медицина

Сухота в устата може да е знак и за Синдром на Сьогрен

23-07-2020 08:07
Жените са по-рискови, ако са генетично обременени и планират раждане трябва да се изследват за наличието на автоантитела, казва проф. Доброслав КюркчиевСухота в устата може да е знак и за Синдром на Сьогрен
Clinica.bg

press@clinica.bg

На 23 юли отбелязваме Световния ден за борба със синдрома на Сьогрен – третото най-често срещано автоимунно ревматично заболяване. При него се засягат основно слъзните и слюнчените жлези. Жените боледуват 10 пъти по-често от мъжете. Обикновено възниква във възрастта между 30 и 50 години. Причината за заболяването не е ясна. Сред известните личности, които са засегнати от него, е бившата номер едно в тениса Винъс Уилямс, която през 2011 припадна на корта. Тогава тя призна, че причината е в синдром на Сьогрен, за който са били необходими 6 години и половина, за да бъде диагностиран. За това как се открива и какви тайни крие болестта, разговаряме с имунолога проф. Доброслав Кюркчиев, който е началник на Лабораторията по клинична имунология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски".

- Проф. Кюркчиев, синдромът на Сьогрен е третото най-често срещано автоимунно ревматично заболяване след ревматоиден артрит и системен лупус. Въпреки това диагнозата често се бави с години. Защо е така?

- По данни от американски и шведски проучвания диагностиката на автоимунните ревматични заболявания, сред които и синдрома на Сьогрен, изисква консултации с приблизително шест лекари и около две години до поставяне на диагнозата. Ситуацията за нашата страна вероятно е подобна. Проблемът с диагностиката на синдрома на Сьогрен може да се раздели на обективни и субективни фактори. От една страна, заболяването често се развива бавно и основната му характеристика, която е сухота в устата и в очите, е доста неспецифична. Такива състояния се наблюдават и при диабет, при множество инфекции, депресивни състояния, напреднала възраст и употреба на лекарства. Повече от 200 вида лекарства имат този ефект. Наред с това артритът, миозитът, васкулитът, полиневропатията и други прояви на синдрома също не са специфични само за него, а могат да придружават множество други заболявания. Важно е да се знае, че пациентите със синдром на Сьогрен са в повишена опасност за развитие на злокачествени лимфоми и често началните симптоми и тук са твърде общи и неспецифични - субфебрилна температура, отпадналост, загуба на тегло. Също така синдромът може да е част от системния лупус еритематозус или да участва в припокриване с други автоимунни заболявания, което допълнително затруднява диагностиката. Наред с тези обективни трудности, за бързата диагностика е необходим преглед от ревматолог, достатъчно компетентна имунологична лаборатория, както и други специалисти, достъпът до които все още не е лесен за всички райони на страната.

- Какво може да ни покаже изследването на антинуклеарните антитела (ANA), ако имаме съмнение за Синдром на Сьогрен?

- Може да ни каже много. Основен фактор в имунологичните изследвания в случая е как се изследва ANA. Най-адекватния и информативен начин е чрез имунофлуоресцентна техника и определяне на титър и специфичен образ спрямо критериите на International society of ANA pattern (ICAP). Благодарение на Лаборатория по клинична имунология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" България е една от 14-те страни в света, която използва тази иновативна номенклатура. След определяне на ANA титър и специфичен образ (при изчистения синдром на Сьогрен, той се отбелязва като AC-4), трябва да се определят подтиповете на антинуклеарните автоантитела. При синдром на Сьогрен сред тях най-често се срещат антителата срещу SSa/Ro-60 – 75% от случаите, SSb/La – 30-50% от случаите, Sm/RNP- 30% от случаите. Важно е да се отбележи, обаче, че тези антитела не са уникални за синдрома на Сьогрен, а често се срещат и при други автоимунни ревматични заболявания, най-вече системен лупус еритематозус. Както се вижда и имунологичните изследвания не дават категоричен отговор за диагнозата. Поради това интердисциплинарната комуникация межди ревматолог и клиничен имунолог считам за ключова.

- Точната причина за възникването на Синдрома на Сьогрен все още не е известна, но има ли яснота вече съвременната медицина, кои са рисковите фактори, които могат да предизвикат това заболяване?

- Както при всички автоимунни заболявания точна причина не може да се формулира. И като при всички тях по правило има взаимодействие между генетичен терен и външни фактори на средата, които се явяват пусков механизъм. Някои от тях са известни. Такива са някои вируси като вируса на Ебщайн-Бар, човешкия Т левкемия вирус, хепатит С вируса и някои ентеровируси. Естрогеновите хормони са друг фактор, който може да играе роля на пусков механизъм и оттук и пероралните контрацептиви. Лично аз бих изтъкнал като възможен пусков механизъм и неконтролируемото приемане на средства, които модулират имунитета. Синдромът на Сьогрен е едно от заболяванията, при което ролята на психологическия стрес като катализатор на болестта, е добре описана. Понеже всеки гражданин в модерния свят се изживява като силно стресиран бих искал да поясня какво точно се има предвид, като използвам дефиницията в американската научна литература- „негативни житейски събития, при липса на социална подкрепа".

- Колко е силна генетичната предиспозиция? Ако близък наш роднина - майка, сестра, баба, е с това заболяване трябва ли да се притесняваме и за себе си?

