коментар

58 аптеки в страната затвориха

10-07-2020 06:12
Clinica.bg

press@clinica.bg
58 аптеки в страната затворихаБеше неочаквано по време на извънредното положение някои български фирми да вдигнат цените си, категорична е Аделина Любенова
Ковид-19 засегна всяка сфера на нашия живот. Три месеца, след като се настани в страната ни, вече можем да видим първите резултати от отражението му върху икономиката ни. Как повлия пандемията на фармацевтичния пазар, представяме ви мнението на Аделина Любенова, собственик на търговеца на едро с лекарства „Стинг".

На база богатия ни 28 годишен опит в лекарствения сектор като национален дистрибутор и партньорството с утвърдени производители и аптеки, мога да заявя, че през последните месеци се наблюдава сериозна динамика в стойност и в брой опаковки, каквито досега не са констатирани. Смятам че, в условията на безпрецедентна здравна криза тя е логична и обоснована. Това е в резултат на чисто психологическото "паникьосано купуване" на лекарства. Обществото ни не беше подготвено за извънредната обстановка. Фактори като пропуски в здравната култура, ненавреме комуникиран национален кризисен план, липсата на хигиенни материали от първа необходимост, като маски и спирт, доведе до паника в очите на хората. Те изпитваха неконтролируем страх, който ги подтикна към нерационално поведение - презапасяваха се, натрупаха огромни количества продукти, защото не знаеха колко дълго ще продължи кризата. Що се отнася до зареждането на лекарствения пазар, смятам че се справихме отлично, защото не допуснахме дълги откази, недоставени заявки до аптеки и всяко кътче от страната беше снабдено с лекарства.


Но да започнем с цифрите.


За аптечния пазар, където нашият екип работи можем да декларираме, че за 2019 г, има ръст в продажбите приблизително от 5% спрямо 2018 г., а за последните три години ръстът е около 7%. Този резултат е за целия пазар (аптечен и болничен), като данните са потвърдени от международната анализаторска компания „Айкювия България". Експерти твърдят,че това са много добри постижения, особено в сравнение с останалите съседни държави. Важно е да отбележим, че 75% от пазара е аптечен има около 4% ръст. Болничният е 25% и е с 14% ръст спрямо 2018 г. Основен двигател на ръста от 7% е навлизането на нови продукти. Особено един, използван като монотерапия и показан за лечение на авансирал меланом при възрастни. Разбира се друг двигател е увеличените обороти, повишената болестност, особено астма, инсулинова резизстентност и метаболитен синдром. Естествено този ръст не се наблюдава при всички категории лекарства. Има и такива с подчертано негативен спад, поради ценова ерозия или изтеглени от пазара, но наложени при терапиите продукти. За отбелязване е, че този впечатляващ ръст от 7% не влияе на аптечния профит, защото за движещите пазара нови продукти, мениджърът на аптеката няма нормативно предвидена надценка. Парадоксално е, но аптеките отпускат тези иновативни лекарства на цената, на която са придобити, т.е. системата ги принуждава да използват собствен ресурс, за да обслужват пациентите, които имат нужда от животоспасяващи лекарства. Реално, аптеките изпълняват важна социална роля, но не получават стимули. Все пак са частни търговско-здравни субекти и не функционират с идеална цел.


Динамиката на оборотите при пандемията COVID-19.


Ръстът на годишна база до април е около 6%. Най- сериозно той е изразен в следните лекарствени категории: имуносупресори с 20% ръст, понижаващи кръвна захар без инсулин лекарства с 14%, ангиотензин рецепторните (АР) блокери, аналгетици и антипиретици - 12% ръст, но антивирусните лекарства имат спад с 7% и адренергичните инхалатори също. При категориите с 25% реимбурсация също се наблюдава много сериозна динамика. Интересно е, че висок ръст на потреблението има при лекарства за стомах и храносмилане (пробиотици) – около 23%, при инхибиторите на протонната помпа- 10%, а при психостимуланти и ноотропни 4%. Минус 6 % е спадът при чистите ACE инхибитори, които години наред бяха на първи избор при лечение на хипертония! Изводът е, че не всички групи лекарства са се купували, пациентите са използвали наличните си рецепти и не са ползвали активно личен лекар за прескрипции.

