позиция

Повишаването на МРЗ ще увеличи безработицата

03-12-2021 16:20
В момента, а и в средносрочен период, българската икономика навлиза в период на спад, предупреждават от БСКПовишаването на МРЗ ще увеличи безработицата
Clinica.bg

press@clinica.bg

Намеренията на служебното правителство е да повиши нивото на минималната работна заплата и на максималния осигурителен праг. Какво ще е въздействието върху заетостта, обясняват от БСК след извършен анализ.

Основен извод, който може да се направи на база на публично достъпните данни е, че при фаза на спад (рецесия, криза) на бизнес цикъла на българската икономика увеличаването на нивата на МРЗ води до повишаване на безработицата. 


В момента, а и в средносрочен период,

българската икономика навлиза в период на спад. БВП е под потенциала си и дори се наблюдават положителни тенденции. Това се дължи в голяма степен на изтласкване, базирано върху бюджетен дефицит, а не на жизнеспособност на икономиката. НСИ отчете едва 0.4% растеж на БВП за трето тримесечие на 2021 г. при средно 3.9% за ЕС (НСИ, 2021). В тази ситуация на низходяща фаза за бизнес цикъла на българската икономика едно прекомерно увеличение на МРЗ ще доведе до увеличение на безработицата, както показва иконометричният анализ.


Отново подчертаваме, че:


1. МРЗ е функция на ефекта (ползите) от положения труд. Основен фактор за нейното повишаване следва да бъде нарастването на производителността на труда в съответните отрасли, измерена чрез показателя брутна добавена стойност на един зает.

2. МРЗ не може и не трябва да служи за решаване на социалните проблеми в обществото, вкл. на тези за бедността и социалното изключване.

3. Решенията за актуализация на МРЗ не трябва да се вземат под натиск, а след сериозна оценка на въздействието.

4. В дългосрочен план, повишаването на трудовите възнаграждения изисква ускоряване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност, нарастваща производителност на труда, технологично обновяване и иновации, решителни промени на системата на образованието и професионалното обучение.


Без запор на КОВИД-добавките

Без запор на КОВИД-добавките

Депутатите от финансовата комисия добавиха специален текст в закона за бюджета по предложение на Омбудсмана

Без запори върху добавките към пенсиите

Без запори върху добавките към пенсиите

Депутатите да регламентират прекратяване на подобни практики, настоява омбудсманът доц. Диана Ковачева
Правят стратегия за доходите

Правят стратегия за доходите

Социалният министър Георги Гьоков обсъди със синдикатите от КНСБ обсъдиха пенсиите обезщетенията за безработица и отглеждане на деца
Поне 6.1% ръст на пенсиите от юли

Поне 6.1% ръст на пенсиите от юли

Над 1 млн. възрастни са получили по-ниски доходи през януари, казва социалният министър Георги Гьоков
БСК оглави работодателите

БСК оглави работодателите

Стопанката камара поема АОБР през 2022 г. бизнесът иска да се изработи адекватен регламент за мярката 60/40
КНСБ иска 17.5% годишен ръст заплатите

КНСБ иска 17.5% годишен ръст заплатите

Сегашната МРЗ е заплата за бедност, покрива едва 50% от необходимия доход, казват синдикатите
Компенсации за по-ниска преизчислена пенсия

Компенсации за по-ниска преизчислена пенсия

Изплащането им ще започне през февруари, съобщиха от социалното министерство
Изплащат новите пенсии с добавките от 7 януари

Изплащат новите пенсии с добавките от 7 януари

Те са с преизчислен размер според промените от края на миналата година, начислена е и добавката от 60 лева
НОИ да уведомява служебно пенсионерите

НОИ да уведомява служебно пенсионерите

Това предлага в препоръки за улеснение на гражданите по време на пандемията омбудсманът Диана Ковачева
До 3 млрд. за КОВИД мерки в бюджета

До 3 млрд. за КОВИД мерки в бюджета

Проектът на финансовата рамка за тази година се очаква да е готов до средата на януари, казва Асен Василев
1 2 3 4 5 ... 38 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