Стимул

15 млн. за млади учени

20-12-2021 17:03
Те се отпускат по национална програма на МОН, очаква се да бъдат подпомогнати над 1000 изследователи и 200 постокторанти 15 млн. за млади учени
Clinica.bg

press@clinica.bg
Младите учени у нас ще бъдат подпомогнати с 15 млн. лв. Това ще бъде възможно чрез второто издание на националната научна програма на МОН насочена към тях. Тя ще даде възможност на над 1000 млади учени и 200 постокторанти да получат подкрепа в кариерното си развитие и в провеждането на високачествни изследвания.
Мисията на националната програма „Млади учени и постдокторанти" е насочена към привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа в публични научни организации и университети. „Това, от една страна, ще повиши научното ниво на висшите училища и научните организации, а от друга – ще стимулира младите хора да избират научна кариера и реализация в България", казват от МОН.

 

Второто издание на програмата

 

„Млади учени и постдокторанти" е със срок до 2025 г. Предвидени са общо 15 млн. лева - за два етапа на изпълнение, като първият ще започне през 2022 г., а вторият – през 2024 г. По програмата могат да бъдат назначавани млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Също така тя ще бъде насочена и към вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение. За млади учени се смятат изследователи или преподаватели в университет или научна организация, които са завършили своята първа магистратура до 10 години назад във времето.

 

Новоназначените млади учени ще

 

получават грант не по-малко от 1200 лева на месец, а работещите и на друг договор - от 300 до 600 лева на месец. За финансова подкрепа на постдокторантите се изисква кандидатстване с проектно предложение по актуална научна тематика. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до две години. По този модул могат да кандидатстват учени с придобита образователна и научна степен „доктор" в страната и чужбина. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация.

 

Възможно е и включване на постодокторанти,

 

вече наети в дадена институция, като бъдат назначени на допълнителен договор на непълен работен ден в друг научен колектив при същия работодател - лаборатория, секция или катедра. Грантовете за новоназначените постдокторанти са от 2000 до 3000 лева на месец. Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лева месечно за квартирни разходи. Постдокторантите, които работят вече в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 300 и 600 лева на месец. Програмата може да се финансира и изпълнението на научноизследователски задачи и необходимите за тях дейности като командировки, закупуване на материали, консумативи, специализирано оборудване, заплащане на такси за участие в научни форуми и др.


Следят изкъсо плагиатството

Следят изкъсо плагиатството

Университетите ще са задължени да имат комисия по академична етика, министър Николай Денков предлага 9 дни ваканция
Сърдечно-съдов риск при 67% от диабетиците с тип 1

Сърдечно-съдов риск при 67% от диабетиците с тип 1

Това установи проучване на екип от МУ-Варна, резултатите попаданаха в научни списания с висока цитируемост
7 млн. за образование на уязвими групи

7 млн. за образование на уязвими групи

С тях ще се насърчи достъпът им до обучение в университет, средствата са от еврофондовете
МУ подобряват научната си дейност

МУ подобряват научната си дейност

Въпреки това България изостава в пъти спрямо съседните страни по реферираните документи в международните бази данни
Еразъм+ подкрепи над 20 000 проекта

Еразъм+ подкрепи над 20 000 проекта

Въпреки пандемията миналата година програмата за студентска мобилност отчита добри резултати
Доходите на младите медици с 35% ръст

Доходите на младите медици с 35% ръст

Все повече студенти искат да учат за лекари, а МУ-София и МУ-Пловдив делят първото място в класацията на МОН
МУ-София раздаде награди за наука

МУ-София раздаде награди за наука

Това се случи по време на празника на университета по повод 104-тата годишнина от създаването си
4.2 млн. за научни програми

4.2 млн. за научни програми

Едната от тях е за „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина"
МУ-Плевен с нови виртуални срещи

МУ-Плевен с нови виртуални срещи

Те са предназначени за кандидат-студенти и ще се проведат на 25 ноември и 9 декември
Увеличават с 10% парите за стипендии

Увеличават с 10% парите за стипендии

Университетите ще получат общо 15 млн. лв. допълнително до края на годината, ще се увеличат и възнагражденията на служителите, реши МС
1 2 3 4 5 ... 60 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