Възстановяване

Условия за рехабилитацията

21-01-2017 16:08
Продължаването й 1 година след изписването намалява риска от влошаване на пациентаУсловия за рехабилитацията
Clinica.bg

press@clinica.bg
Дори в условия на оптимално спешно лечение, включително тромболиза, едва по-малко от една трета от пациентите се възстановяват напълно след прекаран инсулт. Задачата на рехабилитацията е да помогне на хора с инвалидизация да достигнат и подържат оптимална физическа, интелектуална и психо-социална активност. Методите на рехабилитация могат да варират от начално въведение за намаляване на увредата до по-сложни интервенции, насочени към поощряване на активното участие.

Ключова характеристика на отделенията за лечение на остри инсулти – „stroke units", е осъществяването на рехабилитацията от специализиран мултидисциплинарен екип. The Stroke Unit Trialists′ Collaboration демонстрира увеличена преживяемост и подобрен функционален изход за пациентите, лекувани в специализирани отделения за болни с инсулт. Освен това се установяват и данни за дългосрочни ползи от специализираното лечение в "stroke units". За период на проследяване от 5 и 10 години се разкрива съществена ефективност, в сравнение с контролите. Значителните финансови и социални последици от продължителната хоспитализация водят до повишен интерес към структури, които подпомагат ранното завръщане на болните в обществото. Мултидисциплинарен екип за подпомагане на ранното изписване (ESD), състоящ се от специалисти в областта на мозъчния инсулт, значително намалява престоя на определени пациенти, които са с леки до умерени увреждания. Екипът трябва да включва специалисти най-малко по: сестрински грижи, физиотерапия и трудова терапия. От изложеното по-горе става ясно, че специализирани служби за ESD са силно необходими, още повече, че

смъртността значително се повишава, когато пациентите биват изписани рано

и поверени единствено на грижите на близките.

Мета-анализ показва, че продължителната рехабилитация след изписване, в продължение на една година след инсулта, намалява риска от влошаване във функционирането и подобрява качеството на всекидневната активност. Рехабилитацията включва – трудова терапия, физиотерапия и мултидисциплинарни екипи, ето защо няма дефинитивно становище относно определен оптимален подход.

Въпросът за оптималното време за започване на рехабилитация е неясен. Привърженици на ранната терапия цитират данни от функционални невроизобразяващи изследвания и проучвания върху животни, които дефинират периинфарктния период като решаващ момент за започване на рехабилитация. Ранната рехабилитация е ключов елемент от лечението в „stroke unit", но няма консенсус относно дефиницията на термина „ранна терапия". Проучвания сравняващи „ранно" и „късно" започване на рехабилитация демонстрират

по-добра прогноза при започване на терапията в първите 20-30 дни

Голяма част от усложненията на един инсулт (дълбока венозна тромбоза, кожни улцерации, контрактури, констипация и хипостатична пневмония) са свързани с обездвижването и по тази причина раздвижването е основен момент в ранната рехабилитация. Оптималният момент за начало на раздвижването е неясен, но започване в първите няколко дни изглежда се толерира добре. Предварителните данни от проучването AVERT за незабавна физикална терапия в първите 24 часа, предполагат добро толериране и липса на увеличение на страничните ефекти.

Има няколко проучвания на рехабилитация отвъд една година от инцидента, като данните са недостатъчни и неубидителни за изказване на препоръки.

Повишен интензитет на рехабилитация, особено времето за упражняване на ежедневни активности (ADL), се свързва с подобрен функционален изход. Систематичен преглед на рехабилитационни техники за подобрение на функцията на ръката също предполага дозозависим ефект, макар че хетерогенността на данните изключва възможността за реална оценка на ефекта.

Най-голяма полза се наблюдава при упражнения за долен крайник

и за дейности от всекидневната активност.

Организацията и качеството на грижите може да са по-важни от абсолютния брой часове терапия. При сравнение на специализирана мултидисциплинарна „Stroke team" с обичайна рехабилитация посветеният на инсулт рехабилитационен екип постига по-добър краен резултат със значително по-малко часове терапия.


Тромболитично лечение

Тромболитично лечение

Тромболитична терапия в 3-часов интервал от началото на симптомите значително подобрява изхода при пациенти с остър исхемичен инсулт.
Кой пациент е подходящ за тромболиза?

Кой пациент е подходящ за тромболиза?

Критерии за подбор на пациенти с остър исхемичен инсулт, които са показани за лечение с тромболиза
Общо лечение на инсулт

Общо лечение на инсулт

Терминът се отнася за лечебните стратегии, насочени към стабилизиране на критично болни пациенти.
Елементи на рехабилитацията

Елементи на рехабилитацията

Най-големи са ползите от рехабилитация след лечението в мултидисциплинарни екипи
Лечение на усложненията

Лечение на усложненията

Как се избягват пневмония, емболия, падания и рани от залежаване
Усложнения при рехабилитацията

Усложнения при рехабилитацията

Най-обичайните са депресия, болка в рамото, падания, разтройства в уринирането, пневмония
Как да намалим риска от инсулт?

Как да намалим риска от инсулт?

Здравословният начин на живот се свързва с понижение на относителната опасност
Каква антитромботична терапия съществува?

Каква антитромботична терапия съществува?

Оралните антикоагуланти са по-ефективни при пациенти с предсърдно мъждене и рискови фактори
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