Статистика

Колко бебета се раждат в клиниките ни за ин витро

03-04-2017 07:32
Тук може да видите данните за всички 33 центрове в страната за 2015 г.Колко бебета се раждат в клиниките ни за ин витро
Clinica.bg

press@clinica.bg
Ин витрото се оказва последен шанс за дете за все повече хора не само у нас, но и по света. България не прави изключение от останалите държави и по възможностите си да предлага асистирана репродукция. У нас има 33 лечебни заведения, които извършват трите основни вида процедури, с които медицината помага на жените да забременеят - IVF, ICSI и IUI. За разлика от останалите държави обаче официална стастистика за резултатите от дейността им няма. В същото време те са важен ориентир за пациентите.

Затова решихме да повдигнем леко завесата и да ви предоставим информация за броя цикли* (стимулации), процедури** (трансфери и инсеминации) и раждания в тези клиники. Данните са предоставени по искане на clinica.bg от Изпълнителната агенция по трансплнтации, където лечебните заведения са длъжни да ги отчитат ***. Те са за 2015 г., тъй като все още няма как да се видят пълните резултати от дейността по асистирана репродукция за миналата година. На базата на тази информация ние пресметнахме два показателя – процент раждания от броя цикли и процент раждания от броя процедури. В данните са включени резултатите и от трите метода - IVF, ICSI и IUI. Имаме желание занапред да ви запознаем и със статистиката за всяка една от трите вида процедури, както и ежегодно да актуализираме информацията. Медицински консултант на нашия проект е специалистът по АГ д-р Стефан Константинов. Clinica.bg остава отворена за мнения и коментари по темата от всички медицински експерти в страната.


* Общ брой цикли - всички случаи, които могат да завършат успешно с поставяне на сперматозоиди или зиготи или неуспешно, например, ако не са извадени годни за оплождане яйцеклетки при стимулацията

 

** Броят процедури включва инсеминации и ембриотрансфери при IVF, ICSI, IUI

Всички 33 лечебни заведения

 

