ОНКОЛОГИЯ

9 от 10 с рак на белия дроб са пушачи

30-03-2017 06:41
Бъркат го с бронхит и плексит, болки в мускулите и рязко отслабване също са сред симптомите, обяснява д-р Михаил Шиндов9 от 10 с рак на белия дроб са пушачи
Лора
Лора
Симеонова
lora@mail.bg

1,5 млн. души погубва ракът на белия дроб всяка година. Жертвите му са повече от тези на карцинома на гърдата, дебелото черво и простатата. Белодробният карцином е лидер сред онкологичните заболявания, според Световната здравна организация (СЗО). А прогнозите са, че до 2020 г. той ще поразява с между 20 и 30% повече хора, при това – все по-млади. Причините са милиардите пушачи, огромното замърсяване, некачествените храни, нездравословният начин на живот и рисковата работна среда, алармира д-р Михаил Шиндов от Специализираната болница по онкология (СБАЛО) в столицата.

За 90 на сто случаите от рак на белия дроб е „виновно” тютюнопушенето, категоричен е д-р Михаил Шиндов. Цигареният дим съдържа над 4 800 съставки, като 73 са канцерогенни, уточнява специалистът. „Това са основно полицикличните ароматни хидрокарбони (ПАХ), азотен окис, изопрен, бутадиен, N-нитрозамини, метали и много други”, допълва той. „Най-застрашени са дългогодишните пушачи –

с над 10 години „стаж” и над 10 цигари дневно

както и пасивните пушачи. Рискът от поява на рак на белия дроб при тези хора е двадесеткратно по-висок от непушачите”, предупреждава пулмологът. Присъдата обаче не е доживотна – ако спрат цигарите, след 10 години заплахата тези хора да развият рак е колкото при онези, които никога не са посягали към тютюна.

ВИЗИТКА

Д-р Михаил Шиндов има три специалности - "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия" и "Медицинска онколология". Ръководи Отделението по функционална диагностика на сърдечно-съдовата и дихателна система на Специализираната болница по онкология (СБАЛО) в столицата и е началник на Диагностично-консултативния й блок. Д-р Шиндов е един от най-изтъкнатите специалисти в диагностиката на рака на белия дроб и има зад гърба си десетки хиляди бронхоскопии.

Пасивното пушене пък може да се окаже фатално за въздържателите. „Хора, съжителстващи с пушачи, имат около 20-30% увеличен риск от рак. А такива, работещи в силно задимена среда – с 16-19%”, предупреждава д-р Шиндов.

Не всички пушачи обаче заболяват от рак на белите дробове. „Само около 14 до 18% от дългогодишните развиват заболяването, което се обяснява с

наличието на генетична предиспозиция

Освен това има хистологични видове (аденокарцином, бронхиоло-алвеоларен карцином), които в големия си процент се развиват при непушачи, при бивши пушачи и повече при жените”, обяснява д-р Шиндов.

Други етиологични фактори за „отключването” на рака са замърсителите в околната среда и в службата. „Работата с азбест, никел, берилий, арсен, производството на графитни електроди, инхалирането на радиоактивни вещества повишават риска от развитието на белодробни неоплазми”, обяснява специалистът. „Моторните превозни средства пък, особено онези с дизелови двигатели, замърсяват въздуха с

прах и пари, които съдържат мощни канцерогени и мутагени

Основна съставка са отново ПАХ и нитрираните ПАХ. Замърсяването на въздуха от химическата индустрия, най-вече с производни на тежки метали (кадмий, кобалт), също е с доказан карциногенен ефект. Както повсеместно разпространеният в природата инертен газ радон. 14% е рискът от развитие на белодробен рак след облъчване с него. За мащаба на България това прави до няколкостотин случая годишно”, уточнява д-р Шиндов.

Белодробният рак е разделен на две големи клинико-патологични групи: недребноклетъчен (НДКБР) и дребноклетъчен (ДКБР). Първият тип засяга 85 на сто пациентите. „Тази група включва хистологични видове с донякъде еднакво клинично протичане и биологична характеристика. 5-годишната преживяемост е общо около 16%”, обяснява д-р Шиндов. Дребноклетъчният рак е далеч по-рядък – в около 15% от случаите.

Той е с бърза туморна пролиферация

кратко време за удвояване на туморния обем и голяма фракция на пролифериращи туморни клетки. Клинично се манифестира с бързо нарастване, кратък период на клинична изява, ранна дисеминация (70-80% от случаите в момента на диагнозата) и малка преживяемост”, не крие специалистът. Тревожното е, че според Националния раков регистър, повечето болни у нас се диагностицират късно. Какво показват цифрите? „Диагностицираните в първи стадий са 6%, във втори – 9%, в трети – 28%, в четвърти – 19%, а неуточнени остават 38%”, разкрива д-р Шиндов. И подчертава – без морфологично доказателство на заболяването е невъзможно да се започне терапия. „Този факт

“обрича” една трета от новозаболелите на липса на лечение

признава специалистът по онкология.

