Интервю

Ще разширим кръга на експертите, с които работим

20-03-2017 07:40
Предвиждаме да ревизирме списъка с медицински изделия, които паща Фондът, казва д-р Тинка ТроеваЩе разширим кръга на експертите, с които работим
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
В продължение на няколко години постоянни скандали съпътстват работата на Фонда за лечение на деца (ЦФЛД). Какви са причините за тях, може ли да се спрят и да се върне разклатеното доверие в институцията, попитахме д-р Тинка Троева. Тя е новият директор на Фонда.
- Д-р Троева, какви са първите ви впечатления от работата на Фонда? Къде са най-сериозните проблеми?

- Първите ми впечатления са за една изключителна натовареност, която обаче е в името на най-уязвимата група от българското население – децата. Заварих Фонда с над 60 заявления, подготвени за разглеждане на първия Обществен съвет. От тях повечето бяха добре подготвени, за да могат да се вземат съответните решения. В една част обаче има непълна документация, необходими са допълнителни материали. Това е изключително важно, защото всяко едно дете и всеки един случай се решава по целесъолразност и основателност, и ако ние нямаме доказателствата за това, се изправяме пред неприятната възможност решенията да бъдат обжалвани. Именно в това виждам едната страна на недоволството от Фонда – че не винаги тези решения се вземат на базата на пълна документация, на аргументирани медицински експертизи и затова се бавят. Голям проблем на настоящия етап е процедурата, начина, по който външните експерти се ангажират за работа с Фонда и по които съдействат. А техните становища са най-важните при вземане на решението. Има утвърден от министъра на здравеопазването списък, той се изготвя по предложение на директора на фонда. Направен е така, че във всяка медицинска специалност да има по няколко експерти, но поради натрупалите се проблеми се опасявам, че някои от сегашните експерти няма да подпишат договорите си. В други медицински специалности няма достатъчно експерти и се получава така, че ние натоварваме неимоверно едни и същи хора.

- В кои медицински области липсват експерти?

- Най-вече в тесните специалности - в детската нефрология, в детската оториноларингология, в детската офталмология. Освен това, съгласно нашия правилник, участниците в Обществения съвет не могат да дават експертизи и по този начин водещи експерти, които са членове на нашия съвет, като проф. Божинова, проф. Христозова, проф. Кастелов, не могат да дават експертиза и да бъдат включени в списъка на външните експерти. Но те изказват мнението си, което ние регистрираме в нашите протоколи. Другият проблем е тяхното заплащане. Аз се чувствам неудобно дори да го коментирам – 30 лв. за експертиза. Всички знаем, че за да се изготви една такава експертиза, е необходимо всеки един експерт да събере доста материал, да прегледа детето, да отдели поне 4-5 часа за написването на документа.

- Как смятате да решите тези пропуски?

- Ще предложа на ръководството на министерството да проведем среща с експертите и още веднъж да преразгледаме условията, при които работят. Задължително трябва да разширим списъка, защото за мен това, че в нашата страна няма децентрализация на медицинските дейности, е много голяма беда. Ние работим със София и с градовете с медицински университети, но и в други болници има хабилитирани лица и лекари, които могат да дават компетентно мнение. Затова ще поискам първо да направим една справка къде и по кои специалности бихме могли да използваме експерти, от кои болници и ако трябва, изискването да са от трето ниво може да се промени. Мисля, че от това няма да пострада експертизата. И регламентираните срокове в момента водят до забавяне на процедурата. От десетгодишния ми опит от Австрия и Германия просто не мога да си представя, че на един водещ германски или австрийски професор ще му изпратим писмо и ще го задължим в срок от 7 дни да си представи експертизата. Несериозно е. Ние трябва да излезем с ясни изисквания, какво точно да съдържа експертизата, в какъв приемлив срок да бъде изговена, за какво възнаграждение, т.е. да бъдат ясно регламентирани отношенията с Фонда. Трябва да помислим, какви възможности има за партньорство и обмяната на опит между българските и чуждестранните експерти. Не са толкова много страните, в които изпращаме нашите деца. Основните са Австрия, Германия, Турция, Англия. Добре ще бъде да помислим и за сключване на договори с клиники, в които най-често се лекуват българските деца. Мисля, че няма да получим техния отказ. Изразявам благодарността си към тези български експерти, които са затрупани с писма за изготвяне на експертизи за Фонда, но специално подчертавам, че никога не са казали „Не".

- Какво показва проверката във Фонда?

- За проверката във Фонда, за която е изготвен доклад от инспектората на МЗ и е представен на министър Петър Москов на 5 декември 2016 г., аз не бих могла да отговарям. Защо той става достояние чак сега – също! Не бих могла да коментирам и правното основание на констатираните нарушения. Реакцията на настоящото ръководство на МЗ бе ясна – задължителни изменения в правилника на Фонда, за да не се допускат нарушенията, цитирани в доклада и административния акт за освобождаване на директора.

