Млади лекари

Имаме дълг да останем в България

14-10-2020 06:55
Един от водещите минуси на системата е липсата на електронно здравеопазване, казва Мила Киркова Имаме дълг да останем в България
Clinica.bg

press@clinica.bg
По актуални и важни теми в здравеопазването обикновено думата даваме на известни, опитни и изявени лекари. По-рядко се допитваме до младите медици и студенти, на които разчитаме за едно по-добро бъдеще за здравеопазването в България. Защо поеха по нелекия път на лекарската професия, каква перспектива виждат у нас и как изглежда здравната ни система през техните очи, разказват самите те в нашата нова рубрика "Млад лекар". Днес думата е на Мила Киркова. Тя е стажант-лекaр и студент в шести курс по медицина в МУ-София.
- Защо избрахте да станете лекар?
- Още от детството си знаех, че искам да стана лекар. Представях си се в бяла престилка сред пациенти – малки и големи, на които помагам. Знаех, че за да осъществя мечтата си трябва да уча през целия си живот, тъй като имах пред себе си примера на баща ми, който също е лекар. Насочих се към медицината с нагласата, че с тази професия ще мога да помагам на хората, с всяка година по-добре и по-добре, най-вече благодарение на навлизането на нови диагностични методи и техника, както и на разработването на иновативни лекарствени продукти. Това ми дава основание да мисля, че пациентите ми ще получават по-добро здравеопазване, което за мен означава - своевременно поставена точна диагноза, положена необходима грижа за пациента и естествено персонализирана и уместна терапия.

- Към коя специалност се насочихте? Защо?

- По време на обучението си в Медицински университет – София разбрах, че искам да специализирам „Вътрешни болести" или „Акушерство и гинекология". „Вътрешни болести", защото е най-широката клинична специалност, която е свързана с почти всички останали специалности в медицината, а "Акушерство и гинекология", защото за мен представляват интерес физиологичните процеси - оплождане, бременност, раждане и следродов период, както и съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система, патологичните отклонения в тези процесите и други заболявания, които засягат женската репродуктивна система. Повечето медицински дейности в тази специалност са хирургични. Насочих се към и нея и заради това, че значителна част от дейностите, включително медицинската помощ при всяко раждане, се практикува в условия на спешност. В нея има тръпка и адреналин. Но като цяло и двете специалности са със специфична многокомпонентност и методология, която се практикува както в лечебни заведения за болнична, така и в тези за извънболнична помощ. До сега съдбата е била благосклонна към мен и се надявам с нещо да не съм я разсърдила, за да мога скоро да се зачисля за специализация.

- Удовлетворена ли сте от образованието си по медицина?

- Разбира се! Имах честта да се обучавам в най-старото висше медицинско училище в България. МУ–София е най-голямата и най-реномирана образователна медицинска школа в страната, доказала качествата си, както при обучението на българските, така и на чуждестранните студенти. Медицински университет – София разполага с добра материална база и преподавателски състав, а надявам се в близко бъдеще и с нова сграда, в която да на едно място да се намират Ректорат, Деканатите на факултетите, аули, катедри, лаборатории и др. Това би било добре, както за студентите, така и за преподавателите.

- А от сблъсъка си със здравната система?

- Мисля, че все повече се доближаваме до европейското и международно ниво на здравеопазване, но имаме свой, национален път за развитие. Той е длъжен да се съобрази със здравно-демографското състояние на населението, неговото разнородно, неравностойно икономическо положение. През последните десетилетия, здравната система се опитва да се адаптира към всичко това, така че да отговори по адекватен начин на всяка група нуждаещите се от медицинска грижа в условията на тези променливи величини. Считам, че само население в добро здраве може да развие напълно икономически растеж, както и че само население с добри доходи може да отделя нужните средства за здравно осигуряване, което от своя страна да обослови достъпни и качествени здравни услуги. Лекарите и медицинските специалисти се намират по средата на всичко това и понякога обират негативите на тази все още непостигната симбиоза „здраве-пари", важна за доброто функциониране на здравната система.

- Кои са плюсовете на здравната ни система?

- Това, че тя е всеобхватна и солидарна - осигурява достъп до здраве на всички граждани. Средствата за здраве се осигуряват от различни по стойност здравни вноски и в същото време, събраните средства се ползват за извършване на услугите на тези, които имат нужда от тях, независимо дали са или не са здравноосигурени.

- А минусите?

- Не са малко, но като един от водещите, особено в настоящия момент на извънредна епидемична обстановка, отчитам липсата на електронното здравеопазване, което създава неудобство за всички участници в системата - пациенти, лекари и фармацевти.

- Смятате ли, че пациентът е поставен в центъра на системата и защо така мислите?

- Да, мисля, че в нашия модел на здравеопазване, медицинската грижа винаги е насочена към конкретен пациент, но и пациентът трябва да осъзнае, че не е просто обект на медицинската грижа, а активен субект, заемащ „главна роля" в собственото си лечение. Комуникацията и доверието между лекар и пациент е определящо за постигане на добри резултати. Разбира се макар и в центъра на тази система, за пациенти от малки или трудно достъпни населени места трудностите са много повече от тези на „градския" човек, защото личният им лекар ходи един път в седмицата, често нямат дори осигурен обществен транспорт, с който да отидат на преглед при специалист, а за лекарства трябва да пътуват до друго населено място.

- Бихте ли останали да работите в България? Защо?

