Консулт

За повече контрол на парите за здраве

09-03-2021 17:14
Здравноосигурените граждани активно да проверяват информацията в пациентските си досиета, апелират от НЗОК За повече контрол на парите за здраве
Clinica.bg

press@clinica.bg
За да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) апелира здравноосигурените граждани активно да проверяват информацията в пациентските си досиета. Затова от Здравната каса напомниха важна информация за личното медицинско досие, как да проверим информацията си в него, какви възможности дава мобилното приложение и др. Публикуваме насоките на НЗОК.

Какво представлява личното медицинско досие 


Като здравноосигурителен орган, НЗОК събира медицинска и персонална информация за пациентите, като предпоставка за заплащане на дейностите, извършени от лечебните заведения, партньори на НЗОК. Тази информация се съхранява централизирано в НЗОК и се използва за изграждане на единно пациентско досие на здравноосигурените лица в България.

Персонализираната информационна система (ПИС) съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите-специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките - от 2009 г. досега.

ПИС разполага с информация и за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ, както и информация за издадените европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК).

Всеки гражданин може да провери и статуса на извършената дейност (одобрена от НЗОК за плащане, отхвърлена или Нова дейност - предстои обработка в НЗОК).

Системата позволява гражданите да получават уведомления (нотификации) за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца на възраст до 18 години или подопечно лице (напр. уведомление за правото на периодични профилактични прегледи). Нотификациите се извършват по e-mail, след предварително направен абонамент.


Как можем да проверим информация в медицинското си досие

Всеки здравноосигурен може сам да контролира дали в медицинското му досие е отразена реално получената медицинска дейност чрез електронната услуга на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика „Услуги за граждани", подрубрика „Преглед на досие от здравноосигурени лица".

Медицинските досиета на непълнолетните деца могат да бъдат преглеждани от родителя/ настойника, осъществил избор на общопрактикуващ лекар на детето.

В личното си медицинско досие може „да се влезе" по няколко начина:

- Чрез Универсален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК/РЗОК; · С Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП);

- С ПИК на НАП се разширява кръгът на гражданите, които имат достъп до пациентските си досиета. Механизмът за издаване на ПИК в максимална степен изключва възможността той да бъде получаван от друг човек, тъй като кодът се предоставя лично, срещу лична карта, в запечатан плик. Гражданинът подписва и декларация, в която се съгласява с условието да не предоставя своя ПИК на трети лица и се задължава да изтърпи всички законоустановени последици от нарушаването на това изискване.

Всеки гражданин, който има съмнение за нарушаване на конфиденциалността на кода му, може да предприеме следните стъпки:

- Да подаде сигнал за блокиране на ПИК на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700;

- Да поиска издаване на нов ПИК чрез електронната услуга на НАП. От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на персонализираната информационна система на НЗОК, до момента 75 181 здравноосигурени граждани са прегледали здравните си досиета, достъпвайки в ПИС чрез УКД или ПИК.

- С електронен подпис. Към настоящия момент от тази възможност са се възползвали 37 869 граждани.


Защо да си инсталираме мобилно приложение 

През юни 2020 г. Националната здравноосигурителна каса стартира мобилно приложение, което предоставя възможност за бърз и лесен достъп до институционална информация, чрез специални нотификационни съобщения на телефона на всеки, който го е инсталирал.

Чрез рубрика ОБРАТНА ВРЪЗКА на мобилното приложение гражданите могат да изразяват мнението си за получените от тях здравни услуги в извънболничната, болничната и денталната помощ, както и в аптеките. Приложението е удобно за ползване и не ангажира потребителите със споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, към което са се обърнали за преглед, изследвания, лечение и т.н. Анкетата може да се попълни дори и в метрото, в автобуса – след като пациентът излезе от контакт с лечебното заведение.

Мобилното приложение може да бъде инсталирано по два начина. За потребители с операционна система Android, като се изпише „НЗОК" в поле Търсене в Google Play или QR код. 


ББР дава до 5 млн. заем на болници

ББР дава до 5 млн. заем на болници

Вече може да се кандидатства по програмата, насочена към лечебни заведения със Спешни отделения, кредитите може да са за погасяване на задължения или за ремонти, ново оборудване
До 200 хил. евро за оборудване на кабинети в селата

До 200 хил. евро за оборудване на кабинети в селата

Тази възможност е по подмярка от Програмата за развитие на селските райони, канидатстването започва след Нова година
Приемат заявления за помощи за отопление

Приемат заявления за помощи за отопление

Декларациите ще се подават от 1 до 14 ноември 2022 г. в дирекциите „Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес
Средната пенсия достига 725 лв. през октомври

Средната пенсия достига 725 лв. през октомври

На преизчисление подлежат сумите, отпуснати преди 31 декември 2021 г., казват от социалното министерство
Да учим децата на пътна безопасност

Да учим децата на пътна безопасност

Придружавайте задължително подрастващите до училище, като им се разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, казват от Столичната РЗИ
Преференции за работодатели и безработни

Преференции за работодатели и безработни

Целта е да се субсидира заетостта на 3100 души, шефовете могат да получат финансиране, ако одобрят човек от целевите групи, казват от АЗ
74 болници с рехабилитация след КОВИД

74 болници с рехабилитация след КОВИД

42 лечебни заведения обучават диабетици, а в 17 се извършва диагностика и лечение на тези, които имат сензори

Как се взима обезщетение по бащинство

Как се взима обезщетение по бащинство

То се въвежда от 1 август за татковците и осиновителите на деца до 8-годишна възраст
Aбитуриентите поемат здравните си вноски

Aбитуриентите поемат здравните си вноски

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат сумата от 28.4 лв. месечно, напомнят от НАП
Как джипитата да сметнат парите си за профилактика

Как джипитата да сметнат парите си за профилактика

БЛС публикува специални указания, средствата за година зависят от процента на преминалите пациенти от общия

1 2 3 4 5 ... 13 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Ноември 2022 Предишен Следващ