- Обявихте, че има много недостатъци в правилника и той ще бъде променен. Какво конкретно предлагате?

- В действащия правилник съществуват някои разпоредби, които са странни. Не бих искала да бъдем съвсем черногледи, защото от април миналата година, когато е назначен проф. Пилософ, до 6 март – деня в който аз поех Фонда, са направени доста неща. Изготвен е правилник, вътрешни правила, административен ред. Не трябва да забравяме, че всички колеги тук, с малки изключения, са нови. Но аз смятам да поискам в щатното разписание по-голямата част от тях да са експерти, за да могат да помагат при изготвяне документите на децата. Ще променим и други неща. Първо, съгласно правилника, по списък на медицински изделия, посочен от фонда, следва да се подпомагат деца, които имат необходимост от тях. Това звучи твърде несериозно, защото институцията няма капацитет да го направи. Затова за изготвянето на този списък ще съобразим действащите нормативни документи, ще поканим експерти, които работят в тези области, а също така и представители на Националната здравноосигурителна каса, за да можем да изготвим и предложим този списък. Другото основно противоречие е между Закона за обществените поръчки и нашия правилник - в чл. 30 а. В ал. 1, т. 3 е записано, че за да заплатим медицинското изделие, трябва да имаме декларация от ръководителя на съответното лечебно заведение, че то се предлага в аптеката на доставна цена, определена по Закона заобществените поръчки. В същото време от средата на миналата година частните лечебни заведения са освободени от задължението да сключват договори по закона за общетвените поръчки. Това означава, че ние не можем да работим с тях. Имаме неизплатени фактури към частни болници, които са извършили вече дейности по утвърдени решения на фонда. В същото време право на родителите е да изберат в кое лечебно заведение ще лекуват децата си.

- На каква стойност са неизплатените фактури?

- Те са за около 193 000 лв. Според мен по-голямата беда е, че чакат още 7 деца, които имат вече определени дати за извършване на операции и поставяне на импланти, и родителите непрекъснато се интересуват как ще бъде разрешен този проблем. Някои вече са отлагани по няколко пъти. В разговор с министерството ние изразихме позиция, която на първо място подчертава обществения ресурс и възможността НЗОК да се разплаща както с общински и държавни лечебни заведения, така и с частни. От друга страна обаче законът, както ви казах, освобождава частните заведения от задължението да сключват договори по Закона за обществените поръчки. Засега провеждаме среща с родителите и ги молим за тяхното разбиране, че по този въпрос има добра воля да бъде решен в най-скоро време, но трябва да имат още малко търпение.

- Ще успеете ли да подобрите разклатения имидж на институцията?

- Определено се стремя към това, защото една институция, която работи с такава хуманна цел, не бива да остава с този имидж. Аз следя отдавна развитието на този фонд. Това беше една част от дейностите, които съм изпълнявала в посолствата - да съдействам на тези деца. Задавала съм си много въпроси, които едва сега ми се изясняват. Затова ще започнем промените още от срещата с родителя в нашата приемна. Вече съм се разпоредила – родителите не бива да бъдат оставяни да попълват сами документите, за да не страда по-нататъшния процес. Нашите експерти са придобили опит и ще оказват съдействие. Ние сме длъжни да намерим болница и оферта и ако получим отказ от няколко клиники, трябва да обясним на близките , защо се получава така. Втората основна област за подобряване на имиджа на фонда е добрата комуникация с родителите – освен при подаване на заявлението, във всеки следващ етап на експертизата, до вземането на решението. Защото те остават с впечатление, че ние не желаем да даваме информация, че тук хората не са внимателни и любезни, че експертите не са достатъчно компетентни, а това въобще не е така.

- Как ще осигурите прозрачност? Необходими ли са изменения в информационната система?

- Това е първата крачка, която предприех още първата седмица. Съвсем скоро фирмата, която изгражда информационната система ще ни покаже готовия продукт и ние трябва да си кажем мнението. Това е третото направление, което трвбва да разработим във връзка с подобряване имиджа на институцията. Тогава, когато родителят може да види на страницата на Фонда как се развиват нещата, какво е съдържанието на заповедта затяхното дете, когато членовете на Обществения съвет могат да видят всичко, което се случва в ОС от дневния ред до протокола със съответните решения и издаването на заповедта, мисля, че нещата ще се подобрят. Готова съм да приема всички предложения за промени и те ще бъдат подложени на обществено обсъждане, но досега съм получила идеи само от една неправителствена организация.

- Имаше сблъсък между председателя на Фонда и Обществения съвет. Вие как се сработвате?

