Меню
онкология

67% от онколозите: Нямаме палиативни грижи

27-10-2021 11:00
Пациентите имат достъп до иновации в онкологията, но средствата на НЗОК се изразходват неефективно, показва анкета на „Индекс на болниците" и Sat Health67% от онколозите: Нямаме палиативни грижи
Clinica.bg

press@clinica.bg

Българските пациенти имат достъп до иновативни терапии в областта на онкологията, но не и до палиативни грижи, а средствата на НЗОК се изразходват неефективно. Това показват изводите от анкета, която „Индекс на болниците" и Sat Health проведоха сред медицинските специалисти в 25 от всички 38 лечебни заведения по онкология в страната през тази година.

Достъп до иновативно лечение


Българските пациенти получават модерно лекарствено лечение на онкологичните заболявания, показват резултатите от допитването. Една трета от анкетираните онколози заявяват, че нямат пациенти, които имат нужда от иновативно лечение, но не го получават. Повече от половината лекари са на мнение, че едва 10% от пациентите им нямат достъп до иновативната терапия. По-малко от една пета са специалистите, които смятат, че имат пациенти с нужда от иновативна терапия, която не могат да им осигурят.


Навлизане на иновациите


70% от онколозите, които са взели участие в анкетата, смятат, че няма забавяне в навлизането на иновативните медикаменти в страната ни. Според останалите една трета обаче съществуват някои спънки, които понякога пречат на навременното осигуряване на лекарствата. Сред тях са търговете, които болниците трябва да провеждат, за да си купят медикаментите, организационни и административни проблеми в лечебните заведения, както и липсата на реимбурсация за някои лекарства.


Резултат от иновативните терапии


По-голямата част от специалистите смятат, че приложението на иновативни терапии подобрява резултата от лечението на пациентите. Според половината от анкетираните онколози по-добър ефект иновациите имат в 70% от случаите. Според 7% от специалистите таргетните и имуно терапиите имат положителен ефект при всички пациенти, а според 4% от онколозите – при по-малко от една трета от пациентите. Иновативните терапии обаче не са панацея. Според една трета от лекарите има случаи, при които те нямат принадена стойност. Сред тези диагнози медиците посочват карцинома на главата и шията, дребноклетъчния карцином на белия дроб, острата миелоидна левкемия. Т-клетъчните лимфоми.


Иновации и продължителност на живота


Карцином на гърдата


Според 60% от анкетираните специалисти иновациите удължават живота с пет и повече години при рака на гърдата, а според 7% те водят до удължаване на живота на пациентите с месец до година. Онколозите не са единодушни и по отношение на това дали всички иновации имат еднаква принадена стойност. По-малко от половината анкетирани – 45%, смятат, че над 70% от модерните терапии удължават живота с пет години при тази диагноза.


Карцином на белия дроб


Една пета от анкетираните онколози смятат, че при тази диагноза иновациите водят до увеличаване на живота с 5 години, повече от половината специалисти са на мнение, че преживяемостта се увеличава с месец до две години. 48% от медиците смятат, че много малка част от модерните лекарства в тази сфера – до една десета от всички, които се употребяват, водят до удължаване на живота на пациентите с рак на белия дроб с 5 години.


Колоректален карцином


Една трета от анкетираните онколози смятат, че иновациите в тази сфера удължават живота с три години, 30% - с пет и повече години, а една пета от специалистите са на мнение, че удължаването на живота при тези пациенти е от месец до две години.


Карцином на простата


При тази локация 63% от анкетираните лекари са на мнение, че иновациите удължават живота с пет и повече години, а 7% - с месец до година.


Карцином на яйчниците


При рака на яйчниците 44% от анкетираните онколози са убедени, че продължителността на живота се увеличава с 2 или 3 години, а 15% с месец до година.


Карцином на панкреаса


Основната част от специалистите – 63%, са на мнение, че иновациите удължават живота при тази локация с месец до година, а останалите с две до три години. Според 59% от онколозите липсват модерни терапии в тази област, които да удължават живота с пет години.


Карцином на черния дроб


И тук основната част от лекарите - 56%, смятат, че иновативните терапии увеличават продължителността на живота едва с месец до година, а 37% - с две до три години. Според 41% от специалистите липсват модерни медикаменти в тази област, които да удължават живота с 5 години.


