нагласи

Къде искат да работят студентите по медицина

01-02-2022 06:22
54% са на мнението, че желаят да работят в България, но настоящите условия ги принуждават да отида в чужбинаКъде искат да работят студентите по медицина
Clinica.bg

press@clinica.bg

Кадровият дефицит в страната става все по-голям проблем в здравеопазването. Какви са нагласите сред студентите в медицинските университети, здравната ни система привлекателна ли е достатъчно, за да решат да останат и да се развиват тук или да очакваме недостига с медицински кадри да се задълбочава. Това са основните въпроси, на които дава отговор анкетно проучване на Златина Шотарова. Тя е доктор по администрация и управление в научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство" към УНСС и асистент към катедра "Публична администрация" в университета.

Проучването е реализирано сред студенти от различни медицински специалности и е проведено през онлайн платформа през 2018 г. В него са взели участие 415 души от всички медицински университети в страната. От тях над 85% владеят чужди езици, а средната възраст на анкетираните е 24 години. Близо половината от анкетираните студенти по медицина (43.13%), следвани от студенти в направление „Здравни грижи" (24.82%).


Намеренията


На въпроса "Имате ли намерение да работите в България?" от общия брой анкетирани студенти 238 човека (57.35%) изявяват своето желание да работят в България, а 58 човека (13.98%) отбелязват, че не желаят да работят в страната. Сравнително висок е процентът на студентите, отговорили, че не могат да преценят дали имат намерение да работят в страната – 111 човека (26.75%).

Дефицитните специалности

На въпроса "Каква е Вашата предпочитана специалност" резултатите от анкетното проучване показват:

- Инфекциозни болести – 9 човека (2.2%);

- Педиатрия – 37 човека (8.9%);

- Спешна медицина – 30 човека (7.2%);

- Анестезиология и интензивно лечение – 43 човека (10.4%);

- Неонатология – 22 човека (5.3%);

- Обща и клинична патология – 27 човека (6.5%);

- Друга специалност – 241 човека (58.1%);

Изброените специалности са сред дефицитните за България и проблемът с осигуряването на медицински специалисти при тях е особено тежък. Крайно негативен е фактът, че сред младите и тепърва обучаващите се кадри, броят на желаещите някоя от изброените специалности е доста малък.


България или чужбина


54% са на мнението, че твърдението: "Бих желал/а да работя в България, но настоящите условия ме принуждават да отида в чужбина" се отнася за тях. Според 188 човека или 45.3% същото не се отнася за тях. Въпреки че разликата не е прекалено голяма, повечето от анкетираните студенти са отговорили положително на въпроса.


Публичен или частен сектор


При избора, касаещ бъдещата реализация на студентите, 166 човека (40%) предпочитат да се развиват в публичния сектор, докато 238 (57.3%) са се насочили към частния сектор, а 11 човека (2.7%) не са дали отговор на въпроса. Логично, по-доброто заплащане и условия за труд са стимул сред студентите да предпочитат развитие в частния сектор.


Трудности при професионалната реализация


Въпреки факта, че студентите все още не са се сблъскали реално с работата в българската здравна система, по-голямата част от всички анкетирани, по-конкретно 236 човека (56.9%) са на мнение, че съществуват трудности с бъдещата им професионална реализация, докато 172 студента (41.45%) са на обратното мнение, а 7 студента (1.7%) не са дали отговор на въпроса.


Искате ли да работите в чужбина


Макар разлика между положителния и отрицателния отговор сред анкетираните студенти да не е много голяма, повечето повечето от тях – 213 човека (51.3%) искат да работят в чужбина, а 196 човека (47.2%) съответно не желаят. Възможно е при това положение, след като завършат своето образование в България, бъдещите специалисти директно да се насочат към друга държава за бъдещото им професионално развитие.


Тенденциите


Независимо от факта, че този въпрос се касае за „тенденции", а не реални доказателства за ситуацията, касаеща мобилността и миграцията на медицинските специалисти, резултатите са в такава последователност, която говори за желанието за миграция. Най-много хора са на мнението, че "Повечето планират да специализират и работят в чужбина", или 162 човека (39%) от всички анкетирани. Българската държава инвестира в обучението на тези млади кадри и при тяхното директно заминаване за чужбина, по никакъв начин не може да се възвърне инвестицията в тяхното обучение – от една страна това е финансова загуба за България, от друга – ограничава се достъпа на българското население до здравна помощ.

