контролно

Следят 28 лекарства изкъсо

19-03-2021 06:00
Въпреки високите разходи за медикаменти, резултатите за ефекта на терапията засега не са прозрачниСледят 28 лекарства изкъсо
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

28 са лекарствата, чийто ефект здравните власти следят изкъсо заради липсата на достатъчно клиничен опит с тях или заради високите им цени. Какви са резултатите от проследяването им обаче засега не е публично достояние.

Проследяване на ефекта на лекарствата у нас може да се прави, когато те се плащат с публични средства – тоест от НЗОК или МЗ. Ако медикаментите са прекалено нови и няма достатъчно опит при прилагането им, по този начин се вижда какво се случва при масовото им използване. Освен това, ако едно лекарство е скъпо, а институциите, които плащат за него, се съмняват в това доколко резултатите от приложението му заслужават толкова разходи, могат винаги да поискат това да се види. Органът, който отговаря за проследяването на ефекта от терапиите у нас е Националният съвет по цени и реимбурсиране (НЦЦРЛП). Той събира данни от болниците, в които тези лекарства се използват, след което ги анализира и уведомява за резултатите МЗ и НЗОК. Те пък могат да решат дали да продължат да плащат за медикамента или не, така че да използват максимално добре обществения ресурс за здравеопазване.


Кои терапии се проследяват


В момента у нас се проследява ефекта на 28 лекарства. Основната част от тях са за противотуморни терапии, които се използват в болниците. Едва 6 са лекарствата, които са за домашно лечение и чийто ефект се наблюдава, показват регистрите на НСЦРЛП. 


За домашно лечение


Първият от шестте медикамента е Nintedanib. Той е за лечение на идиопатична белодробна фиброза, пределната му цена е 4698 лв. Pirfenidone също се проследява и е за лечение на тази диагноза, неговата цена е до 4500 лв. Следващият продукт е Vedolizumab за активен улцерозен колит и болест на Крон, с цена до 3182 лв. Третият е Ocrelizumab, той е за лечение на МС, а пределната му цена е 11454 лв. Mepolizumab е петото лекарство и е за лечение на астма. Цената му е 2152 лв. Последният продукт за домашно лечение, който се проследява е Benralizumab. Той струва 4336 лв. и също е за тежка астма.


Къде се проследяват


Обикновено проследяването се случва в основните държавни университетски лечебни заведения, където тези терапии и се назначават. Сред тях са болници като „Александровска", ИСУЛ, УМБАЛ „Св. Иван Рилски", „Св. Наум", „Св. Анна" в столицата, УМБАЛ „Св. Марина" във Варна, ВМА, УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив, УМБАЛ „Георги Странски" в Плевен и др. С годините обаче към тях се присъединиха и частни болници, в които се изписват и проследяват скъпи лекарства за домашно лечение. Най-често това се оказват Софиямед, Токуда, Каспела, Аджибадем Сити Клиник.


В болниците


Медикаментите, чийто ефект се проследява и се използват в болничната помощ са 27 (виж таблицата), но пет от тях са и за домашно лечение. Останалите 22 медикамента са за лечение на онкологични заболявания, а проследяването им се извършва в над 30 лечебни заведения, където се и прилагат. Сред тях са както държавни специализирани онкологични болници, като УСБАЛО, СБАЛХЗ, СБАЛОЗ, така и в многопрофилните университетски болници. Също така във всички КОЦ-ове, които са общински и в частните онкологични болници като Надежда, Сердика, ПаркОнкоХоспитъл, Аджибадем и много други.


Резултатите


Засега не са напълно ясни. Националният съвет по цени и реимбурсиране не оповестява нито критериите, които е определил да следи за всеки медикамент, нито конкретните резултати. Единственият публичен резултат от наблюдението е свързан с това дали лекарствата се плащат или не от институциите. Ако се реимбурсират, значи всичко е наред, ако това се промени – има проблем с ефективността им. Фактите на базата, на които се вземат тези решения обаче не са ясни за обществото. Което е странно при положение, че точно то плаща за тях и то много.

Пари за ефект

Разходите за лекарства на здравната каса винаги са били въпрос на дискусия. През 2020 г. средствата за медикаменти на НЗОК надхвърлиха 1.2 млрд. лв., а за тази са предвидени над 1.3 млрд. лв. Те са разделени в три групи, като най-голям е делът на тези за онкология. През миналата година касата даде над 480 млн. по това перо, което е ръст с 20% спрямо платеното през предходната. Реално обаче в болниците през 2020 г. бяха приложени онкомедикаменти за над 632 млн. лв., което е ръст с 27% спрямо стойността на приложените лекарства за предходната година. Разликата бе върната от индустрията по сега действащите правила, ако те се променят, както отдавна искат големите компании, контролът над обществените харчове става напълно неконтролируем. В същото време данните за ефективността на лечението с по-скъпите иновативни медикаменти са или напълно липсващи, или доколкото НСЦРЛП извършва проследяване на някои лекарства, резултатите от тях напрактика не са публични. Това обаче компрометира напълно всяко желание от страна на бизнеса за по-добро заплащане на терапиите му, защото оставя в обществото много въпросителни – като това доколко наистина е по-добър резултатът от лечението с по-скъпите лекарства. Този въпрос занимава и далеч по-богати държави в света от България, като САЩ, Англия, Франция, Германия и т.н. Какъв е ефектът от прилагането на скъпите терапии в онкологията и води ли той до по-добра преживяемост, трябва ли данните за проследяването на ефекта от терапиите да е публичен, ще ви покажем следващата седмица.