Карцином на пикочния мехур


Според 41% от онколозите иновациите в тази област удължават живота с 2 години, а 22% са на мнение, че го удължават с месец до година. Според 26% от специалистите в момента не съществуват иновации, които да удължават живота на пациентите с тази диагноза с 5 години.


Разходна ефикасност


Според 45% от анкетираните онколози в България няма обективни данни за съотношението между цената и ползата (разходна ефикасност) на иновативните терапии, които се прилагат в практиката. Една трета от анкетираните медицински специалисти са на мнение, че у нас няма и обективни данни за качеството на лечение в областта на онкологията. Според тях липсата на обективна информация в тези две направления са проблем за работата им и за адекватното изразходване на публичния ресурс в сферата на здравеопазването. Едва една пета от лекарите смятат, че НЗОК изразходва ефективно средствата в областта на онкологията, показва анкетата. В същото време 41% от колегите им са на мнение, че парите се дават нецелесъобразно.


Диспансеризация и палитаивни грижи


Половината от анкетираните онколози твърдят, че състоянието на пациентите се проследява след приключване на активната му форма. Причините, поради които това не се прави винаги според лекарите от една страна се крият в липсата на организация и мотивация, а от друга в отсъствието на добра здравна култура в самите пациенти или в лошата комуникация между лекар и пациент.

Според 67% от анкетираните онколози пациентите към момента нямат осигурен достъп до палиативни грижи. Сред причините за това те посочват недофинансирането на тази дейност, липсата на обособени отделения в лечебните заведения, изключването на тази дейност от лечението на раковите заболявания, липсата на персонал или нежеланието му да се занимава с тази дейност, тежките емоционални моменти при сблъсъка с тези пациенти.


Оптимизация на дейността


Според 89% от анкетираните онколозите в лечебните заведения вече има въведена организация, която позволява да се оползотворят целите опаковки с лекарства. 85% от специалистите смятат, че работещ раков регистър и данни за ефикасността на терапиите би подобрил ефективността и качеството на лечение в онкологията. Сред останалите предложения на онколозите за подобряване на тази област за обвързване на заплащането с качеството на лечение и резултатите от него, както и увеличаване на финансирането.


80% от медицинските сестри с готовност за протест

80% от медицинските сестри с готовност за протест

Основната причина за това са нерешените проблеми с кадровия дефицит, който влияе отрицателно на работата им и увеличава вероятността от медицински грешки, показва анкета на „Индекс на болниците"

1520 бебета инвитро за година

1520 бебета инвитро за година

Успеваемостта на клиниките се е повишила до близо 28% през 2021 г., показват данните на ЦАР

Оживление и в онкологията

Оживление и в онкологията

Случаите, които са отчели лечебните заведения към касата, са се увеличили, но комплексност в дейността им все така липсва

Без специалисти няма модерно лечение на инсулти

Без специалисти няма модерно лечение на инсулти

Проблемът за човешкия ресурс е №1, той е преди този за финансирането в здравеопазването, казва д-р Панайот Диманов
Трябва да погледнем още инсултите

Трябва да погледнем още инсултите

От касата настояваме да се обърне повече внимание тромболизата и тромбоктемията, но дружествата не го приемат, каза д-р Михаил Абрашев

България изостава в лечението на инсултите

България изостава в лечението на инсултите

А, както е известно, смъртността и инвалидизацията от тях са основен проблем у нас, каза Първан Симеонов
За по-добри резултати при инсултите, е нужно обучение

За по-добри резултати при инсултите, е нужно обучение

Необходим е национален план, подобряване на организацията за диференцирано лечение и на координацията между различните звена и центрове, казва проф. Силва Андонова
МЗ готви политики за превенцията на инсултите

МЗ готви политики за превенцията на инсултите

В тях ще се заложат мерки за намаляване на вредните влияния, свързани с акцизните стоки, каза Аркади Шарков

Само 2 болници обучават в модерно лечение на инсулти

Само 2 болници обучават в модерно лечение на инсулти

Лечебните заведения, които правят тромболизи се броят на пръсти и намаляват, казва доц. Росен Калпачки
България изостава в модерното лечение на инсултите

България изостава в модерното лечение на инсултите

За да се преодолее това, е нужно да се подобри организацията на здравната система и да се обучат медицинските специалисти и обществото

1 2 3 4 5 ... 12 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Септември 2023 Предишен Следващ