Интервю

Падат цените при пет лекарства заради изтекъл патент

06-03-2017 06:42
Фирмите се ориентират изцяло към моноклоналните антитела и не обръщат внимание на конвенционалната терапия, казва проф. Николай ДанчевПадат цените при пет лекарства заради изтекъл патент
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата у нас тази година спечели нагарада за електронните услуги, които предоставя от Българската асоциация по информационни технологии. Кои са те, както и какво се случва с цените на лекарствата у нас, попитахме проф. Николай Данчев. Той е председател на НСЦРЛП.

- Проф. Данчев, спечелихте престижна награда за електронни услуги, какви са те?

- Имаме система от 4 основни част. Първата е администрация за гражданите, която дава възможност на хората да направят справка с нашите регистри за цената на лекарството - не само за тези, които се реимбусират, но и за тези, които са без лекарско предписание. Всеки пациент, който има достъп до интернет, може да изпише някакъв факт за лекарството, което търси – име, молекула, и ще намери информация за цялата група. Съответно колко медикаменти има, на какви цени са, дали се плащат от касата, както и на какъв процент.

- Какви други функционалности има системата?

- За специалистите има възможносст и за разширено търсене, където са зададени повече критерии. Може да се проследи движението на продукта – колко пъти и как се е променяла цената му, дали е преминавал от едно приложение в друго и т.н. Тази информация е безценна и за бизнеса, и за държавните институции. Освен това компаниите могат да извършват по електронен път промени в документацията, но е нужен електронен подпис. Основно големите фирми работят по този начин, над 60% от заявленията се подават по електронен път. Това дава възможност за обективност, прозрачност и контрол. Така се намалиха грешките и се ускори процеса за издаване на решението. Системата подпомага и работата на експертите в съвета. Всичко се извършва по електронен път. Системата може да дава и онлайн данни за всяка насрещна администрация. На базата на нашата платформа се прави електронния търг на МЗ. Касата също разполага с нашите данни и директно актуализара списъка си. Всяко лекарство в нашия списък има уникален номер, което помага за борбата с фалшификацията.

- Колко са новите лекарства за 2017 г.?

- Имаме 10 нови молекули за 2016, които ще се реимбурсират през тази година – за хепатит, за онкология. Имаме други пет лекарства, при които се е появил първи генерик. Единият е при медикамент за психози, има и при цитостатици. Това ще доведе до понижение на разходите на НЗОК, тъй като първият генерик трябва да е на не повече от 70% от цената на оригиналния медикамент. Тоест това са 30% надолу. Очакваме разходът само от въвеждането на единия генерик да понижи разходите на касата с 1.6 млн. лв.

- Имате ли случаи на заявления за понижение на цените?

Гърция, Словакия, Румъния, Португалия и Испания формират 90% от намаленията при цените на лекарствата

- Много рядко. Имахме такъв случай наскоро – появи се първи генерик, но явно не може да измести бързо оригиналния продукт и без ние да сме намерили някъде в ЕС по-евтин медикамент, фирмата сама подаде заявление и намали цената с още 50%. Когато ние видим намаление с повече от 25%, го проверяваме основно, за да не допуснем грешка и да не ощетим някой. В България се взема най-ниската цена от няколко държави, сред които Гърция, Словакия, Румъния, Португалия, Испания. Тези пет страни формират 90% от намаленията. Рядко ще видите да има по-ниски цени във Франция, Италия, там случаите са единични. От друга страна ние сме референт на Румъния и Гърция и се получава една въртележка.

- Какво е последствието?

- В позитивния списък лекарствата, които са единствени, се проверяват на 6 месеца, а генериците на година, някои цени са много ниски. Понякога заради това, че цената тук е много ниска се вадят продукти, защото, когато сме референт на Полша, ще отпадне и там лекарството.

- Какво се случва с цените на лекарствата в болниците?

- Имаше една електронна платформа за единен търг в болниците, която временно беше спряна, но най-вероятно ще се възобнови. Междувременно, тъй като има голям разход в онкологията, с проф. Асен Дудов изготвихме МКБ за таргетната терапия. НЗОК или ИАМО може да изискват досието на пациента и да видят дали болният е лекуван съобразно тези изисквания.

- Предвиждате ли други мерки, за да стане по-ефективен разходът в онкологията?