- Да! Всички ние, които имаме приоритета да получим образование по някоя от регулираните професии в България, каквито са лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, и сме приети държавна поръчка, го дължим на нашата страна поне съизмеримо с годините на обучението. Твърде често обаче, младите лекари срещат трудности, свързани със започване на специализация по желана от тях специалност, което е предпоставка за избора им да напуснат страната. Именно в това направление следва да се промени държавната политика, за да се задържат новозавършилите, както и да се стимулират да се връщат по родните си или труднодостъпни места, където има осезаема нужда от тях.

- Виждате ли възможности за кариерно развитие тук?

- Предстои ми да разбера, тъй като скоро ще трябва да се зачисля за специализация. По време на обучението си съм посещавала само водещи лечебни заведения, които са бази за обучение на студентите по медицина от МУ–София. В тях е осигурено всичко необходимо, от водещи медицинските специалисти, до апаратура за диагностиката и лечение, съизмерими с тези в развитите европейски държави. Ако имам възможност да работя в такава среда ще се възползвам с удоволствие.

- Удовлетворява ли ви заплащането, което бихте получавали като лекар в избраната от вас специалност?

- Все още не мога да кажа, тъй като до момента заплата не съм получавала. Мисля, че заплатите на лекарите и въобще на медицинските специалисти са естествено отражение на икономическата обстановка в страната, без да бъдат отчетени спецификата на работа и рисковата среда, в която работят. Доказателствата за това към настоящия момент са налице, предвид големия брой заразени с COVID-19 сред заетите в сферата на здравеопазване. Логично е трудът на лекаря да е един от най-добре заплатените, както е по света.

- А условията, в които ще работите – апаратура, наличие на медицински сестри, комфорт на работното място?

- Важни са разбира се и без тях не може, тъй като те са предпоставка за добре свършена работа.

- Плаши ли ви агресията сред пациентите? С какво си я обяснявате?

- Неприятно ми е дори да си помисля за такова отношение на пациент към лекар. Толерантността към такива прояви трябва да бъде сведена до минимум.

- Смятате ли, че правилата, по които работи НЗОК с лекарите и болниците, са добри ? Защо?

- Добри или лоши са правила и трябва да се спазват. Процесът по договаряне между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ е двустранен и когато е неизгоден за някоя от тях може да бъде прекратен.

- Мислите ли, че има нужда от промяна на системата? В каква посока?

- Да, както казах и преди това - развитие на електронно здравеопазване.

- А на етичните стойности в гилдията?

- Има ги в отношенията между колегите, но трябва да се работи и за тяхното подобряване по хоризонтала лекар-пациент.

- Кои са хората, от които зависи бъдещето на здравеопазването според вас? Какво бихте им казали?

- Мисля, че бъдещето на здравеопазването зависи от всички нас. Всеки по веригата трябва да изпълнява своя ангажимент, за да може на първо време системата да функционира добре, а след това да се надгражда до нива, за които всички ние мечтаем.


Нужни са здравни реформи

Нужни са здравни реформи

Минусите на системата са много, сред тях са недостатъчното финансиране, липсата на достатъчно персонал и големия брой лечебни заведения, казва д-р Владислав Петров

Пирогов ни дава огромни възможности

Пирогов ни дава огромни възможности

Началниците на клиники ни подкрепят, не мога да се оплача и от заплащането, но не навсякъде е така, смятам, че е недопустимо млад лекар да взема колкото общ работник, казва д-р Явор Пукалски

Здравната система има и минуси

Здравната система има и минуси

Те са свързани с качеството на медицинската услуга, условията на работа, с ножицата в заплащането и липсата на продължаващо медицинско обучение, казва д-р Ралица Панчева

Нека бъдем по-добри хора в малките неща

Нека бъдем по-добри хора в малките неща

В основата на концепцията за медицината е да се опиташ да помогнеш на някого, като в някои ситуации отношението е достатъчно, казва д-р Себастиан Ранчев

Здравната система има нужда от драстични промени

Здравната система има нужда от драстични промени

Миналата седмица ДКБ връчи грамоти на шест млади кардиолози, които тази година взеха европейска дипломи. Трудно ли се взема европейска диплома, какво мисли за нашата здравна система и образование един млад лекар с европейски мащаб, попитахме д-р Стоян Стефанов.
Заплащането ни трябва да се повиши и уеднакви

Заплащането ни трябва да се повиши и уеднакви

Надявам се да се намери политическа воля за необходимите здравни реформи, така че все повече колеги да имат желание да останат тук, казва д-р Тодор Русков

Доста специалисти избират да останат в България

Доста специалисти избират да останат в България

Изглежда, че няма интерес за промяна на системата, което за съжаление няма да доведе до нищо добро, казва д-р Слави Яков
Липсата на кадри е огромният ни проблем

Липсата на кадри е огромният ни проблем

Има лекари и в политиката, но включвайки се там, явно се променят, времето минава, а промени не се случват, казва д-р Елица Захариева

Нужна е система за продължаващо образование

Нужна е система за продължаващо образование

Възможността за кариерно развитие и по-добрата организация на здравната система привличат младите лекари в чужбина, казва д-р Диян Ганев
Бързият достъп е за сметка на качеството

Бързият достъп е за сметка на качеството

Ако при един лекар днес дойдат 50 човека, които той трябва да прегледа, осъзнавате, че не е същото, ако има записани 10, за които има същото време, казва д-р Тодор Янев
1 2 3 4 5 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