На второ място се нарежда показателят "Повечето планират да специализират в България и да работят в чужбина", което е отбелязано от 139 човека или 33.5% от общия брой на респондентите. Както при предходния показател, загубата за страната е несъизмерима – според анкетираните тенденцията, която се наблюдава е, че от България заминават готови и обучени за работа кадри, като по този начин негативния ефект от заминаването им е изцяло за българската здравна система.

На трето място е показателят "Повечето планират да специализират и работят в България", който е избран от 53 човека или 12.8% от всички анкетирани. При този вариант държавата възвръща своята инвестиция в обучението на медицинските кадри и се подобрява осигуреността на здравната система с човешки ресурси.

Едва 22 човека (5.3%) наблюдават тенденцията, че повечето планират да специализират в чужбина и да работят в България. По този начин кадрите трупат знания и умения, които в последствие имат възможност да практикуват в България, което може да донесе единствено дивиденти за страната.


Ощетена ли е българската здравна система


Отговорите на въпроса "Смятате ли, че емиграцията на медицинските специалисти намалява шансовете на здравната система да посреща здравните нужди на населението?" са повече от категорични – 369 човека (88.9%) са отговорили положително на въпроса, а само 27 души (6.5%) са на обратното мнение. 18 човека (4.3%) са отбелязали, че нямат мнение по въпроса. Независимо от личните намерения, почти всички анкетирани студенти са на мнение, че наблюдаваната тенденция за миграция на медицинските специалисти ощетява здравната система.


Великобритания и Германия


Не е изненадващ изборът къде да се развиват студентите след приключване на обучението си. Двете държави са предпочитана дестинация за миграция сред българските студенти. От общия брой анкетирани студенти половината заявяват своето желание за емиграция в чужбина, а от тях близо 40% изрично споменават желание за работа в Германия и/или Великобритания.

Липсата на целенасочена и устойчива политика във връзка със задържането на квалифицирани медицински специалисти задълбочава недостига на кадри в системата и при това положение – кой ще лекува българските граждани?


Подписват анексите към КТД в университетите

Подписват анексите към КТД в университетите

Те са увеличение на заплати, а средствата са приведени по сметките на висшите училища, съобщиха от КНСБ
Нови двама професори в МУ-Варна

Нови двама професори в МУ-Варна

Доцентите са шестима, общо 70 души получиха дипломи за заети академични длъжности и научни степени за първото полугодие на 2024 г.
290 лв. ръст на заплатите на университетите

290 лв. ръст на заплатите на университетите

Това бе договорено днес на среща на министъра на образованието проф. Галин Цоков с представители на синдикатите и Съвета на ректорите, съобщиха от МОН
48 600 лв. за докторантите в НЦЗПБ и НЦОЗА

48 600 лв. за докторантите в НЦЗПБ и НЦОЗА

Средствата са увеличение на стипендиите им са част от допълнителните 40.7 млн. лв., които отпусна кабинетът за висше образование
Само действащи лекари в изпитните комисии

Само действащи лекари в изпитните комисии

Медиците, които ще оценяват държавните препитвания, трябва да са практикували специалността си през последните пет години, гласят промени в Наредба на МЗ
Медицинските университети не отвориха днес

Медицинските университети не отвориха днес

И четирите висши училища за лекари преустановиха учебния процес, извършват се само неотложни дейности
Разкрихме прием за сестри заради недостига им

Разкрихме прием за сестри заради недостига им

През миналата година НСА разкри прием в специалност "Медицинска сестра". Какъв е интересът към нея, как се реализира обучението, как да се преодолее недостигът и от какви реформи има нужда здравеопазването и образованието, попитахме проф. Иван Мазнев.
Животът ни мина в неизпълнени обещания

Животът ни мина в неизпълнени обещания

А, за да имаме добро образование, трябва да имаме спокойни и добре възнаградени преподаватели, казва доц. Дорина Асенова
Университетите затварят врати днес

Университетите затварят врати днес

По този начин висшите училища искат да накарат държавата да спазва ангажиментите си към образованието и науката
Отпускат още 40.7 млн. лв. за ВУЗ-овете

Отпускат още 40.7 млн. лв. за ВУЗ-овете

Синдикатите отлагат планирания си протест пред МФ на 20 май, но остават в готовност, стана ясно след срещата им с премиера Димитър Главчев
1 2 3 4 5 ... 95 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