проблем

Новият Механизъм да се отложи за май

10-01-2022 13:50
В противен случай има риск от достигане на „критична точка", при която фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите сиНовият Механизъм да се отложи за май
Clinica.bg

press@clinica.bg

Тази седмица парламентът започва да разглежда предложението за удължаване до 31 март на срока на разпоредбите на бюджетите на държавата, на НОИ и на НЗОК от миналата година. Причината е, че новото правителство нямаше време да изработи нови. Автоматичното им удължаване обаче води до някои формални проблеми при лекарствата, за които предупреждават от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и Българската генерична фармацевтична асоциация.

Съгласно чл.45, ал.31 от Закона за здравното осигуряване Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК се приема след обнародването в "Държавен вестник" на закона за бюджета на НЗОК за съответната година, но не по-късно от 31 януари на годината, за която се прилага. ЗЗО предвижда и НЗОК и притежателите на разрешения за употреба да сключат договори за прилагане на Механизма до 1 април на съответната година.


Предвид отлагането на приемането на

закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. бихме искали да предложим приемането на Механизма за 2022 г. да бъде отложено за срок до 1 месец след обнародването в "Държавен вестник" на закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Мотивите ни затова са следните:

Съгласно чл.45, ал.31 от Закона за здравното осигуряване „За лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се прилага механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, който ежегодно се приема с решение на Надзорния съвет на НЗОК съобразно средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Механизмът се приема след обнародването в "Държавен вестник" на закона за бюджета на НЗОК за съответната година, но не по-късно от 31 януари на годината, за която се прилага." Съгласно ал.33, „За прилагането на механизма по ал. 31 НЗОК и притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители ежегодно сключват договори до 1 април на съответната година, които влизат в сила от 1 януари на годината." Съгласно ал.34, „Притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти възстановяват превишените средства, установени при прилагане на механизма, в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над определените целеви средства в закона за бюджета на НЗОК за съответната година, като се отчита и делът на резерва при решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7."


Видно от цитираните законови разпоредби,

приемането и приложението на Механизма за 2022 г. е неразривно свързано с приемането на бюджет на НЗОК за 2022 г., който в частта си лекарствени продукти следва да отрази обективните тенденции за нарастване на брутните плащания на НЗОК за лекарства към аптеки и болници, засилени от големия брой недиагностицирани и недобре контролирани в резултат на пандемията пациенти. Ежегодните брутни плащания на НЗОК към аптеки и болници за лекарствени продукти, с които се лекуват българските пациенти, значително надвишават средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в бюджета на НЗОК. Разликата се покрива напълно от фармацевтичните компании чрез отстъпки и компенсации, предоставяни на НЗОК, и нараства от 80 милиона лв. през 2016 г. до очаквани 270-280 милиона лв. през 2021 г. Налице е тревожна тенденция за прекомерно увеличение на размера на средствата за възстановяване, особено на директните плащания по Механизма, която може да засегне негативно пациентите поради намаляване на икономическите стимули за доставка на лекарства на българския пазар.


Съществува риск, при приемане на Механизма

за 2022 г. на базата на бюджета на НЗОК за 2021 г., или при недобро планиране на бюджетните разходи за лекарствени продукти за 2022 г., от достигане на „критична точка", при която фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите си за доставка на някои лекарствени продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК (предмет на индивидуално решение от всяка компания). В често срещаната вече хипотеза, в която компаниите възстановяват повече, отколкото нарастват плащанията на НЗОК за доставяните от тях медикаменти, ефективната цена за доставка на лекарствените продукти формирали ръст, след прилагане на Механизма, е отрицателна величина, което води до икономическа невъзможност за предоставяне на лекарствени продукти без загуба. За да се ограничи тенденцията за нарастване на тежест на отстъпките и компенсациите, заплащани от фармацевтични компании към НЗОК, и да се задържат на нивата от 2021 г., е необходимо приемането и прилагането на Механизма за 2022 г. да е на базата на новия бюджет на НЗОК за 2022 г. в частта му за лекарствени продукти, който да е не по-нисък от нетните разходи на НЗОК за заплащане на лекарствените продукти през 2021 г. след приспадането на договорените отстъпки и преди директните плащания по Механизма. Бихме искали също да предложим за 2022 г. срокът за сключване на договори между НЗОК и притежателите на разрешения за употреба за прилагането на Механизма да бъде удължен до 1 юни на 2022 година.


ЕМА предупреди за риск при Mavenclad

ЕМА предупреди за риск при Mavenclad

Употребата на лекарството за МС може да предизвика нежелани увреждания на черния дроб

НЗОК със стария бюджет до 31 март

НЗОК със стария бюджет до 31 март

Депутати и експерти обещаха да намерят бързо решение на проблема с „безплатните" протези

FDA одобри хапчето за КОВИД

FDA одобри хапчето за КОВИД

То се дава в първите дни на инфекцията, назначава се само с рецепта и е предназначено за по-леките случаи
НЗОК с електронен контрол на рецептите

НЗОК с електронен контрол на рецептите

Той влиза в сила от 1 април, така фармацевтът ще има повече време, за да консултира пациента, казва Димитър Маринов
Дания одобри хапчето на Мерк

Дания одобри хапчето на Мерк

България също ще осигури медикамента, предприети са дейтвия за двустранен договор на местно ниво, припомниха от МЗ
Недостигът на лекарства – все по-голям проблем

Недостигът на лекарства – все по-голям проблем

Най-често липси има за медикаменти за нервната и сърдечносъдовата система, както и при генериците вместо при оригиналите, показва анализът на ЕК

Без вентолин до февруари

Без вентолин до февруари

Липсата му се дължи на производствени проблеми, но на пазара има два негови заместителя, обясни здравният министър

Наличностите на 316 лекарства са малки

Наличностите на 316 лекарства са малки

Най-голям е проблемът с липсата на пулмикорт и вентолин, казват от Българскатa асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства

Частни болници пак ще точат с онколекарства

Частни болници пак ще точат с онколекарства

Причината е в блокирания търг на МЗ за медикаменти, заради това пък държавни и общински клиники може да имат затруднения с доставките

Моноклоналните антитела действат и на Омикрон

Моноклоналните антитела действат и на Омикрон

Терапията е ефективна и срещу новия вариант, успокои фармацевтичната компания ГСК
1 2 3 4 5 ... 103 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