При безрецептурните продукти най-сериозен ръст има при имуностимулантите и витамин С. Общо ОТС пазарът е пораснал с 11% спрямо 2018 г., но отново само при някои категории. Например „Стинг" АД е продал над 1 млн. опаковки витамин С и ръстът е около 50%. Друг емблематичен скок има при етиловия спирт и дезифектантите, с ръст от 170%. За лекарствата при настинка и грип той е около 20%, 17% при болкоуспокояващите, 39% при имуностилулантите, докато при продуктите за продуктивна кашлица се наблюдава 2% спад. Така че, динамиката е видима и характерна за хаотичното търсене на лекарства. Общо за аптечния пазар ръстът в стойност е 20%, а в обем 45%, за периода март 2020 към февруари 2020. Само през 11- та седмица на 2020 г. бяха регистрирани екстремни ръстове от порядъка на 170% в определени ОТС категории лекарства. При Rx продуктите ръстът също е впечатляващ - около 70%, т.е. ефектът от пандемията беше временен и към 13-та седмица всичко се нормализира. За нас, като дистрибутор, беше важно в тези десет дни на свръхпотребление да изпълним ангажиментите си, да организираме навременни доставки и да зареди аптеките, за да няма откази и паника. Вложихме огромни усилия, както за логистиката, така и за търговските екипи, за цялата спедиторска система. Направихме сериозна координация и подготовка на екипите, въведохме кризисен план за действие и подходяща мотивация, за да има непрекъснатост на процесите. Ето защо смятам, че изказвания от рода, колко много са „спечелили" от бранша в тази ситуация най- малкото не са етични и приемливи. Аптеките реагираха адекватно, отговорно и всеотдайно, консултираха и поеха отговорност, а презапасяването беше инспирирано от неизвестността.


Днес се наблюдават сериозни спадове


във всички категории лекарства, не само в очакваните за превенция назални деконгестанти, аналгетици, витамини и дезифектанти. Обеднявнето на хората, ръстът на безработица и дефицитното потребление са основните причини за финансовата дупка, която се формира. Ако и летният сезон се провали, размерите на загубите за бранша могат да са пагубни не само за малкия аптечен бизнес, но и за средния. Днес няма свръх търсене, напротив наблюдават се сериозни спадове. 58 аптеки в страната затвориха от началото на година, т.е. има стагнация и сериозна опасност да не можем да отговорим на последващата вълна от болни хора. Има съкратени фармацевти, големите вериги работят ограничено. Не забравяйте, че България е на едно от последните места по брой пациенти в аптеката – около 2 000, при средно 3 200 за Източна Европа, т. е.рентабилността е ниска и доходността нищожна в тази бизнес.


Увеличение на цените на лекарствата


Нямам официална информация, но беше неочаквано по време на извънредното положение някои български фирми да вдигнат цените си. Хората не разбраха за това, медиите също. Въпросът е защо не се реагира и защо се проверяваха само аптеки за спекула на цените? Явно не се знае, че ценообразуването в аптеката е строго регламентирано и контролирано. Всички надценки на лекарствата са нормативно определени. Що се отнася до евентуалните промени в ЗЛПХМ и включването на Наредбата за цени в закона, надявам се това да не се гласува от народните представители. Заложената от МЗ стратегия не позволява гъвкавост и вариабилност на текстовете, а това е особено важно за лекарствения бранш. Политиката на спестяване на финансов ресурс не прави по-качествено лечението, напротив оскъпява го. Нуждаем се от нова ценова стратегия, която да осигури качествено, ефикасно и безопасно лечение. Освен това, трябва да се мисли и да се предвидят допълнителни финансови ресурси, за да можем да реагираме, когато станат факт мощните технологии за редактиране на гени като CRISPR, които ще тласнат лечението на нелечими заболявания напред. Също и когато се появят таблетките с вграден сензор. Много са въпросите - сега увеличиха пътеката за COVID- 19, a дали ще сме готови, когато дойдат новите ваксини?!


