Искам думата

Настояваме за мораториум на новите такси за платено

28-07-2020 15:04
Clinica.bg

press@clinica.bg
Настояваме за мораториум на новите такси за платено Друг вариант е тя да се отнася само за новоприетите студенти от учебната 2020-2021 г.
Taксите за платено обучение се увеличиха от тази година. В някои университети е драстично, а други са се възползвали от възможността за редукция на таксите, каквато дава Законът за висше образование. Сред някои групи студенти обаче назря недоволство. Най-вече сред тези в заварено положение, които са били приети при едни такси, а сега те се увеличават. От Националното представителство на студентските съвети изпратиха позиция по темата. Публикуваме я без редакторска намеса.
С измененията и допълненията на ЗВО, обнародвани в ДВ бр. 17 от 2020 г., се промени предвиденият в чл. 95, ал. 4 начин на изчисляване размера на таксите за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО, като беше включен допълнителен показател „Комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда", който се формира на база на критерии, определени с ПМС № 328/30.11.2015 г. и се променя ежегодно. От това следва, че
ааа
размерът на таксите за обучение срещу заплащане
аааа
ще бъде различен за всяка следваща учебна година. Настоящата ситуация, свързана с извънредното положение и епидемичната обстановка в страната, доведе до значително намаляване на приходите за бизнеса и повишаване на безработицата в страната. В момента сме пред прага и на икономическа криза, която се коментира и от лидерите на редица европейски държави. Това се отразява негативно върху доходите на семействата и за голяма част от тях ще бъде непосилно да заплащат новите по размер такси от собствени средства или чрез кредити. Поради тази причина студенти, които се обучават по желаната специалност, ще бъдат лишени от възможността да продължат своето обучение.
аааа
Липсата на устойчивост и яснота относно ежегодните
ааа
промени в размера на таксите за обучение ще доведе до отлив на кандидати за обучение срещу заплащане, което е крайно нежелателно при нарастващата потребност от специалисти и тенденцията за съществено намаляване на държавния прием. Така например в резултат на направените изменения таксата за обучение срещу заплащане в специалност „Медицина" за учебната 2020/2021 година се увеличава на 10 212 лв., което е с 3 122 лв (близо 50%) повече от тази, при която са приети и се обучават студентите до момента. При специалностите „Дентална медицина" и „Фармация" завишението възлиза съответно на 14% (943 лв.) и 16% (1 120 лв.), а за студентите по други специалности, като например „Оптометрист", таксата се покачва със значителните 170% (2 554 лв.).
Примери с драстично увеличение на семестриалната такса могат да бъдат дадени във всички професионални направления, като обучаваните следва да заплащат своите такси с увеличение над 45%.

Това драстично увеличение създава социално
аааа
напрежение сред студентите, приети при условията на осезаемо по-ниски такси, и е възможно да доведе до негативна тенденция в началото на учебната година множество студенти да прекъснат своето обучение.
Националното представителство на студентските съвети в Република България подкрепя студентското недоволство, тъй като размерът на таксите, в насока на тяхното повишаване, следва да отразява повишаването на качеството на обучението, а не да бъде мотивирано от необходимостта за покриване на дефицити в бюджетите на държавните висши училища. Националното представителство на студентските съвети като организация, представляваща интересите на българските студенти вече 20 години, представя своето виждане пред представителите на изпълнителната и законодателната власт със свой анализ относно проекто-бюджета за образование и наука всяка година. Като хронични могат да бъдат определени проблемите в системата на висшето образование от гледна точка на

финансиране и управление на публичните
аааа
инвестиции. НПСС намира подхода, свързан с прехвърлянето на тежестта от последствията на това състояние върху българския студент, за неприемлив и неотразяващ целите на държавата за модернизиране на висшето образование в България и постигането на количествените и качествените индикатори за това.
Позицията на НПСС е, че всички усилия в посока подобряване на средата за обучение следва да бъдат ориентирани към промяна на модела на управление и развитие на системата чрез решителни реформи и поемане на управленска отговорност на всички равнища. Тези реформи, обаче, в никакъв случай не трябва да бъдат предимно за сметка на студента. В този смисъл намираме водената политика за драстично увеличение на семестриалните такси за студентите в програми за обучение срещу заплащане като неприемливи за системата като цяло.

Водейки активен диалог с ръководствата на

висшите училища, изразяваме общата загриженост за случващото се и отправяме молба към министъра на образованието и науката да преразгледа водената политика по отношение на увеличението на семестриалните такси за обучението срещу заплащане. Настояваме да бъде поставен мораториум върху спорната разпоредба или същата да се отнася само до студентите, които предстои да започнат своето обучение през учебната 2020/2021 година.
Ние, представителите на българските студенти, смятаме, че всички обучаващи се във висшите училища следва да имат пълна яснота за финансовите и социални условия, при които ще се обучават и че всички промени в условията на обучение, в т.ч. и размерът на заплащаните семестриални такси, следва да става след проведен активен диалог между всички заинтересовани страни.


Започна записването в МУ-София след 4-то класиране

Започна записването в МУ-София след 4-то класиране

По дентална медицина са приети още 9 жени, а по фармация - 5, показват резултатите
Увеличението на таксите е заради нормативни промени

Увеличението на таксите е заради нормативни промени

В постоянна комуникация сме с министерство на образованието, за да намерим решение на проблема, казват от МУ-Варна

Обсъждат по-ниски такси за платено

Обсъждат по-ниски такси за платено

Тълкуванието на закона води до разлика в таските в отделните медицински университети
Още 600 хил. за научни проекти за К-19

Още 600 хил. за научни проекти за К-19

Този път в конкурса могат да участват научни колективи от България, Китайската народна република и Беларус
Надяваме се да усъвършенства е-обучението

Надяваме се да усъвършенства е-обучението

Разчитаме, че новият ректор ще създаде международна мрежа от университети в областта на медицинските специалности, казва проф. Магдалена Александрова
Д-р Радислав Наков осъди МУ-София

Д-р Радислав Наков осъди МУ-София

Академичния съвет не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент след конкурса, казаха от САС
Таксите за медицина опряха и до Радев

Таксите за медицина опряха и до Радев

Заради драстично увеличение на платеното обучение студенти писаха на премиер и президент

Искаме достъпно медицинско образование

Искаме достъпно медицинско образование

Молим за становище относно правото за намаляване на такси, приложено от МУ-София, казват студентите
Kлиничните занятия да се провеждат ефективно

Kлиничните занятия да се провеждат ефективно

Стори ми се загуба на време да се разхождаме от един факултет на друг, от болница на болница, а на практика нищо да не се случва, казва Виктория Пенчева
Плащат на вузовете и при празни общежития

Плащат на вузовете и при празни общежития

Били на загуба по това перо заради пандемията, въпреки че са получили 28 млн. лв. повече от държавата
1 2 3 4 5 ... 32 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020