Доходи

1103 лв. трябват месечно на човек

02-11-2021 13:18
Издръжката за живот расте, цените също, а България е на челни позиции по невъзможност за поддържане на дома адекватно топъл1103 лв. трябват месечно на човек
Clinica.bg

press@clinica.bg
Разходите за живот продължабат да се увеличават. 1103 лева месечно са необходими на един човек, за да посреща разходите си за издръжка. В брутно възнаграждение тази сума е 1421 лв. или с 56 лв. повече спрямо миналата година. Ръстът се дължи на много фактори, но основно на повишените цени на горива и тока. Това показва анализът на КНСБ, който отново изважда наяве необходимостта от увеличаване на доходите.

Той се базира на обобщените данни от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издържка към септември тази година. За двама работещи от тричленно домакинство с дете до 14 години необходимият нетен доход за всеки от тях е 992 лв. „Преди 9 месеца тази сума бе с 50 лева по-малко. Т.е. необходимите средства са нараснали с общо 100 лв. Затова и ние настояваме за вземане на компенсаторни мерки", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.


Заплатата за издръжка е измерител

на доход от труд, който позволява на наетия работник и неговото семейство базисен, но социално приемлив стандарт на живот. Тази заплата представлява прогноза за месечните разходи, необходими за покриване на разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт, съобщения, свободно време. През септември необходимия месечен доход на един работещ достига до 1 102,76 лв., като спрямо предходното тримесечие разходите за издръжка нарастват с 34 лв., за да достигнат до 56 лв. от началото на годината, обясни зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания Виолета Иванова. „Необходимият месечен доход за издръжка последователно нараства с около 10 и 12 лв. през първите две изследвания от началото на годината, но в края на м. септември размерът, с който нараства е три пъти по-висок в сравнение стойността от предходните периоди. Това се дължи на факта, че необходимия месечен доход за издръжка пряко кореспондира с ценовите изменения в периода на наблюдението", обясни тя.


Причините


От средата на настоящата година сме свидетели на ускорено нарастване на цените, при това на стоки от първа необходимост, както и на енергоносителите. Основните фактори за растежа на цените е драстичния скок на цените от на петрола (с 55% от началото на годината) и на природния газ (с около 5 пъти), които доведоха до галопиращо нарастване на цената на електроенергията за бизнеса ( с около 4 пъти). За съжаление не се оправдаха твърденията на редица световни, а и български икономически експерти, че инфлацията ще е преходна и до няколко месеца ще отшуми. Напротив, очакванията са да продължи до средата на 2022 г. макар и с низходящи трендове. Основание за това е възходящия ръст на цените на производител в промишлеността достигайки до 20% през септември на годишна база, след като през август е 17.9%. Този ускорен темп е достатъчен аргумент, че нарастването на цените ще намерят отражение в крайните цени на потребителите в близките месеци, показва анализа на КНСБ. За България инфлацията е по-скоро внесена отвън, на която трудно можем да противодействаме, но има и местни обективни фактори за нейното ускорение. Либерализацията на цените на тока за бизнеса не е нова тема. „От години се алармира за настоящия процес, но правителствените мерки се приеха със закъснение, при което в съчетание с по-високите цени на цени на суровините на международните борси доведоха до нарастване на производствени разходи и съответно намериха отражение в крайните цени на потребителите на платежоспособността на домакинствата и поддържане на достоен стандарт на живот", гласят още заключенията.


Темп на нарастване


От началото на годината, доходът необходим за издръжка нараства с 5.3%, а на тримесечна база с 3.1%, като той се дължи на повишените цени на хранителните стоки. Хлебните изделия например са поскъпнали с 8.6%, брашното с 10.1%, млякото с 4.2%, животински и растителни масла с 16.3%, зеленчуците с 15.4% и др. По-осезаемо нарастване се наблюдава при зеле, домати, краставици, картофи (в диапазон от 22-30%). Наред със сезонните зеленчуци чувствително нарастване се наблюдава при зрял фасул (със 7.5%) и леща (със 17.3%).

Повишението на хранителните стоки се отрази върху нарастването на цените на услугите в заведения за обществено хранене, които достигат ръст до 9.4%. По-силно е изразено нарастването в заведения за бързо хранене с 7.6% и кафенета/сладкарници с 14.8%.

