реформа

По-високите заплати на социалните работници – от 2022 г.

02-12-2020 15:14
Те ще получават между 120 и 250 на сто от МРЗ според услугите, които предоставятПо-високите заплати на социалните работници – от 2022 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
От 120 до 250 на сто от минималната работна заплата ще е възнаграждението на хората, които предоставят социални услуги, гласи наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Тя беше приета днес от кабинета, но стандартите влизат в сила от 1 януари 2022 година.

С документа се определят минималните размери на заплатите за всяка от групите длъжности във всички видове социални услуги в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата. Например, заплатата на личен асистент трябва да е поне 120% от МРЗ. За социалните работници, които предоставят терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на умения,

не може да е по-ниска от 160 на сто

от минималната заплата.

За ръководители на социални услуги за резидентна грижа за деца и пълнолетни хора с трайни увреждания се предлага минималната заплата да е най-малко 220 на сто от най-ниското възнаграждение в страната. Специалистите в тези услуги ще получават най-малко 190 на сто от минималната заплата.


Най-високи минимални размери

на заплатите се предлагат за служителите в услугите, които предоставят интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. За ръководители на такива услуги минималната месечна заплата не може да е по-ниска от 250 на сто от МРЗ. За специалистите, предоставящи тези социални услуги, месечното възнаграждение се предлага да е най-малко 220 на сто от минималната заплата.

С приемането на наредбата ще се създадат по-добри условия за заплащане на труда на служителите в социалните услуги, което е предпоставка за повишаване на тяхното

качество и ефективност.

Ще се избегне и сегашното несправедливо положение, при което заплащането на труда на специалистите е почти изравнено с това на неквалифицирания персонал, мотивират се от МС. Чрез гарантирането на по-добри условия за заплащане се цели да се преодолее и отливът на специалистите от сектора на социалните услуги.

Очаква се утвърдените стандарти да имат отражение върху възнагражденията на около 16 000 служители.


Над 37 хиляди се възползваха от санаториумите на НОИ

Над 37 хиляди се възползваха от санаториумите на НОИ

Основната част от тях са били работещи – 97%, а средствата за рехабилитация през тази година възлизаха на 22 млн.

75-те лева за пенсионерите от февруари

75-те лева за пенсионерите от февруари

Не е необходимо подаване на заявление, тя ще се полага на възрастни със завършена ваксинация, напомнят от НОИ
922 млн. повече приходи в НОИ

922 млн. повече приходи в НОИ

Разходите са с 2.210 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Надницата по празници е поне двойна

Надницата по празници е поне двойна

При работа в неприсъствен ден се заплаща с увеличение единствено извънредният труд, казват от ГИТ

Спад в обявите за работа с 6%

Спад в обявите за работа с 6%

Зелен сертификат искат в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство", „Обслужващи дейности" и „Търговия и продажби"

Още 100 млн. лева по „Запази ме+“

Още 100 млн. лева по „Запази ме+“

С тях ще бъдат изплащани компенсации на около 60 000 работници, служители и самоосигуряващи се, реши Министерският съвет
Безработицата е 4.7% и през октомври

Безработицата е 4.7% и през октомври

76 на сто от новонаетите са в реалната икономика, търсят се металурзи, строители и работници за хранителната промишленост
5.4% намаление на заплатите в здравеопазването

5.4% намаление на заплатите в здравеопазването

Там обаче се отчита най-голям ръст на наетите през последното тримесечие, отчитат от НСИ

300 лв. за отопление на още бедни семейства

300 лв. за отопление на още бедни семейства

Кабинетът одобри еднократната помощ до края на годината, разходите за нея възлизат на 15 млн. лева
КНСБ иска спешни мерки за доходите

КНСБ иска спешни мерки за доходите

Синдикатът настоява за стратегия за нарастването им до 2024 г., помощ за бизнеса и антиковид добавка срещу бедността
1 2 3 4 5 ... 32 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