Интервю

За повечето пенсионери не е изгодно да отидат в НОИ

11-01-2021 07:02
Хората с натрупани от 9000 до 13 000 лева в универсален фонд трябва добре да се информират кой вариант е в техен интерес, казва Даниела ПетковаЗа повечето пенсионери не е изгодно да отидат в НОИ
Янина
Янина
Здравкова
yaninazdravkova@gmail.com
През 2021 година пенсионната реформа ще даде първи плодове – право на пенсия от втория стълб – частните фондове, придобиват първите, осигурявали се на две места. Заради опасенията, че част от тях може да имат по-ниски две пенсии, отколкото една – само от НОИ, те получиха допълнително право да прехвърлят партидите си. Предстои парламентът да приеме и промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се регламентира изплащнето на парите от универсалните фондове. Какво ще получават тези първи пенсионери и какво могат да направят, за да си гарантират по-добър доход от пенсия, попитахме Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

- Г-жо Петкова, в какъв размер се очаква да бъдат първите, отпуснати от универсалните пенсионни фондове, пенсии?

- Законопроектът, който е депозиран вече в Народното събрание и очакваме да бъде приет до края на работата на този парламент, предвижда три вида плащания за осигурените в универсални фондове, които са придобили право на пенсия – еднократно, разсрочено и пожизнена пенсия. Кой в коя група ще попадне, зависи изцяло от това, каква ще е натрупаната сума на всяко осигурено лице, към момента на пенсиониране. Най-общо, можем да кажем, че за лицата, които имат до 900 лв. по своята сметка, е предвидено еднократно изплащане, тези между 900 и 9 000 лв., ще получат своите пари разсрочено, а на клиентите с пенсионни спестявания от над 9 000 лв., ще изплащаме пожизнени пенсии. По наши изчисления, към момента, те биха били с размер от 45 лв. до 180 лв., като искам да подчертая две неща – първо, конкретният размер на пенсията на всеки ще бъде определен в момента на пенсиониране, а до тогава има достатъчно време, за да може партидите да се увеличат и второ, това ще е размерът на първата им пенсия. Законът предвижда пенсиите в универсален фонд да се актуализират всяка година, така че, с времето, те ще нарастват.

- В края на миналата година бяха приети законодателни промени, с които НОИ следва да намали коефициента на редукция за хората, които ще получават две пенсии, но бе дадена и нова възможност за осигурени в универсален фонд да прехвърлят своите пари и да получават само държавна пенсия, за кого е изгодно и за кого не да предприеме такава стъпка по прехвърляне?

- Експертният поглед върху цялата съвкупност от осигурени лица, на които им предстои пенсиониране от универсален фонд в първите пет години показва, че макар и по различни причини, за 90% от от тях би било крайно неизгодно да прехвърлят парите си в държавата, защото, по този начин, ще ги загубят, без да получат нищо в замяна. Останалите 10% ще трябва да помислят внимателно, да се свържат със своя фонд, за да получат информация за това каква пожизнена пенсия ще получават от него, да се опитат да добият същата информация и от НОИ и чак тогава да направят информиран избор, кое е по-изгодно за тях. Ние винаги сме били за това, че ако тази възможност за прехвърляне на пари от капиталовия стълб към солидарния, продължи да съществува, то правото на осигуреното лице не бива да се ограничава с краен срок. Това, само по себе си, представлява дискриминация по възраст, защото по-младите хора могат да упражняват това право всяка година, а тези, на които им остават пет години до пенсия, не. От друга страна, как едно осигурено лице може да вземе информирано решение и да защити личния си интерес, когато не знае нито какво ще има в индивидуалната си партида, към момента на пенсиониране, нито може да знае каква ще бъде пенсията му от НОИ. Пет години са страшно много време. Един прост пример, ако осигуреното лице продължава да работи и да речем, се осигурява на средния за страната осигурителен доход в момента, ще има месечна вноска от 55 лв.. За пет години, само от вноски, в неговата партида ще се прибавят още 3 300 лв., без изобщо да говорим за доходността от управлението както на партидата му досега, така и върху новопостъпилите средства. Що се отнася до солидарния стълб, виждате колко е динамична политическата среда и колко често се правят промени и там, така че изобщо не мога да си представя, как един човек може да направи избор, който да отговаря на личния му интерес, дори година преди датата на пенсиониране, а какво да говорим за пет.

- Казахте, че 90% нямат интерес да се прехвърлят своите средства към НОИ, обяснете защо?

