Меню
Данни

Инвазивната кардиология през 2020 г.

26-02-2021 06:03
С 18.14% е намаляла дейността на 58-те лечебни заведения, които работят в тази област у нас, показва "Индекс на болниците"Инвазивната кардиология през 2020 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За четвърта година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При инвазивната кардиология подбрахме 7 основни клинични пътеки (КП), по които се извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ). Доколко е комплексна услугата показва дали във всяка от 58-те болници, в които се правят подобни дейности, има и електрокардиостимулация. Пресметнахме % на най-спешните случаи от всички лекувани, както и каква част от диагностичните процедури са били основателни. Как седят нещата през 2020 г. може да видите в таблицата.
Номер Лечебно заведение Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (КП17) % на находка от всички случаи Инвазивна диагностика на нестабилна форма на ангина пекторис (КП25) % на находка от всички случаи
Лечение* %** на процедурите с персистираща елевация Лечение на сърдечна аритмия чрез аблация Случаи на електрокардио
стимулация
Поставяне на кардиовертер Рехоспитализации
1.  MБАЛ-Благоевград 12  100  153  95.42  261  44.06 не  не не 3
2.  МБАЛ "Пулс", Благоевград  1 100 419  92.12 274 34.67 не  да (59) да 12
3.  Югозападна болница   104  77.88 102  72.54 236 33.89 не не не 6
4.  УМБАЛ-Бургас 938  100  0 не  не не 34
5.  УМБАЛ "Дева Мария", Бургас  401 5.23 345 38.55  952 28.57 не  да (68) да  42
6.  МБАЛ "Бургасмед", Бургас 33.33 320  87.5 465 15.05 не  не не 57
7.  "Сърце и мозък", Бургас 256 100 350  100 751 22.76 не  да (38) не 22
8. УМБАЛ "Св. Марина", Варна   388  73.96 328  81.4 651 21.96 не  да (259) да  26
9. СБАЛК-Варна   1106  78.11 73  100 1071  29.41 не  не не 93
10.  СБАЛК "Кардио Лайф", Варна   96 94.79 356  96.06 605 6.11 не  не не 75
11.  МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", В. Търново  110 51.81 268  53.73  404 26.73 не да (115 ) не 35
12.   СБАЛК-В. Търново  36 61.11 571 84.93 531 22.03 не  не не 73
13.  МБАЛ "Св. Петка", Видин  85 88.23 310 82.58 260 31.53 не  не не 20
14.  МБАЛ "Христо Ботев", Враца   33  27.27 353  19.54 268  35.07 не  да (44) не 20 
15.  МБАЛ "Тота Венкова", Габрово  60 33.33 332  99.69  351 33.9 не  не не 30
16.  МБАЛ-Добрич  104 93.26 167  96.4  259 45.17 не  не  не 4
17.  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали  10 100 197 83.75 524 32.25 не  не не 44
18.  МБАЛ "Никола Василев", Кюстендил  0 12  100 212 40.09 не не не 14
19.  МБАЛ "Св. Иван Рилски 2003", Дупница   69 85.5 102 83.33 191 28.27 не  не не 13
20.  МБАЛ "Кардио Лайф", Ловеч  29 96.55 347  97.4 466 25.1 не  не не 10
21.  МБАЛ "Сити Клиник Св. георги", Монтана  100 354  100 640  27.34 не  не не 64
22.  МБАЛ–Пазарджик   13 92.30 136  90.44 183 70.49 не  не не 4
23.  МБАЛ-Хигия, Пазарджик  44 100 121 82.64  190 65.26 не  не не 3
24.  МБАЛ "Уни Хоспитал", Панагюрище  0 268  96.64 509 14.73 не  да (33) да  34
25.  СБАЛК "Св. Георги", Перник 72  97.22 372  97.58  338 31.65 не  не не 14
26.  УМБАЛ "Георги Странски", Плевен   89  5.61 0 не  не не 2
27.  МБАЛ "Сърце и мозък", Плевен  506 90.31  614  83.38 983  11.49 не  да (151) да 50
28.  СБАЛК–Плевен   620 70.16 588 100 924 40.8 не  да (67) не 97
29.  УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив   490  94.89 530 84.52 1232 32.06 да (19) да (495) да 78
30.  УМБАЛ-Пловдив 110 99.09 633  92.73 498 53.01 не  да (74) не 23
31.  УМБАЛ-Пълмед, Пловдив 358 95.81 628  100 573 45.37 не  да (56 ) не 22
32.  УМБАЛ "Св. Каридад", Пловдив 214 62.61 179 41.34 799  32.66 не  не не 17
33. МК "Св. Иван Рилски", Пловдив  118 12.71 327  96.33 555 39.63 не  не не 36
34. УМБАЛ "Канев", Русе  28 82.14 314 62.1  368 27.71 не  не не 20
35. УМБАЛ "Медика", Русе  540 95.74 69  100 1011 1.87 не  не  не 80
36. СБАЛК "Медика-Кор" Русе 33  93.93 734  81.74 2450  13.91 не  да (193) да 314
37. МБАЛ "Хаджи Димитър", Сливен  95 92.63 503  84.09  492 33.94 не  да (1 ) не 54
38. МБАЛ "Братан Шукеров", Смолян  96  96.87 206  97.57 703  19.06 не  не не 58
39. МБАЛ "Св. Анна", София 355 88.73 241 95.43 878 35.42 да (99) да (197) да 17
40. УМБАЛ "Царица Йоанна", ИСУЛ, София 0 не  да (41) не  0
41. УМБАЛСМ "Пирогов", София 151 86.09 207  99.03 429  31.7 не  да (70) да 22
42. УМБАЛ "Св. Иван Рилски", София 187 100  0 не  не  не  0
43. УСБАЛССЗ "Св. Екатерина", София  379 99.73 492  99.79 568 11.79 да (22)  да (352) да 18
44. Втора МБАЛ-София 68 36.76 109  42.2 220 33.63 не не не 18
45.  УМБАЛ "Александровска", София  236  38.13 100 66 480
6.66 не  да (105) да 69
46.  Аджидадем Сити Клиник, Токуда,София  502 91.43 1059  94.05 1433  6.28 да (462) да (193) да 78
47.  НКБ-София 873  88.65 473 85.20  1332 22.29 да (235) да (382) да 89
48.  УМБАЛ Софиямед, София 211 99.52  445 99.77 672 28.72 не  да (64) не 17
49.  Аджибадем Сити Клиник, София  1011 95.54 72 97.22 2119  4.38 да (159) да (130) да 33
50.   УМБАЛ "Лозенец", София 129 92.24 350 93.14  689 8.56 не  да (93) да 7
51.   ВМА-София 337 98.81 325 98.46 259 21.62 не  да (40 ) не 23
52.   УМБАЛ "Стоян Киркович", Ст. Загора 1 100  323 100  305 34.42 не  не не 38
53.   МБАЛ "Тракия" , Ст. Загора 547 88.66 339 78.76 608 37.99 не  да (279) да 36
54.  МК "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора  142 100 108 100 210 9.52 не не не 32
55.  МБАЛ-Хасково 56 100 351 100 594 44.27 не не не 62
56. СБАЛК "Мадара", Шумен 141 97.87 529 100 713 35.76 не  не не 37
57.  МБАЛ "Св. Пантелеймон", Ямбол  не  не не
58.  СБАЛК-Ямбол 218 58.25 624 90.38 984 15.24 не  не не 116
                       
