертония, над 60% са с дислипидемия. През последното десетилетие се говори за захарния диабет като за сърдечно-съдово заболяване. Действително захарният диабет е свързан с 2-4 пъти по-висок риск от макросъдови заболявания – инфаркт на миокарда, инсулт, периферна съдова болест и с 2-3 пъти по-висок риск от сърдечно-съдова и обща смъртност. Хората със захарен диабет тип 2 имат еднакъв риск от сърдечен инцидент с хората без диабет, които вече са имали сърдечен инцидент, поради което захарният диабет се приема за еквивалент на коронарна болест на сърцето. Около 2/3 от всички пациенти със захарен диабет тип 2 умират от сърдечно-съдови заболявания. Захарният диабет често води до развитие на усложнения от страна на очите, до увреждане на бъбречната функция, на нервната система.

- Какви са съвременните методи на лечение на захарния диабет, придружен със съпътстващите заболявания, които изброихте?

- Изключително важно е захарният диабет да бъде добре контролиран – това означава да се постигнат индивидуалните цели на лечението при всеки пациент. По отношение на кръвната захар това означава поддържане на прицелно ниво на HbA1c (показател, който отразява средното ниво на кръвната захар през последните 3 месеца) – най-общо трябва да е < 7.0%, но в зависимост от възрастта, съпътстващите заболявания и усложнения, и очакваната продължителност на живот, нивото може да бъде по-ниско или по-високо. Трябва, обаче, да се излезе от глюкоцентричния подход – с насочване на вниманието единствено върху стойностите на кръвната захар при лечението на диабета. Задължително е прилагане на комплексен подход, който трябва да включва и контрол на телесното тегло, на кръвното налягане, на отклоненията в нивата на холестерола и триглицеридите, на протромботичното състояние, характерно за диабета, както и да се преустанови тютюнопушенето. Има достатъчно доказателства, че само така може сериозно да се намали рискът от развитие на инвалидизиращите усложнения на захарния диабет.

Добрата новина е, че редица от новите медикаменти за лечение на захарен диабет имат и допълнителни ефекти (върху телесно тегло, артериално налягане, липиди, сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност), а не само снижение на кръвната захар.

- Говорите за „комплексно лечение" на захарния диабет. Има ли някакви дългосрочни ползи от него?

- Да, има доказателства в тази насока. Едно клинично проучване (Steno-2) показа, че поддържането на добър контрол на захарния диабет и съпътстващите го рискови фактори (контрол на липидите - холестерол, триглицериди, на артериално налягане, на тютюнопушенето, прием на блокери на РААС и аспирин) може значимо да намали сърдечно-съдовите събития и сърдечно-съдовата смъртност при пациенти със захарен диабет тип 2, като тези ползи настъпват години по-късно. Установено е, че поддържането на добър мултифакторен контрол удължава живота на хората с диабет с около 8 години, но това е наблюдавано 21 години по-късно. Ето защо си заслужава да се контролират всички съпътстващи диабета рискови фактори, състояния и заболявания и то още при изявата на заболяването. Главният изследовател на това проучване професор Peter Gaede от Дания ще бъде гост по време на курса на EASD и, надявам се, ще сподели по-подробно резултатите с участниците.

- Какви са предимствата на новите средства за лечение на захарния диабет и достъпни ли са те за пациентите в България?

- Новите терапевтични средства – инкретин-базирана терапия (GLP-1 рецепторни агонисти, DPP-4 инхибитори), инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2 инхибитори) позволяват постигане на добър контрол на захарния диабет при изключително нисък риск от хипогликемия, сравним с този на плацебо. GLP-1 рецепторните агонисти и SGLT2 инхибиторите позволяват също редуциране на телесното тегло, което е желан ефект при болшинството от пациентите със захарен диабет тип 2, снижение на артериалното налягане, осигуряват кардиопротекция и нефропротекция. Добрата новина е, че тези медикаменти са достъпни в България и, когато отговарят на съответни критерии, пациентите могат да ги получат безплатно.

- Много често, хората с диабет „пренебрегват" състоянието си, защото то „не боли", но за съжаление, се обръща внимание на вече появилите се диабетни усложнения. Как можем да променим това, каква е формулата?

- Захарният диабет е коварно заболяване, тъй като в болшинството от случаитe с нищо не подсказва за съществуването си. А хората обичайно търсят медицинска помощ по повод на някакво оплакване. И така, нищо неподозиращ, човек може да живее с това заболяване в продължение на години и заболяването да се установи за първи път по повод на някое вече развило се усложнение – проблеми със зрението, язва на стъпалото, инфаркт, инсулт. Изключително важно е захарният диабет да се установи навреме. Необходимо е хората да са информирани относно рисковите фактори за диабет, както и относно признаците на заболяването, за да могат своевременно да вземат мерки за откриването му. Препоръчва се провеждане на системен скрининг за захарен диабет сред лица с наличие на рискови фактори, а това са хората с наднормено телесно тегло или затлъстяване; с първостепенен родственик/родственици, страдащи от диабет; с високо кръвно налягане; със сърдечно-съдово заболяване; с повишени нива на мазнините в кръвта – холестерол и триглицериди; с установявана по-рано повишена кръвна захар или наличие на предиабет; със синдром на поликистозни яйчници; жени, които са родили дете с тегло над 4 кг или са имали повишена кръвна захар по време на бременност. Тези хора трябва периодично да провеждат изследвания, въпреки че нямат никакви оплаквания. Наши изследвания в Клиниката по диабетология през последните 10 години при над 4500 лица с наличие на поне един рисков фактор за диабет показаха, че над 40% от тях имат някакво отклонение в кръвната си захар - предиабет или диабет, а 17% са със захарен диабет. Това е изключително висока честота и налага много сериозно отношение към проблема.