 Молекула  Диагноза Стойност* в лв. 
 Obinutuzumab  Хронична лимфоцитна левкемия  до 6583,58
 Nivolumab  Авансирал меланом   до 2388,48
Blinatumomab  В-прекурсорна остра лимфобластна левкемия  до 4946,805
Daratumumab   Мултиплен миелом  дo 3429,23
Inotuzumab ozogamicin  CD22-положителна прекурсорна В-клетъчна остра лимфобластна левкемия  до 22040,12
Vemurafenib  BRAF V600 мутация неоперабилен или метастазирал меланом  до 2761,88
Regorafenib  Метастатичен колоректален карцином  до 5068,39
Dabrafenib  Неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация  до 11257,19
Рonatinib  Хронична миелоидна левкемия  до 12613,02
Trametinib  Неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация  до 8264,81
Nintedanib  Идиопатична пулмонарна фиброза  до 4698,29
Palbociclib  Положителен за хормонален рецептор (HR), отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор (HER2) локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза  до 5151,92
Osimertinib  Локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белите дробове с активиращи мутации в рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR)  до 12610,69
Cobimetinib  Неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация  до 11041,03
Midostaurin  Остра миелоидна левкемия, които са положителни за FLТ3 мутация  до 27002,46
Ribociclib   Хормон-рецептор (HR)-позитивен, човешки епидермален растежен фактор рецептор 2 (HER2)-негативен локално авансирал или метастатичен рак на гърдата  до 3589,86
Brigatinib   Положителен за анапластична лимфом киназа (ALK), авансирал недребноклетъчен карцином на белите дробове  до 8730,53
Abemaciclib  Положителен за хормонален рецептор (HR), отрицателен за рецептор за човешки епидермален растежен фактор 2 (HER2) локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза  до 3863,94
Ixazomib   Мултиплен миелом  до 9106,61
Venetoclax  Хронична лимфоцитна левкемия  до 11350,36
Fulvestrant  Положителен за хормонален рецептор (HR), отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор (HER2) локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза  до 1067,09
Apalutamide  Неметастазирал, резистентен на кастрация карцином на простатата (nmCRPC)  до 7808,93
Vedolizumab   Болест на Крон  до 3152,00
Ocrelizumab   МС  до 11454,83
Pirfenidone  Идиотична белодробна фиброза  до 4500,18
Pomalidomide  Рецидивирал и рефрактерен мултиплен миелом  до 17977,08
Mepolizumab    Тежка астма до 2152,08 
Benralizumab  Тежка астма до 4336 лв.
Приложения 1 и 2 на ПЛС към 02.03.2020    

* - Цена по чл. 261a, ал.1 от ЗЛПХМ


MЗ ще купува метадон на 4 пъти по-високи цени

MЗ ще купува метадон на 4 пъти по-високи цени

Причината е, че сегашните стойности са четири пъти по-ниски, което демотивира компании и застрашава терапията на хората със зависимости
Одобриха новите бюджети на болниците

Одобриха новите бюджети на болниците

Предложението месечно да получават 235 млн. лв. обаче ще претърпи корекции с оглед финансирането на новите дейности в различните региони
Уточниха Анекса в „Държавен вестник

Уточниха Анекса в „Държавен вестник"

В днешния му брой Националният съвет по цени и реимбурсиране обновява и две фармакотерапевтични ръководства - по онкология и по ревматологията

85 лекарства напуснали позитивния списък

85 лекарства напуснали позитивния списък

От тях 18 са били референти в различни групи, което означава, че отстраняването им може да е довело до повишаване на обществените разходи

Не очаквам увеличение на цените на лекарствата

Не очаквам увеличение на цените на лекарствата

Но комбинацията от висока инфлация и сериозните отстъпки към НЗОК може да направи по-интензивен процеса на прекратяване присъствието на определени продукти, казва Деян Денев

98 лекарства поскъпнали за година

98 лекарства поскъпнали за година

МЗ прави анализ на високото доплащане на медикаментите и ще предложи мерки за намаляването му, обясни проф. Асена Сербезова

Отхвърлиха нулевото ДДС за лекарства

Отхвърлиха нулевото ДДС за лекарства

То бе предложено и за някои храни, ток, газ и парно в законопроект на "Възраждане"
Не са сигурни ползите от генеричното заместване

Не са сигурни ползите от генеричното заместване

Внедрено рязко и без съществена подготовка на лекари и фармацевти, може да причини повече вреди, отколкото ползи, казват от БГФармА
НЗОК ще плаща по-бързо нови лекарства

НЗОК ще плаща по-бързо нови лекарства

Ако фондът вече финансира подобни медикаменти, кандидатите за реимбурсация няма да чакат до следващата година

Бялата рецепта няма да отпадне на 1 май

Бялата рецепта няма да отпадне на 1 май

Причината е големият брой становища и предложения по промяната, които трябва да се обработят
1 2 3 4 5 ... 107 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Май 2022 Предишен Следващ