- На нашия сайт има фармакотерапевтично ръководство за лечение на солидни тумори, сега ще качим и за хематологията. Там е разписано кога, коя линия трябва да се използва. Подготвили сме около десетина ръководства. Най-големите разходи обаче са в онкологията. Те се обясняват както със заболеваемостта, така и с иновативните терапии като моноклоналните антитела и други. Наистина има някои революции в лечението, но има и съзнателен стремеж към използването на много нови моноклонални антитела. ЕС възприема бързото им включване за реимбурсация и даже ни обвинява, че ги бавим заради ОЗТ. Други иновативни лекарства са терапиите за хепатити С, цената им падна много – вече е около 30 000 лв. Mного пациенти искат да се лекуват, кой е подходящ е друг въпрос. Първоначалният списък беше с 261 души, а сега вече са по 600 на година. Цената на този медикамент в някои страни, където не важи патентната защита като Индия е 1000 долара, в Украйна се продава също за толкова и Турция не спазва патентната защита, но ние нямаме право, защото сме част от ЕС.

Освен това имаме поддържане на реимбурсния статус на медикаментите, което се прави на всеки две-три години. Чрез тази мярка някои медикаменти отпадат, на други намаляваме реимбурсния статус. Над 2000 лекарства трябва да минат сега през подобна процедура, тъй като документите им са подадени преди 3 години.

- ОЗТ как повлия върху навлизането на медикаментите и разходите на НЗОК?

- Не може да се надяваме, че с ОЗТ ще намалеят разходите на НЗОК, целта не е тази. При нас засега има няколко отказа за реимбурсация след ОЗТ. В момента има интересна идея да се въведе единна оценка на здравните технологии, но ЕС се раздели в тази идея. Инициативата е на Австрия, но Германия, Полша, Унгария са много сдържани. Идеята се отложи за ново обсъждане.

Цената на терапиите за хептит С в някои страни като Индия, където не важи патентната защита, е 1000 долара

- Притеснението е, че правилата ще станат по-рестриктивни или по-либерални?

- По-либерлани, ние не можем да се сравняваме със страни като Швеция. Тя има 5-6 пъти по-голям БВП от нашия, който е 80 млрд., а процентът ни за здравеопазване е 4.1%. Швеция обаче дава близо 11% от БВП за здраве, Германия – 10, Англия, Франция също. И въпреки това шведите при хепатит С също имат критерии и подбор за лечение, а максималната сума на година, която отпускат е 150 млн. Опасенията на бившите социалистически страни са, че, ако се приеме единна ОЗТ от европейска агенция без да има фармакоикономически анализ и без да се вземе предвид БВП на всяка страна, тогава много скъпи лекарства като тези за редки болести ще трябва да се реимбурсират веднага от всяка държава.

- Увеличава ли се броя на медикаментите, които кандидатстват за цена и реимбурсация на година?

- Различно е, оригиналните са само 10. Но има някои групи, където имаме въведени по 33 генерици. Най-много са в кардиологията, там цените спаднаха много. Заради това има някои продукти, които излязоха от реимбурсация. Има някои позиции, включително и в онкологията, където сме останали само с един продукт. Причината за това е, че много фирми се ориентираха изцяло към моноклоналните антитела и не обръщат внимание на конвенционалната терапия. Отчасти причината е и в реферирането и в ниските цени. Прогнозите са, че до 2020 г. като стойност 40% от разходите ще са за моноклонални антитела.

- Цените като регистрация при нас са най-ниски, но като се приспаднат отстъпките какво се случва в сравнение с другите държави?

- Имаше големи отстъпки за определени медикаменти 17, 34, 50 процента. Някои преговори бяха за 3-4 препарата, но в онкологията заболеваемостта е висока, а цената на модерните терапии също. В същото време пациентските организации дори ни критикуат, че бавим достъпа. По европейската директива за прозрачност навлизането на едно лекарство е 6 месеца, при нас понякога е по-дълго, защото не винаги документите на фирмите са изрядни. Но имайте превид, че всичко ново е недостатъчно добре клинично проучено. Така наречената добре установена клинична употреба означава един медикамент да е бил на пазара не по-малко от 10 години, за да покаже всики свои качества, както и свойства на безопасност. Докато при биологичните терапии не можем да кажем какво се случва с безопасността. Но фактът, че английската агенция NICE махна десет-петнайсет показания на моноклоналните антитела е показателен. След това Англия включи отново медикамента за реимбурсация, но на по-ниска цена. Не бих казал, че нашите лекари са лишени от иновативните терапии, но трябва да има проследяемост на резултатите, а ние куцаме в тази част.

- Как се отразяват ниските цени на паралелния износ?

- Това не е само наш проблем, поляците и румънците имат същия. В Германия 30% от лекарствата са паралелен внос от Полша и България. Може би и цените участват, но най-вече има определена група препарати, които се изнасят. По-лошото е, че наред с легалния износ има и криминален, трябва да се вземат мерки. Имаше среща в МЗ по този въпрос, надявам се засиленият контрол да помогне.

- Цените на медикаментите, които стават обект на паралелен износ у нас с колко други държави са еднакви?

