проблем

Новият Механизъм да се отложи за май

10-01-2022 13:50
В противен случай има риск от достигане на „критична точка", при която фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите сиНовият Механизъм да се отложи за май
Clinica.bg

press@clinica.bg

Тази седмица парламентът започва да разглежда предложението за удължаване до 31 март на срока на разпоредбите на бюджетите на държавата, на НОИ и на НЗОК от миналата година. Причината е, че новото правителство нямаше време да изработи нови. Автоматичното им удължаване обаче води до някои формални проблеми при лекарствата, за които предупреждават от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и Българската генерична фармацевтична асоциация.

Съгласно чл.45, ал.31 от Закона за здравното осигуряване Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК се приема след обнародването в "Държавен вестник" на закона за бюджета на НЗОК за съответната година, но не по-късно от 31 януари на годината, за която се прилага. ЗЗО предвижда и НЗОК и притежателите на разрешения за употреба да сключат договори за прилагане на Механизма до 1 април на съответната година.


Предвид отлагането на приемането на

закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. бихме искали да предложим приемането на Механизма за 2022 г. да бъде отложено за срок до 1 месец след обнародването в "Държавен вестник" на закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Мотивите ни затова са следните:

Съгласно чл.45, ал.31 от Закона за здравното осигуряване „За лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се прилага механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, който ежегодно се приема с решение на Надзорния съвет на НЗОК съобразно средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Механизмът се приема след обнародването в "Държавен вестник" на закона за бюджета на НЗОК за съответната година, но не по-късно от 31 януари на годината, за която се прилага." Съгласно ал.33, „За прилагането на механизма по ал. 31 НЗОК и притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители ежегодно сключват договори до 1 април на съответната година, които влизат в сила от 1 януари на годината." Съгласно ал.34, „Притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти възстановяват превишените средства, установени при прилагане на механизма, в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над определените целеви средства в закона за бюджета на НЗОК за съответната година, като се отчита и делът на резерва при решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7."


Видно от цитираните законови разпоредби,

приемането и приложението на Механизма за 2022 г. е неразривно свързано с приемането на бюджет на НЗОК за 2022 г., който в частта си лекарствени продукти следва да отрази обективните тенденции за нарастване на брутните плащания на НЗОК за лекарства към аптеки и болници, засилени от големия брой недиагностицирани и недобре контролирани в резултат на пандемията пациенти. Ежегодните брутни плащания на НЗОК към аптеки и болници за лекарствени продукти, с които се лекуват българските пациенти, значително надвишават средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в бюджета на НЗОК. Разликата се покрива напълно от фармацевтичните компании чрез отстъпки и компенсации, предоставяни на НЗОК, и нараства от 80 милиона лв. през 2016 г. до очаквани 270-280 милиона лв. през 2021 г. Налице е тревожна тенденция за прекомерно увеличение на размера на средствата за възстановяване, особено на директните плащания по Механизма, която може да засегне негативно пациентите поради намаляване на икономическите стимули за доставка на лекарства на българския пазар.


Съществува риск, при приемане на Механизма

за 2022 г. на базата на бюджета на НЗОК за 2021 г., или при недобро планиране на бюджетните разходи за лекарствени продукти за 2022 г., от достигане на „критична точка", при която фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите си за доставка на някои лекарствени продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК (предмет на индивидуално решение от всяка компания). В често срещаната вече хипотеза, в която компаниите възстановяват повече, отколкото нарастват плащанията на НЗОК за доставяните от тях медикаменти, ефективната цена за доставка на лекарствените продукти формирали ръст, след прилагане на Механизма, е отрицателна величина, което води до икономическа невъзможност за предоставяне на лекарствени продукти без загуба. За да се ограничи тенденцията за нарастване на тежест на отстъпките и компенсациите, заплащани от фармацевтични компании към НЗОК, и да се задържат на нивата от 2021 г., е необходимо приемането и прилагането на Механизма за 2022 г. да е на базата на новия бюджет на НЗОК за 2022 г. в частта му за лекарствени продукти, който да е не по-нисък от нетните разходи на НЗОК за заплащане на лекарствените продукти през 2021 г. след приспадането на договорените отстъпки и преди директните плащания по Механизма. Бихме искали също да предложим за 2022 г. срокът за сключване на договори между НЗОК и притежателите на разрешения за употреба за прилагането на Механизма да бъде удължен до 1 юни на 2022 година.


Автоматите за лекарства в приемната на аптеките

Автоматите за лекарства в приемната на аптеките

С обнародваните промени в Наредба 28 на МЗ се уточнява, че и студенти по фармация и здравни грижи могат да работят там в рамките на стажа си
Забраната за райски газ е факт от днес

Забраната за райски газ е факт от днес

Вече е възможно и прилагането на офф лейбъл лекарствата за деца, ще се плащат с публични средства
БАТЕЛ срещу промените в СЕСПА

БАТЕЛ срещу промените в СЕСПА

Според тях оповестяването на липсите на медикаменти в складовете им се квалифицират като търговска тайна

Държавата ще плаща за off-lable лекарства

Държавата ще плаща за off-lable лекарства

Те ще са само за деца с онкологични проблеми, предвиждат изменения в Закона за лекарствата, днес здравната комисия ще ги разгледа на първо четене
EМА препоръча 11 нови лекарства

EМА препоръча 11 нови лекарства

Европейската агенция разреши и приложението на ваксината Imvanex срещу маймунска вариола
Още 35 млн. за Ремдесивир

Още 35 млн. за Ремдесивир

Кабинетът одобри и 20.3 млн. лв. за увеличаване на заплатите на персонала в системата на социалното министерство
Спешно да се реши проблема с лекарствата за деца

Спешно да се реши проблема с лекарствата за деца

Постъпват десетки жалби, свързани с проблеми в детското здравеопазване, което по безспорен начин доказва, че има нужда от незабавни мерки, казва проф. Диана Ковачева
Доплащането в България е проблем

Доплащането в България е проблем

Ние имаме водещ разход за болнична помощ, който с нищо не е оправдан, казва проф. Георги Михайлов
Решават проблема с оффлейбъл лекарствата за деца

Решават проблема с оффлейбъл лекарствата за деца

Има още проверки на болници, които са в ход, казва здравният министър проф. Асена Сербезова
Очаквам доплащания и при помощните средства

Очаквам доплащания и при помощните средства

Ако повишим реимбурсацията при групите с 25% и 50%, пациентът ще си взима лекарствата и няма да се налага да влиза в болница, казва проф. Петко Салчев
1 2 3 4 5 ... 110 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Август 2022 Предишен Следващ