СТАТИСТИКАТА


81% от болните са
мъже, но скокът
при жените е двоен


По данни на Националния раков регистър, у нас за 2013 г. са диагностицирани 4 160 нови болни с рак на белия дроб, като 80,8 % от тях са при мъже, разкрива д-р Михаил Шиндов. Починали от болестта са 3 624 българи. А 83,7 % от тях отново са мъже. И при двата показателя – заболеваемост и смъртност, България е над средното ниво за Европа, уточнява специалистът. ”За разлика от световните тенденции обаче, в страната ни по-често се среща плоскоклетъчният и дребноклетъчният тип рак, които са пряко свързани с тютюнопушенето”, допълва д-р Шиндов. Няма как да е различно – при положение, че над 50% от българите пушат.
В световен мащаб заболеваемостта и смъртността показват тенденция за нарастване и при двата пола, като при жените тя е почти е два пъти по-висока, алармира още специалистът. „Като основна причина може да се отбележи изравняване на броя жените пушачи с този на мъжете, както и броя изпушени цигари, а така също и ранното започване на тютюнопушенето", обяснява специалистът.

Полът също е фактор при „отключването” на болестта. Жените са по-предразположени при жлезистия рак, уточнява д-р Шиндов. „Едно изследване е установило, че ген, определящ абнормното делене на белодробни клетки, е по-активен при тях, отколкото при мъжете, без значение дали пушат или не. Освен това, учените са доказали, че жените пушачки са по-уязвими към канцерогенните вещества, съдържащи се в цигарения дим”, предупреждава онкологът.

Причините за късната диагностика, оказва се, са комплексни. Пациентите често неглижират симптомите, пропускат профилактични прегледи или пък при съмнение за рак отказват диагностични процедури, изрежда ги д-р Шиндов. Недостатъчната окомплектовка на диагностичната апаратура също е фактор, допълва той. Макар заболяването да протича подмолно, над 90% от пациентите имат клинични симптоми. „По литературни данни, в момента на диагнозата само 6% са без оплаквания. От останалите само 27% се представят със симптоми, свързани с първичния белодробен тумор. Други 27% са с неспецифични – безапетитие, отслабване на тегло, лесна уморяемост. И 32% още в началото имат симптоми, указващи наличието на далечни метастази”, обяснява специалистът. Често ракът на белия дроб се бърка с по-безобидни заболявания – бронхити, пневмонии, ХОББ, плексити, уточнява д-р Шиндов. „Хроничните пушачи рядко обръщат внимание на упорита кашлица, задух или отделяне на храчки понякога с кръв.

И особено – на промяната в характера на кашлицата

Наред с тези симптоми, може да има рязка загуба на тегло, болки в мускули, кости, характерни промени по големите стави, барабанни пръсти на ръцете, нокти тип часовниково стъкло, съдови тромбози, трескави състояния или леко повишена температура, лесна уморяемост и др.”, предупреждава специалистът. Като не крие, че при 10 на сто от болните диагнозата се открива случайно – например при рутинен преглед, без да е имало никакви оплаквания. Затова и в САЩ от 2013 г. има насоки за изследване на високорискови пациенти веднъж годишно, обяснява д-р Шиндов. При тези хора се прави нискодозова спирална рентгенова томография. В рисковата група попадат пушачи с над 30-годишен „стаж”, които пушат по една кутия цигари дневно. „Експерти от Европа обаче критикуват тази препоръка. При 25-30% от всички изследвани се откриват измения, като  само 1% от тях обаче има наистина рак на белия дроб”, обяснява д-р Шиндов.

Какви са шансовете за спасение, когато диагнозата се потвърди? За жалост, доста скромни, показва статистиката.

Преживяемостта е много малка – едва около 10% при мъжете и 13% при жените

Този факт се дължи най-вече на късното откриване на заболяването и появата на метастази”, разкрива специалистът от СБАЛО. Терапията е комплексна, а основните видове са оперативно лечение, лъчетерапия и медикаментозно лечение – химиотерапия и таргетна терапия. „В лъчетерапията навлязоха нови методики – като томотерапия, кибернож, гама нож. Очаква се и въвеждането на протонна терапия. В областта на лекарственото лечение се разработват нови химиотерапевтици, изпробват се нови схеми. Масово в практиката навлезе и терапията с моноклонални антитела”, обяснява д-р Шиндов. „В последните години се говори за т.нар. персонализирана медицина и по-точно – за персонализирана терапия. За да се случи това обаче, трябва да се ползват последните научни достижения както в диагностиката, така и в терапията”, категоричен е началникът на Отделението по функционална диагностика на сърдечно-съдовата и дихателна система в СБАЛО. 

КАКВИ МЕРКИ ДА ВЗЕМЕМ?