- Хората с натрупани суми до 2 500 лева, вероятно са такива, които нямат достатъчно стаж, за да отговарят на условията за пенсиониране от Държавното обществено осигуряване. Поради това, възможността да получат своите пари от универсален фонд, еднократно или разсрочено, след навършване на пенсионна възраст от втория стълб, е изцяло в техен интерес. За тях, докато изпълнят условията, за да получат държавна пенсия, това ща са единствените пари от пенсионната система, с които те ще могат да разполагат. Това са около 30% от хората, на които, през следващите пет години, им предстои да добият право за получаване на втора пенсия. Други 50% са лица, които имат имат натрупани, в индивидуалните си партиди, суми между 2 500 и 9 000 лева. За тях е много вероятно да изпълнят условията за стаж и възраст и да получат пенсия от ДОО, но тя ще бъде ориентирана към минималния, определен от закона размер, който, от тази година, е 300 лв. Минималната пенсия в България е гарантирана, което означава, че тези хора ще могат да добавят към нея и парите от универсален фонд, под формата на разсрочено плащане. Други десет процента са точно в обратната хипотеза, те имат в партидите си към момента от 13 000 до 25 000 лв., че и повече. За тях е сигурно, че размерът на пожизнената пенсия, която ще получават, ще компенсира коефициента на редукция на държавната им пенсия и двете им пенсии ще бъдат повече от една. В тази група са и хората, които ще получават максималната, определена пенсия в ДОО или както е популярно да се казва „ще са на тавана". Абсурдно е те да си прехвърлят парите, защото, дори с редукцията, тяхната държавна пенсия няма да бъде намалена, а към нея ще се добави и една, значителна по размер, пенсия от универсален фонд.

- Остана групата на лицата между 9 000 и 13 000 лв., какъв е техният казус?

- Това е една група от около 10%, за която е ясно, че натрупаната по индивидуалната им партида сума вече е достатъчна, за да се изчисли пожизнена пенсия. Те ще трябва да се съобразят с коефициента на редукция, за който споменахме и който, след направените вече промени, ще се ориентира около 9%. Сред тези хора, е възможно да има лица, за които размерът на отпусната пенсия от универсален фонд няма да е достатъчен, за да компенсира намалението на държавната пенсия и те ще трябва да решат дали да получават една или две пенсии. Но, отново трябва да подчертая, че всеки случай е строго индивидуален и осигуреното лице трябва да е много внимателно, когато прави своя избор. Например, говорим за коефициент на намаление от 9%, но той няма да е еднакъв за всички осигурени лица. Държавната пенсия се намалява максимум с този процент, но за някои хора той ще е по-малък, защото за намалението на всеки се гледа осигуряването му, месец по месец, от 2002 г. до момента на неговото пенсиониране. За периодите, в които не е имал вноски в УПФ, държавната пенсия не се намалява. Затова е възможно, при някои хора, намалението на държавната пенсия да е много по-малко. Моят съвет е, всеки, който има в партидата средства от този порядък, да се обърне към пенсионния си фонд и към НОИ, за да потърси повече информация за своята осигурителна история и да се ориентира внимателно, кое решение би било по-изгодно за него, преди да предприеме спонтанни действия или да се довери на съвети от хора, които, без да разбират особено добре от тази материя, но бидейки противници на капиталовото осигуряване изобщо, може да ги подведат и следвайки техните внушения, да загубят личните си пари и да получават по-ниски пенсионни доходи до края на живота си.

- Това справедливо ли е – колкото по-малко се е осигурявал човек, толкова по-малко му се намалява пенсията?

