обзор

Как се промениха пенсиите през годината

30-12-2021 11:33
След увеличенията от януари се очаква броят на хората с минимални пари за старост - 370 лв., да е 1 030 000 и да достигне половината от пенсионеритеКак се промениха пенсиите през годината
Clinica.bg

press@clinica.bg

През 2021 г. бяха извършени поредица от промени в начина, по който се изчисляват пенсиите у нас. Какви са те и какъв е очакваният ефект става ясно в обзора, който направиха специалистите в Националния осигурителен институт в края на декември.

Първата важна промяна, която влезе в сила през тази година бе по-малкото намаляване на индивидуалния коефициент при изчисляване на пенсиите, така че размерът им да се увеличи. Тази корекция засяга хората, родени след 1959 г., които са осигурявани и в Универсален пенсионен фонд и няма да доведе до съществени промени за много хора.


Очакванията

Според критериите към декември на преизчисляване подлежат 171 862 пенсии. Предвижданията са, че от всички тях около 70 700 или 41% ще получат реално увеличение на получавания размер. Средното увеличение на преизчислените пенсии е 13 на сто, което се равнява на сума от около 62 лв. Очаква се обаче получаваният размер на близо 101 200 пенсии да не бъде увеличен, защото действителният им размер надхвърля максимално допустимия или е по-нисък от законоустановения минимален размер за съответния вид пенсия.

Резултатите към момента потвърждават тези очаквания. От всички 171 862 пенсии до момента са преизчислени 122 321, като с реално увеличение са 52 014. Те са били със среден основен размер от 487,08 лв., който след преизчисляването достига 541,30 лв. (ръст от 54,22 лв. или 11,1 на сто). други 70 307 пенсионери, въпреки увеличението, не получават реално по-висока пенсия, защото нейният действителен размер или е под законоустановените минимални размери, или е над максималния размер.


Социалната пенсия за инвалидност


От 16 септември 2021 г. размерът на социалната пенсия за инвалидност бе повишен. Той се определя в процент от размера на социалната пенсия за старост, който бе повишен. Така хората с над 90 на сто намалена работоспособност ще получават вместо 120 - 135 на сто от социалната пенсия за старост, а тези с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – ще получават 125 на сто при 110 на сто преди това. Тъй като през есента социалната пенсия за старост беше 148,71 лв., новите размери за хората с над 90 на сто инвалидност са 200,76 лв., а за хората с инвалидност от 71 до 90 на сто - 185,89 лв.


След 25 декември


На първо място от тази дата се увеличава тежестта на годините и месеците осигурителен стаж без превръщане, с която те участват във формулата при изчисляване размера на новите пенсии за трудова дейност, отпуснати след 24 декември 2021 г. Кодексът за социално осигуряване предвижда, че размерите на пенсиите се определят, като доходът, от който се изчислява съответната пенсия, се умножи с процент 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. При отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, когато пенсионерът има осигурителен

стаж, положен при условията на първа и/или втора категория труд, за годините, представляващи разликата между общия му осигурителен стаж, превърнат към трета категория, и стажа му без превръщане, процентът остава непроменен – 1,2. За пенсиите за трудова злополука и професионална болест са регламентирани по-високи коефициенти, които се прилагат при изчисляването на техния размер. Затова от 25 декември НОИ започва да преизчислява служебно над 2 000 000 трудови пенсии и добавки, отпуснати до 24 декември 2021 г., включително. Това ще се прави без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях и ако е по-благоприятно за пенсионера, в противен случай се запазва размерът на досегашната пенсия. Резултатите предстои да се видят, но те не могат да са негативни.


Минималната пенсия

Освен това от 25 декември се увеличи от 300 лв. на 370 лв. минималният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, а оттам и минималните размери на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност. Така например минималната за непълен трудов стаж, но поне 15 години, става 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.). Минималните размери на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване при над 90 на сто става 425,50 лв. (115% от минималната), а при хора от 71 до 90 на сто - 388,50 лв. (105% от минималната). Инвалидните пенсии на хората с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто стават 314,50 лв. (85% от минималната). Минималният размер на наследствената пенсия нараства на 277,50 лв. Според сметките на НОИ хората с минимална пенсия към началото на декември 2021 г. са около 879 000, като прогнозата за януари 2022 г. е техният брой да се увеличи до 1 030 000, което е около половината от българските пенсионери.


Таванът

От 25 декември е увеличен и максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, като същият нараства от 1440 лв. на 1500 лв. Броят на пенсионерите, които са ограничени до така фиксирания таван на пенсиите от 1500 лв. е около 34 000. От същата дата влиза в сила и новия размер на социалната пенсия за старост – 170,00 лв. месечно. Във връзка с това размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и на някои добавки към тях също се изменят.


Без запори върху добавките към пенсиите

Без запори върху добавките към пенсиите

Депутатите да регламентират прекратяване на подобни практики, настоява омбудсманът доц. Диана Ковачева
Правят стратегия за доходите

Правят стратегия за доходите

Социалният министър Георги Гьоков обсъди със синдикатите от КНСБ обсъдиха пенсиите обезщетенията за безработица и отглеждане на деца
Запазват парите на личните асистенти

Запазват парите на личните асистенти

От „Продължаваме промяната" предлагат поправка в бюджета, за да се компенсират пенсионерите с намалените доходи след индексацията

Поне 6.1% ръст на пенсиите от юли

Поне 6.1% ръст на пенсиите от юли

Над 1 млн. възрастни са получили по-ниски доходи през януари, казва социалният министър Георги Гьоков
Депутатите да не забравят личните асистенти

Депутатите да не забравят личните асистенти

Омбудсманът Диана Ковачева настоява да се гарантира правото им на достойно заплащане от началото на годината

БСК оглави работодателите

БСК оглави работодателите

Стопанката камара поема АОБР през 2022 г. бизнесът иска да се изработи адекватен регламент за мярката 60/40
КНСБ иска 17.5% годишен ръст заплатите

КНСБ иска 17.5% годишен ръст заплатите

Сегашната МРЗ е заплата за бедност, покрива едва 50% от необходимия доход, казват синдикатите
Компенсации за по-ниска преизчислена пенсия

Компенсации за по-ниска преизчислена пенсия

Изплащането им ще започне през февруари, съобщиха от социалното министерство
Изплащат новите пенсии с добавките от 7 януари

Изплащат новите пенсии с добавките от 7 януари

Те са с преизчислен размер според промените от края на миналата година, начислена е и добавката от 60 лева
НОИ да уведомява служебно пенсионерите

НОИ да уведомява служебно пенсионерите

Това предлага в препоръки за улеснение на гражданите по време на пандемията омбудсманът Диана Ковачева
1 2 3 4 5 ... 84 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