- Генетична предиспозиция има по отношение на алели от HLA системата, както и такива свързани със системата на интерфероните тип I. Относно синдрома на Сьогрен тази предиспозиция сама по себе си не означава, че роднините непременно ще развият заболяването. Означава, единствено, че биха могли да бъдат предразположени. Иначе, притеснението е субективно и силно индивидуално усещане. Такъв неизбежно ще бъде и подхода на хората. По мое мнение при генетична предиспозиция, женски пол, наличие на някои от споменатите пускови фактори и начална симптоматика е разумна бърза консултация с ревматолог. Алтернативно, при липса на симптоматика може профилактично да се проследяват антинуклеарните антитела. Много е важно при жени с генетична предиспозиция, които планират раждане, дори да са безсимптомни, да се изследва наличието на автоантитела. Някои от автоантителата могат да преминат през плацентата и да увредят плода, причинявайки т.нар. неонатален лупус.

- Знае се, че от синдром на Сьогрен боледуват основно жени. Значи ли това, че мъжете са донякъде предпазени, дори и да имат роднини по права линия с това заболяване?

- Както при по-голямата част от автоимунните заболявания, така и при синдрома на Сьогрен силно превалиращо е засягането на жени, основно след пубертета и преди менопаузата. Ключова роля за това имат естрогените, които стимулират най-вече B лимфоцитите, свързани с продукцията на антитела и съответно автоантитела. При мъже заболяването се наблюдава в пъти по-рядко, което не значи, че не може да го има.

- В момента в „Св. Иван Рилски" се осъществява проект за безплатно тестване на роднини по права линия на пациенти със системен лупус, Синдром на Сьогрен и системна склероза. Защо точно тези три заболявания?

- Това са заболявания, при които се наблюдават автоантитела, които освен да служат като диагностични маркери, имат връзка и с имунопатогенезата на заболяването. За нас като клинични имунолози това представлява предизвикателство. Наред с това, при тези заболявания автоантителата са описани години преди клиничните прояви, което дава възможност установяването им да бъде ранен сигнал и при симптоматика веднага да се търси ревматолог. Броят на лекарите и броят на годините, през които да мине пациента до поставяне на диагнозата, биха намалели и мерките биха се взели много по-рано. Шансовете и резултатът да е по-добър силно нарастват. Наред с автоантителата, нашия проект си поставя за задача да изследва и наличието на някои фактори, които биха могли да бъдат пускови механизми, налични при здрави роднини или такива с неясни оплаквания. Важно е да уточня, че нашият проект не е за всички, които по някаква причина са решили да се изследват безплатно, а включва условия за участие. Хората, които се интересуват могат да се обадят на телефона на Лабораторията, за да разберат дали отговарят на тези условия. Изследванията, които ние поемаме и излизат безплатно на пациента, биха стрували приблизително около 200 лева. Това са изследванията, които могат да се устойностят. Други от тях няма как да посочим колко биха стрували, поради това, че изследваните показатели не се предлагат като рутинни изследвания. Във всички случаи - много.

- Отрицателният резултат за наличие на антинуклеарни антитела може ли да ни успокои или процесът е динамичен?

Мнението на ревматолог заедно с отрицателен резултат за антинуклеарни антитела може да успокои за дадения момент. Нищо не гарантира развитието в бъдеще. Но това важи за всичко в живота, така че все е нещо.


Неинвазивни тестове сменят ендоскопиите при ВЧЗ

Неинвазивни тестове сменят ендоскопиите при ВЧЗ

Преди 18 години разполагахме само с две лекарства за тях, а сега имаме много възможности за лечение, казва доц. Петко Карагзозов

Ръст на меланома заради жизнения стандарт

Ръст на меланома заради жизнения стандарт

За десет години новите случаи са близо 300 000, към 2025-та скокът им ще бъде с 18%, а смъртността ще достигне близо 80 000
TPVI е по-безопасна от сърдечна операция

TPVI е по-безопасна от сърдечна операция

В света процедурата стана реална алтернатива на конвенционалната хирургия в последните 10 години, а у нас навлиза сега, така че изоставаме, казват д-р Любомир Димитров и д-р Александър Александров

Стресът удря здравето на стомаха и червата

Стресът удря здравето на стомаха и червата

Нелекуваната рефлуксна болест може да доведе до карцином, пролетта е сезонът на гастроентерологичните оплаквания, казва д-р Камен Данов
ИИ ще е в хирургията най-рано след 10 години

ИИ ще е в хирургията най-рано след 10 години

Бичът на века са наднорменото тегло и затлъстяването, хернии при хора, които са ги допуснали, откриваме трудно, казва д-р Димитър Пенчев
Сънната апнея - рисков фактор за инфаркт

Сънната апнея - рисков фактор за инфаркт

54% от пациентите със сърдечна недостатъчност имат заболяването, обяснява д-р Петър Калайджиев  от ИСУЛ
Белтък помага за ремонтирането на ДНК

Белтък помага за ремонтирането на ДНК

Раковите заболявания са разнообразни, не е възможно създаване на универсална ваксина срещу тях, казва д-р Радослав Александров
Да се въведат още неонатални скрининги

Да се въведат още неонатални скрининги

Нужни са мултидисциплинарни групи от специалисти за пациентите с редки болести, навършващи пълнолетие, казва проф. Иван Литвиненко
Да има геномни карти и у нас

Да има геномни карти и у нас

Секвенитарме нашата ДНК, така ще подпомогнем изследванията и по-добрата и диагностика на тежки заболявания, казва проф. Радка Кънева
Какъв морал и етика ще има ИИ зависи от нас

Какъв морал и етика ще има ИИ зависи от нас

Към момента зад експеримента с чипа на Илън Мъск стои ползата, останало е въпрос на регулация, казва акад. Лъчезар Трайков
1 2 3 4 5 ... 59 »
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