Полезно

Помним сиптомите на инсулта с БЪРЗО

29-10-2021 12:58
Днес отбелязваме Световния ден за борба със заболяването, смъртността у нас е три пъти по-висока от тази в останалите страни в Европа, напомнят от УМБАЛ – Помним сиптомите на инсулта с БЪРЗО
Clinica.bg

press@clinica.bg
Днес отбелязваме Световния ден за борба с инсулта. Ежегодно на този ден още веднъж си припомняме социалната значимост на заболяването, какво представлява то, какво е важно да знаем за симптомите и лечението и най-вече за превенцията. За всичко това отговори днес дават специалистите от УМБАЛ "Св. Марина"-Варна.
Каква е целта на световния ден

 

Световният ден, посветен на борбата с инсулта ежегодно се отбелязва на 29 октомври. Той е международна инициатива целяща още веднъж да се напомни на населението, лекарите, институциите и медиите за важността и социалната значимост на това заболяване. Акцентира се върху симптомите на инсулта, лечението в острата му фаза, първичната и вторичната профилактика на мозъчносъдовите болести. Тези дейности биха могли да снижат значително смъртността и инвалидизацията от мозъчен инсулт. Тазгодишната кампания върви под надслов „Всяка минута е безценна" и се фокусира върху разпознаване на симптомите на инсулта и навременното оказване на адекватна медицинска помощ. Проверете Вашите знания за мозъчния инсулт на следния линк и споделете с Ваши познати - ТУК. 


Какво представляват мозъчните инсулти


Мозъчният инсулт или „мозъчен удар" е сериозно, социално значимо мозъчно-съдово заболяване причинено от нарушен кръвоток към определена част на мозъка. Нарушеният кръвоток при инсулт нарушава частично или напълно функцията на засегнатата област от мозъка, поради което се развиват основните симптоми. Мозъчният инсулт e заболяване, с тежки последици, които могат да бъдат предотвратени, ако лечението започне максимално рано след първите симптоми. Инсулт се получава при остро нарушение на мозъчното кръвообращение, което може да се дължи на затруднен приток на кръв към мозъка, поради запушване на кръвоносен съд от тромб или ембол или на кръвоизлив в мозъка. От него могат да бъдат засегнати хора от всички възрастови групи, като най-често са тези над 65 годишна възраст, като през последните години се отчита „подмладяване" на случаите на инсулт със засягане на по-млади пациенти.


Колко вида са


Има два типа инсулти – исхемичен и хеморагичен инсулт. Исхемичният инсулт, който представлява около 85% от всички случаи, се появява, когато кръвообращението в част от мозъка бъде рязко прекъснато в резултат на запушване от тромб или ембол. Когато това се случи, клетките на мозъка са лишени от приток на кислород и кръвна захар, поради което се нарушава функцията на клетките и впоследствие започват да умират. Във времето този процес се задълбочава. Поради загиването все повече мозъчни клетки (неврони), значително се нарушават и отпадат определени функции контролирани от засегнатата част на мозъка – например памет, говор, движения на ръка и крак биват загубени.

Хеморагичните инсулти се появяват при около 15% от случаите с остър инсулт, като отново се делят на два типа – вътремозъчни и субарахноидални. Вътремозъчните кръвоизливи (10%) се наблюдават когато има разкъсване на кръвоносен съд, което причинява оформяне на кръвна колекция в мозъчното вещество. Субарахноидалните кръвоизливи (5%) се наблюдават при кръвоизливи в пространството между мозъчното вещество и неговите обвивки (менинги). Макар и по-рядко срещан, лечението на хеморагичния инсулт в острата фаза е също от изключително значение поради високата смъртност и тежката инвалидизация, която причинява.


Каква е честотата им

Мозъчният инсулт е водеща причина за инвалидизация и смъртност. У нас средната смъртност от инсулт е три пъти по-висока от тази в останалите Европейски страни. В световен мащаб през 2019 година са регистрирани повече от 12.2 милиона нови случаи на инсулт като още 101 милиона души живеят с последиците от мозъчен инсулт, а 6.55 милиона са смъртните случаи от това заболяване. Това нарежда инсултан а второ място като причина за смърт, и на трето място като причина за дългосрочна инвалидизация. Отбелязва се и тревожна тенденция за нарастване на случаите на инсулт. За периода между 1990 и 2019 година абсолютния брой на новите случаите на инсулт са се увеличили с над 70% годишно, а честотата на летален изход над 43%. Тези данни подчертават необходимостта от познаването на инсулта, бързите действия при случай на инсулт и навременното му лечение още в първите часове. България не прави изключение – страната ни е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население. У нас, по данните от данните от Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2020 година са отчетени 48 686 нови случая на мозъчен инсулт, като 46 072 (94.18%) от тях са били хоспитализирани. Отново водещи са случаите на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) – 43 391. Тези данни са плашещи предивд това, че 3 368 (7.76%) от случаите са били в млада възраст – до 55 години, като това значително повишава общата инвалидност и влошава качеството на живот при тези хора.