Недостиг на лекарства


Смея да твърдя, че недостиг на есенциални лекарства няма. Всички наши контрагенти –производители и доставчици се справят отлично, защото имат кризисни планове. Ние също имаме такъв план и отговаряме на търсенето. Относно очакваната новата вълна също сме подготвени, предвидени са достатъчно запаси. Нашата стратегия не е "JUST IN TIME", a "JUST IN CASE", т. е дълги партиди и високи запаси. Прилагаме бенчмаркинг за маркетинг и така постигаме позитивна цикличност на продажбите. Опитът ни е показал ,че те са източник на успешен баланс между „потребителските ползи„ и „бизнес резултатите". Освен това включваме потребителите в комуникацията чрез скъсяване на технологията на процеса на покупки, прилагайки мениджмънт на „точките" на продажби. Ако настъпят непредвидени дълги откази, се надяваме на изградения в Европа център за анализ на недостига на лекарства в глобален мащаб. Неговият председател, д-р Хохе, представи темата за недостиг и очерта основните причини, сред които икономически (ценови ерозии и паралелна търговия), корпоративни (производство спрямо потреблението) и производствени, свързани с разпространението (повишено търсене, по- ниска себестойност при производство в Китай и Индия). Тя ни увери, че една от приоритетните цели в стратегическия план на европейската мрежа на лекарствените агенции 2020 и 2025 е осигуряването на достатъчни количества лекарствени продукти. Освен това каза, че през 2016 г. е създаден екип, който въвежда понятието „единична точка на контакт". Посредством тази система се координира потокът на информация и последващи действия във връзка с недостиг на лекарства и техните наличности в държавите членки на ЕС. Трябва да отбележа, че Европейският директорат по качество на лекарствата също работи активно за достъпа на хората до качествени продукти и добро здравеопазване. Тези експерти са успели да разработят „бърза" процедура и участват в разработването на ваксина за COVID - 19, посредством събиране на приложими текстове от фармакопеята.


Регулациите


Аптечният пазар ще се промени съществено с новите поправки на ЗЛПХМ. Може би това е целта! Първоначалният вариант беше неприемлив и дори административно-правно неработещ. Сегашният вариант е по- добър, но запазва философията на предложението на МЗ. Не смятам, че кризисната ситуация в момента налага промени в досегашното отпускането на лекарства в аптеките. Аптечната система е стабилна. Питам се, какво наложи „гледането" на ЗЛПХМ преди излизането на парламента в годишна ваканция? Смятам че, промените ще предизвикат затваряне на още аптеки, а това няма да подобри достъпа до лекарства и ще влоши обстановката. Има разписани непосилни глоби до 100 000 лв. в проекта на ЗЛПХМ. Питаме се какво е толкова опасното в нарушението, че не си могъл да верифицираш, при положение, че няма фалшиви лекарства в България?

Трябва да се знае, че оценка на въздействието не е направена в настоящите условия и съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност следва да се организира ново проучване на резултатите от евентуалното прилагане на заложените промени в практиката.

В тази връзка обръщам внимание, че и към настоящият момент периодично проучване относно въвеждането на функционирането на верификация на лекарствата в аптечната мрежа и Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) по реда на чл. 217б. не е направено, а освен това СЕСПА не функционира и е в процес на изграждане. Ето защо считам за незаконосъобразно да се приемат промени в ЗЛПХМ свързани с налагането на санкции за субекти, които по независещи от тях причини са поставени в невъзможност да изпълняват вменените им задължения. Правилното решение за целите на общественото здраве е да се удължи срокът за въвеждането на промеените за догодина или когато обстановката се стабилизира.