Зелен чай и витамин В пазят клетките от димаКак можем да се предпазим от рака на белия дроб? „Причините за появата му са в следствие както на външни (тютюнопушене, химикали, радиация, инфекции), така и на вътрешни фактори (наследственост, хормони, състояние на имунната система, придобити мутации и др.)”, обяснява д-р Михаил Шиндов. Затова и специалистите препоръчват ранна профилактика и здравословен начин на живот, както и навременно лечение на белодробните инфекции. Ето и съветите на д-р Шиндов:

1. Тютюнопушене - има безспорни доказателства, че спирането на цигарите е единственото и най-важно действие, което сегашните пушачи могат да направят, за да намалят риска да се разболеят от рак. Счита се, че ако всички го направят, в света би имало с 1/3 по-малко онкологични заболявания. 9 от всеки 10 случая на рак на белия дроб са в следствие на тютюнопушене. Колкото по-дълго и повече сте пушили, толкова по-голям е рискът ви.

2. Хранене и превенция - освобождаването на излишна телесна мазнина и промените в храненето са важни фактори, които трябва да се вземат под внимание при всеки подход към превенция на рака на белия дроб:
- Избягване на употребата на захар и захарни изделия, сол, пушени храни, червени меса, консервирани храни, туршии, кафе;

- Да се консумира храна, бедна на животински мазнини, като соеви продукти, риба и нетлъсто пилешко месо;

- Да се увеличи консумацията на тъмно оцветени плодове и зеленчуци, особено цитрусови плодове, салати, зеле, домати, спанак, моркови;

- Да се увеличи приемът на течности (2-3 литра дневно, изворна вода, чайове и зеленчукови сокове);

- При пушачи се препоръчва приемът на фолиева киселина и Витамин B12, които регулират и предпазват от патологични промени в бронхиалните клетки;

- Зеленият чай предпазва от оксидативните промени на цигарения дим, увреждащи ДНК на белодробните клетки;

- Под лекарски контрол да се взема аспирин регулярно.

3. Алкохол - вече има доказателства, че само три алкохолни единици на ден са причина за около 6% от смъртните случаи от рак на горните и долните дихателни пътища. Препоръчва се мъжете да не консумират повече от 3-4 единици на ден и не повече от 21 седмично. Освен това би трябвало хората да имат поне два дни седмично без алкохол. Една алкохолна единица се състои от 8 грама, която отговаря на 0,25 промила алкохол в кръвта и се съдържа приблизително в 150 мл вино, 250 мл бира и 30 мл концентриран алкохол.

4. Професионално излагане на рискове - след като професионалните фактори са отговорни за около 4,9% от сегашните смъртни случаи от рак на белия дроб (включително и мезотелиом), следва да се работи в тази насока.

5. Фактори, свързани с околната среда - опасните токсини, които са основен източник на безпокойство, са: радон от земята, пасивното тютюнопушене и емисиите на изгорели дизелови газове. Радонът например е газ е без цвят и мирис. Съдържа се във въздуха, почвата и водата и е на второ място като причина за рак на белия дроб.


Неинвазивни тестове сменят ендоскопиите при ВЧЗ

Неинвазивни тестове сменят ендоскопиите при ВЧЗ

Преди 18 години разполагахме само с две лекарства за тях, а сега имаме много възможности за лечение, казва доц. Петко Карагзозов

Ръст на меланома заради жизнения стандарт

Ръст на меланома заради жизнения стандарт

За десет години новите случаи са близо 300 000, към 2025-та скокът им ще бъде с 18%, а смъртността ще достигне близо 80 000
TPVI е по-безопасна от сърдечна операция

TPVI е по-безопасна от сърдечна операция

В света процедурата стана реална алтернатива на конвенционалната хирургия в последните 10 години, а у нас навлиза сега, така че изоставаме, казват д-р Любомир Димитров и д-р Александър Александров

Стресът удря здравето на стомаха и червата

Стресът удря здравето на стомаха и червата

Нелекуваната рефлуксна болест може да доведе до карцином, пролетта е сезонът на гастроентерологичните оплаквания, казва д-р Камен Данов
ИИ ще е в хирургията най-рано след 10 години

ИИ ще е в хирургията най-рано след 10 години

Бичът на века са наднорменото тегло и затлъстяването, хернии при хора, които са ги допуснали, откриваме трудно, казва д-р Димитър Пенчев
Сънната апнея - рисков фактор за инфаркт

Сънната апнея - рисков фактор за инфаркт

54% от пациентите със сърдечна недостатъчност имат заболяването, обяснява д-р Петър Калайджиев  от ИСУЛ
Белтък помага за ремонтирането на ДНК

Белтък помага за ремонтирането на ДНК

Раковите заболявания са разнообразни, не е възможно създаване на универсална ваксина срещу тях, казва д-р Радослав Александров
Да се въведат още неонатални скрининги

Да се въведат още неонатални скрининги

Нужни са мултидисциплинарни групи от специалисти за пациентите с редки болести, навършващи пълнолетие, казва проф. Иван Литвиненко
Да има геномни карти и у нас

Да има геномни карти и у нас

Секвенитарме нашата ДНК, така ще подпомогнем изследванията и по-добрата и диагностика на тежки заболявания, казва проф. Радка Кънева
Какъв морал и етика ще има ИИ зависи от нас

Какъв морал и етика ще има ИИ зависи от нас

Към момента зад експеримента с чипа на Илън Мъск стои ползата, останало е въпрос на регулация, казва акад. Лъчезар Трайков
1 2 3 4 5 ... 60 »
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