пазар

Фармата след КОВИД

14-01-2021 06:06
Пандемията ускори дигитализацията и на този бизнес, въпросът е ще подмени ли напълно досегашният маркетингФармата след КОВИД
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

КОВИД-19 променя живота на всеки от нас, бизнесът също. Изключение от тази тенденция не прави и фармацевтичната индустрия. Начините, по които тя организираше работата, стимулираше продажбите на медикаменти и осъществяваше маркетинга си, никога няма да бъдат същите.

Като навсякъде, и в дейността на фармацевтичната индустрия, пандемията провокира промени на различни нива. Те засягат начина на работа на служителите й, на комуникациите и маркетинговите похвати. Как точно ще изглеждат ще покаже бъдещето, скицата им обаче вече се очертава.


Репът е мъртъв, да живее репът


Безспорно сред най-значимите неща за всяка компания са нейните приходи и печалби, а те пряко зависят от продажбите й. В този смисъл търговските представители са едни от най-важните хора в нея. Срещите „очи в очи" с лекарите от години са основният подход за стимулирането на продажбите на лекарства. Въпреки че с годините този похват отслабва влиянието си, той все още е крайъгълният камък на фармацевтичният бизнес във всички терапевтични области. КОВИД също допринесе за промяната му. В началото на пандемията през пролетта на 2020 г. визитите на реповете бяха почти спрели, а след това с оглед на локдауните и различните мерки те продължават да са ограничени. 63% от визитите на реповете са били сведени до нула след началото на пандемията през миналата година, показва проучване на американската маркетингова агенция convergencepointmedia. То е извършено сред редица големи фармацевтични производители, като Genentech, Astrazeneca, Amag, JNJ, UCB, Pfizer и др. При 22% от фирмите пък работата им е намаляла с над 25%. Аналогични са наблюденията и на други две американски агенции - Intouch Group and DHC Group, които са направили проучване сред фармацевтични компании, лекари и пациенти през миналата година. Според експертите в тях новата роля на реповете в голяма степен ще е опосредствана от технологиите и ще се изразява в това да помага на лекарите да се справят с този нов начин на общуване и разпространение на информацията. Засега обаче той остава донякъде чужд на хората. Въпреки че през април на 2020 г. 85% от медиците са превключили на телемедицина, едва 30% са били напълно задоволени от електронното здравеопазване, показва изследването. При пациентите делът е малко по-голям – 42%.


Конференциите не са това, което бяха


Медицинските конгреси са друга основна форма на взаимодействе между лекарите и индустрията, откъдето иновациите се внедряват в терапевтичната практика. Те се провеждат всяка година и са десетки – в отделните терапевтични области, на световно, европейско и национално ниво. През 2020 г. обаче физическата им форма бе заменена от виртуална.

Симпозиумът на най-голямото онкологично дружество в света, което дава тон за развитието на медицината в тази област навсякъде, е на американското дружество – ASCO. През 2020 г. обаче той беше виртуален, отбелязват експертите от Intouch Group and DHC Group. Много по-малки конференции бяха отменени напълно или също придобиха формата на обикновена конферентна връзка през платформи като Zoom например. При по-големите събития бяха нужни по-професионални дигитални решения. Въпреки че след пандемията присъствените събитие вероятно ще се възобновят, това никога няма да е в същите размери, смятат специалистите.


Пациентите – големите губещи


Пандемията постави хората с хронични заболявания пред редица изпитания. Страхът и отлагането на плановите посещения при медиците наруши лечението им, както и диагностиката в цял свят. Това пряко засяга компаниите, защото, когато няма пациенти в кабинетите на лекарите, са празни и аптеките. Друга голяма заплаха с аналогичен ефект е изпадането на много хора от осигурителните системи и загубата на безплатно здравеопазване заради икономическата криза. Това е изключително актуален проблем за САЩ и по-малък у нас. 30 милиона американци са загубили работата си в началото на пандемията, което автоматично води до изпадането им от здравната система, казват от Intouch Group and DHC Group. Психическото здраве на пациентите е друг наболял проблем, който тепърва ще трябва да се решава, тъй като пандемията е влошила състоянието му в много от хората. Това пък рефлектира върху цялостния живот на човека, включително и върху грижата за здравето му.

За всички тези проблеми лекарите смятат, че фармацевтичните компании е добре да осигурят програми за подкрепа на пациентите, за да могат те да получават лекарствата си. Също така да увеличат възможностите за дигитални срещи с търговските представители за информация, с колеги и с пациенти.


Иновации в застой


Клиничните проучвания и лончовете на новите медикаменти са другите две области, чието развитие притесни фармацевтичната индустрия след началото на пандемията през миналата година. През пролетта повечето проучвания на нови медикаменти бяха спрени или забавено заради локдауните. В средата на април GlobalData докладва за над 700 изпитвания, които са били прекъснати, а American Cancer Society съобщава, че над половината от изследванията за рак са временно преустановени, намаля и записването на доброволци за проучванията. След няколко месеца дейността беше възстановена, тъй като компаниите потърсиха гъвкави подходи. Те смениха протоколите за пациентите, така че да са нужни по-малко визити, внедриха дигитални решения за изпитванията, също така се обмисля разпространението на лекарствата до домовете и аптеките, така че участниците в изпитването да могат да ги взмеат. Това обаче трябва да е съчетано с възможности за наблюдение в реално време на изследването, за да е сигурно, че то няма да се компроментира, обясняват американските експерти.