- Ако кажа, че сме се сработили много добре, това ще прозвучи несериозно, защото съм имала само една среща с Обществения съвет и втора, която беше инициирана от зам.-министър Кундурджиев. Аз съм изключително отворен човек за предложения, за конструктивни разговори и действия и мисля, че го показах още на първото заседание. Ние не можем да делим членовете на Обществения съвет от медицинската сфера и извън тази област, защото успехът ни е общ, имиджът - също.

- Кои са заболяванията, заради които най-често дзецата заминават за лечение в чужбина?

- За съжаление най-често са онкохематологичните заболявания, неврологичните и ортопедичните. Поради различни причини едните са за костно-мозъчни трансплантации, другите са за продължаване на лечение, някои ходят на контролни прегледи. Решенията излизат на базата на една изключително прецизна медицинска експертиза от двама наши експерти. Там, където Обществения съвет вижда на основата на тези експертизи, че мненията се разминават или пък не са достатъчно ясни, искаме и трети експерт. Директорът на Фонда не участва при взимането на решения, но има право да изрази мнение за свикването на консилиум и да го направи, когато е необходимо. Трябва да подчертая, че за решенията на ОС и особено за определянето на вота на членовете му, които са представители на неправителствените организации и на медиите, решаваща е медицинската експертиза. Лично аз на първото заседание не съм почувствала нежелание за съвместна работа и за решаване на проблемите.

- Случаят „Байрям" предизвика дискусия може ли в България да се правят бъбречни трансплантации на деца. Какво е вашето мнение?

- Прочетох всичко, което е написано за този случай и даже досието на Байрям стои непрекъснато на бюрото ми, защото трябва да го изпратим още преди 27 март. Видяла съм и това, което са казали всички експерти в областта на трансплантацииете. Тяхното мнение е, че бъбречна трансплантация на дете в България в един продължителен период от 7 години не е правена. Аз не бих могла да дам конкретно становище, защото не съм специалист, но след като у нас се правят много успешно трансплантации на възрастни, защо да не се правят и бъбречни трансплантации на деца? Ако все още ни липсва нещо, експертите трябва да кажат какво е, за да се реши този проблем.

- Имате впечатляваща биография. Как се решихте да седнете на този горещ стол?

- Трудно, защото аз всъщност си дойдох в отпуска, но се случи така, че получих това предложение от министър Семерджиев. Няколко дни го обмислях и накрая реших да поема този тежък кръст, поради няколко причини. Първо, обичам децата, обичам тази професия. Да си лекар е призвание, да си педиатър е кауза, а да работиш с деца, в която и да е област, е нещо повече и от кауза. Не всеки може да работи в социалната област. Трябва да има особени качества, защото иначе не се получава, колкото знания и компетентност да има. Всички, които ме познават, знаят, че от първите ми стъпки като участъков педиатър, след това по всички стъпала до ръководните длъжности в здравеопазването, аз си оставам един работохолик, един изключително предан на професията и на децата лекар. За мен това една сложда система от предизвикателства, но аз имам смелостта да се боря за този Фонд, за имиджа му, защото той е създаден с цел наистина да помагаме за здравето на децата.


Идва ли краят на детската кардиохирургия

Идва ли краят на детската кардиохирургия

Докато здравните власти искат да съсредоточат лечението на малчуганите у нас, единствената клиника за сърдечни операции е в тежко състояние

Орисан да генерира проблеми

Орисан да генерира проблеми

Преминаването на Фонда за деца към здравната каса може да бъде решение само, ако се направи обмислено, смята Мария Чернева

Промените са в полза на болните деца

Промените са в полза на болните деца

Финансирането на лечението им от чуждестранни специалисти у нас ще повиши нивото на медицината в България, казва Пенка Георгиева

МЗ прави търгове на Фонда за деца

МЗ прави търгове на Фонда за деца

Викат чужди лекари у нас вместо да пращат хлапетата зад граница
Смениха съвета към Фонда за деца

Смениха съвета към Фонда за деца

Общественият орган напуска дългогодишният журналист от БНТ Мария Чернева

Във фонда кристализират всички нерешени проблеми

Във фонда кристализират всички нерешени проблеми

Джиросването му ще реши административен дерт, но ще увеличи напрежението за родителите и децата, казва Мария Чернева

Д-р Георги Деянов пое Фонда за деца

Д-р Георги Деянов пое Фонда за деца

Д-р Мариета Райкова е напуснала по лични причини, казаха от МЗ
Фондът за деца пак без директор

Фондът за деца пак без директор

Четвърти шеф си тръгва за две години от проветривия стол

Деца остават без преводачи в чуждите болници

Деца остават без преводачи в чуждите болници

Хонорарът ни е три-четири пъти по-нисък от европейския, а ЦФЛД не ни плаща, жалват се преводачи от Австрия
Пак върнаха делото срещу Павел Александров

Пак върнаха делото срещу Павел Александров

Обвинението е неясно поднесено и пълно с повторения, казва апелативният съд
1 2 3 4 5 ... 6 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