Искам думата

Защо се петни доброто ми име

11-09-2020 11:43
Clinica.bg

press@clinica.bg
Защо се петни доброто ми имеКой има интерес постоянно да се петни името на администрацията, пита досегашният директор на ИАМН Росен Иванов

Преди няколко дни бе отстранен от длъжност директорът на ИА „Медицински надзор" – Росен Иванов. Причината за това беше проверка от дирекция „Вътрешен одит" на МЗ, която констатира редица нарушения и препоръчва смяна на ръководството на агенцията. Публикуваме отговора на Росен Иванов, който той изпрати в Отворено писмо до здравния министър проф. Костадин Ангелов и премиера Бойко Борисов.

Уважаеми професор Ангелов,


Това писмо няма никакъв политически контекст и настоявам да не се разглежда през призмата на политическата конюнктура. Просто съм длъжен, като почтен човек, да изчистя доброто си име и това на ръководството на ИАМН. На 09.09.2020 г., от медиите научих, че след като била извършена проверка в агенцията, сте ме освободили от заеманата длъжност в изпълнителна агенция „Медицински надзор". Това се случва в момент, когато съм в отпуск по болест (считано от 02.09.2020 до 15.09.2020 г., включително).


Бегло, на „галоп" ми представиха един

предварителен доклад от поверката, от който се налагаше изводът, че не са установени никакви сериозни нарушения, а проблемите, които са констатирани, са били овладяни и преодолени в естествения порцес на изграждане на една напълно нова административна структура, каквато е изпълнителна агенция „Медицински надзор" (създадена на 01.04.2019 г.). Окончателният доклад не ми бе връчен, макар това да е задължителен елемент от процедурата. Не поискахте поне да чуете моята гледна точка и да получите някакви обяснения, ако наистина е имало нещо нередно. 


Онова, което не мога да разбера е

защо сега някой реши да внушава на обществото чрез медиите, че именно резултатите от тази проверка са основание, за да бъде уволнен изпълнителният директор на агенцията? Защо трябва да се петни доброто ми име, честта и достойнството ми на човек, който денонощно е работил за изграждане на новата структура, за сработването на отделните звена, за това да се намери начин за оптимизиране на работата и да се повиши ефективността на дейностите, да се създадат нормативни условия за изграждане на една наистина работеща контролна институция в областта на здравеопазването, която да гарантира качеството на медицинската помощ, правата на пациентите и в крайна сметка - опазването на здравето на българските граждани? Защо бе допусната тази гавра с доброто ми име – моето и на цялото ръководство на агенцията, а косвено и на нейните всеотдайни служители?


Всъщност най-важният въпрос е кой

има нужда постоянно да се очерня администрацията, да се насажда недоверие към държавните органи, да сее внушения за големи нарушения в управлението, дори когато такива няма? Мислите ли, професор Ангелов, че това е градивно поведение? Считате ли, че по този начин се укрепва държавността?

Проверката, с изключение на някои незначителни пропуски в началната фаза при изграждането на агенцията, не е установила нищо особено или драматично, такова, че да налага отстраняване на изпълнителния й директор (освен ако под нечия диктовка, заплаха и натиск одиторите не са написали някакви измислици, които лесно бих опровергал с факти, ако ми бе връчен докладът!). Точно обратното показва анализът на работата, извършена в ИАМН от създаването й на 01.04.2019 г.


За активната, ползотворна дейност на ИАМН

в областта на трансплантациите, например, знае всеки координатор по донорство в страната, знаят близките на донорите, знаят пациентите, очакващи трансплантация, знаят пациентските организации. Откакто е създадена новата агенция са организирани поредица обучения на координаторите по донорство и трансплантации на органи, тъкани и клетки, в които участие са взели редица изтъкнати специалисти от страната и водещи страни в Европа. Такъв тип активност не е регистриран с години. Координаторите по донорство са изключително доволни от случващото се – както от обученията (които са крайно необходими за непосредствената им работа), така и от вниманието, грижата и съпричастността към техните проблеми, каквито те не се получавали години наред от държавен орган. Всички, които са свързани с въпросите на трансплантациите, помнят забележителната медийна кампания в края на 2019 г., за създаването, организирането и провеждането на която съществена роля изигра именно ИА „Медицински надзор". По инициатива на агенцията тогава за първи път на изключително емоционално събрание в Народния театър едни до други застанаха близки на донори, трансплантирани пациенти, координатори по донорство, лекари-трансплантатори, ръководители на лечебни заведения и всички те получиха от българската държава дължимата подкрепа, отличия за труда и за тежките избори, които са направили в името на живота. Между другото, за високия емоционален градус на тази уникална среща говори и фактът, че един корав мъж и строг ръководител на ВМА, ген. Мутафчийски, се трогна до сълзи при изказване на близките на донор!

С непосредственото участие и активна роля на агенцията бе изготвена и Националната програма за насърчаване на донорството, като изпълнението й до момента е до голяма степен дело на ИАМН. Действително, проблемът с донорството в България е много, много тежък, но трябва да знаете, че количеството на донорите и на трансплантациите у нас не зависи от пряко от агенцията. Онова, което активно прави агенцията, е насочено към подобряване на общите условия за развитието на трансплантационния процес, сърцевината на което е усъвършенстване на нормативната регулация. ИАМН изготви поредица проекти за промени в нормативните актове, чието приемане обаче не зависи от агенцията.


