Моите права

Как се получават лекарства с протокол

30-03-2017 07:38
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Как се получават лекарства с протокол  До 180 дни от датата на издаването е валидността му
Най-скъпите лекарства за тежки хронични заболявания, които плаща здравната каса, се отпускат по специален ред - с протоколи. Какви са правилата за пациентите разказва адвокат Стефка Цанкова - консултант в областта на здравеопазването.
Условията за предписване с протокол на лекарствени продукти за лечение на здравноосигурени лица, заплащани напълно или частично от здравната каса, са детайлно регламентирани в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от Министерството на здравеопазването, с последно изменение от ноември 2016 г. (Наредба № 4/2009 г.) Предпоставките и редът за предписването на лекарствата с протокол са определени изчерпателно и в Националния рамков договор за медицински дейности за 2017 г.

 

Право да издават протокол имат лекари или зъболекари, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, в специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК. Също така специалисти по профила на заболяването, работещи в лечебни заведения за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение.

Лекарствата, които се заплащат напълно или частично от здравната каса, могат да бъдат предписвани на здравнооосигурени български граждани, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава членка на Европейския съюз или съгласно двустранни спогодби.

Протоколът задължително се издава по образец - приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4/2009 г. Всеки протокол се издава за брой лечебни курсове и е със срок на валидност до 180 календарни дни, считано от датата на заверяването му в НЗОК/РЗОК. Промяна на първоначалната терапия се извършва само при медицински доказана необходимост.

Всеки Протокол подрежи задължително на утвърждаване и заверяване от НЗОК/РЗОК, като за това здравноосигуреното лице представя следните документи:

1. заявление (свободен текст) до директора на НЗОК/РЗОК, на територията на която е регистриран личния му лекар;

2. медицински документи;

3. Издаденият протокол;

4. декларация за информирано съгласие.

Документите се разглеждат от специално създадени за целта комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК, съобразно правилата за тяхната работа.

С протокола се назначават лекарствени продукти, за които са налице следните условия:

1. включени са в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ и заявленията са подадени по реда на Наредба № 10/2009 г.;

2. в ПЛС за тези лекарствени продукти е посочено, че се извършва експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО. За пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, се изисква и Решение на специализираната комисия за амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор (бл. МЗ-НЗОК № 13).

С протокола може да се назначи терапия със:

1. лекарства от група IА - включени по програми за скъпоструващо лечение, като протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в Ценгтрално управление (ЦУ) на НЗОК;

2. Лекарства от група IВ - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в съответната РЗОК;

3. Лекарства от група IС (издавани от лекар – специалист от извънболничната помощ) - протоколите за тях се утвърждават в съответната РЗОК.

На здравноосигурените лица, получаващи лекарства от група IА по Протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение № 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на Протокола.

Действието на утвърден и заверен Протокол се прекратява с решение на управителя на НЗОК/директора на РЗОК в следните случаи: смърт на пациента; промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението; промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт; изключване на лекарствен продукт от приложение № 1 на ПЛС и други хипотези.

След утвърждаване по съответния ред и заверяване на Протокола в НЗОК/РЗОК, данните от него се пренасят върху „Рецептурната бланка" (МЗ-НЗОК) от лекаря, който го е издал.

Отпускането на лекарствата става в аптеката, под надзора на магистър-фармацевт. Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти от група IА, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и намиращи се на територията на областта, на която се намира лечебното заведение за извънболнична медицинска помощ.

Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и находящи се на територията на областта по местоиздаване на рецептата.

Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за хронични заболявания, лекарствени продукти от групи IВ и IС, и рецептите, с които са предписани медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение.В офисите - до 28 градуса в жегата

В офисите - до 28 градуса в жегата

За предпочитане е естествената вентилация, препоръчват от Световната здравна организация
Пак приемат документи по мярката 60/40

Пак приемат документи по мярката 60/40

Тя ще важи до края на септември и ще е за период до 3 месеца, считано от 1 юли

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Инспекцията по труда пусна интерактивен инструмент
Подкрепа за туризма и транспорта

Подкрепа за туризма и транспорта

Стартира програмата за запазване на местата на работещите в двата сектора, обясниха от Агенцията по заетостта
Kак се плащат болничните в ЕС ?

Kак се плащат болничните в ЕС ?

Периодът, в който работодателите в Европейския съюз изплащат обезщетение на служителите си обезщетение по болест, е между 2 и 30 дни
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
1 2 3 4 5 ... 6 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Притеснявате ли се, че КОВИД скоро ще затвори училищата?

Октомври 2020