за 9 месеца

ГИТ засече 112 500 трудови нарушения

03-11-2020 11:15
Заведени са дела срещу 5645 работодатели, 1888 са работили без трудов договорГИТ засече 112 500 трудови нарушения
Clinica.bg

press@clinica.bg
Главната инспекцияпо труда (ГИТ) и установила 112 500 нарушения за първите девет месеца на годината, съобщиха отам. От тях 58 280 са свързани с безопасността и здравето при работа, а други 53 780 в сферата на трудовите правоотношения. Те са в резултат на 27 310 проверки в 23 060 предприятия с над 1 млн. души заети в тях.
За всяко установено нарушение се прилагат мерки за отстраняването му, което води до подобряване на условията на труд в предприятията, увериха от дирекцията. Административнонаказателна отговорност е потърсена за 5645 от тях. Случаите на работа без трудов договор са 1888. При 10 800 проверки акцентът при контрола е бил точно върху това дали създадената организация в предприятията спазва противоепидемичните мерки. Сигналите от други държавни органи и от граждани

в условията на криза

са се увеличили с около ¼ спрямо същия периоди на 2019 г. и достигат до 7100 (около 5000 броя от граждани). В началото на кризата ръстът им беше повече от 50 на сто, но след предприетите от правителството мерки за подпомагане се отчете намаление на ръста.

ГИТ отбелязва днес 113 години от създаването си. Като контролен орган,,служителите й имат ангажимента от една страна да следят дали работодателите въвеждат противоепидемични мерки, а от друга – дали в условията на криза са коректни към своите работници и служители по отношение на законосъобразното им наемане, заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските. Продължава и контролът по осигуряването на здраве и безопасност при работа като цяло, тъй като някои противоепидемични мерки могат да увеличат негативния ефект от други

 

рискове на работните места.

 

На 3 ноември 1907 г с указ на княз Фердинанд е създаден тогавашният Инспекторат по труда, който трябва да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците".

„Инспекцията по труда продължава да гарантира прилагането на трудовото законодателство в българските предприятия. Контролните органи на Агенцията освен за спазването на разпоредбите на трудовото законодателство като цяло, упражняват специализиран контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания и по други нормативни актове", увериха оттам.

 

От началото на годината до момента

 

Инспекцията по труда е помогнала на стотици работници да получат забавени възнаграждения в размер на 4,8 млн. лева. Инспекторите по труда съдействаха на работници, като, без да имат такова задължение, влязоха в ролята на медиатори между тях и работодателите им. Въпреки че Агенцията няма експерти в търговското право, нейните служители успяха много бързо да се обучат да инициират производства по несъстоятелност при забавени възнаграждения. Благодарение на събраните годни документи от инспекторите по труда вече са образувани 102 бр. дела за обявяване в несъстоятелност на работодатели със задължения към своите работници, 34 от които през 2020 г. Решени са 86 дела. В 73 случая съдът е обявил в несъстоятелност или е открил процедура по несъстоятелност, което е позволило на работниците и служителите да потърсят обезщетение като се обърнат към Фонда за гарантираните вземания. В осем случая работодателите са изплатили изцяло дължимите възнаграждения, а в останалите

 

съдът е обявил в несъстоятелност.

 

Благодарение на Инспекцията работници на обявеното в несъстоятелност дружество „Ремотекс – М" успяха да прекратят трудовите си договори и да получат достъп до осигурителните си права. По настояване на Инспекцията по труда Европейската агенция за безопасност и здраве при работа преведе на български език онлайн инструментът за интерактивна оценка на риска от разпространение на КОВИД-19. Експерти на Агенцията го адаптираха съгласно българското законодателство. Отново по идея на Агенцията Фонд „Условия на труд" преведе добри практики от други държави за адаптиране на работните места в условията на коронакризата.

 

 

Продължи работа по проект

 

„Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Разработените по проекта въпросници за самоконтрол, чиято цел е да дадат възможност на работодателите сами да преценят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди реална проверка, вече се тестват сред работодателите. С това Инспекцията по труда изпълнява задължението си да информира и консултира с цел подобряване на работната среда в България.

Експерти на Агенцията поддържат създадения по проект „Контрол на командированите лица" единен портал за условията на труд в България, с който страната ни изпълнява задължението си към Европейския съюз да предоставя информация за тях. Порталът е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg/

Агенцията работи и по няколко проекта с трансгранично участие с основна цел

 

да се подобри взаимодействието

 

между контролните органи от различни държави – членки на ЕС, и да се повиши информираността на трансграничните работници, за да се гарантират в по-голяма степен достойни условия на труд на работещите българи в ЕС.  През 2020 г. Инспекцията по труда организира за България общоевропейската Кампания за деклариран труд, която се организира от Европейската комисия и в частност от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Целта на кампанията, бе да се предостави информация за ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването, за да се мотивират

 

настоящите и бъдещите работещи,

 

работодателите и самонаетите да работят на светло. ИА ГИТ продължава да поддържа фейсбук страницата на кампанията „Всички права запазени" https://www.facebook.com/BG4FairWork и YouTube канала, на който са публикувани видеа, информиращи работниците и служителите за техните права, не само в България, но и навън.


Запазват парите на личните асистенти

Запазват парите на личните асистенти

От „Продължаваме промяната" предлагат поправка в бюджета, за да се компенсират пенсионерите с намалените доходи след индексацията

Депутатите да не забравят личните асистенти

Депутатите да не забравят личните асистенти

Омбудсманът Диана Ковачева настоява да се гарантира правото им на достойно заплащане от началото на годината

Над 37 хиляди се възползваха от санаториумите на НОИ

Над 37 хиляди се възползваха от санаториумите на НОИ

Основната част от тях са били работещи – 97%, а средствата за рехабилитация през тази година възлизаха на 22 млн.

Как се промениха пенсиите през годината

Как се промениха пенсиите през годината

След увеличенията от януари се очаква броят на хората с минимални пари за старост - 370 лв., да е 1 030 000 и да достигне половината от пенсионерите

75-те лева за пенсионерите от февруари

75-те лева за пенсионерите от февруари

Не е необходимо подаване на заявление, тя ще се полага на възрастни със завършена ваксинация, напомнят от НОИ
922 млн. повече приходи в НОИ

922 млн. повече приходи в НОИ

Разходите са с 2.210 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Надницата по празници е поне двойна

Надницата по празници е поне двойна

При работа в неприсъствен ден се заплаща с увеличение единствено извънредният труд, казват от ГИТ

АИКБ „за

АИКБ „за" закриване на ТЕЛК

Трябва да се сложи край на тази масова корупция и източване на фондове, без да се решават проблемите на действително нуждаещите се хора, казват оттам

Спад в обявите за работа с 6%

Спад в обявите за работа с 6%

Зелен сертификат искат в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство", „Обслужващи дейности" и „Търговия и продажби"

Депутатите да се погрижат за хората с увреждания

Депутатите да се погрижат за хората с увреждания

Приблизително 15% от населението на Земята страда от някаква форма, напомниха от НПО
1 2 3 4 5 ... 72 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Януари 2022 Предишен Следващ