Развитието на много от усложненията на захарния диабет също не е свързано с оплаквания и, ако не се търсят активно, те могат да бъдат установени в напреднали и дори необратими фази в развитието си. Ето защо трябва редовно да се изследват очните дъна на хората с диабет и то при разширени зеници, за да се търсят началните промени в малките кръвоносни съдове и да се вземат съответни мерки. Ежегодно трябва да се изследва урината за наличие на албумин, както и да се прави оценка на бъбречната функция, и съобразно с това при необходимост да се включи определена терапия. Необходимо е редовно изследване на неврологичен статус за ранно установяване на диабетна невропатия, тъй като при нарушаване на чувствителността е възможно да се развие язва на стъпалото и поради липса на оплаквания тя да бъде установена относително късно, когато крайникът не може да бъде спасен и е необходимо провеждане на ампутация. Необходимо е редовно да се провежда скрининг и оценка на риска за диабетно стъпало на хората с диабет. Не трябва да се разчита на оплакванията на пациента, а е необходимо редовно и системно изследване на пациентите със захарен диабет за наличие на усложнения на заболяването с оглед на своевременна диагноза и включване на адекватна терапия.

- Каква е ролята на лекаря и пациента?

- Успешното лечение на захарния диабет зависи от много фактори, свързани както с пациента, така и със заболяването и прилаганите медикаменти. Захарният диабет е хронично заболяване, с което пациентът прекарва останалата част от живота си. Ето защо той трябва да знае как да се справя със заболяването в обичайното си ежедневие. Изключително важно е придържането на пациента към назначената терапия. В редица случаи пациентите се страхуват и не са склонни да си инжектират инсулин или други медикаменти и с това ограничават терапевтичните възможности. Със съвременните терапевтични средства е възможно да се постигне контрол на захарния диабет, но в реалния живот това е факт при по-малко от половината от хората с това заболяване, въпреки провежданото лечение. Оказва се, че само с най-добрите медикаменти не може да се постигне добър контрол. Необходимо е пациентите да бъдат добре обучени за справяне със заболяването. И тук лекарят играе изключително важна роля. Той трябва да обучи пациента как да контролира захарния диабет в ежедневието си.

- Възможно ли е добре лекуван пациент с диабет да живее до напреднала възраст нормално и без усложнения?

- Една от основните цели на съвременното лечение на захарния диабет е осигуряване на продължителност и качество на живот на хората с диабет еднакви с тези на хора без диабет. Действително е възможно хората с диабет да живеят напълно нормален живот до напреднала възраст - с диабета и въпреки него.
 Пясъкът на плажа улеснява инфекциите

Пясъкът на плажа улеснява инфекциите

В периода на летните отпуски на море или край басейна дамите също трябва да следят за своето гинекологично здраве, особено ако са майки и са там с малките си дъщери. Какви са най-честите инфекции, които засягат и малките, и големите. Това попитахме д-р Диана Христова, детско-юношески гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом".
Все повече млади хора са с разширени вени

Все повече млади хора са с разширени вени

Расте делът на новодиагностицираните между 30 и 50 години, причини са масовото обездвижване и наднорменото тегло, казва доц. Димитър Петков
Болница „Тракия

Болница „Тракия" обучава на BULENDO 2024

Гастроентеролозите от лечебното заведение показаха наживо високотехнологични манипулации пред 350 свои колеги от страната

Повишеният тропонин не е синоним на инфаркт

Повишеният тропонин не е синоним на инфаркт

В тези случаи времето е ценно, след втория час 50% от засегнатия миокард некротизира и след това пациентите може да развият сърдечна недостатъчност, казва проф. Арман Постаджян

Все повече млади пациенти с кожен меланом

Все повече млади пациенти с кожен меланом

15.4% от всички регистрирани в българския регистър, са под 45 години, обясни доц. Ива Гаврилова
Азбуката на кръвта

Азбуката на кръвта

За българите най-голяма е честотата на група А - около 43%, следвана от О – 32.5%, казва д-р Елисавета Грънчарова от ВМА

Прегряването при децата често се бърка с вирус

Прегряването при децата често се бърка с вирус

Генетично сме подготвени за подобни горещини, но не и през юни, когато по-високата влажност на въздуха може да доведе до бронхоспазми, предупреждава д-р Рада Прокопова
Алергията към полените е до октомври

Алергията към полените е до октомври

Ежегодна имунотерапия облекчава проявите, ангеодемът може да блокира дишането и доведе до задушаване, казва доц. Анна Валериева
Алцхаймер засяга 30% от хората над 80 години

Алцхаймер засяга 30% от хората над 80 години

Диагнозата трябва да се приеме не само като неврологично, но и обществено, социално-икономическо заболяване, казва д-р Филип Алексиев
Кашлица над 8 седмици е признак на болест

Кашлица над 8 седмици е признак на болест

Тя трябва да се уточни от специалист, казва доц. Владимир Ходжев от УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив
1 2 3 4 5 ... 60 »
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