- Да търсите справедливост в солидарния фонд е мисия невъзможна – там действат други правила – на солидарност, която по дефиниция трябва да е само между поколенията, но с годините се превърна в принудителна солидарност между хората, които плащат вноски и тези, които не го правят. Солидарният фонд не прави разлика между тях. При него е достатъчно да имате дори само декларирани вноски, за да бъде признат осигурителен стаж. Затова и капиталовият стълб е по-справедлив по отношение на личния принос на осигуреното лице – там пенсия получават хората, които са се осигурявали ефективно – т.е. в индивидуалната им партида са постъпвали вноски. За съжаление, преценката при точно тези хора, които трябва да направят избор в свой интерес, не е по силите на всеки, когато говорим именно за групата, която трябва да прецени дали да прехвърли партидата си в НОИ или не. Когато започна реформата през 2002 г., беше решено временно да има коефициент за редукция, за да се изчисти разликата между родените преди 1959 г. и родените след това. За тези, които сега се пенсионират, е сложно да преценят как ще получават повече пари – от двата стълба, или само от ДОО, но това ще се изчисти във времето. Все пак, сега фондовете започват да плащат пожизнените пенсии при осигуряване от само около 20 години. Пълният цикъл на осигуряване е 40 години. Простичък факт е, че който се осигурява само 20 години в ДОО, няма да получи пенсия за осигурителен стаж и възраст, но ще има пенсионни доходи от универсален фонд. С времето, сумите, които са натрупани по партидите, ще стават повече, и няма да има колебания трябва ли да се запази универсалният фонд или не. Фактът, че след само 19 години, има група, която ще трябва да обмисля, дали да си прехвърли парите в ДОО или не, означава, че системата работи и капиталовото осигуряване изпълнява своята функция – да дава пенсионен доход, базиран единствено и само на личния принос на осигуреното лице, като, по този начин, се редуцира най-големият риск за пенсиите от солидарния стълб, свързан с демографската криза и възможностите на сегашните поколения, да изплащат пенсиите на настоящите пенсионери.

- Хората, които имат достатъчно натрупани суми за пожизнена пенсия при вас, според промените в КСО, ще имат право да изберат няколко варианта – дали пенсията да се наследява или не, дали да е с гарантиран период или не. Какво бихте ги посъветвали?

- Отново да влязат в контакт с универсалния си фонд и да получат информация какъв би бил размерът на всяка от разрешените по закон пенсии и да преценят – изборът е свободен. Законът предвижда дружествата, със собствени средства, да гарантират размер на пожизнената пенсия минимум в размер на брутните вноски на човека. Законът, освен това, предвижда, че пожизнената пенсия трябва да бъде актуализирана най-малко веднъж годишно. Това означава, че се увеличава поне веднъж годишно. Средно 21 години се изплаща пенсия – според данните на НСИ и за целия този период, парите във фонда за изплащане на пожизнени пенсии ще се управляват и върху тях ще се разпределя доход.

- Има ли опасност да намалява пенсията при актуализация – например при форсмажорни обстоятелства, като настоящата криза?

- Съгласно закона, който очакваме да бъде приет, е предвидено да има гарантиран размер на минималната пенсия, изчислен на база на получените брутни вноски на осигуреното лице. В този смисъл, колкото и да са форсмажорните обстоятелства, пенсията не може да се намалява под този размер, тъй като дружествата са длъжни да гарантират този размер и със собствени средства.

- Могат ли хората, които сега придобиват право на пенсия от втори стълб, да откажат да получават парите си на момента и да я отложат във времето – например, защото още работят и могат да се осигуряват още и съответно – да натрупат по-голяма партида?

- Могат, решението за това, кога да получат своите пари от универсален фонд, било то под формата на еднократно, разсрочено плащане или пожизнена пенсия, е индивидуално и може да бъде реализирано във всеки момент, след навършване на възрастта за пенсиониране. Нещо повече, ако осигуреното лице продължи да работи след пенсиониране и да се осигурява, то и в универсалния му фонд ще продължат да постъпват вноски и да се натрупват в индивидуалната му партида. Ако вече се е възползвал от правото на пенсия в универсален фонд, то ще му бъде открита нова партида, където ще постъпват неговите пари и отново ще може да си ги получи.

- Как се изчислява разсроченото плащане и има ли човек право сам да избере периода или той зависи от сумата по партидата му? Т.е. ако имам 7000 лева, мога ли да избера за какъв период да ми се изплащат или трябва да получавам задължително по 45 лева на месец, докато парите се изчерпят?

- Всичко в капиталовите фондове зависи от сумата по партидата. Съгласно предстоящия за приемане закон, лицето може да избира периода, но при спазване на ограничения, свързани и с минималния, и с максималния размер на месечното плащане. То не може да бъде по-голямо от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО, както и да бъде по-малко от 15% от нейния размер. Към настоящия момент, това означава, че разсроченото плащане не може да бъде по-голямо от 300 лв. и по-малко от 45 лв. месечно.

- Как очаквате да се променят нещата при хората, които вече ще имат 40 години осигуряване, както и в хода на този период?

- След 40 години осигуряване, няма да има хора, при които размерът на намаление на държавната пенсия да е по-висок от пожизнената им пенсия от втория стълб. При 40-годишно осигуряване, се очаква те да получават между 15 и 20% от последния си осигурителен доход преди пенсиониране, като размер на пожизнената им пенсия от универсален фонд. В момента, осигурените лица, които имат редовни месечни вноски, само за половината на този период, средно ще получават между 7 и 10%.