61% от участниците в проучването на Intouch Group and DHC Group смятат, че пандемията ще има негативно влияние и на лонча на нови лекарства, включително заради възпрепятстването на традиционните канали за информация и нуждата от изграждане на нови похвати. Според анализаторите те пак ще са диференцирани. Така например за специфичните продукти, които посрещат незадоволени нужди, ще се използват най-много услугите на реповете. Визитите обаче ще са пряко зависими от развоя на пандемията и потенциалните локдауни.


Дигитализация безкрай


През май миналата година в САЩ е имало 316 900 неприсъствени срещи и 7 млн. мейли през софтуера на Veeva в сравнение с 4900 срещи 1.2 млн. мейла през януари. Тоест след КОВИД маркетингът ударно стана все по-виртуален, категорични са всички специалисти. Почти половината фармацевтични компании са планирали още през 2020 г. да предприемат действия, за да улеснят дигиталния маркетнг, показва проучването на convergencepointmedia. Чатовете, видеовръзките, изкуствения интелект, дигиталните устройства за проследяване състоянието на пациентите ще съставляват все по-голяма част от тъканта на бъдещото здравеопазване. В тази връзка друг още по-важен елемент са генерирането на огромни бази с медицински и търговски данни. Доказателство за това в последните години и преди пандемията са проектите на ASCO в онкологията, дори верифицирането на лекарствата в целия свят. България не прави изключение от всички тези тенденции.

 

Промени се взаимодействието с лекарите


Мисля, че светът никога вече няма да бъде същия, казва Деян Денев, директор на АРФАРМ. Това преминаване към дигитална комуникация беше започнало и преди КОВИД, сега просто се случва по-интензивно. Ние наблюдаваме това и в българското електронно здравеопазване, което се прави от години и все не е готово, но сега ще видим електронна рецепта. Комуникацията във фармацевтичните компании вече почти изцяло премина онлайн, говоря не само на местно ниво, а и на международно. Между различните структури на компаниите комуникацията вече е изцяло онлайн. Присъствието в офисите значително намаля, служители ходят на ротационен принцип. Промени се и взаимодействието с медицинските специалисти – физическите контакти значително бяха намалени , като по отношение на индивидуалните срещи, така и на събитията. Почти всички се провеждат онлайн. Това не смятам, че намали качеството на комуникация между специалистите и лекарите. Така че обменът на информация за приложението на високотехнологични продукти като лекарствата не смятам, че пострада, но се промени.


В България дигитализацията навлиза по-бавно


Дигиталната трансформация на здравеопазването е всъщност положителното влияние на технологиите в сектора, казва Оля Василева, директор на БАТЕЛ. Телемедицината, изкуственият интелект, - blockchain електронните здравни записи са част от примерите , които изцяло променят взаимодействието ни в здравната система. Здравната индустрия навлиза в дигиталната ера, за да посрещне нарастващите нужди на пациента, като новите технологии предлагат решения, които да помогнат за удовлетворяването на тези потребности. В България обаче дигиталната промяна се случва не толкова бързо, колкото в останалите страни. Въпреки това фармацевтичният сектор се автоматизира и дигитализира процесите си, иновативен е, бързо развиващ се. Дигитализацията в здравната индустрия помогна на доставчиците на здравни услуги да създадат стабилна и критична инфраструктура, фокусирана върху нуждите на пациента. Дигиталното бъдеще на здравеопазването изглежда обещаващо, тъй като пациентите се чувстват по-удобно при използването на цифрови услуги. От своя страна, търговците на едро с лекарства дигитализират своите процеси и използват възможностите на изкуствения интелект за прогнозиране и планиране на търсенето, за разработване и предоставяне на иновативни и ефикасни услуги за подобряване на здравето и благосъстоянието на пациентите в България, за улесняване достъпа им до необходимото им лечение, където и да се намират.


Валят оплаквания срещу доц. Мангъров

Валят оплаквания срещу доц. Мангъров

Лекарският съюз и две етични комисии решават в сряда как да действат срещу безпочвените му изказвания, казва проф. Мая Аргирова
Етичната комисия подхваща Мангъров

Етичната комисия подхваща Мангъров

Тя ще разгледа изказването му, че 564 души са починали, защото са ваксинирани, а от МЗ вече отрекоха твърдението му
Само 4 области извън тъмночервеното

Само 4 области извън тъмночервеното

Средната заболеваемост достигна 1144.4 на 100 000 души, и Велико Търново спря плановия прием
Разследват поръчките на тестове

Разследват поръчките на тестове

Специализираната прокуратура образува досъдебно производтсво за длъжностно престъпление
Запазват парите на личните асистенти

Запазват парите на личните асистенти

От „Продължаваме промяната" предлагат поправка в бюджета, за да се компенсират пенсионерите с намалените доходи след индексацията

9996 са новите случаи на КОВИД

9996 са новите случаи на КОВИД

Направените тестове са 44 772 показват данните на Единния информационен портал
Смъртността е висока при застаряващо население

Смъртността е висока при застаряващо население

Към причините тя да се покачва нагоре влияе пандемията и ниското ваксинационно покритие в България, казва доц. Любомира Гломб
Болниците и НЗОК си стиснаха ръцете

Болниците и НЗОК си стиснаха ръцете

И през тази година ще действа Методиката, а лимитите на клиниките ще запазят стойностите си от миналата година

КОВИД води до безплодие при мъжете

КОВИД води до безплодие при мъжете

Ваксината предпазва от това, много травмиращо, усложнение за всеки човек, казва акад. Чавдар Славов

5 области в третия етап на пандемията

5 области в третия етап на пандемията

Според плана в Силистра, Русе, Разград, В. Търново и Габрово заведенията трябва да работят на 50%, а половината ученици да са на ротация

1 2 3 4 5 ... 451 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