Интервю

Пандемията ни помогна да се вгледаме в себе си

15-12-2020 07:57
Да преподаваш пропедевтика на вътрешните болести он-лайн е огромно предизвикателство и трудност, казва доц. Венцислава ПенчеваПандемията ни помогна да се вгледаме в себе си
Clinica.bg

press@clinica.bg
Днес Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-София отбелязва своя 100-годишен юбилей. Нейният основател е проф. д-р Стоян Киркович, а от създаването си до сега тя се помещава в централната сграда на Александровска болница. За вековната историята и дейността на катедрата, за дистанционното обучение и за поуките от пандемията попитахме доц. Венцислава Пенчева. Тя е ръководител на Катедрата, член на Българското дружество по белодробни болести и Европейското респираторно общество (ERS).

- Доц. Пенчева, днес катедрата по „Пропедевтика на вътрешните болести" към Медицински университет-София чества своята 100-годишнина. Какво, според Вас, е ключовото в нейната вековна история?

- Позволете ми да използвам думите на Проф. Ал. Станчев, които той пише за своя учител: "...И може да се каже, че той наистина създаде школа в нашата вътрешна медицина. Сега, когато си мисля кое е най-характерното за нея, мога да изтъкна, че това са характерните черти на самия Киркович като лекар: наблюдателност, системност при изследването на болния, критично отношение към шумно рекламирани лечебни средства." . Мисля, че тези думи най-точно описват Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести и днес, цели 100 години по-късно.

- Също така днес се навършват и 145 години от рождението на проф. Стоян Киркович. Как се преподава сега, следват ли се традициите на пропедевтичната школа, основана от него?

- Професор Киркович е основателят на Българската пропедевтична школа. В нашата Катедра, създадена и ръководена от него, се спазват традициите в преподаването. Обучението е изградено върху принципите, завещани от него.

- Какво включва учебният курс?

- Учебната дисциплина "Пропедевтика на вътрешните болести" се преподава в III-ти курс на специалност „Медицина". По време на обучението си студентите се научават да снемат анамнеза, да овладяват физикалните методи за преглед, да интерпретират различни инвазивни и неинвазивни методи на изследване. Запознават се със симптомите и синдромите на вътрешната медицина, както и с етиологията, патогенезата, клиничната картина, методите за диагноза, усложненията и прогнозата на най-честите заболявания в областта на вътрешните болести.

- А с какви трудности се сблъсквате в обучителния процес ?Как смятате, че това може да се подобри?

- Трудности има както навсякъде, така и при нас. В момента сме изправени пред огромно изпитание- дистанционното обучение. На нас като преподаватели се пада нелеката задача да подготвим добри лекари-практици, но в условията на виртуална реалност, т.е. чрез един вид чисто теоритично преподаване. Разбира се, който търси начини, намира средства. Така е и при нас, непрекъснато търсим нови методи, с които да подобрим обучението. По отношение на апаратура и оборудваме, сме напълно осигурени, нещо, за което трябва да благодарим изцяло на ръководството на нашия факултет, респективно на Медицински университет.

- Работите ли по научни проекти и какви са те?

- В Катедрата непрекъснато се разработват различни проекти в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията и гастроентерологията. Те са както по линия на МУ-София – конкурс „Грант" и „Млад изследовател", така и съвместно с други Факултети или други университети. Това включва и различни разработки, заложени в дисертационните трудове на младите представители на нашата академична общност.

- Каква е визията ви за развитие на катедрата? Имате ли достатъчно преподаватели?

- Непрекъснатото обучение, усъвършенстване и развитие са целите, към които според мен трябва да се стреми всеки един от преподавателите не само в нашата Катедра, но и в цялата академична общност. Ако ние не се развиваме, няма как да искаме това от нашите студенти. Съчетание на традициите в пропедевтичната школа с нови образователни подходи, въвеждане на интерактивни и интернет-базирани методи, са ключови за бъдещето на Катедрата. Равен шанс за развитие и възможност за академичен растеж, също са основни за поддържане на академизма. Съвместна работа по научни проекти не само с други Катедри в Университета, но и с други университети на национално, а защо не и на международно ниво. Приоритет е и създаването и усъвременяването на учебната литература, по която става основно преподаването в Катедрата. По отношение на академичния състав - преподаватели има, но винаги ни се иска да включваме нови млади, интелигентни и амбициозни лекари, които да продължат традициите, завещани ни още от създателя на българската пропедевтична школа.

- Наскоро МОН подписа споразумение за намаляване на хората между 65 г-68 години до 5% от академичния състав. Каква е възрастовата структура в катедрата в момента?

- Ние сме една от Катедрите, в която смея да твърдя, приемствеността е от основно значение. При нас има както много млади преподаватели, така и такива, които са вече натрупали дълъг преподавателски опит. Смяната на поколенията винаги е ставала много плавно, което според мен е от особена важност.