Процент на ражданията от циклите - 15.4

Процент на ражданията от процедурите 20.08


извършени цикли 13746

извършени процедури 10566

брой клинични бременности 3009

брой раждания 2122

брой родени деца 2499


МЦ „Репромед", Плевен


Процент на ражданията от циклите – 12.02

Процент на ражданията от процедурите – 17.5


извършени цикли 158

извършени процедури 108

брой клинични бременности 30

брой раждания 19

брой родени деца 21


АСИМПМЦ "Салманида", Пловдив


Процент на ражданията от циклите – 4.5

Процент на ражданията от процедурите – 4.5


извършени цикли 22

извършени процедури 22

брой клинични бременности 4

брой раждания 1

брой родени деца 1


МЦ „Св. Иван Рилски", Тутракан


Процент на ражданията от циклите – 14.8

Процент на ражданията от процедурите – 16.9


извършени цикли 659

извършени процедури 577

брой клинични бременности 180

брой раждания 98

брой родени деца 127


АСМПМЦ „София 2000", София


Процент на ражданията от циклите – 13.6

Процент на ражданията от процедурите – 13.9


извършени цикли 117

извършени процедури 115

брой клинични бременности 17

брой раждания 16

брой родени деца 20


МЦРМ „ Нова Радост", Варна


Процент на ражданията от циклите – 0

Процент на ражданията от процедурите – 0


извършени цикли 11

извършени процедури 8

брой клинични бременности 1

брой раждания 0

брой родени деца 0


МЦРМ „Радост", Варна


Процент на ражданията от циклите – 28.6

Процент на ражданията от процедурите – 32.0


извършени цикли 171

извършени процедури 153

брой клинични бременности 60

брой раждания 49

брой родени деца 49


"Ню Лайф" СМЦГ, Пловдив


Процент на ражданията от циклите – 5.3

Процент на ражданията от процедурите – 5.8


извършени цикли 264

извършени процедури 238

брой клинични бременности 54

брой раждания 14

брой родени деца 15


I САГБАЛ „ Св. София" АД гр. София


Няма данни


извършени цикли

няма данни*

извършени процедури 87

брой клинични бременности

няма данни*

брой раждания

няма данни*

брой родени деца

няма данни*


САГБАЛ „Д-Р Щерев", СофияПроцент на ражданията от циклите – 20.8

Процент на ражданията от процедурите – 29.1


извършени цикли 2166

извършени процедури 1549

брой клинични бременности 511

брой раждания 452

брой родени деца 504


СБАЛ "Св. Лазар", София


Процент на ражданията от циклите – 16.6

Процент на ражданията от процедурите – 19.3


извършени цикли 36

извършени процедури 31

брой клинични бременности 9

брой раждания 6

брой родени деца 8


СБАЛАГ „Майчин Дом", София


Процент на ражданията от циклите – 8.6

Процент на ражданията от процедурите – 9.0


извършени цикли 115

извършени процедури 111

брой клинични бременности 16

брой раждания 10

брой родени деца 12


СБАЛАГ „Селена", Пловдив


Процент на ражданията от циклите – 16.09

Процент на ражданията от процедурите – 21.7


извършени цикли 1106

извършени процедури 817

брой клинични бременности 262

брой раждания 178

брой родени деца 215


СБАЛАГРМ „София", София


Процент на ражданията от циклите – 18.4

Процент на ражданията от процедурите – 25.9


извършени цикли 614

извършени процедури 435

брой клинични бременности 139

брой раждания 113

брой родени деца 139


СБАЛГАР "Д-Р Малинов", София


Процент на ражданията от циклите – 11.2

Процент на ражданията от процедурите – 20.6


извършени цикли 586

извършени процедури 320

брой клинични бременности 110

брой раждания 66

брой родени деца 77


МЦ "Ин Витро Тракия", Стара Загора


Процент на ражданията от циклите – 34.3

Процент на ражданията от процедурите – 36.3


извършени цикли 233

извършени процедури 220

брой клинични бременности 100

брой раждания 80

брой родени деца 113


„Виена" ИВМЦ, София


Процент на ражданията от циклите – 23.6

Процент на ражданията от процедурите – 29.7


извършени цикли 376

извършени процедури 299

брой клинични бременности 111

брой раждания 89

брой родени деца 109


АМЦСМП "Д-р Марио Давидков"


Процент на ражданията от циклите – 12.5

Процент на ражданията от процедурите – 12.5


извършени цикли 24

извършени процедури 24

брой клинични бременности 4

брой раждания 3

брой родени деца 3


АМЦСМП „Майчин Дом", Варна


Процент на ражданията от циклите – 12.4

Процент на ражданията от процедурите – 13.1


извършени цикли 257

извършени процедури 244

брой клинични бременности 40

брой раждания 32

брой родени деца 38


АМЦСМП „Олимед", Варна


Процент на ражданията от циклите – 12.2

Процент на ражданията от процедурите – 12.8


извършени цикли 122

извършени процедури 117

брой клинични бременности 14

брой раждания 15

брой родени деца 15


АСМПМЦ „Св. Иван Рилски"