Какви са причините


Налице са множество причини, като при всеки човек съществува риск за инсулт. Налице са причини, които не подлежат на контрол като мъжкия пол и възрастта. Най-честите фактори, които трябва да се познават и подлежат на контрол са хипертонична болест, предсърдно мъждене, захарен диабет, високи нива на холестерол (дислипидемия), предходни случаи на инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА), тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, намалена физическа активност, наднормено тегло и други.

Най-често причините за инсулт са нелекуваните или недобре контролирани рискови фактори. Важно е да се знае, че тези рискови фактори си взаимодействат и тяхната комбинация води до значително завишаване на риска от инсулт.


Как да разпознаем мозъчния инсулт


При инсулт се наблюдава голямо разнообразие от симптоми в зависимост от засегнатата част на мозъка. Независимо от това най-честите симптоми могат да се запомнят чрез съкращението „БЪРЗО". Този акроним представя лесен тест, за да разпознаем първите симптоми на инсулта и да предприемем незабавни действия:

Б - БЪРЗО! Предприемете бързи действия.
Ъ - Ъгли на устата. Изкривен ли е единият устен ъгъл.

Р - Ръце. Слабост или изтръпване на ръцете.
З - Затруднения в речта. Неясна или объркана реч.
О - Обадете се! Незабавно потърсете спешна медицинска помощ.


Какво да правим при настъпването му


При съмнение за инсулт незабавно трябва да се потърси спешна медицинска помощ, за да може пациентът да бъде транспортиран до болнично заведение с действащ високотехнологичен мозъчносъдов център, където се провежда специализирано диференцирано лечение.

„Времето е мозък!". Колкото по-бързо започне диференцираното лечение за мозъчния инсулт, толкова по-голям е шансът за съхраняване на мозъчните функции и намаляване на инвалидизацията. Мозъчният инсулт води до невъзвратима загуба на нервна тъкан зависима от времето:

• Всяка минута – загиват 1.9 милиона нервни клетки, 14 билиона синапси и 12 километра

миелинизирани нервни влакна!

• Всеки час – загиват 120 милиона нервни клетки, 830 билиона синапси и 714 километра

миелинизирани нервни влакна!


Какви са диференцираните методи за лечение


Диференцираната терапия не е подходяща за всички пациенти. Прилага се при случаи на исхемичен мозъчен инсулт в първите часове от появата на първите симптоми при липса на противопоказания. Налични се два утвърдени метода на лечение – интравенозна тромболиза и механична тромбектомия. При тромболизата се прилага интравенозно медикамент водещ до разтваряне на тромба, който е запушил съда. Това подобрява мозъчното кръвообръщение в засегантата зона и би могло да съхрани мозъчната тъкан. Времевият прозорец за реакция и приложение на лечението обаче е ограничен до 4 часа и половина. Ако болният с остър инсулт приема антикоагуланти, този метод не е приложим заради риска от кървене. Налице са и много други фактори. Които се явяват контраиндикация за приложение на метода. В тези случаи може да се направи механична тромбектомия, която представлява високоспециализирано вътресъдово лечение. То е спасяващо за пациенти с исхемичен инсулт, когато тромбът е запушил голям кръвоносен съд - вътрешна или средна мозъчна артерия. При този метод с микрокатетри се стига до засегнатото място, прекарва се стент и с него се изважда тромбът или същият се аспирира. Времевият прозорец за ефективно приложение на тази терапия е до шестия час.

В УМБАЛ „Св. Марина" - Варна има обучени екипи за провеждане и на двата метода – интравенозна тромболиза и механична тромбектомия. На територията на университетската болница функционира високотехнологичен мозъчносъдов център, където се провежда специализирано диференцирано лечение, тъй като болницата да разполага с интензивно отделение за лечение на неврологичните болести, КТ скенер 24 часа/7 дни в седмицата, клинична лаборатория и леглова база за настаняване на пациентите с инсулт. Сформирани са мултидисциплинарни екипи, които своевременно преценяват възможностите за провеждане на диференцирано лечение при исхемичен мозъчен инсулт.


