Искам думата

Без запори върху добавките към пенсиите

20-01-2022 12:35
Депутатите да регламентират прекратяване на подобни практики, настоява омбудсманът доц. Диана Ковачева Без запори върху добавките към пенсиите
Clinica.bg

press@clinica.bg
Добавката към пенсиите се удържа за наложени запори още преди да е стигнала до възрастните хора. Това се случва поради непогасен кредит или затруднения в плащането на битови сметки. Такива сигнали достигат до омбудсмана доц. Диана Ковачева. Затова тя настоява депутатите да решат законодателно този проблем. Публикуваме писмото й до председателя на НС Никола Минчев и членовете на отговорните ресорни комисии.

Обръщам се към Вас с предложение за законодателна промяна съгласно правомощието ми по чл. 19, ал. 1, т. 7 от Закона за омбудсмана, касаещо секвестируемостта на добавките към пенсиите, които се отпускат като антикризисна мярка.

В предходни препоръки

обърнах внимание на проблемите, които пенсионери от цялата страна поставят пред мен, като сред засегнатите въпроси беше и този за удържането в цялост на COVID-добавките при наложени запори. Предложението ми е в Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2021 г. да се добави нов параграф със следния текст:

§...Обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват върху парични средства, изплатени на пенсионерикато компенсации въз основа на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на пенсионеритепо изречение първо, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки.

 

"Аргументите ми за така

 

направеното предложение са следните: Пенсионери, които държавата подпомага в ситуацията на пандемия с горепосочените суми, сигнализират, че още преди да стигнат до тях тези средства, те се удържат, когато имат наложени запори било заради непогасен кредит, било заради затруднения в плащането на битови сметки. По този начин, вместо да бъдат подпомогнати в разгара на кризата с COVID -19, сумите отиват за погасяването на дългове и хората продължават да разчитат само на ниските си доходи от пенсия. Така, на практика, най-уязвимата част от обществото, се оказванеподкрепена в кризата, включително за покриване на разходите си за храна и неотложни нужди.

 

Законодателно е предвидено,

 

с оглед необходимостта от средства за покриване на належащи нужди на длъжника, някои негови вземания да са изцяло несеквестируеми, а други, като доходите от труд и пенсия, да са частично секвестируеми. Извън законово определените като несеквестируеми средства на длъжника, другите негови вземания могат да се удържат за удовлетворяване на кредитора.Чл. 444, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) сочи, че изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника –физическо лице: предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.

 

Такива разпоредби има съответно

 

в Кодекса за социално осигуряване, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца, Закон засоциалното подпомагане.§6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. предвижда, че към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер, за месец януари,февруари, март и септември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 50 лв. Алинея 2 от същата разпоредба допълва, че към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 120 лв. С Постановление No 479 от

 

30 декември 2021 г. за одобряване

 

на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се одобри допълнителен трансфер в размер до 750 000 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за изплащане на допълнителна сума към пенсиите за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. Тази допълнителна сума е в размер 60 лв. месечно и се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер независимо от размера на получаваната пенсия. Няма обаче изрична разпоредба, която да определя тези добавки като несеквестируеми. Тъй като добавките към пенсиите, посочени по-горе, имат социален характер и като антикризисна мярка представляват помощ за пенсионерите от държавата в извънредната ситуация, породена от COVID-19, намирам за необходимо приемането на изрична нормативна разпоредба, която да регламентира тяхната несеквестируемост.

 

С уважение:

Проф. Диана Ковачева

Омбудсман на Република България


КНСБ иска спешно свикване на Тристранката

КНСБ иска спешно свикване на Тристранката

Синдикатите настояват да бъдат обсъдени антикризисни мерки и размерът на минималната работна заплата
Безработните намалели с 22 %

Безработните намалели с 22 %

10.6% от хората без заетост у нас са с висше образование, показват данните на НСИ
Вдигат МРЗ автоматично чрез механизъм

Вдигат МРЗ автоматично чрез механизъм

Някои от антикризисните мерки, изискват законодателни промени и затова все още няма ясен срок от кога ще заработят, казва Пламен Шалъфов
Мерките трудно ще облекчат домакинствата

Мерките трудно ще облекчат домакинствата

По-голямата част от предвидените средства са за увеличение на пенсиите, едва 600 млн. лева са за останалите сектори, казва Ваня Григорова
По-високи пенсии от 1 юли

По-високи пенсии от 1 юли

Те ще се вдигнат средно с 20%, като минималната ще стане 467 лв., увеличават се и данъчните облекчение за деца, а ДДС за хляба става 0%, предвиждат антикризисните мерки на Кабинета
Tристранката подкрепи европейската пенсия

Tристранката подкрепи европейската пенсия

Така ще се даде възможност на фондове от други държави ЕС да навлязат на пазара у нас, предвижда проект за промени в Кодекса за социално осигуряване
Тристранката гледа заплатите на ГЕРБ за медици

Тристранката гледа заплатите на ГЕРБ за медици

От политическата партия предложиха минимум 3 хил. лв. за лекар в болница и 2 хил. за сестра

450 лв. минимална пенсия

450 лв. минимална пенсия

Таванът да стане 3400 лв., искат още от „Продължаваме промяната"
Разходите се увеличили с 13% за година

Разходите се увеличили с 13% за година

В същото време ръстът на доходите е 9.6%, показват сравнителните данни за първоот тримесечие на НСИ

Помощ при наемане на безработни

Помощ при наемане на безработни

Работодателите могат да подават заявки за преференции в Бюрата по труда до 20 май, казват от Агенцията по заетостта
1 2 3 4 5 ... 44 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Май 2022 Предишен Следващ