  OБЩО 12 826  83.84
(10 754)  
17 828   87.92 (15 675) 33 673 23.92
(8055) 
996  3599*** 578  2315
                       
Източник:  НЗОК                     

* - Сумата е сбор от случаите по КП 20, КП 21, КП 26, КП 28 
** - % е изчислен като случаите по КП 28 от предходната колона
*** - Сумата е сбор от случаите по КП 19.1 и КП 19.2


Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедията през 2022 г.

Ортопедията през 2022 г.

71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2022 г.

Инвазивната кардиология през 2022 г.

През миналата година в 59 болници в страната са извършени над 87 хил. процедури по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията през 2022 г.

Неврохирургията през 2022 г.

17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2022 г.

Сърдечните операции през 2022 г.

5682 са кардиохирургичните интервенции в десетте лечебни заведения, които осъществяват тази дейност у нас през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2022 г.

Инсултите у нас през 2022 г.

Общият им брой в болниците е бил 41 858, като едва 2.5% са били лекувани с тромболиза или тромбектомия, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите през пандемията

Инсултите през пандемията

За три години те се стопиха с над 3000 в цялата страна, показват обективните данни
Инфарктите през пандемията

Инфарктите през пандемията

С близо 3 хиляди са намалели случаите в болниците през 2021 г. в сравнение с 2019 г., показват обективните данни
1 2 3 4 5 ... 6 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