Процент на ражданията от циклите – 4.4

Процент на ражданията от процедурите – 15.1


извършени цикли 224

извършени процедури 66

брой клинични бременности 17

брой раждания 10

брой родени деца 12


ИВАГМЦ "Димитров", София


Процент на ражданията от циклите – 8.3

Процент на ражданията от процедурите – 8.6


извършени цикли 421

извършени процедури 406

брой клинични бременности 57

брой раждания 35

брой родени деца 43


ИВМЦ „Братя Тодорови", София


Процент на ражданията от циклите – 5.6

Процент на ражданията от процедурите – 6.17


извършени цикли 178

извършени процедури 162

брой клинични бременности 17

брой раждания 10

брой родени деца 13


МБАЛ „Бургас", Бургас


Процент на ражданията от циклите – 6.5

Процент на ражданията от процедурите – 7.8


извършени цикли 91

извършени процедури 76

брой клинични бременности 11

брой раждания 6

брой родени деца 6


МБАЛ „Вита", София


Процент на ражданията от циклите – 5.8

Процент на ражданията от процедурите – 8.2


извършени цикли 307

извършени процедури 219

брой клинични бременности 48

брой раждания 18

брой родени деца 19


МБАЛ за женско здраве "Надежда", София


Процент на ражданията от циклите – 31.2

Процент на ражданията от процедурите – 34.4


извършени цикли 32

извършени процедури 29

брой клинични бременности 14

брой раждания 10

брой родени деца 13


МЦАР "Варна", Варна


Процент на ражданията от циклите – 16.9

Процент на ражданията от процедурите – 18.9


извършени цикли 395

извършени процедури 353

брой клинични бременности 103

брой раждания 67

брой родени деца 82


МЦ „Афродита", София


Процент на ражданията от циклите – 8.8

Процент на ражданията от процедурите – 9.5


извършени цикли 236

извършени процедури 219

брой клинични бременности 61

брой раждания 21

брой родени деца 21


МЦ „Бора", Пловдив


Процент на ражданията от циклите – 13.7

Процент на ражданията от процедурите – 13.7

извършени цикли 58

извършени процедури 58

брой клинични бременности 12

брой раждания 8

брой родени деца 8


МЦ "Вяра", София


Процент на ражданията от циклите – 3.6

Процент на ражданията от процедурите – 3.5


извършени цикли 55

извършени процедури 57

брой клинични бременности 2

брой раждания 2

брой родени деца 2МЦ „КИРМ" EООД гр. Плевен


Процент на ражданията от циклите – 26.8

Процент на ражданията от процедурите – 28.8


извършени цикли 324

извършени процедури 302

брой клинични бременности 110

брой раждания 87

брой родени деца 105


МЦ „Надежда Репродуктив София", София


Процент на ражданията от циклите – 14.3

Процент на ражданията от процедурите – 20.1


извършени цикли 4082

извършени процедури 2899

брой клинични бременности 850

брой раждания 585

брой родени деца 684


МЦ "Пулс" АД гр. Благоевград


Процент на ражданията от циклите – 0

Процент на ражданията от процедурите – 0


извършени цикли 7

извършени процедури 6

брой клинични бременности 0

брой раждания 0

брой родени деца 0


МЦ „РепроБиоМед", София


Процент на ражданията от циклите – 7.3

Процент на ражданията от процедурите – 9.2


извършени цикли 299

извършени процедури 239

брой клинични бременности 45

брой раждания 22

брой родени деца 25


Източник: ИАТ


*** Ако някои от клиниките не са отчели коректно извършените раждания към Изпълнителната агенция по трансплантации, clinica.bg не носи отговорност за това.


ЦАР навършва 15 години

ЦАР навършва 15 години

За това време фондът е помогнал на 38 000 двойки за инвитро, родили са се 16600 бебетата

Искаме индексация на цените за инвитро с 20%

Искаме индексация на цените за инвитро с 20%

Нов стандарт по асистирана репродукция предлагат здравните власти. Ще се отрази ли той на Центъра за асистирана репродукция и как, очакват ли се промени във финансирането на процедурите за ин витро заради покачването на цените, добро ли е качеството на тази дейност в страната, попитахме д-р Мария Георгиева, директор на ЦАР.

25% от държавното инвитро свършва с бебе

25% от държавното инвитро свършва с бебе

Успеваемостта на различните центрове варира от 0 до 50 процента, а в някои от тях са правени едва по два-три опита
Първото ин витро беше в Медицинска академия

Първото ин витро беше в Медицинска академия

Тази година се навършват 30 години от създаването на първото бебе ин витро в България. Каква точно е историята, разказва проф. Атанас Щерев, който е „бащата" на този метод у нас.

Най-подходящо е да родите между 24 и 25 години

Най-подходящо е да родите между 24 и 25 години

Кога е наистина късно за дете, защо, каква е промяната и как намаляват възможностите за забременяване по естествен път, разказва д-р Мефтуне Шефкетова. 

Откриват още една ин витро клиника

Откриват още една ин витро клиника

С нея броят на центровете за репродуктивно здраве у нас стават 37

Половината безплодни бракове са заради мъжа

Половината безплодни бракове са заради мъжа

Менопаузата подранява с пет години и настъпва средно на 47, казват специалистите
Бърза писта за клиниките до парите за ин витро

Бърза писта за клиниките до парите за ин витро

Нови редакции в правилника на Центъра за асистирана репродукция подпомагат договорните му партньори без опит
Раждането след 35 е по-рисково

Раждането след 35 е по-рисково

Бременността е един от най-чаканите и щастливи периоди в живота на едно семейство. Какво трябва да знаем стъпка по стъпка, за да имаме здраво бебе, потърсихме д-р Румен Велев

Бременността под лупа

Бременността под лупа

Бременността е един от най-чаканите и щастливи периоди в живота на едно семейство. Какво трябва да знаем стъпка по стъпка, попитахме д-р Румен Велев.

1 2 3 4 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