Колкото по-бързо нарастват цените на стоки от първа необходимост, толкова повече се увеличава техният дял в заплатата за издръжка, а това води до намаляване разходните пера в други групи.

Групата на нехранителните стоки и услуги през последното тримесечие бележи силно ускорение, като отчита ръст от 5.3% от началото на годината. Възходящият тренд е резултат от нарастването от 1 юли на цените електроенергията с 4.4%, на топлоенергията с 16.1%. Увеличението на цените на енергоносителите и горивата допринесоха за движение нагоре на групата „Електроенергия, газообразни и др. горива" с 11.3%.

Очакванията са през следващите месеци продължаващо нарастване на цените, макар с низходящ тренд, като следствие предприетите мерки за компенсиране на бизнеса от увеличението на тока. От началото на 2022г. се предвижда ново увеличение на цените на енергоносителите, което е предпоставка за нарастване делът на бедните и на енергийната бедност.


Къде се намираме спрямо другите


България заема челни позиции по невъзможност за поддържане на дома адекватно топъл. По данните на Евростат 27.5% от населението в България, не може да поддържа дома си достатъчно топъл, при средни нива за ЕС-27 от 8.2%. С новите цени на енергоносителите и липсата на достатъчно мерки за ограничаване на енергийната бедност през 2022г. ще продължи да нараства техния дял, от което следва че около 2,300 млн. българи се очаква тази зима да ограничат разходите си за отопление поради недостиг на средства. Това оказва неблагоприятно въздействие, както върху здравето, така и върху условията на живот и благосъстояние на населението.


Мерки


КНСБ настоява за последователно увеличаване със 17.5% на минималната работна заплата (МРЗ) през следващите години. Целта е през 2025 г., при заложения темп на нарастване да достигне 91% от заплатата за издръжка на 3-членно семейство, а през 2026 г. вече МРЗ ще я надхвърли. Постигането на такава адекватност на МРЗ би спомогнало да се ограничи делът на „нископлатените работници" и на „работещите бедни".


Ръст на безработица сред висшистите

Ръст на безработица сред висшистите

Тя е достигнала 3.5%, показват данните от Рейтинга на университетите за тази година
Добавката за пенсиите догодина 60 лв.

Добавката за пенсиите догодина 60 лв.

Този месец ги плащат от 7 декември, заедно с тях ще бъде oсигурена и допълнителната сума от 120 лева, съобщиха от НОИ
Още 100 млн. лева по „Запази ме+“

Още 100 млн. лева по „Запази ме+“

С тях ще бъдат изплащани компенсации на около 60 000 работници, служители и самоосигуряващи се, реши Министерският съвет
Минималната заплата става 710 лв.

Минималната заплата става 710 лв.

Увеличават и детски и майчински надбавки, бюджет трябва да има и да се приеме тази година, казва финансовият министър Валери Белчев
Над 46 хил. трудови нарушения

Над 46 хил. трудови нарушения

Около половината тазгодишни проверки на ГИТ са с акцент върху недекларираната работа, казват оттам
Минималната заплата - процент от средната

Минималната заплата - процент от средната

Пенсиите няма да намалеят и след отпадане на добавката от 120 лв., договориха се представителите на четирите преговарящи формации
Още 250 млн. по 60/40

Още 250 млн. по 60/40

Това ще спомогне за запазването на заетостта на около 65 хил. работници, реши Министерският съвет
170 лв. социална пенсия от 25 декември

170 лв. социална пенсия от 25 декември

Ресорното ведомство предлага увеличението с нов проект, публикуван за обществено обсъждане
20% ръст на разходите за пенсии

20% ръст на разходите за пенсии

Това се дължи на добавките към тях и на увеличените минимални и максимални прагове, казват от НОИ
Минималната заплата поне 50% от средната

Минималната заплата поне 50% от средната

Това предложение е залегнало в проекта на Директивата за справедливи възнаграждения на ЕС, казват от КНСБ
1 2 3 4 5 ... 35 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Притеснява ли ви новият вариант на коронавируса - Омикрон?

Декември 2021 Предишен Следващ