- А как се справяте сега в условия на дистанционно обучение, доколко е ефективно то и как го провеждате?

- Ние бяхме една от първите Катедри в Университета, които успяха да организират дистанционното обучение. Разбира се, да преподаваш пропедевтика на вътрешните болести он-лайн е огромно предизвикателство и трудност. С помощта на целия преподавателски състав бързо се „пренастроихме", за да пренесем болничната стая и работата с пациентите във виртуалното пространство. Всички активно участват в създаването на клинични случаи, тестове и обучителни филми, с които да спомогнем за качественото обучение на нашите студенти в тези трудни времена.

- Пандемията промени живота на всички. Как оценявате ситуацията у нас в момента, а и по света?

- Трудни времена...Пандемията ни помогна да се вгледаме в себе си, да извикаме доброто в нас,въпреки изолацията, в която се налага да живеем. Разбира се, при нас, като лекари, промените са доста по-различни, отколкото при всички други. Освен преподаватели, ние сме и от хората, реално ангажирани в справянето с тази ситуация. Изправени сме пред непрекъснати изпитания, но в нашата Катедра успяваме да намерим баланса и мисля, че се справяме успешно с преподаването, наред с другите ни задължения и ангажименти, свързани с лечението на пациентите.

- Справя ли се здравната ни система, каква оценка давате Вие?

- Аз бих дала отлична оценка на това, което свършихме досега в условията на пандемия. Българските лекари, както и всички други, ангажирани в лечението на пациентите, се справят на световно ниво. Да, организационни проблеми съществуват, но те бързо се отстраняват в хода на работата.

- Какво ни показа пандемията и какви са основните изводи, които може да си извадим към момента?

- Пандемията ни изправи пред много страхове и опасения. Но тя ни накара да осъзнаем нещо позабравено и то е, че няма нищо по-ценно от здравето. В тези трудни времена като че ли станахме по-човечни, по-добри, по-загрижени за другите. Изводите са много, но мисля, че един е основния – заедно можем по-вече.

- Какво трябва да се промени, според Вас, за да имаме едно по-добро здравеопазване?

- Нерешени проблеми в здравеопазването в България има, но то е така в целия свят. Промените, които трябва да се случат, са много и от различно естество – организационни, финансови и т.н. Те ще се наложат с времето и ще станат така или иначе. Работата на политиците и законотворците е да направят здравната реформа, ако ни питат като лекари или преподаватели, тогава бихме могли да дадем ценни насоки и съвети.


Обучение за млади офталмолози

Обучение за млади офталмолози

Днес домакин е МУ-Варна, на 31 март - МУ-Пловдив, а на 1 април - Българската академия на науките
Заявления за изпит в МУ-Варна от 27 март

Заявления за изпит в МУ-Варна от 27 март

Оттогава ще се подават документи за явяване на предварителните тестове
На лов за плагиатство в 35 млн. източници

На лов за плагиатство в 35 млн. източници

Специализираният софтуер сравнява всяка научна публикация с толкова бази от данни, казват от МОН
125% ръст на студентите в МУ-Варна

125% ръст на студентите в МУ-Варна

С толкова са се увеличили те от 2012 г. насам, средната работна заплата на преподавателите в университета е 3114 лв., стана ясно от отчета на ректора проф. Валентин Игнатов
Свикват студентските съвети за таксите

Свикват студентските съвети за таксите

Извънреден съвет на НПСС ще се проведе на 25 март, като една от темите ще е увеличението на тарифите за следване в университет
Ръст на таксите по медицина

Ръст на таксите по медицина

За наши студенти те скачат в МУ-София, МУ-Варна и МУ-Плевен, а за чужди – и в МУ- Пловдив, цената на обучението за лекари на английски за курсисти от други държави стигна до 9000 евро
40 млн. държавна гаранция за кредити за висше

40 млн. държавна гаранция за кредити за висше

И за тази година Министерският съвет реши тя да е в такъв размер
Световноизвестен ортопед със звание от МУ-София

Световноизвестен ортопед със звание от МУ-София

Проф. Хайнц Рьотингер ще бъде удостоен с „Доктор хонорис кауза" на 14 март
Още 42-ма фармацевти се дипломираха

Още 42-ма фармацевти се дипломираха

Те са втория випуск новозавършили тази специалност в в МУ-Плевен
Александровска - университетска за още 5 години

Александровска - университетска за още 5 години

И занапред в нея ще могат да се обучават не само медици, но и сестри, лаборанти, фарамцевти и зъболекари
1 2 3 4 5 ... 76 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли партиите да изпълнят предизборните си обещания в сферата на здравеопазването, след като влязат в Парламента?

Март 2023 Предишен Следващ