В областта на контрола – анализът показва

забележимо израстване, както в подготовката за извършване на проверките, така и в качеството на техните резултати (без това да означава, че всичко в контролната дейност е достигнало желаното добро ниво, но е нужно много повече от година и половина, за да се постигнат значими резултати в тази сфера, а и редица странични фактори оказват силно влияние върху нейното качество). Рязко са намалени случаите на отмяна от съда на наказателни постановления (резултат от упоритите ни опити да се въведе по-добра организация в съвместната работа между инспектори и юрисконсулти, както и личното ми участие, като опитен юрист в процеса по изготвяне на наказателните постановления), увеличена е събираемостта на наложените санкции – включително и по наказателни постановления, които са били влезли в сила преди 4-5 години (издадени от бившата ИАМО), когато все още ИАМН изобщо не е съществувала и при това в последния момент преди да са изтекли давностните срокове за принудителното им събиране.


По отношение на дейностите по регистрация

на лечебни заведения за извънболнична помощ и свързаните с тях редица високоспециализирани експертни оценки – една нова функция, за изпълнението на която бе необходимо да се създаде гъвкава организация в рамките на съществуващата щатна обезпеченост на новата агенция. Към момента структурата, натоварена с тази работа, се справя с огромния обем, като процесите, които са управлявани преди от 28 броя РЗИ-та, сега се извършват от 4-ма служители!


ИАМН взе дейно участие и в подготовката

на редица нормативни промени – Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантациите на органи, тъкани и клетки, Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина. Голямата част от текстове, подготвени и детайлно мотивирани от ИАМН (включително с личното ми участие в написването и мотивирането), бяха приети от Народното събрание. Подготвени са (отново с личното ми участие) и редица проекти за нормативни промени в действащи наредби на министъра на здравеопазването (в областта на контрола, на трансплантациите, качеството на медициската помощ – поредица от проекти на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика, детайлно разработени образци за медицински документи и т.н.), като и такива, които се приемат от МС (включително и подробно разработен проект за изменение на устройствения правилник на ИАМН, с цел оптимизиране на организационните стрктури и повишаване ефитивността на работата).


Сред добрите практики на ИАМН е и

разширяването на реалното участие в международни организации и проекти, особено в областта на трансплантациите, с цел да се осигурят повече възможности в страната да постъпват органи за трансплантация на пациентите, очакващи животоспасяващата операция.

За всички тези, а и за много други важни неща, щяхте да научите, уважаеми професор Ангелов, ако само бяхте пожелали да ме повикате на разговор. Готов съм публично да защитя с факти работата на цялото ръководство на ИАМН, като опровергая твърденията за допуснати „редица нарушения" които са били причина да се препоръча отстраняване на ръководството на агенцията.


С уважение,

Росен Иванов

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция „Медицински надзор"Маските на открито – само сред тълпа

Маските на открито – само сред тълпа

В парка, сам на улицата или на колело - може без покриване на лицето, разпореди премиерът Борисов
Проверка в болница, отказала прием на жена с К-19

Проверка в болница, отказала прием на жена с К-19

Президентът Радев ще бъде под 14-дневна карантина като се върне от Естония
Засега без отделен НРД за сестрите

Засега без отделен НРД за сестрите

През следващата година няма да има четвърти ред за най-скъпите медикаменти, казва Жени Начева
Доброто е заразно

Доброто е заразно

Да бъдеш медик винаги е било хуманно и отговорно дело, такова е още повече в годината, когато КОВИД-19 дойде, неканен и постави пред изпитание всички нас, дори живота ни. Как се чувстваш, след като получиш признанието на гилдията, накъде отиваме и ще се справим ли с пандемията, отговаря Лекарят на 2020 г. - доц. Александър Оскар.

Офталмолог е Лекарят на 2020

Офталмолог е Лекарят на 2020

БЛС връчи награди на 11 доктори и 4 болници за приноса им в борбата с КОВИД-19

Има консенсус по макрорамката на бюджета

Има консенсус по макрорамката на бюджета

Очакваме 10-15 болници да получат повече средства по линия на НЗОК за комплексно свършена работа при КОВИД, казва д-р Бойко Пенков

МЗ купува предпазни средства за системата

МЗ купува предпазни средства за системата

Ще се осигурят ръкавици, маски, гащеризони, калцуни и дезинфектанти
Приемете дълбокото ми уважение

Приемете дълбокото ми уважение

Изразявам своята признателност към високия ви професионализъм и всеотдаен труд, казва проф Валентин Игнатов
Днес е празник, но не ни се празнува

Днес е празник, но не ни се празнува

Медицината не е образование, което трябва да се завърши, за да се придобие специалност, тя е дълг и начин на живот, казва д-р Иван Маджаров
340 млн. повече за НЗОК догодина

340 млн. повече за НЗОК догодина

Сестрите ще получат НРД, за най-скъпите лекарства ще има отделен бюджет, а за КОВИД-болниците - повече пари

1 2 3 4 5 ... 140 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли да се въведат по-строги мерки в страната заради КОВИД?

Октомври 2020