под лупа

Колко е дала НЗОК за лекарства през 2020 г.

17-06-2021 06:04
Делът на разходите за нови терапии се увеличава непрекъснато за сметка на масовите, показва годишният отчет на фондаКолко е дала НЗОК за лекарства през 2020 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg

Здравната каса дава все повече средства за иновативни лекарства, а делът на разходите за масови медикаменти намалява. Тази тенденция се очаква да се задълбочи заради навлизането на все повече нови молекули за редки болести и за рак, което пък поставя пациентите в неравнопоставени позиции. Това става ясно от Краткия годишен отчет на НЗОК, който е разгледан на последното заседание на Надзорния й съвет.

Над 1.259 млрд. лв. е дала здравната каса за лекарства през 2020 г. С тези средства тя е покрила медикаменти в извънболничната помощ, както и лекарствата за рак и спешни кръвоизливи в болниците. Разходите за масовите заболявания обаче намаляват за сметка на все по-високите стойности на терапиите при по-редките диагнози. 


За домашно лечение


Над 779 млн. лв. са били разходите на касата за лекарства за домашно лечение или 17% от всички плащания през 2020 г. Увеличението спрямо предходната година е с 30.7 млн. лв. или с 4.1%, отчитат от фонда. Тези средства касата е дала след отстъпките и компенсациите по Механизма от фирмите. Преди тях разходите са били в размер на 955.35 млн. лв., толкова са стрували лекарствата на 1.449 млн. пациенти, чийто брой е бил с 44.8 хил. по-малко отколкото през 2019 г.

Основната част от разходите за лекарства за домашно лечение е за иновативните терапии, които се отпускат с протоколи. Там през миналата година са заплатени 599 млн. лв. преди отстъпките и компенсациите, което е със 71.68 млн. или с 13.6% повече от 2019 г., отчитат още от касата.


Най-високите разходи


През 2020 г. продължава да намалява делът на разходите за лекарства за социално значими заболявания на 78% от общите спрямо 82% през 2019 г. Увеличава се делът на разходите за лечение на редки заболявания – от 14% през 2019 г. на 18% през 2020 г. Това засилва поляризацията между социално-значимите и редките заболявания по отношение на стойността на терапевтичен курс на пациент, отчитат от НЗОК. И дават някои примери:

- За първи път през миналата година за лечение на Синдром на Morquio А (мукополизахаридоза тип IVA) се плаща нов медикамент - Elosulfase alfa (Vimizim), годишната стойност на разходите преди отстъпките е бил 2.470 млн. лв.

- При Болест на Гоше за Eliglustat (Cerdelga) средногодишната стойност за лечение на един пациент е 285.6 хил. лв.

- С лекарствения продукт, предназначен за спинална мускулна атрофия (Nusinersen) през 2020 г. са лекувани 29 болни със средно-годишна стойност на терапията на пациент от 515.6 хил. лв.


Изключението


Въпреки че разходите на касата се увеличават заради навлизането на все повече нови терапии, има и изключение в това отношение. То е при антиинфекциозните средства. Там през 2020 г. са платени 56.339 млн. лв., което е с 13.322 млн. лв. по-малко спрямо 2019 г. Това е резултат на намалението на разхода за Хроничен вирусен хепатит и Фиброза и цироза на черния дроб заради иновативните терапии, които бяха открити преди няколко години. Пациентите с инфекция тип С се лекуват с тях за 2 или 3 месеца, а успеваемостта на терапията е 97-98%, отчитат от НЗОК. Разходът за лечение на един болен е намалял в сравнение с разхода при лечение с интерферон и рибавирин, при които терапията е с продължителност от една година и успеваемост 50-70%.


Онкомедикаментите


На 480.828 млн. лв. възлиза разходът за онкомедикаменти и лекарства за спешни кръвоизливи на НЗОК през 2020 г. Той представлява 10.5% от всички извършени плащания, а увеличението е с 84.964 млн. лв. или с 21.5%. Размерът на тези плашания преди отстъпките и компенсациите обаче е възлизал на 632.586 млн. лв. Увеличението спрямо предходната година е със 135.617 млн. лв. или с 27.3%. Лекуваните пациенти със злокачествени заболявания и животозастрашаващи кръвоизливи са били 36 хил., колкото и през 2019 г.

55% от плащанията за онкомедикаменти са за таргетна терапия, те формират и 40% от ръста на разходите. Имунотерапията заема 23% от разходите за лекарства втази група и формира 50% от увеличението на харчовете през 2020 г. спрямо 2019 г., добавят от НЗОК. Делът на разходите за хормонотерапия е 10%, а за стандартната химиотерапия – 5%. Увеличението на разходите е най-голямо през втората и третата година след навлизане на новите молекули в практиката, казват още от НЗОК.


Иновациите


През 2020 г. касата е започнала да плаща за 13 нови молекули за домашно лечение. Сред тях са били медикаменти за захарен диабет тип 2, мукополизахаридоза тип IVA, хронична инфекция с хепатит С вирус (HCV), спастична крива шия, епилепсия, хемофилия А, плакатен псориазис, спинална мускулна атрофия, шизофрения. При онкологията също са включени 13 нови молекули. Те са показани за миелоидна левкемия, злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб, злокачествен меланом на кожата, злокачествено новообразувание на млечната жлеза, множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания, периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми, други злокачествени новообразувания на кожата, отчитат от касата. 


MЗ ще купува метадон на 4 пъти по-високи цени

MЗ ще купува метадон на 4 пъти по-високи цени

Причината е, че сегашните стойности са четири пъти по-ниски, което демотивира компании и застрашава терапията на хората със зависимости
Одобриха новите бюджети на болниците

Одобриха новите бюджети на болниците

Предложението месечно да получават 235 млн. лв. обаче ще претърпи корекции с оглед финансирането на новите дейности в различните региони
Уточниха Анекса в „Държавен вестник

Уточниха Анекса в „Държавен вестник"

В днешния му брой Националният съвет по цени и реимбурсиране обновява и две фармакотерапевтични ръководства - по онкология и по ревматологията

85 лекарства напуснали позитивния списък

85 лекарства напуснали позитивния списък

От тях 18 са били референти в различни групи, което означава, че отстраняването им може да е довело до повишаване на обществените разходи

Продължават компенсациите за тока и газа

Продължават компенсациите за тока и газа

Правителството днес предстваи антикризисните мерки пред работодателските организации
Не очаквам увеличение на цените на лекарствата

Не очаквам увеличение на цените на лекарствата

Но комбинацията от висока инфлация и сериозните отстъпки към НЗОК може да направи по-интензивен процеса на прекратяване присъствието на определени продукти, казва Деян Денев

98 лекарства поскъпнали за година

98 лекарства поскъпнали за година

МЗ прави анализ на високото доплащане на медикаментите и ще предложи мерки за намаляването му, обясни проф. Асена Сербезова

Отхвърлиха нулевото ДДС за лекарства

Отхвърлиха нулевото ДДС за лекарства

То бе предложено и за някои храни, ток, газ и парно в законопроект на "Възраждане"
Бизнесът излиза на протест за тока

Бизнесът излиза на протест за тока

Болниците също искат компенсации, ако не получат такива, лечебни заведения са готови да се присъединят към него на 18 май
Не са сигурни ползите от генеричното заместване

Не са сигурни ползите от генеричното заместване

Внедрено рязко и без съществена подготовка на лекари и фармацевти, може да причини повече вреди, отколкото ползи, казват от БГФармА
1 2 3 4 5 ... 139 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Май 2022 Предишен Следващ