- На тези, които подлежат на параллен износ от България, Гърция и Румъния цените са еднакви. Техните системи са малко по-тромави при реферирането, но разликата с цените в Германия е два-три пъти. Това, което тук е в левове, там е в евро. Страните, които са на най-ниска цена като нас са по-бедните. Полша се реферира и към нас, но там паралелният износ също е голям проблем.

- Защо тогава при нас има ОТС-продукти с по-високи цени?

Наред с легалния паралелен износ има и криминален, трябва да се вземат мерки

- Като цяло не е така. Има медикаменти, които в Гърция например правят по лиценз на големите фирми и там са по-евтини. У нас лицензни продукти почти не останаха.

- Но в България лекарствата без рецепта не са по-скъпи, дори са замразени до края на 2017 г. Имаше един период преди три години, когато за три месеца нямаше наредба и на 123 лекарства цените бяха вдигнати средно с 27-30 процента. Някои фирми се усетиха, други – не, затова оттогава цените са фризирани и компаниите имат право да ги вдигат само с процента на статистическата инфлация, която не е никак голяма - под 1%. Има дори идея да се увеличат цените. В първи момент те ще се вдигнат с 25%, но после конкуренцията ще започне да ги намалява. Освен това не е нормално в България и Финландия ДДС на лекарствата да е над 10%. Във всички останали страни то е до 10%.

- Какво се случва с лекарсвата за есенциална хипертония, колко наистина са безплатни?

- Това засяга само МКБ за есенциална хипертония, не и за сърдечна недостатъчност или нефропатия. Заради това мисля, че в рамките на 3 до 6 месеца ще има увеличаване на диагнозата есенциална хипертония - пациентите от други диагнози ще минат към тази. Но ние реимбурсираме на 100% само референта от близо 40 молекули (INN), които се използват самостоятелно, а комбинираните медикаменти за хипертония се реимбурсират нa 50%, затова много малко хора ще усетят напълно безплатното лечение. Има лекарства, които са три пъти по-високи (масово медикаментите за хипертония са от 3 до 20 лева). В същото време те са доста употребявани и хората изобщо няма да усетят намалението. Очаква се обаче допълнително касата да даде още 10-12 млн. лв. за тях.


Нов скандал заради инсулина

Нов скандал заради инсулина

Пациенти подадоха сигнали за липса в аптеките, от ДПС поискаха Прокуратурата да разследва, а от ГЕРБ и ПП - действия от МЗ

Аптеките ще правят промоция на здравето

Аптеките ще правят промоция на здравето

Автомати за лекарства ще могат да се поставят извън тях и дрогериите в рамките на областта, предвиждат промени в ЗЛПХМ

Още болници с комисии за ревматоиден артрит

Още болници с комисии за ревматоиден артрит

Отпадат и критериите при лечение с аналогови инсулини на пациенти със захарен диабет тип 1 над 18 години, реши Надзорният съвет на НЗОК
С верификацията се увеличи разхода за НЗОК

С верификацията се увеличи разхода за НЗОК

Вече не можем да отчитаме флакони с нулеви стойности, адекватният контрол е в стриктното спазване на стандартите, а не в подобни промени, казва маг. фармацевт Велина Григорова

34 болници с грешки при верификацията

34 болници с грешки при верификацията

Неотписаните опаковки с онколекарства през октомври са били за над милион, но при 834 хил. лв. според проверките на НЗОК става дума за софтуерни грешки

МЗ на съд заради лекарства за епилепсия

МЗ на съд заради лекарства за епилепсия

Искът е за дискриминация, тъй като няма безплатни за възрастни пациенти и ще се подаде утре от родители с болни деца в Софийски градски съд, казва Веска Събева
Контролът ще се подобрява с е-здравеопазването

Контролът ще се подобрява с е-здравеопазването

Преговорите по новия рамков договор са на финала. Ще се подобри ли контрола в системата след тях, колко са реалните хоспитализации, има ли надписване и липса на кадри в болниците, попитахме проф. Момчил Мавров.

Над 99% от аптеките в системата за верификация

Над 99% от аптеките в системата за верификация

Активността расте и вече е над 75%, казват от БОВЛ днес по повод 5-ата годишнина от влизането в сила на Директивата срещу фалшифицираните лекарства
Депутатите ще редактират здравната стратегия

Депутатите ще редактират здравната стратегия

Към ресорната комисия се сформира работна група, в която ще влязат народните представители, експерти на МЗ и неправителствени организации

Властите спъват паралелния внос

Властите спъват паралелния внос

По няколко месеца се чака за регистрация на цена дефицитни лекарства, а за тези по каса се изисква друг код, казаха от БАРПТЛ

1 2 3 4 5 ... 145 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Февруари 2024 Предишен Следващ