наука

Сърдечно-съдов риск при 67% от диабетиците с тип 1

10-01-2022 14:19
Това установи проучване на екип от МУ-Варна, резултатите попаданаха в научни списания с висока цитируемостСърдечно-съдов риск при 67% от диабетиците с тип 1
Clinica.bg

press@clinica.bg
При 67% от хората с диабет тип 1 има от умерен до висок сърдечно-съдов риск. Това установи проучване на екип от МУ-Варна с главен изследовател проф. Виолета Йотова. То е финансирано по линия на Фонда научни изследвания. По проекта вече са публикувани статии и резюмета в списания с високи нива на цитируемост и въпреки пандемията от КОВИД са осъществени 18 научни участия.
Проучването носи името „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 захарен диабет. Проектът е на стойност над 118 хил. лв. и е първото научно-приложно изследване у нас, целящо да оцени риска от възникване на сърдечно-съдови заболявания и метаболитни нарушения при пациенти с тип 1 захарен диабет (Т1ЗД) с голяма давност и незадоволителен контрол.

 

Резултатите

 

В проучването са участвали общо 183 души (124 с диабет, давност на диабета 25.3±8.2г., 53.2% мъже) и 59 без дибет (55.9% мъже). Те са били със сходни индекс на телесна маса (ИТМ) и възраст.

Прилагайки различни системи за оценка, изследването установява умерен до висок сърдечно-съдов риск при 67% от участниците с тип 1 диабет. Модерното определяне на „съдова възраст" показа, че при тях тя е с 12.5 г. по-голяма, отколкото при контролите. Болните с Т1ЗД имат по-често артериална хипертония и по-високи нива на коронарния калциев скор (CACS), който успешно може да се интегрира в клиничната оценка на риска при хора с диабет. За първи път у нас в Университетската болница „Света Марина" се въведе методика и се измери епикардна мастна тъкан, която корелира с ИТМ и с други метаболитни показатели. В клиничната лаборатория на „Света Марина" се изработиха иновативни биомаркери за оценката на Т1ЗД, които кореспондират с показатели за метаболитeн риск. Някои от тях като SHBG, адипонектин, IL-6, HMGB-1, PAI-1, SICAM, както и антропометричният индекс съотношение обиколка на талия/ръст, показват потенциал за включване в рутинната оценка на риска при тип 1 захарен диабет. Интересни асоциации са открити с храненето, алкохолната консумация и образователния ценз на пациентите. За първи път у нас е обективизирана физическата активност на пациенти с Т1ЗД чрез метода акцелерометрия, като са оценени и качество на живот и икономически показатели.

 

Екипа

 

По проекта са работили общо 10 млади учени и постдокторанти. До момента вече стартирали 7 директно свързани с резултатите от проекта доктурантури и предстои разкриването на още една в следващите месеци. Публикувани са статии и резюмета в списания с IF и SJR, а въпреки КОВИД-19 пандемията, вече са осъществени 18 научни участия. Създадени са мултидисциплинарни и междуинституционални връзки и условия за кариерно израстване. „Удивително е колко сплотено и упорито могат да работят заедно учени от различни поколения и специалности, когато ги обединява ключови научни въпроси, търсещи адекватен отговор и имащи потенциала да променят съдбата на много пациенти", сподели проф. Йотова. Тя е убедена, че новите посоки на научни дирения, възникнали в резултат на проекта, поставят основата на бъдещата работа на екипа.


Следят изкъсо плагиатството

Следят изкъсо плагиатството

Университетите ще са задължени да имат комисия по академична етика, министър Николай Денков предлага 9 дни ваканция
7 млн. за образование на уязвими групи

7 млн. за образование на уязвими групи

С тях ще се насърчи достъпът им до обучение в университет, средствата са от еврофондовете
МУ подобряват научната си дейност

МУ подобряват научната си дейност

Въпреки това България изостава в пъти спрямо съседните страни по реферираните документи в международните бази данни
15 млн. за млади учени

15 млн. за млади учени

Те се отпускат по национална програма на МОН, очаква се да бъдат подпомогнати над 1000 изследователи и 200 постокторанти
Еразъм+ подкрепи над 20 000 проекта

Еразъм+ подкрепи над 20 000 проекта

Въпреки пандемията миналата година програмата за студентска мобилност отчита добри резултати
Доходите на младите медици с 35% ръст

Доходите на младите медици с 35% ръст

Все повече студенти искат да учат за лекари, а МУ-София и МУ-Пловдив делят първото място в класацията на МОН
МУ-София раздаде награди за наука

МУ-София раздаде награди за наука

Това се случи по време на празника на университета по повод 104-тата годишнина от създаването си
4.2 млн. за научни програми

4.2 млн. за научни програми

Едната от тях е за „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина"
МУ-Плевен с нови виртуални срещи

МУ-Плевен с нови виртуални срещи

Те са предназначени за кандидат-студенти и ще се проведат на 25 ноември и 9 декември
Увеличават с 10% парите за стипендии

Увеличават с 10% парите за стипендии

Университетите ще получат общо 15 млн. лв. допълнително до края на годината, ще се увеличат и възнагражденията на служителите, реши МС
1 2 3 4 5 ... 60 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