Актуалните проблеми при лечението


В настоящите условия на COVID-19 пандемия не се търси навременна медицинска помощ при инсулт. Пациентите достигат до болница след голям период от време, когато терапевтичните възможности са ограничени и увредата на мозъчната тъкан необратима. В тази връзка трябва да се знае, че в световен мащаб се поддържа мотото „Stroke! Don't Stay at home!", което призовава при инсулт не стойте вкъщи – незабавно потърсете спешна медицинска помощ.


Дейности за отбелязване на международния ден


Ежегодно екип от МУ-Варна, заедно със специалисти от УМБАЛ „Св. Марина" провеждат информационна кампания за привличане на вниманието на обществеността за разпознаване на инсулта, неговото лечение и възможностите за превенцията му. През 2021 година, благодарение на сътрудничеството между МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, бе преведено на български език приложението „Рискометър за инсулт" (StrokeRiskometer), което е одобрено от Световната здравна организация. Приложението е валидиран, награждаван, свободно достъпен, лесен за използване инструмент за оценка на индивидуалния риск за инсулт. Рискът се изчислява въз основа на индивидуална информация за възраст, пол, етнос, начин на живот и други фактори, които директно повлияват здравето и вероятността за инсулт. Инструментът е създаден, за да помага на хората и здравните професионалисти да намалят риска за инсулти. Приложението е достъпно безплатно за двете операционни системи за iPhone - ТУК за  Android - ТУК.  През 2021 година се провежда и анкетно проучване, за информираността за симптомите на инсулт и терапевтичните възможности. Анкетата е насочена към цялата общественост и е достъпна онлайн на следния линк ТУК


Училищен стрес отключва коремна болка

Училищен стрес отключва коремна болка

Прекалените родителските амбиции са сред другите основни причини, заболяването се повлиява от терапия с психолог, показват резултатите от ново изследване на д-р Марлена Панайотова от "Тракия"
Премахнаха с лазер 4-сантиметров камък от бъбрек

Премахнаха с лазер 4-сантиметров камък от бъбрек

Интервенцията е извършена в болница „Тракия", обикновено след операцията пациентите се изписват на третия ден

Kохлеарният имплант дава предимство при загуба на слуха

Kохлеарният имплант дава предимство при загуба на слуха

При 3-4 новородени на 1000 има някакъв проблем, тези деца трябва да бъдат открити своевременно и рехабилитирани, казва доц. Петър Руев
Под 4 грама сол срещу високо кръвно

Под 4 грама сол срещу високо кръвно

Формула за сърдечно здраве гласи - спрете пушенето, намалете теглото, пийте умерено, хранете се качествено и спортувайте, казва д-р Борислав Борисов
Лекуват уголемена простата без операция

Лекуват уголемена простата без операция

Миниинвазивната манипулация се извършва под ангиографски контрол в болница „Тракия"

Да се ваксинират ли хора с разширени вени

Да се ваксинират ли хора с разширени вени

Да, те спокойно могат да се имунизират срещу КОВИД-19, отговаря доц. Димитър Петков

Движението пази вените

Движението пази вените

Високите температури през лятото са причина за нарастването на диаметъра им, казва доц. Димитър Петков

Предимствата на лазера за камъни в бъбреците

Предимствата на лазера за камъни в бъбреците

При него не се правят разрези, лечението е много по-малко травматично и приложимо при по-широк кръг пациенти, казва д-р Емил Петков от болница "Тракия"

Предимствата на лазера за камъни в бъбреците

 

При него не се правят разрези, лечението е много по-малко травматично и приложимо при по-широк кръг пациенти, казва д-р Емил Петков от болница "Тракия"

Да изправим гръбнака по „Шрот

Да изправим гръбнака по „Шрот

Този метод постига реални резултати в клиничната корекция на сколиозата, веднъж усвоен може да се практикува и у дома, казва рехабилитаторът Стела Тошева

Постковидният синдром може да продължи над 6 месеца

Постковидният синдром може да продължи над 6 месеца

След преболедуване на инфекцията, се забелязва повишено кръвно налягане и аритмия, дори и при някои хора, които не са имали такива проблеми, казва д-р Кръстина Донева
1 2 3 4 5 ... 6 »
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