Малките аптеки и верифицикацията


Това е риторичен въпрос. Знаете, че не са готови и няма как да бъдат. У нас няма постоянен интернет, който е важен за този процес. Има статистика, че България е на едно от последните места по дигитализация в индекса на Европейска комисия – DESI за 2020 г. Бърка се високоскоростния интернет с покритието по региони. С общата оценка от 38,5 за свързаността България заема 26 място измежду държавите от ЕС. Представянето на България се намира доста под средната стойност на интегрирането на цифровите технологии. Ето защо нито малки, нито големи могат да верифицират. Смятате ли, че по време на кризата някой се вълнуваше от верификация и пр. Някой да каза ,че е купил от аптека фалшиво лекарство?! Защо сега пак се заговори за този казус и отново си спомнихме, че ще имаме санкции от ЕК? Отговорът е прост- Защото някой има интерес! Само ще кажа, че Инициативният комитет от фармацевти през последните три години написа 28 писма до всички заинтересовани институции, организира национални анкети, направи социологическо проучване, писа и до ЕК, за да представи проблема и за да се намери адекватно решение. Надявам се на положително разрешаване на този важен казус, касаещ и обслужването на пациентите в аптеките.


Вторият код върху опаковките на лекарствата


Може би да, защото ще реши вечния проблем с единната номенклатура на лекарствата. Това е стара идея на МЗ и на ИАЛ. Въпросът беше кой ще я финансира и реализира. Сега явно е намерен ресурс. Но изисква време, тестване и прочие,. Не смятам че, заложените три месеца са релевантни за изграждането на тази система. Предвижда се този код да обедини нужната информация за верификация, за СЕСПА и за НЗОК. Представете си как се работи в аптека с три различни електронни системи, с различни кодове на лекарствата?! Тромаво и дори невъзможно. Колко недоволни пациенти ще има?!


Генеричното заместване


Генеричното заместване е тема, която изисква национален здравен консенсус. КЗ, МЗ, НЗОК, НСЦРЛП, пациентските и съсловни организации на лекари и фармацевти, асоциации на иновативни и генерични производители - всички трябва да разгледат възможностите - плюсове и минусите на тази сериозна крачка в нашата лекарствена терапия. Всяко прибързано решение ще доведе до нови грешки, които в много от случаите са непоправими и необратими, защото касаят човешки животи. Ако се въведе сега ще даде предимство за вертикални и хоризонтални вериги и ще унищожи единичните аптеки, които са 25% от аптечен пазар. Считам, че това е лобизъм и няма нищо лошо, стига да не вреди на обществото. Все пак, лобистите вършат и полезна дейност.Западът скептичен към руската ваксина

Западът скептичен към руската ваксина

Целта е да има безопасен продукт, а не просто да започнат имунизации, смятат в Европа и САЩ
6 с КОВИД в спешна помощ в Пазарджик

6 с КОВИД в спешна помощ в Пазарджик

Няма как да спазваме препоръките на РЗИ поради липса на персонал, казват от болницата в Добрич
Не правете обществено вредни внушения

Не правете обществено вредни внушения

Подкопаването на доверието в медиците, които водят борбата с КОВИД, силно ще затрудни работата им
210 са новите случаи на КОВИД

210 са новите случаи на КОВИД

През последното денонощие са починали 12 души, в реанимация са 64, показва Единният информационен портал
Петиция в защита на докторите от Търново

Петиция в защита на докторите от Търново

Недопустимо е лекарите да бъдат наричани фашисти и търговци, категорични са авторите й
Да можеш да дариш кръв е привилегия

Да можеш да дариш кръв е привилегия

Пациентите сами да си осигуряват донор при нужда от преливане е вредно и нерегламентирано, казва Стефка Попова-Лазарова
Полицейски час за барове в Гърция

Полицейски час за барове в Гърция

Строгата мярка е наложена за заведенията на пет популярни острова
Проверяват защо спряха евтините PCR-и

Проверяват защо спряха евтините PCR-и

КЗК иска обяснения от лабораториите за отказа да изследват за коронавирус в пулове
Сменят шефа на пламналата МБАЛ-Добрич

Сменят шефа на пламналата МБАЛ-Добрич

Нередности в спазването на мерките в болницата е подпомогнало разпространението на вируса устaновиха здравните власти
Варна планира нова инфекциозна болница

Варна планира нова инфекциозна болница

Това е един от вариантите за спасяване на тубдиспансера в града
1 2 3 4 5 ... 191 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020