- Смятате ли, че е редно да се дава възможност до 2037 година да се прехвърлят партидите от УПФ в НОИ?

- Този режим действа от 2015 година. От т.н. прозорец, за първите шест месеца на тази година, има смисъл да се възползват тези, на които им предстои непосредствено да се пенсионират и то след като внимателно проверят кое е по-изгодно за тях и вземат информирано решение. С други думи, всички по-млади от 57-годишна възраст в момента, нямат никакъв интерес да се възползват от този прозорец. Както вече казах, ограничението от пет години за прехвърляне, прави това действие на сляпо и може да доведе до съществени загуби за осигуреното лице. Тези под 57 г., нямат никакво отношение към този прозорец, защото те могат да се прехвърлят неограничено, всяка година. Затова, ние, от години, настояваме да отпадне това ограничение – всички трябва да имат право да се прехвърлят, когато поискат.

- Колко от хората, на които тази година предстои пенсиониране, са прехвърлили партидите си към НОИ?

- Няма увеличение, до момента, спрямо общите данни – 1% от всички осигурени. През декември има по-малко прехвърлили се, отколкото ноември, а през ноември са по-малко от октомври.

- Дефицитът в НОИ тази година е огромен - шест милиарда лева. Какво може да се направи, за да спре тази тенденция?

- Трябва цялостно да се променят условията на живот в страната и качеството на всички държавни услуги, свързани с обезпечаването на по-сигурна среда, по-добро здравеопазване, образование, възможности за професионална реализация, ниво на доходи и т.н., които да спрат тенденцията за демографски срив и да доведат до това младите хората да спрат да емигрират. Ако това не се случи в следващите години, прогнозирам, че дефицитът ще нараства, възможността на държавата да изпълнява своя ангажимент по изплащане на пенсиите ще става по-скъпа и съответно ще затруднява функционирането на другите държавно финансирани дейности. Със сигурност, това ще доведе и до крайно непопулярни сред обществото решения, сред които е още по-голямо увеличаване на възрастта за пенсиониране и увеличаване на осигурителната вноска за работещите хора. Ако не настъпят подобни промени и не се реформира съществено солидарния стълб – това ни очаква.


E-трудовата книжка мина на първо четене

E-трудовата книжка мина на първо четене

Да се създаде електронен регистър на заетостта, който да се поддържа от НАП, предлагат от ПП-ДБ
 Системата за е-ТЕЛК готова до 15 дни

Системата за е-ТЕЛК готова до 15 дни

Пациентите избират за експертиза на случаен принцип, за да няма некоректни практики, каза здравният министър
До 90 000 лв. за проекти за хора с увреждания

До 90 000 лв. за проекти за хора с увреждания

Те са за заетост, финансирането е от ресорната агенция, срокът за кандидатстване е до 20 юни, казаха оттам
Работещи в НОИ излязоха на стачка

Работещи в НОИ излязоха на стачка

Акцията се проведе в централното управление и териториалните поделения на института
Искаме 30% увеличение на заплатите в НОИ

Искаме 30% увеличение на заплатите в НОИ

Служителите дават срок до 10 юни, когато трябва да е налице новият бюджет, не се ли случи, започват стачки, казва Кремена Атанасова
Над 2200 работещи в НОИ на стачка

Над 2200 работещи в НОИ на стачка

Тя ще е предупредителна, служители от цялата страна ще излязат за един час на 25 май, настояват за ръст на заплатите, казват от КТ "Подкрепа"
12.4% от безработните са висшисти

12.4% от безработните са висшисти

Заетите у нас през първото тримесечие се увеличават с 2.1%, спрямо същия период на миналата година, показват данните на НСИ
Депутатите недоволни от решенията за ТЕЛК

Депутатите недоволни от решенията за ТЕЛК

Новиятр директор на НЕЛК се опита да обясни идеите на здравните власти, но отговорът не задоволи народните представители, викат го на поправителен

По-малки помощи за 158 деца без ваксини

По-малки помощи за 158 деца без ваксини

По-голям е бил броят на социално слабите семейства с намалена подкрепа заради малчугани, които не са посещавали училище

По-малко безработни в бюрата по труда

По-малко безработни в бюрата по труда

Регистрираните през април са с 2.5% по-малко, спрямо март, казват от Агенцията по заетостта
1 2 3 4 5 ... 140 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Смятате ли, че този път опитът за построяване на Национална детска болница ще се увенчае с успех?

Май 2023 Предишен Следващ